Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Statistica - Capitolul3

Statistica - Capitolul3

Ratings: (0)|Views: 122|Likes:
Published by zaraki88

More info:

Published by: zaraki88 on Jan 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2012

pdf

text

original

 
Capitolul 3
CERCETAREA SELECTIV
Ă
 
3.1. INDICATORI: DEFINIRE, FORMULE DE CALCUL
Principalele no
ţ
iuni pereche din colectivitatea general
ă
 
ş
i dincolectivitatea de selec
ţ
ie:
Tabelul 3.1.
Denumirea Caracteristica nealternativ
ă
Caracteristica alternativ
ă
 indicatorului Colectivitateageneral
ă
 Colectivitate deselec
ţ
ieColectivitateageneral
ă
 Colectivitatede selec
ţ
ieA 1 2 3 4
 N  x x
 N ii
=
=
1
0
 
n x x
nii
=
=
1
 
 N  P 
=
 
nmw
=
 
MediaDispersia
 N  x x
 N 1i20i20
=
=
)(
σ 
n x x
n1i2i2
=
=
)(
σ 
 )(
p1 p
2 p
=
σ 
 )(
w1w
2w
=
σ 
 
Abaterea medie p
ă
tratic
ă
 
200
σ σ 
=
 
2
σ σ 
=
 
2 p p
σ σ 
=
 
2ww
σ σ 
=
 
 Eroarea de reprezentativitate
:
0
 x x E 
=
 Condi
ţ
ia ca media e
ş
antionului s
ă
fie reprezentativ
ă
:%
5100 x x x
0
 
0
 
 Eroarea medie de reprezentativitate
:
==
==
1 s s1 s s20 s x x
nn x x
)(
σ μ 
 în care :
- reprezint
ă
num
ă
rul e
ş
antioanelor posibile;
n
 s
 
- frecven
ţ
ele mediilor de selec
ţ
ie posibile.
 Eroare limit 
ă
maxim
ă
admis
ă
)(
x
Δ
.
 x x
σ 
=Δ
 unde coeficientul reprezint
ă
argumentul func
ţ
iei Laplace pentru probabilitatea cu care se garanteaz
ă
rezultatele.
α 
 z 
)(
 z 
Φ
 
102
 
SELEC
Ţ
IA ALEATOARE SIMPL
Ă
 
Selec
ţ
ia aleatoare simpl
ă
se aplic
ă
în cazul colectivit
ăţ
ilor omogene dincare se extrag unit
ăţ
i simple folosind procedee de selec
ţ
ie aleatoare.
 Eroarea medie de reprezentativitate
 
 
 pentru selec
ţ
ie repetat
ă
:
nn
220rep x
σ σ σ 
=
 
 
 pentru selec
ţ
ie nerepetat
ă
:
 ⎠ ⎞⎝ ⎛  ⎠ ⎞⎝ ⎛  ⎠ ⎞⎝ ⎛ =
 N n1n1 N n N n1 N n N n
2220nerep x
σ σ σ σ 
 Pentru caracteristica alternativ
ă
, eroarea medie de reprezentativitate se vanota cu
w
σ 
, deci:
 
 pentru selec
ţ
ia repetat
ă
:
nw1wn p1 p
repw
)()(
=
σ 
 
 
 pentru selec
ţ
ia nerepetat
ă
 )()()()(
 N n1nw1w N n1n p1 p
nerepw
==
σ 
 
 Eroarea limit 
ă
maxim
ă
admis
ă
:
 
 pentru selec
ţ
ie repetat
ă
 
rep x x
 
σ 
=Δ
respectiv
repww
 
σ 
=Δ
 
 
 pentru selec
ţ
ie repetat
ă
 
rep x x
ne
σ 
=Δ
respectiv
repww
ne
σ 
=Δ
 
 Intervalul de încredere al mediei 
colectivit
ăţ
ii generale
:
 
 pentru caracteristica nealternativ
ă
:
 x0 x
x x x
Δ+<<Δ
 
 
 pentru caracteristica alternativ
ă
:
ww
w pw
Δ+<<Δ
 
 Intervalul de varia
 ţ 
ie al nivelului totalizat 
al caracteristicii
:
 
 pentru caracteristica nealternativ
ă
:
( ) ( )
 x0 x
x N  x x N 
Δ+<<Δ
 
 
 pentru caracteristica alternativ
ă
:
( ) ( )
ww
w N  pw N 
Δ+<<Δ
 
103
 
Volumul e
 ş
antionului 
 
 pentru sondajul simplu repetat:
n z 
20 x
σ 
=Δ
de unde:
2 x202
 z n
Δ=
σ 
 
 
 pentru sondajul simplu nerepetat:
 ⎠ ⎞⎝ ⎛ =Δ
 N n1n z 
20 x
σ 
de unde:
 N  z  z n
2022 x202
σ σ 
+Δ=
 
 Redimensionarea e
 ş
antionului 
prin modificarea erorii limite maximeadmise (
'
 x
Δ
):
 
 pentru selec
ţ
ie repetat
ă
:
( )
2 x22
 z n
'
'
Δ=
σ 
 
 
 pentru selec
ţ
ie nerepetat
ă
:
( )
 N  z  z n
22 x22
σ σ 
+Δ=
'
'
SELEC
Ţ
IE TIPIC
Ă
(STRATIFICAT
Ă
)
Selec
ţ
ia tipic
ă
se aplic
ă
în cazul colectivit
ăţ
ilor neomogene formate dinunit
ăţ
i simple împ
ă
ţ
ite în grupe (straturi, subcolectivit
ăţ
i) cât mai omogene cueviden
ţ
ierea tipurilor calitative.E
ş
antionul se ob
ţ
ine prin extragerea de sube
ş
antioane din straturile popula
ţ
iei totale prin procedee de selec
ţ
ie aleatoare.În vederea repartiz
ă
rii e
ş
antionului pe sube
ş
antioane corespunz
ă
tor tipurilor calitative, se pot aplica trei modalit
ăţ
i.1.
 
Repartizarea în mod egal a e
ş
antionului pe sube
ş
antioane indiferent denum
ă
rul unit
ăţ
ilor ce compun straturile popula
ţ
iei totale:
nn
i
=
 unde:
n
i
 
 – dimensiunea fiec
ă
rui sube
ş
antion;
– num
ă
rul de straturi în popula
ţ
ia total
ă
.Acest tip de selec
ţ
ie mai poart
ă
denumirea de
 selec
 ţ 
ie tipic
ă
 
(stratificat
ă
)
nepropor 
 ţ 
ional 
ă
 .
 2.
 
E
ş
antionul se separ 
ă
pe sube
ş
antione în func
ţ
ie de ponderea fiec
ă
ruistrat în colectivitatea general
ă
:
104

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dan liked this
Dan liked this
nicollo nicollo liked this
tinka24 liked this
Esmeeee liked this
croitoru_monica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->