Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
B) Boticelijeve mitologije

B) Boticelijeve mitologije

Ratings: (0)|Views: 524 |Likes:

More info:

Published by: Džo Kornjača Od Princeze on Jan 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

 
BOTIČELIJEVE MITOLOGIJE
Dva osnovna tumačenja – Varburg i Gombrih (+ Panofski)-A.Warburg,
La Nascita di Venere e la Primavera di Sandro Botticelli 
,La Rinascita di paganismo antico, Firenze, 1-58-E. H. Gombrich
,
Botticelli’s Mythologies. A Study in the Neo-PlatonicSymbolism of his Circle
,
Symbolic Images. Studies in the Art of theRenaissance
,
London 1972, 34-81Problem : koje Botičelijeve slike pripadaju konceptu Mitologija?- po Varburgu, to su samo Primavera i Rođenje Venere
Primavera
– popularna renesansna legenda o ljubavi Đulijana Medičija i neke lepotice.Smatralo se da je namena
Primavere
da prikaže uspomenu na lepu Simonetukoja je umrla u proleće.Varburg u svojoj studiji iznosi mišljenje o književnom izvoru ove slike (poemaAnjela Policijana,
La Đostra
)Već Vazari povezuje
Rođenje Venere
i
Primaveru
kao dva trenutka pojaveovog božanstva – nage Venere i Venere u kraljevstvu sa pratnjomZa Floru i Zefira izvor je Ovidije (
Metamorfoze
)Gombrih, s obzirom da je Venera centralna figura slike, postavlja pitanje šta je ona mogla značiti patronu Lorencu di Pjerfrančesku Medičiju 1478. godine(kada je on imao svega 14-15 godina)Po neoplatonistima, Venera simboliše
humanitas
– moralni princip koji seodnosi na kulturu, obrazovanost, lepotuSvi likovi se već nalaze u Apulejevom
 Zlatnom magarcu
(rimski roman iz IIveka) Tri Gracije su trojstvo onoga čega je Venera jedinstvo. Njihova imena su Sjaj,Mladost (Svežina) i Sreća (Radost)
Rođenje Venere
, 1480-85(Policijanova
Đostra
kao tekstualni predložak)
Mars i Venera
 (Mars kao antitip Jovana Krstitelja)
Minerva i Kentaur 
1
 
E. H. Gombrich
,
“Botticelli’s Mythologies. A Study in the Neo-PlatonicSymbolism of his Circle”
,
Symbolic Images. Studies in the Art of theRenaissance
,
London 1972, 34-81
P R I M A V E R A
Polazišta ranijih tumačenja
-
Vazari (koji je sliku opisao kao “Veneru koju gracije kite cvećem,najavljujući proleće”).
-
Anjelo Policijano, Đostra (La Giostra) –slika je opisivana i kao ilustracijaove poeme.
-
Legenda o lepoj SimonetiRomantičan pristup zasnivao se na shvatanju da je slavna slika kakva jePrimavera morala biti povezana sa najčuvenijim patronom toga doba Lorencom Veličanstvenim; da je morala biti inspirisana najpoznatijompoemom - strofama Policijanove Đostre; da je morala da ovekovinajslikovitiji događaj u Firenci toga doba - čuveni Turnir, kao i njegovenajzanimljivije učesnike – Simonetu i Đulijana.Istorijski pristup:
Fićinovo pismo Botičelijevom patronu
Venera je, za renesansu, predstavljala ambivalentan simbol.Humanistima je njena uobičajena uloga bila bliska kao i ostala, višeezoterična značenja koje ona ima u Platonovim dijalozima (koji govore o dveVenere), ili u Lukrecijevoj pesmi (gde je označena kao oličenje stvaralačkesnage). Ona je, čak i u popularnom tumačenju, imala dvostruku ulogu. Prvopominjanje likovnog predstavljanja Venere u renesansi nalazi se uFilaretovom zamišljenom “Hramu vrlina(desetak godina pre nastankaBotičelijeve slike).Mora se postaviti pitanje šta je Venera značila patronu za koga je slikanastala. Vazari je sliku video u Kastelu, vili koja je u Botičelijevo vremepripadala Lorencu di Pjerfrančesku de Medičiju (1463-1503), rođaku LorencaVeličanstvenog. Porodici Lorenca di Pjerfrančeska pripadale su tri Botičelijevemitološke kompozicije: Primavera, Rođenje Venere, i Minerva i Kentaur. Jedan izvor je vrlo značajan za ovu glavnu figuru u Botičelijevom životu. To jeEpistolarium Marsilija Fićina, u kome je dosta pisama adresirano naLaurentius-a Minor-a. Prvo od tih pisama nosi odgovor na pitanje šta jeVenera značila Lorencu di Pjerfrančesku u vreme kada je Primavera slikana zanjega. Pismo mu je upućeno kao dečaku, oko
1477-78.
godine, kada je imao14-15 godina. To je vreme u koje se otprilike i datuje Primavera. Kada je reč obogovima Olimpa, Fićino je spojio dve tradicije moralnu alegoriju iastrološko značenje. On je sastavio horoskop koji je, u stvari, moralna pouka.Daleko od toga da bude boginja požude, njegova Venera predstavljaHumanitas koji obuhvata Ljubav i Milosrđe, Dostojanstvo i Plemenitost,Velikodušnost i Veličanstvenost, Prijatnost i Umerenost. U pozadini se nalaziastrološka koncepcija po kojoj su deca Venere prijateljska i ljubazna, voleprefinjenost, ali takođe i složeni srednjovekovni ideal savršenstva, ideal
2
 
“ljubaznosti” koji vlada načinom ponašanja na Dvorovima ljubavi. Ideja oVeneri kao o vodiču kroz ljubav i svemu što daje dostojanstvo i lepotu životuteško da se može zamisliti bez ovakve daleke pozadine. No, Fićinov jezik je jezik humaniste. Za njega je osnovna vrlina koju mladić može da prihvati –Humanitas, i ova reč priziva ciceronski ideal finoće i kulture. Pojam lepote jeput ka božanskom i on objašnjava Fićinov način izražavanja, kao i važnostkoju je pridavao svom pedagoškom nastojanju. Fićino je zatim uputio pismo itutorima mladog Lorenca da bi bio siguran da će mladić prihvatiti njegovepouke. Trebalo je da oni sa oduševljenjem prihvate njegov entuzijazamprema božanskoj lepoti Venus Humanitas.Zna se da je Vila di Kastelo kupljena za Lorenca 1477. godine. Ideja njenomdekorisanju povezana je sa njenom kupovinom. Pomisao da se u privatnimapartmanima prikažu Venera i njeni sledbenici nije izgledala neprirodnoLorencovim tutorima. Oni su sigurno znali za tapiserije kakav je fragment izPariza, koji prikazuje Veneru i Dvor ljubavi. Takve severnjačke tapiserije susakupljane u Firenci kvatročenta. Međutim, po Fićinu, tradicionalna temazahteva novo dostojanstvo. Za Fićinov krug, uloga ovakve slike imala bimnogo veći značaj nego ona severnih tapiserija sa njihovim zahtevima zaelegantnom dekoracijom. Fićino hvali plemenitost prizora i uzvišenostvizuelne lepote kao simbol božanskog sjaja. Zato je prirodno da lekciju, koju je želeo da Lorenco prihvati i nauči, pretvori u vizuelnu realnost. Fićino i sampriznaje da reči nisu sposobne da izraze lepotu Humanitas-a. Botičeli je bioizabran za likovnu izradu ove ideje jer je već imao uspeha sa takvimmoralnim alegorijama.Apulejev opis VenereFićinove filozofske ideje nisu lako mogle da budu direktno prenete na sliku.Primavera sigurno nije ilustracija filozofovog pisma. Možda je moguće ukazatina izvor na koji je autor (ili autori) programa ukazao kada je savetovao slikarukako da prikaže Veneru i njenu pratnju. Takav mogući izvor je opis Parisovogsuda u Apulejevom
 Zlatnom magarcu
. Tu se nalazi i opis centralne grupe saslike Primavera – Venera u sredini, a sa strane – gracije i najlepše hore, kojeodaju počast svojoj boginji bacajući cveće. Apulejevom opisu odgovaraju islika i stav same Venere – nagnuta glava (neki su u tome videli melanholiju) ipokret rukom i iskorak (kao da igra). Na Botičelijevoj slici Amor leti iznadVenere. Njegova odeća odgovara opisu Kupidona. On je krilat, ima luk i strelu(s tim što je njegova strela, zapravo, baklja). Varburg je grupu sa desnestrane opisao kao Zefira koji juri Floru i pokazao je sličnost sa klasičnimmodelima, naročito Ovidijevim opisom Apolona i Dafne. Figura lepe devojkeprekrivene samo tankim svilenim velom nije uobičajen motiv. Kod Apulejaovaj opis se odnosi na figuru Venere, tako da bi se na slici nalazile dveVenere. Ovo nije usamljena pojava u kvatročentu (Mantenja). Ali ovo biznačilo da su autori programa sasvim zanemarili kontekst Apulejevog opisa, jer je u Parisovom sudu samo jedna Venera. Međutim, ako su, s druge strane,autori programa još uvek želeli nešto odgovarajuće sceni koju je opisaoklasičan autor, mogli su da primene opis Venere i vetra na drugu figuru, kojabi bolje odgovarala ukupnom kontekstu. Drugim rečima, oni su mogli dadodaju Zefira i Floru Venerinoj pratnji i prilagode Apulejev opis ovom paru.Sa leve strane je Merkur. On se kod Apuleja pojavljuje ne kao pratilac Venere,već u tradicionalnoj ulozi u Parisovom sudu. Njegov gest rukom je različito
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->