Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
55Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Marketing Strategije

Marketing Strategije

Ratings: (0)|Views: 5,715 |Likes:
Published by ChiAnnnaa

More info:

Published by: ChiAnnnaa on Jan 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
Marketing strategije
1.UVOD
Strateško razmišljanje predstavlja novu perspektivu u području marketinga. Marketingmenadžment se suočava sa formulisanjem i implementacijom marketing programa za podršku i perspektive strateškog marketinga s posebnim akcentom na važnost, ulogu, razvoj i karakteristikemarketing strategije. Marketing strategije se fokusiraju na načine kojima se preduzeće, gradećikapital na vlastitim snagama, nastoji da se efektivno razlikuje od konkurencije. Tačnije rečeno,marketing strategije se sastoji od odabira i analize ciljnog tržišta (skupine ljudi kojoj organizacijaželi da prodaje) i kreiranja i održavanja odgovarajućeg marketing miksa (proizvod, cena, distribucijai promocija) koji će zadovoljiti te ljude.Marketing strategija sadrži plan za najbolju i najefikasniju upotrebu sredstava organizacije itaktiku za ostvarenje njenih ciljeva. Dobra marketing strategija treba biti okarakterisana kao jasnatržišna definicija, dobar spoj organizacionih snaga i potreba tržišta i superioran nastup u odnosu nakonkurenciju u ključnim faktorima poslovnog uspeha.Svakoj kompaniji koja posluje u tržišnom okruženju je imperativ da razvija dugoročnustrategiju nastupa kako bi se lakše prilagodila stalno menjajućem spoljnjem okruženju poslovanja. Utom smislu je neophodno analizirati svake specifične tržišne situacije i kroz SWOT analizu (snage,slabosti, mogućnosti, pretnje) detaljno steći predstavu o tome kako nastupiti na tržištu, posebno kad je reč o konkurenciji. Plan koji objedinjuje sveukupnu kompanijsku strategiju na duge staze zove sestrateški plan, ili strateško planiranje.Marketing ima izuzetno bitnu ulogu u strateškom planiranju, jer obezbeđuje informacije iostale inpute neophodne za pripremu strateškog plana. I obrnuto, strateško planiranje definiše ulogumarketinga u poslovnoj organizaciji. Rukovođen strateškim planom, marketing usko sarađuje saostalim departmanima u poslovnoj organizaciji, a sve u cilju postizanja i ostvarenja strateškihciljeva.Marketing strategija pretpostavlja planiranje i koordinaciju svih marketing raspoloživihsredstava uz integraciju marketing miks elemenata, a sve u cilju postizanja željenih rezultata na prethodno targetiranim tržištima. Sve poslovne ponude se uobličavaju posredstvom marketingstrategije u smislu proizvodne linije, kominikacija, distribucije i cene.1
 
MARKETING
2.TEORIJSKE PRETPOSTAVKE MARKETING STRATEGIJE
Koliko smo se puta zapitali šta će se događati u budućnosti? Kakav će biti naš život? Šta ćese promeniti? Verovatno imamo neku sliku ili želju vezanu za buduće događaje. Menadžerima, budućnost kompanije je vrlo važna, gotovo presudna. Oni moraju da predvide buduće događaje,trendove i promene i na osnovu toga da prilagode poslovanje svojih kompanija. Da bi to ostvarili onisvakodnevno igraju ozbiljnu, uzbudljivu i često bizarnu „igru“ s drugom skupinom menadžera uvlastitoj ili drugoj organizaciji te s pojedincima u organizaciji i izvan nje. Ta „igra“ naziva se
 strategija
.Etimološki gledano, izraz strategija izveden je iz grčke reči „strategos“ što znači„vojskovođa“. Vojska, godinama, koristi reč strategija za označavanje velikog plana načinjenog usvetlu onoga što se veruje da bi neprijatelj mogao ili ne bi mogao učiniti. Iako izraz „strategije“ jošuvek ima obično konkurentske implikacije, menadžeri ga sve više koriste za označavanje širokog područja operacija preduzeća.Strategija se definiše kao determinisanje osnovnih dugoročnih ciljeva preduzeća, usvajanje pravaca akcija i alokacija resursa nužnih za njihovo ostvarivanje. Shodno tome formulisanjestrategije uključuje utvrđivanje misije i dugoročnih ciljeva, analizu šansi i pretnji koje generiše opšteokruženje, utvrđivanje atraktivnosti grane analizom konkurentskih sila, identifikovanje izvorakonkurentske prednosti na bazi analize internog okruženja i određivanje izvodljivih opcija. Drugimrečima, svrha strategija je utvrditi i dati na znanje pomoću sistema glavnih ciljeva i politikazamišljenu sliku preduzeća. Strategijom ne nastojimo tačno odrediti kako će preduzeće ispunitisvoje ciljeve, to je zadatak bezbrojnih većih i manjih pratećih programa. Njome se izgrađuje okvir koji usmerava razmišljanje i delovanje. Njena korisnost u praksi i važnost u usmeravanju planiranjaopravdava izdvajanje strategije kao posebnog tipa plana.Formulisanje strategije pored vrednovanja i implementacije, predstavlja fazu procesastrategijskog marketinga.Strateški marketing razvio se 80–tih godina prošlog veka. Kompanije su razvile jedinstvene procedure, procese, sisteme i modele strateškog marketinga. Praksa i iskustvo pokazuju, u svakomslučaju, da su većina marketing strategija kompanija opterećene nezgodnom kompleksnošću. One su„zaglibile“ u principima koji proizvode odgovore slične onima kao kod konkurencije. Dobrostrateško odlučivanje bazira se na kvalitetnoj strateškoj analizi. Strateški marketing je dakle,dinamičan proces koji omogućava kreiranje boljih strategija korišćenjem sistematičnijih, logičnijih iracionalnijih pristupa u strateškom odlučivanju. Stoga je nemoguće i nepotrebno insistirati na potpunoj formalizaciji samog procesa strategijskog marketinga. Praksa nedvosmisleno pokazuje dase sve nameravane strategije ne realizuju, ali i da sve realizovane strategije nisu bile nameravane.2
 
Marketing strategije
Slika 1
.
Proces strateškog marketingaIz prethodne slike ne možemo da ne primetimo kompleksnost procesa strateškog marketinga.Za formulisanje strategije bi se moglo reći da ne postoji razrađeni šablon koji obezbeđuje uspešnost procesa, već samo logika strateškog razmišljanja koja je univerzalna.2.1
. Definisanje misije, vizije i streteških ciljeva organizacije
Temeljni elementi pomoću kojih se utvrđuje buduće stanje i položaj kompanije na tržištu suvizija, misija i strateški ciljevi.Menadžment kompanije mora imati
viziju
poslovanja. Menadžeri bez vizije ne moguodgovoriti izazovima i dinamici tržišta. Vizija predstavlja izazov, poželjni dugoročni cilj i poželjnu budućnost kompanije. Pomoću vizije menadžment pokušava precizirati položaj i poslovanjekompanije u budućnosti i predvideti tržišne trendove. Vizija je neizostavni deo poslovanja jer jeusmerena na buduće događaje. Vizija predstavlja uglavnom optimističan i pozitivan pogled natrendove i mogućnosti koje menadžeri uočavaju. Idealan je slučaj kada vizija preraste u optimističninačin organizacijskog odlučivanja koji podstiče kreativnost zaposlenih i neprekidnu inovaciju.
SistemVrijednostiJavnostIzvori preduzećaIzvedba poslovne jediniceEksternookruženjeMarketingokruženjeProizvod/tržište pregled trenutne perspektiveProizvod/tržište pregled prošle perspektiveEfektivnostmarketingaStrategija preduzećaPregled ikontrolaDozvolaKupacMisija poslovne jediniceKonkurencijaSnage islabostiObjekti iciljeviMarketingstrategijaPortfolijoanalizaStrateški plan SBUOdobreni plan SBUStrategijske perspektiveostalihfunkcionalnih područjaOdobrenamarketingstrategijaImplementacijastrategijeKratkoročnimarketing planProizvod/tržištestanje
3

Activity (55)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
gunxy liked this
Bojan Andrejek liked this
usnjurajse liked this
sigde19 liked this
Daniel Trajkovic liked this
Marina Aleksov liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->