Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
55Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tronski[1]- История на античната литература

Tronski[1]- История на античната литература

Ratings:

4.33

(9)
|Views: 9,551 |Likes:
Published by Skita-bg

More info:

Published by: Skita-bg on Apr 06, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
И
.
М
.
Т
 
Р
 
О
 
Н
 
С
 
К
 
И
 
ИСТОРИЯ
 
НА
 
АНТИЧНАТА
 
ЛИТЕРАТУРА
 
ПРЕВЕЛ
 
ОТ
 
РУСКИ
 
ПРОФ
.
Г
 
Е
 
О
 
Р
 
Г
 
И
 
М
 
И
 
Х
 
А
 
Й
 
Л
 
О
 
В
 
Н
 
А
 
У
 
К
 
А
 
И
 
И
 
З
 
К
 
У
 
С
 
Т
 
В
 
О
 
СОФИЯ
– 1965
 
4
История
 
на
 
античната
 
литература
”,
написана
 
от
 
един
 
от
 
най
-
добрите
 
съветски
 
специалисти
 
в
 
областта
 
на
 
класическата
 
филология
,
е
 
предназначена
 
за
 
нуждите
 
на
 
университетското
 
образование
.
Нейните
 
големи
 
достойнства
 
обаче
– 
богатата
 
материя
,
дълбокият
 
и
 
тънък
 
анализ
 
на
 
литературните
 
факти
,
увлекателното
 
изложение
 
и
 
чудесният
 
стил
– 
я
 
правят
 
интересна
 
и
 
за
 
по
-
широк
 
кръг
 
читатели
.
В
 
книгата
 
са
 
 разгледани
 
в
 
достатъчен
 
обем
 
както
 
гръцката
,
така
 
и
 
 римската
 
литература
 
през
 
отделните
 
им
 
периоди
 
от
 
началото
 
до
 
настъпването
 
на
 
средновековието
.
ПРОФ
.
И
.
М
.
ТРОНСКИЙ
 
Издание
2-
е
 
Учебно
-
педагогическое
 
издательство
 
Министерства
 
просвещения
 
РСФСР
 
Ленинградское
 
отделение
 
Ленинград
, 1951
 
5
УВОД
 
Предмет
 
на
 
курса
 
по
 
антична
 
литература
 
е
 
литературата
 
на
 
гръко
-
 римското
 
 робовладелско
 
общество
.
С
 
това
 
се
 
определят
 
хронологичните
 
и
 
териториалните
 
 рамки
,
които
 
отделят
 
античната
 
литература
 
от
 
художественото
 
творчество
 
на
 
докласовото
 
общество
,
от
 
една
 
страна
,
от
 
литературата
 
на
 
средните
 
векове
,
от
 
друга
,
както
 
и
 
от
 
останалите
 
литератури
 
на
 
древния
 
свят
,
каквито
 
са
 
литературите
 
на
 
древния
 
Изток
.
Специалното
 
изтъкване
 
на
 
гръко
-
 римската
 
античност
 
като
 
специфично
 
единство
,
 различно
 
от
 
другите
 
древни
 
общества
,
не
 
е
 
произволно
;
пълното
 
си
 
научно
 
обоснование
 
то
 
получи
 
в
 
учението
 
на
 
Маркс
 
и
 
Енгелс
 
за
 
античното
 
общество
като
 
особено
 
стъпало
 
на
 
 развитие
 
в
 
историята
 
на
 
човечеството
.
1
 
Що
 
се
 
отнася
 
до
 
термините
античност
”, “
античен
”,
произлизащи
 
от
 
латинската
 
дума
antiquus – “
древен
”,
то
 
тяхното
 
изключително
 
прилагане
 
към
 
гръко
-
 римското
 
общество
 
и
 
към
 
неговата
 
култура
 
е
 
условно
 
и
 
може
 
да
 
бъде
 
признато
 
за
 
справедливо
 
само
 
от
 
ограничено
европейско
гледище
.
Наистина
 
гръко
-
 римската
 
цивилизация
 
е
 
най
-
старата
 
цивилизация
 
на
 
Европа
,
но
 
тя
 
се
 
е
 
 развила
 
много
 
по
-
късно
 
от
 
цивилизацията
 
на
 
Изтока
.
Същото
 
съотношение
 
намираме
 
и
 
в
 
областта
 
на
 
литературата
:
литературата
 
на
 
Египет
,
Вавилония
 
или
 
Китай
 
е
 
много
 
по
-“
древна
от
античната
”,
гръко
-
 римската
 
литература
.
Ограничителното
 
употребяване
 
на
 
термините
античност
”, “
античен
е
 
установено
 
у
 
народите
 
на
 
Европа
 
поради
 
това
,
че
 
гръко
-
 римското
 
общество
 
е
 
било
 
единственото
 
древно
 
общество
,
с
 
което
 
те
 
са
 
били
 
свързани
 
чрез
 
пряка
 
културна
 
приемственост
;
ние
 
продължаваме
 
да
 
си
 
служим
 
с
 
тия
 
установени
 
вече
 
термини
,
като
 
кратки
 
обозначения
 
на
 
социалното
 
и
 
културното
 
единство
 
на
 
гръко
-
 римското
 
 робовладелско
 
общество
.
І
.
ПОНЯТИЕТО
 
АНТИЧНО
 
ОБЩЕСТВО
 
Маркс
 
и
 
Енгелс
 
характеризират
 
античното
 
общество
 
като
 
 робовладелско
 
общество
;
античният
 
начин
 
на
 
производство
 
почивал
 
върху
 
експлоатацията
 
на
 
 робския
 
труд
,
първата
 
по
 
своето
 
историческо
 
възникване
 
форма
 
на
 
експлоатация
.
С
 
възникването
 
на
 
 робството
възникнало
 
и
 
първото
 
голямо
 
 разделение
 
на
 
обществото
 
на
 
две
 
класи
– 
господари
 
и
 
 роби
,
експлоататори
 
и
 
експлоатирани
2
.
Робовладелското
 
общество
 
не
 
се
 
предшества
 
от
 
никоя
 
друга
 
форма
 
на
 
класово
 
общество
;
то
 
се
 
 развива
 
непосредствено
 
в
 
процеса
 
на
 
 разпадането
 
на
 
докласовото
,
 родовото
 
общество
 
------------------------
1
 
К
.
М
 
а
 
 р
 
к
 
с
,
Наемный
 
труд
 
и
 
капитал
,
Соч
.,
т
. V, 1929,
с
. 429.
2
Фр
.
Э
 
н
 
г
 
е
 
л
 
ь
 
с
,
Происхождение
 
семьи
,
частной
 
собственности
 
и
 
государства
.
Соч
.,
т
. V
І
,
І
, 1937,
с
. 137.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->