Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
20080708110733_ri Kaedah Mengajar Sejarah

20080708110733_ri Kaedah Mengajar Sejarah

Ratings:
(0)
|Views: 506|Likes:
Published by comelsayang

More info:

Published by: comelsayang on Jan 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2011

pdf

text

original

 
Pengesahan Ketua Jabatan:Tarikh:
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRISREKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL
Fakulti:
Sains Sosial dan Kemanusiaan
Jabatan:
Sejarah
Semester:
Pertama
Sesi:
2008/2009
Nama Kursus:
Kaedah Pengajaran Sejarah
Kod Kursus :
LSP 4023
Jam Kredit :
3 jam
Prasyarat:
Tiada
(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkansyarat yang ditetpakan oleh fakulti/pusat)
MAKLUMAT PENSYARAH:Nama:E-mail:Nombor Telefon:No.bilik:SINOPSIS KURSUS:
Kursus ini mendedahkan pelajar kepada kemahiran mengajar yang baik dan berkesan yangdapat didedahkan dalam pendidikan di sekolah. Perbincangan meliputi aspek perancanganguru sejarah dan kaedah-kaedah pengajaran sejarah yang boleh dilaksanakan. Kursus ini akanmendedahkan pelajar kepada kaedah dan pendekatan dalam pembelajaran dan pengajaran.Melalui kursus ini para pelajar dijangka akan dapat menguasai kemahiran mengelola kelas yangkondusif melalui pelbagai metodologi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai. Seterusnya,pelajar akan dapat menguasai kemahiran dalam pengajaran sejarah, termaksuklah penggunaanICT di samping memupuk kemahiran berfikir, nilai-nilai murni serta semangat patriotisme.OBJEKTIF KURSUS:Pada akhir kursus, pelajar diharap dapat:1.Mengenalpasti kemahiran-kemahiran mengajar yang baik dan berkesan.2.Menganalisis atau menilai kesesuaian kaedah atau teknik pengajaran di bilik darjah.3.menguasai kemahiran menyesuai, merekabentuk dan merancang bahan dan kaedahpengajaran sejarah.
 
4.Menggunakan pelbagai kaedah dalam pengajaran sejarah, termasuklah penggunaanICT di samping memupuk kemahiran berfikir, nilai-nilai murni serta semangatpatriotisme.5.Membina sikap atau pemikiran terbuka tentang pelbagai kaedah atau teknik pengajaranserta bijak memilih mengubahsuai dan membentuk kaedah alternatif untuk digunakan didalam bilik darjah.
HASIL PEMBELAJARAN :
.Di akhir kulaih pelajar dapat:1.Menyatakan pelbagai jenis kemahiran mengajar sejarah.2.Menganalisis atau menilai kesesuaian setiap kaedah atau teknik pengajaran di bilikdarjah.3.Mengenalpasti kepentingan mengajar Sejarah dan juga setiap perancangan danpersedian guru sejaarh.4.Menguasai dan merekabentuk bahan bantu mengajar dan kesesuaian penggunaannyadi bilik darjah.5.Memahami konsep dan penggunaan ICT di samping memupuk kemahiran berfikir, nilai-nilai murni serta semangat patriotisme.6.Memahami kepentingan penilaian Sejarah dan prosedur perlaksaannya.7.Merekabentuk suatu pengajaran mikro dan makro berdasarkan sukaatn mata pelajaranSejarah terkini di dalam bilik darjah.
RUJUKAN UTAMA:
 Abdul Rahim Abdul Rashid. 2000.
Model dan Pendekatan Sejarah KBSM 
. Kuala Lumpur:Dewan Bahsa dan Pustaka.Abdul Rahim Abdul Rashid. 1989.
Strategi Pengajaran Sejarah KBSM 
. Petaling Jaya: PenerbitFajar Bakti Sdn. Bhd.Haydn. T., Arthur, J. & Hunt, M. 1997.
Learning To Teach History In Secondary School 
. London:Routledge.Joyce, B. Weil, M & Calhoum, E. 2000.
Models of Teaching 
. 6th Edition. Boston: Allyn & Bacon.Omardin Ashaari. 1997.
Prinsip Pengajaran Mikro
. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
RUJUKAN TAMBAHAN:
Abdul Rahim Abdul Rashid. 1999.
Pendidikan Sejarah: Falsafah, Teori dan Amalan
. UtusanPublication & Distributors. Sdn. Bhd.Burston, W. H. & Thompson, D. 1967.
Studies in the Nature and Teaching of History 
. London:Routledge & Kegan Paul.Dickinson, A. K. & Lee, P.J. 1978.
History Teaching and Historical Understanding 
. London:Heinemann.Gower, R., Phillips, D. & Walters, S. 1995.
Teaching Practise Handbook 
. Oxford UniversityPress.
 
Kementerian Pendidikan Malaysia. 2002.
Huraian Sukaatn Pelajaran KBSM: Tingkatan 1-5.
 Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Ilmu.Majlis Peperiksaan Malaysia. 1997.
Sukatan Pelajaran sejarah STPM.
Lello, J. 2001.
The Resourceful History Teacher 
. London: Continuum.Nichol, J. 1991.
Teaching History 
. London: Macmillan.Omardin Ashaari & Yunus Muhamad. 1996.
Kaedah Pengajaran Sejarah
. Kuala Lumpur:Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.Bourdillon. H. .1994.
Teaching History 
. London: Routledge.Hariyomo, M. 1995.
Mempelajari Sejarah Secara Efektif 
. Jakarta: Pustaka JayaHusband. C. 1996.
What is History Teaching? Language, Ideas and Meaning in Learning About The Past 
KAEDAH PENGAJARAN:
 Kuliah, perbin canagan, projek berkumpulan, pembentangan dan aktiviti penyelesaian masalah.
KAEDAH PENERAPAN KI:
Aktiviti/ KIKOMKBKMPBPMPSKPIMETIKKUKuliahTutorialTugasan//////
Petunjuk:
KOM – Kemahiran berkomunikasiKBPM – Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah.PBPM – Kemahiran Pembelajaran berterusan dan Pengurusan MaklumatPSK – Kemahiran kerja berpasukanPIM – Kemahiran KepimpinanETIK – Etika ProfesionalKU – Kemahiran keusahawanan.

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Teng Yiang Niang liked this
Mohd Khairul Fahmi Fahmi liked this
Zul Zainuhal liked this
Sophist Puipratheb liked this
Ardina Riana Aarien Madmulki liked this
Katiri Sahirin Haimin liked this
noraashsekin liked this
Eyna Shazrina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->