Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
52Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CONG NGHE SAN XUAT BIA

CONG NGHE SAN XUAT BIA

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 9,622|Likes:
Published by Minhngoduc
Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo

More info:

Published by: Minhngoduc on Apr 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

 
 
TÌMHIỂUVỀCOÂNGNGHỆSẢNXUẤTBIA
 
 
Bia laø gì ? Taïi sao bia coù vò ñaéng ? Taïi sao bia coù maøu vaøng töôi?Nhöõng nguoàn nguyeân lieäuduøng cho saûn xuaát bia ?Ngöôøi ta saûn saûn xuaát bianhö thheá naøo ?
 
 
1.BIA LAØ GÌ ?
Bia laø moät loaïi nöôùc giaûi khaùt leânmen raát boå döôõng. Bia coù ñoä röôïunheï (haøm löôïng röôïu khoaûng 3-6%) coùgas (haøm löôïng CO2 khoaûng 3-4 g/l), coùboït mòn xoáp, coù höông vò thôm ngonraát ñaëc tröng. Ngoaøi ra bia coøn chöùamoät soá chaát dinh döôõng
Chaát ñaïm bao goàm protein, peptit,amino axit.
Glucid
Vitamin chu la vitamin nhm B

Activity (52)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
fansydung liked this
Huy Dung Nguyen liked this
Tấn Thành Phan liked this
cua187kute liked this
Ngoc Quy Ho liked this
tanpopo_nasa liked this
nabi_bk liked this
Hatgao Thanh Hang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->