Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
preoti_ortodocsi_10

preoti_ortodocsi_10

Ratings:
(0)
|Views: 1,066|Likes:
Published by cecvutcani1167

More info:

Published by: cecvutcani1167 on Jan 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2010

pdf

text

original

 
1
PREO
Ţ
I
Ş
I DIACONI ARESTA
Ţ
I ÎN PERIOADA 1945 -1989
P
ă
rintele
Ş
tefan Straja,
n
ă
scut la Cacova Ierii, jude
ţ
ul Cluj, în 29 august 1911, paroh la Ru
ş
i, preot
ş
i profesor la Sibiu, a fost condamnat în 1948, la 15 ani de munc
ă
silnic
ă
pentru "ac
ţ
iuni contraclasei muncitoare". Eliberat în 1958, a fost din nou arestat pentru înc
ă
patru ani
ş
i închis la Aiud,Gherla, Tg. Ocna
ş
i Gala
ţ
i. între 1967 - 1970 a slujit în parohiile Ru
ş
i
ş
i Mag, jude
ţ
ul Sibiu.Preotul
AIexe Str
ă
istaru,
n
ă
scut la 17 februarie 1917 în localitatea Chirianca din U.R.S.S., paroh în Sascut, Bac
ă
u, a fost arestat în 1951
ş
i condamnat la trei ani de închisoare pentru uneltire prin sentin
ţ
a 95/1951 a Tribunalului Militar Gala
ţ
i. A fost închis la Aiud, Foc
ş
ani, Gala
ţ
i, Jilava
ş
i la
 
Canal.Preotul
Alexandru Strejnicu,
n
ă
scut în 1895, paroh în Ploie
ş
ti la biserica Sfântul Ioan, a fostarestat în 1950
ş
i închis patru ani la Aiud.Preotul
Nicolae Stroe,
n
ă
scut la 26 iunie 1908 la P
ă
u
ş
e
ş
ti-M
ă
gla
ş
i, jude
ţ
ul Vâlcea, paroh la
 
I
;
rânce
ş
ti, Vâlcea, a fost arestat pentru uneltire, în perioada 1952-1953.Preotul
Andrei Nicolae Stroescu,
n
ă
scut la 16 septembrie 1920 în comuna Gl
ă
mbocata-C
ă
lug
ă
rita, jude
ţ
ul Dâmbovi
ţ
a, fiul lui Andrei
ş
i al Ioanei, paroh în Leordeni, a fost condamnat la
ş
apte ani de închisoare, pentru activitate în cadrul P.N.
Ţ
. A trecut prin Jilava, Aiud
ş
i Gherla.Preotul
Ion Stroiescu
din Sovarna de Sus, Mehedin
ţ
i, a fosl de
ţ
inut politic.Preotul
Ion Suciu
din Bucure
ş
tii Noi a fost arestat pentru construc
ţ
ia unei biserici.Preotul
Petru Suciu
din Drighiu, sat lâng
ă
 
Ş
imleul Silvaniei, a fost de
ţ
inut politic.Preotul
Ioan Sumedrea,
n
ă
scut la 17 septembrie 1908, paroh la Cheia-Bran, jude
ţ
ul Bra
ş
ov, a
 
fost condamnat pentru uneltire, la
ş
ase ani de închisoare de Tribunalul Militar Bra
ş
ov. Eliberat în1964 s-a întors în parohia sa.Preotul
Ciprian Suor
ăş
an,
n
ă
scut la 24 mai 1928 în Valea Lung
ă
, S
ă
laj, paroh în Geaca.S
ă
laj, a fost arestat în 1949
ş
i condamnat la cinci ani de închisoare pentru "uneltire împotriva ordiniisociale".Preotul
Isaia Suru,
n
ă
scut la 6 iunie 1907 în localitatea Duboz, jude
ţ
ul Timi
ş
, licen
ţ
iat al
 
Facult
ăţ
ii de Teologie din Bucure
ş
ti, a func
ţ
ionat ca profesor la Academia Teologic
ă
din Caransebe
ş
 
 
între anii 1932 - 1937. apoi ca preot la parohia Caransebe
ş
pân
ă
la 4 septembrie 1958, când a fostarestat. Judecat de Tribunalul Militar Timi
ş
oara pentru "uneltire împotriva ordinii sociale", a fostcondamnat la opt ani de închisoare
ş
i întemni
ţ
at la Penitenciarul Aiud. în 1964 a fost reîncadrat ca preot în parohia Turnu Ruieni, protopopiatul Caransebe
ş
, de unde s-a pensionat în 1970. A decedat la5 februarie 1974.Preotul
Remus Suru
din Buco
ş
ni
ţ
a, Cara
ş
-Severin, a fost de
ţ
inut politic.Preotul
Tonia Suru
din Verendin, Cara
ş
-Severin, a fosl închis în temni
ţ
ele comuniste.Preotul
Ioan
Ş
andra
din R 
ă
 b
ă
gani, Bihor, n
ă
scut la 10 ianuarie 1914 în localitatea Straco
ş
,Bihor, a fost arestat în 1952
ş
i condamnat de Tribunalul Militar Oradea, pentru uneltire, la trei anideten
ţ
ie.Preotul
Gheorghe Serculescu
(Seiculescu,
Ş
eiculescu, St
ă
iculescu) din Alexandria, a fostarestat la 15 august 1952
ş
i dus la Canal, bolnav, pentru a executa o pedeaps
ă
de munc
ă
silnic
ă
de 60de luni, potrivit m
ă
rturiei p
ă
rintelui Emil B
ă
ldescu.Preotul
Alexandru
Ş
endrea
din Valea Ierii, Cluj, a fost arestat în 1952.
 
2
Preotul
Traian
Ş
endru
ţ
iu
din Cizer, S
ă
laj, a fost arestat în 1955
ş
i condamnat de Tribunalul
 
Militar Oradea pentru uneltire, prin sentin
ţ
a nr. 261/1955, la cinci ani
ş
i
ş
ase luni de închisoare pentru"activitate intens
ă
contra clasei muncitoare".Preotul
Dumitru
Ş
erban
s-a n
ă
scut la 1 iunie 1908 în localitatea Români, Neam
ţ
. A slujit în
 
 parohiile Crucea, jude
ţ
ul Neam
ţ
, Criste
ş
ti-Buda, lâng
ă
Târgu Frumos, O
ş
lobeni
ş
i Agapia. Arestat în1962, a fost condamnat de Tribunalul raionului Tg. Neam
ţ
, la trei ani de închisoare pentru "atitudinedu
ş
m
ă
noas
ă
fa
ţă
de regimul democrat-popular". Eliberat în 1964
ş
i încadrat ca preot paroh înFloise
ş
ti, Neam
ţ
, s-a pensionat în 1985.P
ă
rintele
Dumitru M.
Ş
erban (†)
, n
ă
scut la 11 iunie 1907 în comuna Poiana de Sus,Dâmbovi
ţ
a, a urmat
ş
coala primar 
ă
în satul natal, apoi cursurile Seminarului Centrai
ş
i aleSeminarului "Patriarhul Miron" din Câmpulung Muscel. în 1938 a absolvit Facultatea de Teologie dinBucure
ş
ti. A colaborat la o serie de publica
ţ
ii precum "Satul" sau "Tinerimea Cre
ş
tin
ă
", semnândarticole cu pseudonimul Mitic
ă
 
Ţă
ranu.La 20 octombrie 1935 s-a c
ă
s
ă
torii cu Elena Nicolae din satul Domni
ţ
a B
ă
la
ş
a (Zidurile),comuna Crovu (ast
ă
zi Odobe
ş
ti). Hirotonit diacon, la 31 august 1936
ş
i apoi preot pe seamaM
ă
n
ă
stirii Surpatele din jude
ţ
ul Vâlcea, a func
ţ
ionat aici pân
ă
în decembrie 1940, când s-a transferatîn satul so
ţ
iei sale.În tim
 
 pul studen
ţ
iei a cunoscut un frunta
ş
 
ţă
ă
nist, Cezar Spineanu. care mai târziu a devenitna
ş
ul de c
ă
s
ă
torie al p
ă
rintelui Dumitru. În mare m
ă
sur 
ă
, prigoana ab
ă
tut
ă
asupra p
ă
rintelui
Ş
erban s-adatorat acestei întâlniri. Potrivii m
ă
rturiei fiului s
ă
u, Cezar 
Ş
erban, p
ă
rintele a fost "h
ă
ituit
ş
i tracasatîn timpul dictaturii legionare" deja, iar în 25 - 26 martie 1948 a fost arestat de la domiciliu, de c
ă
trecomuni
ş
ti. Eliberat la 30 martie, a tr 
ă
it în continuare ani de prigoan
ă
pân
ă
în noaptea de 15 - 16decembrie 1958, când a fost din nou arestat. Se afla la Bucure
ş
ti, la fiul s
ă
u, în momentul arest
ă
rii.Închis în beciurile Securit
ăţ
ii din Calea Rahovei, iar 
ă
s
ă
fie judecat
ş
i condamnat, a murit dup
ă
treiluni de anchet
ă
, vreme în care a fost schingiuit bestial
ş
i torturat. Nu împlinise înc
ă
52 de ani când afost omorât. Familia a aflat despre moartea p
ă
rintelui Dumitru dup
ă
o lun
ă
 
ş
i jum
ă
tate. Dup
ă
maimulte investiga
ţ
ii, cei din familie au g
ă
sit groapa comun
ă
din cimitirul bisericii comunei Jilava, încare a fost înhumai p
ă
rintele Dumitru. În decembrie 1965, r 
ă
m
ăş
i
ţ
ele p
ă
mânte
ş
ti ale preotului
 
Dumitru
Ş
erban au fost mutate lâng
ă
biserica al c
ă
rui ctitor a fost
ş
i în care a slujit.Preotul
Gheorghe
Ş
erban (†)
din comuna Corbii de Jos, jude
ţ
ul Constan
ţ
a, a fost condamnat pentru participarea activ
ă
la rezisten
ţ
a din Dobrogea
ş
i împu
ş
cat în prim
ă
vara anului 1951, chiar înziua de Pa
ş
ti, la Baia Sprie, sub pretextul c
ă
a încercat s
ă
evadeze, motivul real fiind îns
ă
faptul c
ă
a protestat împotriva muncii for 
ţ
ate din min
ă
în fa
ţ
a ofi
ţ
erului politic Alexandru.Preotul
Dumitru I.
Ş
erb
ă
nescu,
n
ă
scut în Izmi
ş
a, Mehedin
ţ
i, paroh în Recea, Punghina,Mehedin
ţ
i, a fost arestat în perioadele 1952 - 1954 la Craiova, Ghencea, Canal
ş
i la One
ş
ti-Borze
ş
ti,iar din 1959 pân
ă
în 1964 la Craiova
ş
i Periprava, f 
ă
ă
s
ă
fie judecat
ş
i condamnat.Preotul
Apostol
Ş
inca
(
Ş
ineu), paroh la Islaz II, protopopiatul Turnu M
ă
gurele, a fost de
ţ
inut politic.Preotul
Ion
Ş
ova (†)
din comuna Grigoreni, Bac
ă
u, arestat dup
ă
zece ani în care s-a ascuns deautorit
ăţ
ile comuniste, a murit în timpul anchetei din cauza torturilor la care a fost supus.
Vasile
Ş
tef,
 preot n
ă
scut la 7 aprilie 1904 în Bozea
ş
i, Mure
ş
, paroh la Bernadca, a trecut prinînchisorile comuniste.P
ă
rintele
Aurel
Ş
tefan,
 preot în localit
ăţ
ile Tisa, fr 
ă
rand
ş
i Avram Iancu, jude
ţ
ul Bihor, a fostarestat la vârsta de 44 de ani
ş
i condamnat pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" prin sentin
ţ
a nr.965/09. 1951, apoi închis la Caransebe
ş
 
ş
i Gherla.Preotul
Nicolae
Ş
tefan
de la biserica
Sfin
 ţ 
ii Apostoli
din Râmnicu S
ă
rat a fost arestat de dou
ă
 
 
ori: între 25. 04 - 18. 07. 1952
ş
i din 28. 08. 1952 pân
ă
în 19. 04. 1953, pentru "sabotaj economic".Dup
ă
ce a ie
ş
it din închisoare a slujit în parohia Valea lui Lalu, Râmnicu S
ă
rat.
 
3
Preotul
Aurel
Ş
tef 
ă
nescu,
n
ă
scut la 18 iulie 1906 în localitatea Chiojdul Mic, preot înStarchiojd, Prahova, a fost condamnat prin sentin
ţ
a 337/16. 04. 1958 a Tribunalului Militar Bucure
ş
tila trei ani de închisoare
ş
i doi de interdic
ţ
ie corec
ţ
ional
ă
pentru "uneltire împotriva ordinii sociale".
 
Între 1960 - 1964 a avut domiciliu obligatoriu în comuna Rubla, jude
ţ
ul Gala
ţ
i.Preotul
Dincu
ş
or
Ş
tef 
ă
nescu,
n
ă
scut la 1 septembrie 1914 în Petre
ş
tii de Jos, Gorj, preot în parohia Chiajna, Bucure
ş
ti, a fost condamnat la
ş
ase ani de închisoare
ş
i cinci de interdic
ţ
iecoree
ţ
ional
ă
, prin sentin
ţ
a 34/24. 05. 1962 a Tribunalului Militar Bucure
ş
ti, pentru "uneltire împotriva
 
ordinii sociale". În 1964 a fost gra
ţ
iat.Preotul
Nicolae
Ş
tef 
ă
nescu,
n
ă
scut la 15 august 1896 în localitatea Mareea, paroh la Ione
ş
tiiGovorii, Vâlcea, a fost condamnat de Tribunalul Militar Craiova pentru uneltire
ş
i închis între anii1949 - 1950.Preotul
Ilie
Ş
tef 
ă
nie,
n
ă
scut la 15 mai 1906 în Beriu, Hunedoara, paroh în Or 
ăş
tie, a fostcondamnat prin sentin
ţ
a 157/1959 a Tribunalului Militar Bra
ş
ov la zece ani de închisoare, pentruuneltire. Dup
ă
ce a ie
ş
it din închisoare în 1964, a slujit ca preot paroh în Petrila, Hunedoara, de undes-a pensionat în 1962.Preotul
Ioan
Ş
tef 
ă
nu
ţ
 
din localitatea
Ş
epreu
ş
, jude
ţ
ul Arad, s-a n
ă
scut în Sintea Mare în anul
 
1908. La vârsta de 41 de ani a fost condamnat pentru "uneltire împotriva ordinii sociale"
ş
i închis laTimi
ş
oara.Preotul
Ioan
Ş
tirbe
ţ
iu,
n
ă
scut la 30 decembrie 1900, în comuna Dealul Frumos, Sibiu, a fost
 
închis în perioada 1948 - 1953 la Sighi
ş
oara
ş
i Bra
ş
ov, apoi trimis la Canal, Iar 
ă
s
ă
fie condamnat
ş
i,dup
ă
ie
ş
irea din închisoare,
ţ
inut în Delta Dun
ă
rii cu domiciliu obligatoriu.Preotul
Tiberiu
Ş
uta
din L
ă
 pu
ş
nicu Mare, Cara
ş
-Severin, a fost de
ţ
inut politic.Preotul
Teodor
Ş
uteu
din Sânnicolau Mic, n
ă
scut la 31 iulie 1914, a fost arestat la vârsta de36 de ani, în 1950, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale", condamnat
ş
i închis la Arad, Timi
ş
oara,Oradea, Cluj
ş
i Gherla.Preotul
Aurel Taraban
ţ
 
din Va
ş
c
ă
u, jude
ţ
ul Bihor, a fost de
ţ
inut politic.Preotul
Gheorghe Tarcea (†)
din Bal
ş
a, Hunedoara, a fost arestat împreun
ă
cu minerii
ă
scula
ţ
i în 1946 la Ghelari - Teliuc
ş
i condamnat la munc
ă
silnic
ă
pe via
ţă
. În 1947 se afla laV
ă
c
ă
re
ş
ti. A decedat la Aiud în 30 septembrie 1963, la vârsta de 73 de ani.Preotul
Nicolae Tatolici
din Br 
ă
ne
ş
ti, Gala
ţ
i, n
ă
scut la 21 septembrie 1909 în localitatea
 
Smul
ţ
i, a fost arestat în 1958
ş
i condamnat prin sentin
ţ
a nr. 89/58 a Tribunalului Militar Constan
ţ
a la
 
trei ani de închisoare pentru activitate legionar 
ă
. A fost închis la Periprava.Preotul
Gheorghe Tatu
din Sebe
ş
ul de Sus, Sibiu, a fost arestat
ş
i condamnat pentru c
ă
aspovedii persoane c
ă
utate de Securitate.Preotul
Ioan Tatulea,
n
ă
scut în 1908, paroh la Mitocul Maicilor, la
ş
i, arestat în 1948,condamnat pentru uneltire prin sentin
ţ
a 70/1949, a fost închis la Suceava
ş
i Aiud.Preotul
Tatulici
din comuna Jilava a fost arestat
ş
i condamnat. Mergea cu Botezul în ziuaîntâi a lunii ianuarie, în închisoarea Jilava pân
ă
în 1948.Preotul
Coriolan T
ă
nase,
 paroh în Bistri
ţ
a, a fost de
ţ
inut la Peninsula.Preotul
Vasile T
ă
taru
din Bistri
ţ
a-N
ă
s
ă
ud, n
ă
scut la Cetatea de Balt
ă
în 1894, a fost de
ţ
inutadministrativ în perioada 15. 08. 1952 - 15. 09. 1953. Fusese închis
ş
i de unguri la Seghedin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->