Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Földönkívüliek szólnak a Föld bolygó lakóihoz

Földönkívüliek szólnak a Föld bolygó lakóihoz

Ratings:
(0)
|Views: 317|Likes:
Published by 19marton73

More info:

Published by: 19marton73 on Jan 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2010

pdf

text

original

 
Földönkívüliek szólnak a Föld bolygólakóihoz
2009. 12. 29.
(Ez a kék színnel írt bevezető rész nem maga az üzenet)
Ez a földlakókhoz címzett terjedelmes levél, amely egy adott pillanatban jelent meg, nem tartalmazza a feladócímét. Jelenleg számos helyen megtalálható a Világhálón. A dokumentum hitelessége nem szavatolható. Amitelső látásra elmondhatunk róla, mindössze annyi, hogy úgy tűnik, egy nagyon jó ötleten alapul, összefüggő ésegységes gondolatvilágot tükröz, kifinomult hozzáértéssel íródott, ami különleges intelligenciáról és érettségrőlárulkodik. Ebben a fogalmazványban egy komoly előadást fedezhetünk fel, amely nem műszaki jellegű, deugyanakkor tárgyilagos. A szöveg nem tartalmaz rasszista illetve etnikai természetű gondolatokat vagysugallatokat, és a szerzőről elmondható, hogy kiváló ismerője az emberinyelvnek és lélektannak, még akkor is, hogyha a nyelvtani szerkezet néhol eltér attól,amit megszoktunk.A szöveg legfontosabb tulajdonsága az, hogy hiányoznak belőle a túlbonyolított kifejezések, és a vallási vagy anew age áramlat sajátos zsargonjába tartozó szavak.Amint látni fogjátok, ez egy egyszerű és lényegretörő levél. Ezért én is továbbküldöm hozzátok, hogy„megvizsgáljátok“, és így kialakíthassátok a saját véleményeteket.Azért is küldöm el mindannyiótok számára, mert lehetséges, hogy ez a levél igaz. Az alapvető üzenete az, hogyaz emberi civilizáció most egy súlyos válsággal szembesül, és nem képes megállni a zuhanásban, mivel ezt azösszeomlást a jelenlegi társadalmi rendszer belsejében indították el. Hacsak meg nem állítják, akkor ez azösszeomlás jelentős szakadást fog előidézni az emberiség szinte minden szintjén. Ezen a bolygón jelenleg egy,az egész Földre kiterjedő összeesküvés működik, amely már régóta használja a műszaki vívmányokat azemberiség mentális rabságba vetése érdekében, egy lerombolt és egészségtelen környezetben.Akik ezen az útonvezetnek bennünket, sokan szándékosan, rendelkeznek az össszes természeti forrás fölöttiuralom nagy előnyével, és éppen ezért lehetőségük van arra, hogy hasznot húzzanak a rohamosan fokozódóegyensúlyzavarból és az emberi fajt fenyegető egyéb egészségtelen megnyilvánulásokból. Mindezeken túl, biztosak vagyunk benne, hogy sok ember fogja a szabadulás útját választani. Ezek az emberek akártúlsúlyba iskerülhetnek, ha MEGÉRTIK A JÓ DÖNTÉSEK HASZNÁT ÉS SZÜKSÉGESSÉGÉT.Annak érdekében, hogy bármit is tehessenek a rossz megfékezésére, egyesülniük kell és meg kell szüntetniük afélelmüket, az elszigeteltség érzését és a súlyos tudatlanságot a bolygón manapság végbemenő dolgok valódiarcát illetően.A levélben álló javaslat az, hogy mindegyikünk határozza el, hogy elérkezett az ideje a földönkívüliek tömegesmegjelenésének a bolygónk égboltján. Különösen most, ebben a sorsfordító pillanatban, a földönkívüliek  járműveinek nagy számban való felbukkanása jelentős mértékben segíthetné az emberiséget, hogy késedelemnélkül fellebentse az illúzió és a hazugságok fátylát. Ugyanakkor a földönkívülieknek ez a nagy számban való jelentkezése számos létkérdés dilemmáját tisztázhatná le, és egyben katalizátorként tudna működni, kiváltva egysokkal jobb mentalitás megszületését abból a beteges társadalmi örvényből, amelyben, sajnos, benne vagyunk. Aföldönkívüliek ilyen tömeges megjelenése képes lenne haladéktalanul elvezetni az emberiséget egy következőfejlődési szakaszba. A levélben foglaltlegfontosabb kérdés az, hogy azt választja-e mindegyikünk határozottan, hogy a földönkívüliek azonnalmegmutatkozzanak ezen a bolygón? Azok a földönkívüliek, akik a jelek szerint megfogalmazták ezt a levelet,azt sugallják, hogy egy ilyen közvetlen érintkezés és bizonyos kulturális csereakciók kétségkívül lehetőségetteremtenének a legsúlyosabb akadályok leküzdésére, amelyekkel az emberiség jelenleg küszködik, mind atársadalom, mind pedig a művelődés fejlődése terén.A földönkívüliek azzal érvelnek, hogy, amennyiben akarjuk ennek a kapcsolatnak a létrejöjjöttét, akkor erre amentális-érzelmi síkot előre fel kell készíteni, egy határozott szándék és egy választás kinyilvánítása révén. A beleegyezésnek, amelyet egy ilyen kapcsolattaremtésnek a tudatos várása követ, az egész bolygó szintjén kellmegvalósulnia, különben fennáll annak kockázata, hogy félelemből fakadó tömeges reakció lép fel. Egy ilyenállapot lehetővé teszi az embertömegek manipulációját a titok homályában meghúzódó elit által, akinek akezébenösszpontosul jelenleg a hatalom.A földönkívüliek arra utalnak, hogy egy telepatikus úton, világosan és határozottan kifejezett, erőteljes mentálisszándék, amely ennek a levélnek az elolvasása nyomán kialakulhat minden egyes olvasóban, elegendő ahhoz,hogy jelezze a földönkívüliek számára, milyen irányba vezéreljék cselekedeteiket. Habár az utóbbi időben az
 
Internet elterjedése egy egyetemes állandóvá vált, a földönkívüliek azt kérik, hogy, miután minden nyelvrelefordították, ez a levél késedelem nélkül jusson el a széles embertömegekhez, és az egész világ számáraközvetítődjön. A földönkívüliek azt javasolják, hogy ezt a levelet az emberek továbbítsák egymásnak, akár kézről kézre adva is, ismeretlen okokból figyelmen kívül hagyva a médiában való közzétételének lehetőségét. Atovábbiakban közöljük a szóban forgó levelet, amely valódilehetőséget jelent számotokra, hogy lehetővé tegyétek a földönkívülieknek az összes földlakó színe előttimegjelenését, ami egyben egy erőteljes lökést jelent az emberiség fejlődésének egy sokkal jobb mederbe valóterelése érdekében.
Az üzenet itt kezdődik:ESÉLYETEK VAN ÁTALAKÍTANI A VILÁGOT!MOST HATÁROZZATOK SZILÁRDAN, HOGY MEG KELL-EJELENNÜNK?
Számotokra nem fontos, hogy ki adja át nektek ezt az üzenetet, a közvetítőt tekintsétek ismeretlennek. Azonbannagyon sokat számít, hogy mit tesztek ezzel az üzenettel, és,hogy milyen határozott és egyértelmű szándékot ébreszt fel bennetek. Mindegyikőtöknek  joga van kellőképpen használni a szabad akaratát és felfedezni a boldogságot. Ezek olyan jótékony jellemzők, amelyek be lettek mutatva számotokra, és amelyekhez ezentúlmindannyian hozzáférhettek. Szabad akaratotok egy bizonyos mértékig sajátképességeitek ismeretétől függ. Az a boldogság, amelyet átélhettek, erősen függ attól aszeretettől, amelyet ajándékba adtok vagy kaptok. Az összes öntudatos fajjalegyetemben, amelyek ezen a bolygón élnek, abban a fejlettségi stádiumban, amelybenvagytok, elszigeteltnek érezhetitek magatokat a bolygótokon. Ez a benyomás arrakésztet benneteket, hogy biztosak legyetek a sorsotokban. Mindazonáltal nagy próbatételek előtt álltok, melyekről csupán egy kisebbség tud. Egyelőre nincsen jogunk segíteni nektek, hogy átalakítsátok a jövőtöket, anélkül, hogy a tények ismeretében ezt timagatok ne választanátok. Ezt a mindannyiótok számára fontos üzenetet vegyétek úgy,mint egy világméretű népszavazást! Legyetek tudatában annak, hogy a határozott éskategorikus válaszotok, amelyet telepatikus úton fejeztek ki, tulajdonképpen olyan, mintegyfajta szavazócédula!!!
 
KIK VAGYUNK MI?
Jelenleg még sem a tudósaitoknak, sem pedig a vallási vezetőteknek sincsen egységesvéleménye minden megmagyarázhatatlan, rejtélyes megfigyeléssel kapcsolatban,amelyeket az emberiség évezredek óta tett a bolygótok különböző tájain. Azért, hogyhelyesen ismerhessétek meg az igazságot, a tényekkel anélkül kell szembenéznetek,hogy azokat a mégoly tiszteletreméltónak látszó hitrendszereitek meghamisítanák. Egyretöbb névtelen kutatótok máris új megismerési utakat tár fel a valóság egyre jobbmegközelítése érdekében. Civilizációtok ebben a korszakban részben kaotikusinformációk óceánjában fürdik, melynek csupán csak egy elenyésző, a legkevésbéfelkavaró része terjedt el általánosan. Amennyiben figyelmesen áttekintitek korábbitörténelmeteket, az, ami nevetségesnek vagy lehetetlennek tűnt számotokra, jelenlegmár elérhető, és főként az elmúlt fél évszázadban meg is valósult. Sokan közületek aztmár most is állítjátok, hogy a jövő még ennél is meglepőbb lesz. Hamarosan fel fogjátok fedezni azt is, ami rosszabb, és azt is, ami jobb. Az ebben a galaxisban élő sokszázmilliárdteremtményhez hasonlóan,
mi is öntudatos teremtmények vagyunk, akiketegyesek „földönkívülieknek” neveznek,
még akkor is, ha a mi valóságunk sokkalkifinomultabb.
Teljesen biztosaknak kell lennetek abban, hogy a valóságban semmilyenalapvető különbség sincsen közöttetek és közöttünk,
ami megkülönböztet minketegymástól, az az óriási tapasztalat, amelyet mi már egy magasabb fejlődési fokozatbanszereztünk meg . Bármilyen harmonikusan szerveződött struktúrához hasonlóan a mi belső viszonyainkban is létezik egy hierarchikus értékrend. A mi hierarchiánk kizárólagtöbb faj bölcsességén alapul. Hierarchiánk jóváhagyásával szólunk mi most hozzátok.Legtöbbetekhez hasonlóan mi magunk is a Legfelsőbb Lény (ISTEN) lényegimegtapasztalását keressük. Biztosak lehettek benne, hogy valójában nem vagyunk semistenek, sem félistenek, hanem
veletek egyenlőek vagyunk a KozmikusTestvériségen belül.
Fizikailag sokan különbözünk tőletek, de többnyire humanoidformánk van.Létezésünk élő valóság, még akkor is, ha közületek a legtöbben még nem érzékelik ezt.Teljes mértékben biztosak lehettek afelől, hogy mi nem csupán egyszerű fényjelenségek vagyunk, hanem tudatunk van, ahogyan ti nektek is tudatotok van. Azért vagyunk a
 
felfogóképességeteken kívül, mert csaknem szüntelenül láthatatlanok maradunk, mind ahétköznapi érzékszerveitek, mind pedig a hagyományos mérőműszereitek számára.Jelenleg azt szeretnénk, hogy betöltsük a történelmetek mostani korszakában megjelentűrt. Tudnotok kell, hogy mi már meghoztuk ezt a kollektív döntést, de ez nem elegendő.Most szükségünk van arra, hogy ti is szilárd elhatározással és többségileg hozzájáruljatok ehhez. Eme üzenet révén ti lesztek azok, mindegyikőtök egyénileg, akik határozottan ésegyértelműen eldöntitek, hogy mi fog végbemenni ezután. Ha ezt az üzenetet nagyonfigyelmesen tanulmányozzátok, tudatára ébredhettek a ténynek, hogy ti magatok vagytok és mindig is ti maradtok azok, akik minden egyes esetben választotok.
Nekünk nincsen egyetlen emberi képviselőnk sem a Föld bolygón, aki irányíthatná adöntéseteket.EGYESEKBEN KÖZÜLETEK FELVETŐDHET A KÉRDÉS,HOGY MIÉRT NEM VAGYUNK LÁTHATÓAK?
Bizonyos fejlődési szakaszokban a kozmoszban létező „emberiségek“ a tudomány újformáit fedezik fel, amelyek magasabbrendűeknek bizonyulnak az anyag felettilátszólagos uralomnál. A dematerializáció és a strukturált materializáció ennek atudásnak a részét képezik. A ti emberiségetek már elérte ezt a tudást bizonyos titkoslaboratóriumokban, ahol ezeket a jelenségeket más „földönkívüli” teremtményekkelközösen kutatják felelőtlen kompromisszumok árán, amelyeket képviselőitek közülnéhányan szándékosan eltitkolnak előletek.A tudományos körök számára jól ismert, légi vagy a világűrben megfigyelhető jelenségeken vagy objetumokon kívül, mindaz, amit ti „
UFO-nak 
“ neveztek,tulajdonképpen „
kézzel gyártott multidimenzionális hajók 
“, amelyek ezekkel a jellemzőkkel rendelkeznek.Jelenleg nagyon sok ember lépett auditív, érintési vagy pszichikai (telepatikus)kapcsolatba ilyen készülékekkel, amelyekből néhány már a titeket „kormányozó” titkoshatalom kezében van.Az ilyen gépezetek valóságára vonatkozó világos megfigyeléseitek az ezen űrhajók dematerializált állapotával járó számos jelentős előnynek köszönhetőek.Mivel ti magatok egyelőre nem láttátok ezeket, el sem tudjátok hinni. Mi könnyenmegértjük ezt a tényt.A ránk vonatkozó megfigyelések többségét egyénileg tesszük lehetővé a számotokra,azért, hogy hassunk és benyomást tegyünk a lelketekre, és nem azzal a céllal, hogymódosítsunk a szerveződési rendszereteken. A kozmoszban körülöttetek létező fajok teljesen önkéntesen vállalják ezeket a kapcsolatfelvételeket, de tudnotok kell, hogy azegyes kapcsolatteremtések értelme és célja igencsak eltérő lehet.A rosszakaratú (sátáni) multidimenzionális teremtményeknek, akik a bolygótokonuralkodó oligarhák árnyékában saját gonosz hatalmukat kinyilvánítva részt vesznek avilágotok fölötti uralomban, jó okuk van a rejtőzködésre:
mivel az emberek nemtudnak létezésükről, könnyen eltitkolhatják előttük tevékenységüket.
Részünkről tapintatosságunk oka az, hogy töretlenül tiszteletben tartjuk az emberek szabad akaratát, amelyet ők mindig a saját ügyeik intézésére használhatnak és fel is kellhasználniuk, hogy önmaguk érhessék el azt a műszaki és spirituális érettséget, amelyreszükségük van. Nagyon várjuk emberiségetek belépését a galaktikus civilizációk családjába.
Tudnotok kell, hogy képesek vagyunk megjelenni a napvilágon, és készen állunk arra, hogy megengedjük számotokra ezt az egyesülést. Eddig azért nem tettük meg ezt a lépést, mert közületek túl kevesen akarták őszintén ezt, akártudatlanságból vagy közömbösségből, akár félelemből fakadóan, és főképp mertnem adódott kritikus helyzet vagy vészhelyzet.
A megjelenéseinket vizsgáló emberek közül sokan számolják éjszakai fényeket, anélkül,hogy ezáltal bármilyen módon fényt derítenének erre a jelenségre. Ők gyakran úgytekintenek az általuk megfigyelt rejtélyes valóságra, mint valami tárgyra, észre semvéve, hogy ott tulajdonképpen tudatokról van szó.
KIK VAGYTOK TI?!
Még ha nem is tudjátok, ti számos hagyomány leszármazottjai vagytok, amelyek az időmúlásával fokozatosan kölcsönösen gazdagították egymást. Ebben a folyamatban résztvettek olyan fajok is, amelyek valaha a Föld színén éltek. Egyik célotok az, hogyegyesüljetek ezen gyökerek tiszteletben tartásával, egy közös terv együttesmegvalósítása érdekében. Kultúráitok külső megjelenése látszólag elválaszt titeket, mivelti ezekkel a külső jegyekkel helyettesítitek mély, valódi lényeteket. Külső alakotok hatással van a kifinomultabb belső természetetekre.
A formának ez az uralkodó jellege védőbástyaként szolgál a titeket uraló gonosz szándékú titkos erők 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->