Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
93Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Management General

Management General

Ratings: (0)|Views: 3,712|Likes:
Published by anamariastefan88

More info:

Published by: anamariastefan88 on Jan 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

 
 
Cuvânt înainte
 Lucrarea de fa
 ţă 
face parte din încerc
ă 
rile de aîn
 ţ 
elege schimb
ă 
rile produse în domeniul atât de fascinant al managementului contemporan
 ş
i prezint 
ă 
într-o manier 
ă 
  structurat 
ă 
fundamentele
 ş
tiin
 ţ 
ei managementului într-oabordare sistemic
ă 
. Lucrarea este structurat 
ă 
în
 ş
apte capitole ce trateaz 
ă 
  problematica de baz 
ă 
a managementului: procesul, func
 ţ 
iilemanagementului, managerii, mediul ambiant al organiza
 ţ 
iei, strategia
 ş
i managementul strategic, subsistemele decizional,organizatoric, informa
 ţ 
ional 
 ş
i metodologico-managerial.Cultura organiza
 ţ 
ional 
ă 
 
 ş
i leadership-ul. Prin necesitateaestim
ă 
rii de tip previzional a efectelor posibile se face recursla reproiectarea sistemului de management care cuprinde: subsistemul informa
 ţ 
ional 
 ş
i, corelat cu acesta, cel al deciziilor, subsistemul metodelor 
 ş
i tehnicilor de management 
 ş
i cel organizatoric.Toate aceste aspecte sunt prezentate în contextul dinamic al activit 
ăţ 
ii economice
 ş
i implic
ă 
diferite niveluri detratare, ceea ce conduce la construirea unui model de gândire, riguros
 ş
i coerent în care complexitatea actului de
 
management devine mai u
 ş
or de gestionat din punct devedere informa
 ţ 
ional 
 ş
i structural. Aspectul practic al lucr 
ă 
rii este eviden
 ţ 
iat de studiul de caz prezentat la finalul lucr 
ă 
rii, acesta ajutând laîn
 ţ 
elegerea mai bun
ă 
a conceptelor teoretico-metodologice prezentate.Con
 ş
tient de provocarea alegerii unui subiect atât decomplex, voi aprecia orice sugestii de îmbun
ă 
ăţ 
ire amaterialului prezentat.
 Ion Popa
 Noiembrie 2005
 
 
CAPITOLUL 1FUNDAMENTELE TEORETICEALE MANAGEMENTULUIORGANIZA
Ţ
IEI
 
1.1 Definirea managementului
„Managementul este cea mai nou
ă 
dintre
 ş
tiin
 ţ 
e
 ş
i cea mai vechedintre arte”
[J. J. Serven Screiber].Managementul poate fi considerat ca fiind cea mai veche art
ă
întrucât
 
reclama din partea conduc
ă
torilor talentul de a fixa obiective, a organiza
ş
i acoordona eforturile
 
individuale în vederea realiz
ă
rii obiectivelor.Prin management ca
ş
tiin
ţă
se în
ţ
elege:
„Studierea procesului de management în vederea sistematiz
ă 
rii
 ş
i generaliz
ă 
rii unor concepte, legi, principii, reguli, a conceperii denoi sisteme, metode
 ş
i tehnici care s
ă 
contribuie la cre
 ş
tereaeficien
 ţ 
ei activit 
ăţ 
ilor desf 
ăş
urate pentru realizarea unor obiective
.
[T. Zor 
ţ
elan, E. Burdu
ş
, G. C
ă
 pr 
ă
rescu,
Managementul organiza
 ţ 
iei,
Editura Economic
ă
, Bucure
ş
ti, 1999].
Studierea proceselor 
 ş
i rela
 ţ 
iilor de management din cadrul organiza
 ţ 
iilor, în vederea descoperirii legit 
ăţ 
ilor 
 ş
i principiilor carele guverneaz
ă 
 
 ş
i a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici
 ş
imodalit 
ăţ 
i de conducere, de natur 
ă 
s
ă 
asigure ob
 ţ 
inerea
 ş
i cre
 ş
tereacompetitivit 
ăţ 
ii
”. [O. Nicolescu, I. Verboncu,
 FundamenteleManagementului organiza
 ţ 
iei
, Editura Tribuna Economic
ă
,Bucure
ş
ti, 2002].O alt
ă
no
ţ
iune vehiculat
ă
în domeniu este aceea de management
ş
tiin
ţ
ific. În leg
ă
tur 
ă
cu aceasta consider 
ă
m c
ă
trebuie f 
ă
cut
ă
distinc
ţ
ie între
ş
tiin
ţ
a managementului
ş
i managementul
ş
tiin
ţ
ific.

Activity (93)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bordei Loredana liked this
Oana Tudorache liked this
Alina Tapirluie liked this
elina72 liked this
Ion Bragaru liked this
Gratian Lascu liked this
biancamihaela17 liked this
Vele Victorita liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->