Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Imunoterapie Trupeasca Si Sufleteasca

Imunoterapie Trupeasca Si Sufleteasca

Ratings: (0)|Views: 118|Likes:
Published by badrianiulian

More info:

Published by: badrianiulian on Jan 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

 
III. IMUNOTERAPIA TRUPEASCĂ ŞI SUFLETEASCĂ
Omul, creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, este o fiinţă duală, alcătuită din trup şi suflet.Sufletului omenesc Creatorul i-a dăruit haina de lumină a Duhului Sfânt (revedeţi anexa 1), ca să-l protejeze din toate direcţiile de lumea nevăzută a răului.La rândul său, trupul a fost înzestrat cu o armă nemaipomenită - IMUNITATEA.Sistemul imunitar este cel care ţine sub control permanent organismul uman. Ordinea pe care oimpune sistemul imunitar în sistemul fizic este asemănătoare ordinii eterne, care guvernează întreg universul pentru a-i sluji omului, ca acesta, la rândul lui, să lucreze în vederea îndeplinirii scopului său ultim -mântuirea.Imunitatea este vistieria sănătăţii noastre, pe care o primim în dar încă din momentul zămislirii. Ea poate fi mai bogată la unele persoane şi mai săracă la altele, în funcţie de cum părinţii şi înaintaşii noştri, până la a patra generaţie, au ştiut să respecte legile armoniei universale.În acest sens, citim la Ieşire: “... Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc pe copii pentru vina părinţilor ce mă urăsc pe Mine, până la al treilea şi al patrulea neam,Şi Mă milostivesc până la al miilea neam, către cei ce Mă iubesc şi zesc poruncile Mele”.(IEŞIREA 20, 5, 6; 34, 7; Deuteronom 5, 9; Psalmi 36, 28; 108, 13; Isaia 14, 21; 13, 16; Ieremia 32, 18; Numerii 14, 18; Iov 5, 4; 21, 19)Aşadar, din aceste mărturii ale Sfintei Scripturi, putem înţelege de ce copiii se nasc cu deficiteimunitare şi din ce pricină suferă, nevinovaţi, ispăşind păcatele părinţilor.Datele cercetătorilor din ultimii ani ne aduc la cunoştinţă că omenirea are 30 - 34% indivizisubminaţi mintal; bolile ating 80% din oameni, iar restul de 20% îi cară în spate, muncind şi pentru ei.Concluzia este surprinzătoare: atât timp cât 80% din oameni sunt bolnavi, societatea însăşi este bolnavă.Pe tot parcursul vieţii pământeşti, în funcţie de legalitatea activităţilor sale în faţa proniei cereşti,omul poate influenţa în sens pozitiv sau negativ activitatea sistemului imunitar. De aceea, imunologia este ospecialitate controversată unde 2+2=4 de obicei, dar nu de puţine ori 3 sau 5, în funcţie de cum individuluman reuşeşte să ţină în inima sa energiile harice necreate ale Duhului Sfânt, ce izvorăsc din Sfânta Treime,susţinând tainic atât sistemul imunitar, cât şi viaţa sufletească a omului (revedeţi anexa 1).“De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc; de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzeşte.În zadar vă sculaţi dis-de-dimineaţă, în zadar vă culcaţi târziu voi care mâncaţi pâinea durerii, dacănu v-ar da Domnul somn, iubiţi ai Săi”. (Ps.126, 1, 2); casa şi cetatea, după tâlcuirea dată de Sfinţii Părinţi,reprezintă omul, ca zidire dumnezeiască.Ca urmare a acestui fapt, vom aborda problematica terapiei imunitare pe cele două direcţiimenţionate chiar în titlul acestui capitol.
 A.
 
IMUNOTERAPIA TRUPEASCĂ
 
Evaluările oamenilor de ştiinţă susţin că omul ar trebui să trăiască aproximativ 150 de ani, dacă s-ar naşte cu un sistem imuno-formator puternic şi într-un mediu lipsit de agresori, lucru ce a fost practic posibilla primele generaţii de oameni.Agresorii care nu mai fac posibilă această longevitate se împart în patru categorii:
1. Fizici
: traumatismele, iradiaţiile, frigul, căldura, particulele de praf din mine, lenea sau muncaistovitoare, foamea sau supraalimentaţia etc.
2. Chimici
: substanţele toxice din mediul înconjurător poluat, alcoolul, tutunul, drogurile, alimentelealterate etc.
3. Microbiologici
: bacterii, virusuri, paraziţi etc. Aceşti microbi sunt invizibili pentru ochiul liber şise văd numai cu microscopul. Ei ne înconjoară din toate părţile şi pătrund în organism pe neştiute.
4. Psihici
: stress-ul etc.În continuare, ne vom canaliza atenţia către agresorii microbiologici, pentru că lupta împotriva lor s-a putut face târziu, după anul 1880, de către Pasteur şi urmaşii lui, când s-au inventat vaccinurile, substanţeleantiseptice, sterilizarea prin fierbere şi sub presiune.Agresorii microbiologici formează 4 grupe, care se instalează în organismul uman la 4 ore de lanaştere:a) Agresori nepatologi: aceşti microbi nepatogeni se mai numesc şi “comensabili”, căci trăiesc însimbioză cu organismul, ajutând la formarea vitaminelor şi la digestia normală, fiziologică, prelungind viaţacătre 100 de ani. b) Agresori cu patogenitate slabă-latentă: virusuri, bacterii: herpes, stafilococ alb, candida etc.c) Agresori cu patogenitate medie: grupul aşa numiţilor “microbi oportunişti” cu virulenţă (înmulţire)şi toxicitate medie, cantonaţi în organism de la naştere şi ţinuţi “în şah” de un sistem imunoformator destulde puternic, dar care devin activi şi periculoşi când acesta este blocat de agresorii fizici, chimici şi psihici,ducând de foarte multe ori la moarte prin septicemie (generalizare). Ei sunt: streptococul, piocianicul,virusul poliomielitic etc.d) Agresorii foarte patogenici: virusul variolic, bacilii tifici, difterici, holerici etc., care au produsepidemii nimicitoare de populaţii din localităţi şi regiuni întinse.Lumea invizibilă a microbilor este împărţită şi grupată în genuri, familii, specii etc. după anumitecaracteristici care le apropie.Prin restrângerea caracterelor populaţiei din lumea invizibilă, s-a ajuns la noţiunea de specie, dealtfelca şi în lumea plantelor şi animalelor. Restrângerea a continuat, ducând astfel la noţiunea de “tulpină” sau“suşe” după francezi. Pe scurt, stafilococul de la Popescu nu este identic cu cel de la Ionescu.Pentru a avea clară noţiunea de imunitate, să ne închipuim fiinţa ca o cetate. Zidul cetăţii îl reprezintă pielea, mucoasele. Soldaţii sunt reprezentaţi de leucocite, macrofage, imunoglobuline etc.Soldaţii aleargă să astupe spărturile din zid făcute de agresori. Cu cât soldaţii sunt mai numeroşi, mai puternici, mai ageri şi mai bine dotaţi cu arme specifice contra agresorilor, cu atât astupă mai repede găurilefăcute de aceştia.De obicei, atacurile agresorilor microbiologici sunt precedate de “salve de artilerie, bombardamenteaeriene” ale agresorilor fizici şi chimici.
 
E bine să reţinem, în acest sens, exemplul că alcoolul, îmbătând omul, blochează reflexele, dar, înacelaşi timp, îmbată şi leucocitele care devin leneşe, iar mişcările browniene şi emiterea de pseudopode pentru fagogitarea microbilor sunt aproape paralizate.Organismul, în care pătrunde un microb patogen, se apără producând substanţe biologice organicecorespunzătoare “ca o ştanţă” la substanţele biologice ale microbului pentru neutralizarea şi distrugerea lui.Astfel, substanţele biologice organice de apărare au fost numite “ANTICORPI”, iar microbii care le daunaştere “ANTIGENE”.Deci, simplist, pentru înţelegerea de către omul de rând, imunitatea este puterea de a nu-i lăsa peagresorii patogeni să invadeze organismul şi, atunci când totuşi au pătruns, să-i blocheze, să-i neutralizezeşi, în final, să-i distrugă. Această apărare prin imunitate este naturală, moştenită de la părinţi, acţionează“non stop” de la naştere până la moarte şi cu cât părinţii au fost mai sănătoşi, cu atât ea este mai puternică.Odată cu uzura şi îmbătrânirea, puterea imunitară slăbeşte, se epuizează, iar organismul este omorât deagresori.Pentru o mai bună înţelegere, să ne închipuim că sistemul imunoformator care produce soldaţiireprezintă zestrea părinţilor lăsată copilului, să zicem de 10.000 lei, din care să cheltuiască zilnic 1 leu pentru întreţinere (cheltuieli de apărare), zestre care-i va ajunge până la adânci bătrâneţe.Cu cât zestrea este mai mică, agresorii mai mulţi şi răi, cheltuielile de apărare mai mari, cu atât mairepede depozitul de bani din bancă scade, în final dispare şi, odată cu el, şi omul.Aşa se explică de ce foarte mulţi oameni mor până la 40 de ani, când peste măsură, beau, fumează,mănâncă dulciuri şi grăsimi prăjite, duc o viaţă destrăbălată. Agresorii fizici şi chimici favorizeazădezvoltarea agresorilor microbieni, producând boli cronice infecţioase, autoimune şi tumorale.Oamenii învăţaţi şi dotaţi cu spirit de observaţie au reuşit să înveţe lumea cum să se apere deagresorii fizici şi chimici care, în majoritatea lor, sunt vizibili. Aceştia au obţinut la bolnavi o vindecare prinmetode fizice sau chimice, deblocând sistemul imunoformator, obţinând o imunitate paraimunologică.Problema foarte grea şi de lungă durată a fost cercetarea lumii invizibile, care produce epidemiiledevastatoare. De-a lungul vremurilor, prin înaintarea în cunoaştere, descoperiri şi tehnologii noi, omul areuşit să producă în mod artificial imunitate prin vaccinare, eradicând epidemiile nimicitoare. Imunitateaeste obţinută prin întrebuinţarea corpilor microbieni-antigene, care dau naştere în organism la anticorpi, proces biologic asenător celui natural, conducând la o imunizare imunologică, spre deosebire deimunizarea paraimunologică, mai mult fizico-chimică.1. Imunitatea artificială este activă când se introduc în organism corpi sau toxine microbiene(antigene), care dau naştere la anticorpi. Această imunizare este activă, pentru că organismul este solicitat săse apere fabricând el însuşi anticorpi.2. Imunitatea artificială este pasivă când se introduce ser de la un bolnav care a trecut prin boalarespectivă (este imunizat - are anticorpi în exces), unui om la care agresorul a pătruns în organism:vaccinarea artificială contra tifosului exantematic sau seroterapia antidifterică, tetanică etc, anticorpi străini.Timpul scurs de la pătrunderea agresorului în organism şi până la declanşarea simptomelor de boalăeste mai scurt decât cel al anticorpilor apăruţi după vaccinarea activă. Acest inconvenient, care aduce multăsuferinţă şi scăderea temporară a capacităţii de muncă a omului, a început să fie înlăturat acum 30 de ani,când a avut loc prima administrare a autovaccinului celulomicrobian total în bolile infecţioase cronice şiautoimune, inclusiv în boala canceroasă, de doctorul român Constantin Gh. Băcanu, microbiolog, imunologşi medic de laborator la Institutul de seruri şi vaccinuri “I. Cantacuzino”.Dorim, în continuare, să aducem la cunoştinţa semenilor datele cercetărilor din aceşti ani, astfel caoamenii să se lămurească mai cu seamă asupra acestei crunte boli (cancerul), care a luat o amploare de

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
luz_1 liked this
luz_1 liked this
Dan liked this
Anna Tanase liked this
crindelumina liked this
cristinel70 liked this
ddd1dorin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->