Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Impozitul Pe Veniturile Din Activitati Independente&

Impozitul Pe Veniturile Din Activitati Independente&

Ratings:
(0)
|Views: 596|Likes:
Published by zaraki88

More info:

Published by: zaraki88 on Jan 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

 
Venituri din activitati independente
Veniturile din activitati independente cuprind:-veniturile comerciale;-veniturile din profesii libere (veniturile obtinute din exercitarea profesiilomedicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil,contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, architect);- veniturile din drepturi de proprietate intelectuala (brevete de inventie, desene simodele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, dindrepturi de autor).
 
 Nu sunt venituri impozabile:- veniturile obtinute prin aplicarea efectiva in tara de catre titular a a unei inventii brevetate in Romania, in primii 5 ani de la prima aplicare;
-
venitul obtinut de titularul brevetului prin cesionarea acestuia;
VENITURI DIN ACTIVITATI COMERCIALE SI PROFESII LIBEREReguli generale de stabilire a venitului net anual din activitatiindependente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla 
Venitul net din activitati independente se determina ca diferenta intre venitul brut sicheltuielile aferente realizarii venitului, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.
Venitul brut
cuprinde:-sumele incasate si echivalentul in RON al veniturilor in natura din desfasurareaactivitatii;-veniturile sub forma de dobanzi din creante comerciale sau din alte creanteutilizate in legatura cu o activitate independenta;-castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-oactivitate independenta, inclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetareadefinitiva a activitatii;-veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aparute in legatura cu oactivitate independenta. Nu sunt considerate venituri brute :
o
aporturile in numerar sau echivalentul in RON al aporturilor in naturafacute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia;
o
sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice;
o
sumele primite ca despagubiri;
o
sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat saudonatii.1
 
Cheltuieli deductibile: 
Sunt cele efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, justificate prin documente ( vezi impozitul pe profit). 
Cheltuieli sunt deductibile limitat:a)
cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private,in limita unei cote de 5% din diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile,altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private,cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale;
b)
cheltuielile de protocol, in limita unei cote de 2% din diferenta intre venitul brut sicheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentruacordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesional;
c)
suma cheltuielilor cu indemnizatia platita pe perioada delegarii si detasarii in altalocalitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a de 2,5 orinivelul legal stabilit pentru institutiile publice;
d)
cheltuielile sociale, in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pana la 2%la fondul de salarii realizat anual;
e)
 pierderile privind bunurile perisabile;
f)
cheltuielile reprezentand tichetele de masa;
g)
contributiile efectuate in numele angajatilor la fonduri de pensii facultative, inlimita echivalentului in RON a 400 euro anual pentru o persoana;
h)
 prima de asigurare voluntara de sanatate, in limita echivalentului in RON a 250euro anual pentru o persoana;
i)
contributii sociale obligatorii pentru salariati si contribuabili, inclusiv cele pentruasigurarea de accidente de munca si boli profesionale;
 j)
dobanzi aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice, utilizate indesfasurarea activitatii, in limita nivelului dobanzii de referinta a Bancii Nationale aRomaniei;
k)
cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentand chiria - rata de leasing - in cazulcontractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea sidobanzile pentru contractele de leasing financiar;
l)
cotizatii platite la asociatiile profesionale in limita a 2% diferenta intre venitul brutsi cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentruacordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale;
m)
cheltuielile reprezentand contributiile profesionale obligatorii datorate, potrivitlegii, organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, in limita a 5% dinvenitul brut realizat.
Cheltuieli nedeductibile:
sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau alfamiliei sale;2
 
cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se afla peteritoriul Romaniei sau in strainatate;
impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pevenitul realizat in strainatate;
cheltuielile cu primele de asigurare, altele decat cele aferente proprieiactivitati( bunuri din patrimoniu, salariati);
donatii de orice fel;
amenzile, confiscarile, dobanzile, penalitatile de intarziere si penalitatiledatorate autoritatilor romane si straine (altele decat cele aferente contractelor comerciale);
ratele aferente creditelor angajate;
cheltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate sineimputabile, daca inventarul nu este acoperit de o polita de asigurare;
sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare;
impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor devenit;
Stabilirea venitului net anual din activitati independentepe baza normelor de venit
Venitul net dintr-o activitate independenta care este desfasurata de catrecontribuabil, individual, fara salariati, se determina pe baza normelor de venit.Ministerul Finantelor Publice elaboreaza nomenclatorul activitatilor pentru carevenitul net se stabileste pe baza de norme de venit
.
Directiile Generale ale Finantelor Publice teritoriale au obligatia de a stabili si publica anual normele de venit inainte dedata de 1 ianuarie a anului in care urmeaza a se aplica normele respective.In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta pe perioademai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta aceRON activitati secorecteaza proportional.
 
Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati desemnate, venitulnet din aceste activitati se stabileste pe baza celei mai ridicate norme de venit pentrurespectivele activitati.In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate pentru care stabilireavenitului impozabil tine cont de norme de venit si o alta activitate pentru care se tine contde contabilitate in partida simpla, atunci venitul net din activitatile independentedesfasurate de contribuabil se determina pe baza contabilitatii in partida simpla.Daca un contribuabil desfasoara activitate de transport de persoane si de bunuri inregim de taxi si desfasoara si o alta activitate independenta, atunci venitul net dinactivitatile independente desfasurate de contribuabil se determina pe baza datelor dincontabilitatea in partida simpla, insa, venitul net din aceste activitati nu poate fi inferior venitului net stabilit pe baza normei de venit pentru activitatea de transport de persoanefizice si de bunuri in regim de taxi.3

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
p3tru_mzq liked this
Petru Șoronga liked this
Nelu Badalan liked this
Anghel Claudia liked this
VIOLETA liked this
Ioana Babenco liked this
=== liked this
anghelio liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->