Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
39Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sfantul Ioan Gura de Aur - Intreita slujire

Sfantul Ioan Gura de Aur - Intreita slujire

Ratings: (0)|Views: 1,139 |Likes:
Published by cris
Teza licenta
Teza licenta

More info:

Published by: cris on Jan 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

 
,,…Şi dacă va trebui să-ţi dai viaţa pentru Biserică sau să teosteneşti de multe ori peste putere sau să suferi şi să pătimeştimulte, să nu le eviţi. Deoarece nu trebuie să uiţi că deşi veisuferi toate acestea, în esenţă nimic nu ai făcut, în comparaţie cucele pe care le-a făcut Hristos pentru Biserică”(Sfântul Ioan Gură de Aur)
1
CUVÂNT ÎNAINTESfântul Ioan Gură de Aur este personalitatea fără asemănare căreia istoriaBisericii Universale i-a consacrat un loc de cinste în nul u, ritulreaducându-l în permanenţă în amintire prin săvârşirea Liturghiei alcătuite de el, iar Apusul cinstindu-l cu aşezarea moaştelor sfântului în cel mai de seamă loc al său, în preajma bazilicii Sfântului Petru din Roma. Obişnuiţi ca Sfântul Ioan să fie cel carene poartă, prin Liturghia sa, către înălţimile divine, ne va fi greu să alcătuim olucrare pentru a evoca uriaşa personalitate a acestui sfânt, fiindcă nu poţi cuprindeîn câteva pagini tot ce a făcut Ioan Hrisostom pentru întreaga creştinătate.. Pentru a duce la capăt această lucrare vom acorda o atenţie specialălucrărilor traduse în limba română sub semnătura sfântului, totodată din studiileteologice publicate vom aduce acele elemente care ne vor releva nu numai cât deimportant este aspectul întreitei slujiri în raport cu Persoana Mântuitorului IisusHristos, dar şi modul în care aplicăm această întreită slujire întregii noastre vieţi pecare trebuie o dedim îndumnezeirii. Vom sublinia de asemenea t deimportant este aspectul întreitei slujiri pentru noi toţi, dat fiind faptul că şi noioamenii suntem chemaţi – conform mărturiilor multor Sfinţi Părinţi – la o preoţiegenerală. Mai concret, întreita slujire nu este un aspect exclusiv din viaţa şi
1
Sfântul Ioan Gură de Aur,
 Picături de înţelepciune
, trad. Ieroschimonah Ştefan Nuţesu, Editura Evanghelismos,Bucureşti, 2007, p.17.
1
 
activitatea misionară a Mântuitorului Iisus, întreita slujire este un aspect care ne priveşte pe noi toţi.Sfântul Ioan Hrisostom sau ,,Gură de Aur”, cum este el numit de tradiţie,trece drept cel mai important teolog al Bisericii de Răsărit. Sfântul, arhiepiscop alConstantinopolului, a devenit foarte cunoscut prin predicile sale, prin interpretareacu deosebit talent a Sfintei Scripturi, căpătând un renume care a depăşit graniţeleImperiului bizantin. Scrierile sale sunt împărţite în trei categorii:
opuscula
,
homilies
şi
epistole
. Tot el redactează, în secolele IV- V, o Liturghie în tradiţia antiohiană,care îi va purta numele, folosită până azi de Biserică Ortodoxă. Puţină lume ştie căexistă şi în România moaşte ale Sfântului Ioan Gură de Aur. Mici părticele laMănăstirea Tismana, iar o parte mai mare în Paraclisul Reşedinţei Patriarhiei dinBucureşti. Moaşte care urmează să împodobească viitoarea Catedrală a Neamului.Sfântul Ioan Gură de Aur mărturiseşte în opera sa că, Domnul nostru IisusHristos prin Întruparea, Jertfa, Învierea şi Înălţarea Să a făcut posibilă mântuireacredincioşilor. Credinciosul îşi însuşeşte ntuirea, deschizându-se haruluidumnezeiesc şi conlucrând cu acesta prin credinţa dreapşi fapte bune. Demântuire se poate împărtăşi orice om, pentru că Dumnezeu voieşte ca toţi oameniisă se mântuiască şi să vină la cunoştinţă adevărului. Adevărul care duce la mântuirese găseşte în Biserică Una,
 stâlp şi temelie a adevărului
(I Timotei 3,15).Prin urmare întreita slujire a Mântuitorului Iisus Hristos stă în legătură directăcu mântuirea oamenilor. Fără acest aspect misiunea Fiului lui Dumnezeu se facelipsită de obiectul sau. Sfântă Scriptură ne arată clar că
 Fiul Omului n-a venit ca să  I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi
(Matei 10,45), de aici înţelegem că slujirea profetică, arhierească şi împărătească auca scop răscumpărarea, adică mântuirea omului.Mântuitorul Hristos este modelul divin al slujirii. El este slujirea desăvârşită.Slujirea Mântuitorului nu se rezumă la cele trei aspecte, adică profetică, arhiereascăşi împărătească. Slujirea lui Iisus Hristos are aspect întreit şi în următoarele aspecte:
2
 
a)
Slujirea lui Dumnezeu Tatăl
.În Noul Testament, slujirea Mântuitorului Hristos este centrată pe supunerealui voii Tatălui:
Mâncarea Mea este să fac voia celui ce M-a trimis pe Mine şi să  săvârşesc lucrul Lui
(Ioan 4, 34).
 Dar ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl  şi precum Tatăl mi-a poruncit aşa fac
(Ioan 14, 31), Mântuitorul Hristos ne spuneclar şi în repetate rânduri care este misiunea Fiului Omului:
nu caut voia Mea civoia celui ce M-a trimis
(Ioan 5, 30). În toată activitatea Mântuitorului Hristos,exisdomomente mai importante în care slujirea Tatălui este comple,desăvârşită. Şi aceste momente marchează începutul şi sfârşitul activităţii Sale pământeşti b)
Slujirea Sfinţilor Apostoli
.Mântuitorul spune Sfinţilor Săi Apostoli care erau preocupaţi de cele lumeşti:
 Eu în mijlocul vostru sunt ca unul care slujeşte
(Luca 23, 46). Mântuitorul Hristos anumit întotdeauna pe apostolii Săi slujitori şi I-a îndemnat la slujire. Hristos estemodelul suprem al slujirii:
 păziţi poruncile Mele ... după cum şi Eu am păzit  poruncile Tatălui Meu
(Ioan 15, 10). Porunca include cu necesitate ideea de slujire,supunere, ascultare. Modelul acesta nu poate fi întrecut de ucenici căci el provinedin ordinea divino-umană:
 Nu este slugă mai mare decât stăpânul şi nici solul maimare decât cel ce l-a trimis
(Ioan 13, 16)c)
Slujirea lumii
.Mântuitorul Iisus Hristos şi-a pus sufletul, a mărturisit pentru Apostoli, dar nunumai pentru ei ci şi pentru cei care cred împreună cu ei:
 Dar nu numai pentruaceştia mă rog,. ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Că toţi să  fie una ... ca lumea creaTu M-ai trimis
(Ioan 17, 20-21). JertfaMântuitorului Hristos pe Cruce şi consecinţa ei, răscumpărarea, este slujire prinexcelenţă, obiectivă, şi ea se îndreaptă către toată omenirea. Iisus, păstorul cel buneste Iisus care slujeşte, care mărturiseşte pentru omenire:
 Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale
(Ioan 10, 11 ). Devotamentul
3

Activity (39)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marius Bărăscu liked this
Jacky Russel liked this
Daniel Budeanu liked this
Dan liked this
aura_rapeanu2720 liked this
bododo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->