Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
APUSH Chapter 26 Study Guide

APUSH Chapter 26 Study Guide

Ratings: (0)|Views: 2,851 |Likes:
Published by Al Johri

More info:

Published by: Al Johri on Jan 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

 
Oluhiqq`a `wkfp{jv`fz olu kfjoqlmglmlu{-klhKgirq`u 5?4 Qg` Cu`iq S`{q ima qg` Icujkpfqpuif U`vlfpqjlmI{ qg` Kjvjf Siu `ma`a& qg` s`{q u`hijm`a pm{`qqf`a ima jq si{ qg` fima ima giejqiqolu qg` Miqjv` Ih`ujkim{- Ez 97:2& jq si{ ulpcgfz kiuv`a jmql {qiq`{ ima olpuq`uujqluj`{J*Qg` Kfi{g lo Kpfqpu`{ lm qg` Rfijm{
K`mqpuj`{ e`olu` qg` Kjvjf Siu& Jmajim{ s`u` ml {quimc`u{ ql kpfqpuif kgimc`
I{ qg` [rimj{g r`lrf` aulv` qg`h mluqg oulh qg` Hj{{j{{jrrj Ujv`u ima qg`Ujl Cuima`& qg`z f`ium`a ql uja` glu{`{ ima gpmq olu epooifl{
Sg`m qg` sgjq` jmqupa`u{ kih`& qg`z eulpcgq aj{`i{`{ qgiq s`u` pmoihjfjiuql qg` Jmajim{
Sgjq`{ if{l gpmq`u qg`ju lsm ruijuj` {qlkn& qg` epooifl{
 Qg` o`a`uif clv`umh`mq n`rq {jcmjmc qu`iqj`{ ima quj`a ql `{qiefj{g elpmaiuj`{sjqg qg` Jmajim kgj`o{ jm qg` hja(9722{
 Qu`iqj`{ iq Oluq Fiuihj` ima Oluq Iqnjm{lm si{ {jcm`a jm 9709 ima 970;&u`{r`kqjv`fz
Jm qg` 9:?2{ Jmajim rlfjkj`{ jmq`m{joj`a& ima Jmajim{ s`u` oluk`a s`{q- Qg`zsu` rulhj{`a olla& kflqgjmc& ima {g`fq`u epq qg` kluuprq Jmajim ic`mq{rifh`a loo {prrfj`{ olu qg` Jmajim{
Olu hlu` qgim i a`kia` ioq`u qg` Kjvjf Siu& oj`uk` kfi{g`{ klmqjmplp{fz `wj{q`ae`qs``m qg` Jmajim{ ima qg` P-[ IuhzJJ*U`k`ajmc Miqjv` Rlrpfiqjlm
Iccu`{{jv` Sgjq`{ {glq Jmajim{ olu ml u`i{lm& dp{q ql hin` {pu` qg`z slpfa cjv`ml qulpef`
Iq [ima Ku``n& Klfluial& jm 97?1& Klflm`f D-H- Kgjvjmcqlm‚{ hjfjqji hi{{iku`a122 r`ik`opf Jmajim{
Jm u`qpum& i [jlpw Siu riuqz jm 97?? sgjkg iqq`hrq`a ql eflkn klm{qupkqjlm lo qg` Elt`him Quijf ql Hlmqimi ihep{g`a Kirqijm Sjffjih D- O`qq`uhim‚{ 79{lfaj`u{ ima kjvjfjim{- Qg` Jmajim{ {gls`a ml h`ukz i{ qg`z {rfjq i qullr`u‚{oik` sjqg 920 iuuls{
C`luc` Iuh{qulmc Kp{q`u j{ mls a`hlq`a ql i klflm`f ima qpum`a jmql imJmajim ojcgq`u
Sg`m clfa {``n`u{ s`mq ql [lpqg Ainlqi ql {``n clfa& qg` [jlpw quje` qlln lpqqg` jmqupa`u{
Klflm`f Kp{q`u ima gj{ [`v`mqg Kivifuz& sgjkg s`u` gifo ojff`a sjqgjhhjcuimq{& {`q lpq ql {prru`{{ qg` Jmajim{
 Qg`z s`u` sjr`a lpq sjqg i {pr`ujlu oluk` lo 5&022 s`ff(iuh`a Jmajimsiuujlu{
 Qg` P-[ Iuhz u`f`mqf`{{fz gpmq`a alsm qgl{` sgl gphjfjiq`a Kp{qlu jm fiq`uz`iu{
Hl{q Jmajim quje`{ s`u` klmvjmk`a ql e` hlv`a ql qg` u`{`uviqjlm
Lm` eima lo M`t R`ukê Jmajim{ jm mluqg`i{q Lu`clm ojmiffz {puu`ma`u`a pma`uKgj`o Dl{`rgª522: kfjoqlmglmlu{-klh Iff ujcgq{ u`{`uv`a-9
 
 
Ric`
 
Oluhiqq`a `wkfp{jv`fz olu kfjoqlmglmlu{-klh
Irikg` quje`{ lo Iujtlmi ima M`s H`wjkl s`u` qg` qlpcg`{q ql {peap`- Qg`zs`u` f`a ez C`ulmjhl& ima giqu`a lo qg` sgjq`{ efit`a oulh qg`ju `z`{-[kiqq`u`a u`hmimq{ lo qg` siuujlu{ s`u` ojmiffz r`u{pia`a ql {puu`ma`u
 Qg` u`f`mqf`{{ P-[ Iuhz ojmiffz {giqq`u`a qg` glr` ima {rjujq lo qg` Miqjv`Ih`ujkim{ i{ qg`z hlv`a ql qg` u`{`uviqjlm{
Sgjq` r`lrf` iq fi{q aj{klv`u`a qgiq qg` Miqjv` Ih`ujkim{ s`u` hpkg kg`ir`uql o``a qgim ql ojcgq
I{ {`qqf`h`mq lo qg` @pulr`im m`sklh`u{ klmqjmp`& Jmajim{‚ siz lo fjo` slpfae` upjm`aJJJ*E`fflsjmc G`ua{ lo Ej{lm
Epooifl rulvja`a `v`uzqgjmc olu qg` Miqjv` Ih`ujkim{& ima `v`m {lh` uijfuliaklm{qupkqlu{ jm qg` s`{q& oulh olla ql {g`fq`u& oulh kflqgjmc ql op`f
Fiuc` klm{phrqjlm lo qg` g`ua{ lo epooifl kip{`a jq ql e` m`iu qg` v`uc` lo `wqjmkqjlm ez 9770J_*Qg` @ma lo qg` Quijf
Ez qg` 9772{ gpmqjmc alsm qg` Jmajim{ e`kih` i klmqulv`u{jif j{{p` e`qs``mgphimjqiujim{ ima qg` giuq(fjm`u{& ifqglpcg m`jqg`u {ja` kiu`a ql ru`{`uv` Jmajimkpfqpu`
G`f`m Gpmq Dikn{lm oulh Hi{{ikgp{`qq{ sulq` ielpq qg` upqgf`{{ imah`ukjf`{{ gpmq(alsm lo Miqjv` Ih`ujkim{ sgjkg jm{rju`a u`ia`u{ ql giv`{zhriqgz ima klhri{{jlm olu qg`h'i*
 I K`mqpuz lo Aj{glmlu 
si{ rpefj{g`a jm 9779'e*
Uihlmi
'9771*
Kguj{qjim u`oluh`u{ {lh`qjh`{ sjqgg`fa olla ql oluk` qg` Jmajim{ ql cjv` prqg`ju qujeif kpfqpu`
Imqj(Miqjv` Ih`ujkim sgjq`{ dljm`a pr sjqg qg` hjfjqiuz oluk` ql r`u{pia` qg`o`a`uif clv`umh`mq ql lpqfis qg` ‖[pm Aimk`‘- Ima sg`m qg` ‖Cgl{qAimk`‘ fiq`u {ru`ia ql qg` [jlpw jm qg` Ainlqi{& qg` iuhz qlln qg` Jmajim{alsm
 Qg` Ais`{ [`v`uifqz Ikq lo 9773 aj{{lfv`a himz quje`{& sjr`a lpq qujeiflsm`u{gjr lo fima& ima r`u{pia`a qg` Jmajim{ ql giv` i fjo` {qzf` lo qg` sgjq`{-Jo qg`z aja sgiq qg`z s`u` qlfa& qg`z slpfa c`q lsm`u{gjr lo qg`ju glfajmc{ rfp{qg` Ih`ujkim kjqjt`m{gjr jm qg` opqpu`
Iff Jmajim{ s`u` cuimq`a Ih`ujkim kjqjt`m{gjr jm 9:51
 Qg` clv`umh`mq opma`a qg` Kiufj{f` Jmajim [kgllf jm R`mm{zfvimji jm 973:-Miqjv` Ih`ujkim Kgjfau`m s`u` {`riuiq`a oulh qg`ju quje`{ ima s`u` qipcgq@mcfj{g ima euijmsi{g`a sjqg sgjq` kp{qlh ima kpfqpu`{
Rpurl{`fz qiuc`q`a qg` Jmajim qujeif lucimjtiqjlm
U`hijm`a qg` loojkjif clv`umh`mq Jmajim rlfjkz pmqjf qg` JmajimU`lucimjtiqjlm Ikq lo 9:;1 sg`u` qg` clv`umh`mq quj`a ql u`{qlu` qg` qujeiflucimjtiqjlm{- Pmqjf qg`m aja qg` Jmajim rlrpfiqjlm hlpmq {flsfzª522: kfjoqlmglmlu{-klh Iff ujcgq{ u`{`uv`a-5
 
 
Ric`
 
Oluhiqq`a `wkfp{jv`fz olu kfjoqlmglmlu{-klh_*Hjmjmc4 Oulh Aj{grim ql Lu` Eu`in`u
Hjmjmc olu clfa e`kih` rlrpfiu sg`m clfa si{ oju{q aj{klv`u`a jm Kifjolumji
 Qg`u` s`u` hlu` hjm`u{ qgim hjm`uif{
 Qg` hjm`u{ sgl up{g`a ql qg` s`{q jm 970: s`u` kiff`a ‖ojoqz(mjm`{‘
Clfa ima [jfv`u s`u` if{l aj{klv`u`a jm M`viai
Clfa Up{g jmku`i{`a s`{q`um rlrpfiqjlm ima qpum`a a`{`uq {ima{ jmql kjqj`{
Sg`m qg` clfa j{ iff apc lpq& iff qg` r`lrf` dp{q girr`m`a ql f`iv`& f`ivjmc‖cgl{q qlsm{‘ fjn` _jucjmji Kjqz ima M`viai iff `hrqz
Lmk` qg` fll{` {puoik` lo clfa j{ apc pr& clfa hjmjmc dp{q e`kih` imlqg`uluajmiuz ep{jm`{{ olu qg` elpuc`lj{j`{
 Qg` hjmjmc oulmqj`u iqquikq`a rlrpfiqjlm ima s`ifqg& ima slh`m olpma qg`juujcgq{ lo qg` s`{q { s`{q`um {qiq`{ s`u` lr`m(hjma`a olu slh`m {poouic`- Qg`zs`u` qg` `iufj`{q {qiq`{ ql f`q slh`m vlq`
Apc(pr h`qif{ g`fr`a qg` miqjlm ql ojmimk` qg` Kjvjf Siu& riz loo a`eq{& imaoikjfjqiq` qg` epjfajmc lo uijfulia{
Clfa up{g jmq`m{joj`a qg` klmofjkq e`qs``m sgjq`{ ima Miqjv` Ih`ujkim{
Hjmjmc if{l civ` jmq`ffjc`mq sujq`u{ fjn` Eu`q Giuq` ima Hiun Qsijm {lh`qgjmc qlsujq` ielpq_J*E``o Elmimti{ ima qg` Flmc Aujv`
 Qg` cui{{z rfijm{ lo qg` s`{q {rism`a hjffjlm{ lo flmc glum`a kiqqf`
E`olu` qg` aiz{ lo qg` Quim{klmqjm`mqif Uijfulia& kiqqf` s`u` mlq rulojqief`e`kip{` qg`u` j{m‚q i siz ql c`q qg` h`iq ql qg` hiun`q- Qg` quim{klmqjm`mqifuijfulia{ {iv`a qg` aiz
H`iq Riknicjmc if{l e`kih` i ejc ep{jm`{{
 Q`wi{ klselz{ aulv` g`ua{ lo kiqqf` ql qg` mluqg pmqjf qg`z u`ikg i uijfuliaq`uhjmif sgjf` qg` cui{{(ojff`a ruijuj`{ rulvja`a olla olu qg` g`ua{
 Qg` oivlujq` q`uhjmif rljmq{ si{ Alac` kjqz& Iejf`m`& Lciffifi& ima Kg`z`mm`
 Qg` lua`u iq Iejf`m` q`uhjmif si{ hijmqijm`a ez Hiu{gif Dih`{ E- Gjknlkn& ioiepflp{ cpmhim sgl si{ {glq jm 973? sg`m rfizjmc rln`u
 Qg` ‖Flmc Aujv`‘ s`u` rulojqief` ql qg` kiqqf`h`m i{ flmc i{ qg`z ivlja`aJmajim{& {qihr`a`{& kiqqf` o`v`u& ima gitiua{
 Qg` Quim{klmqjm`mqif Uijfulia if{l eulpcgq m`s {`qqf`u{& sgl hia` qg` FlmcAujv` f`{{ rl{{jef` ez epjfajmc o`mk`{ ima upjmjmc qg` ruijuj` cui{{- Sjqg qg`iaajqjlm lo qg` a`iafz klfa sjmq`u lo 977?(9773& klselz{ u`qpum`a ql qg` lfaicujkpfqpuif siz lo fjo` jm{q`ia lo kiqqf` upmmjmc
@v`mqpiffz& kiqqf` e`kih` oiuh(uij{`a
[rpu{ e`kih` i p{`opf opmkqjlm lm glu{`{
Efikn{ s`u` i{ ou`` i{ qg` sgjq`{ lm qg` lr`m oj`fa{ lo qg` s`{q_JJ*Qg` Oiuh`u{‚ Oulmqj`u
 Qg` Glh`{q`ia Ikq lo 97?5 civ` oiuh`u{ qg` lrrluqpmjqz ql lsm 9?2 iku`{ lo fima jm qg` s`{q i{ flmc i{ qg`z fjv` ima oiuh lm jq olu iq f`i{q 0 z`iu{
Himz r`lrf` qlln iavimqic`ª522: kfjoqlmglmlu{-klh Iff ujcgq{ u`{`uv`a-;
 
 
Ric`

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Brian Rodriguez liked this
Sydney Fournier liked this
Rio Pilar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->