Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs 7 Actiuni. DDM & FCF piete de capital

Curs 7 Actiuni. DDM & FCF piete de capital

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 777|Likes:
Published by zaraki88

More info:

Published by: zaraki88 on Jan 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

 
Capitolul 5. Evaluarea ac
ţ
iunilor
În acest capitol vor fi prezentate dou
ă
metode de evaluare a ac
ţ
iunilor:modelul D.D.M. (Discount Dividend Model)
ş
i metoda „Free Cash-Flow”. Ambelemetode au la baz
ă
principiul actualiz
ă
rii unor fluxuri de numerar estimate ca firmas
ă
le genereze in viitor. Prima metod
ă
estimeaz
ă
pre
ţ
ul prezent al ac
ţ
iunii prinactualizarea dividentelor viitoare, iar cea de a doua metod
ă
actualizeaz
ă
 „cash-flow”-urile previzionate pentru viitor.
5.1. Modelul D.D.M. („Discount Dividend Model”)
 Acest model presupune determinarea pre
ţ
ului corect al unei ac
ţ
iuni prinactualizarea dividendelor viitoare (D
t
) cu un factor (k) întâlnit frecvent subdenumirea de
randament cerut(de ac
ţ
ionari / investitori)
, astfel:

.
 
Observa
ţ
i c
ă
în rela
ţ
ia (5.1) se consider
ă
un orizont infinit de timp, ceea ceînseamn
ă
c
ă
nu ne punem problema falimentului firmei. Dac
ă
s-ar cunoa
ş
te cucertitudine c
ă
la un moment viitor T, firma va da faliment, atunci suma din (5.1)devine finit
ă
, unde ultimul termen va fi valoarea rezidual
ă
(pe ac
ţ
iune) a firmei – valoarea activelor r
ă
mase la dispozi
ţ
ia ac
ţ
ionarilor dup
ă
ce s-au pl
ă
tit datoriilec
ă
tre creditori.Modelul D.D.M. a
ş
a cum este el reprezentat de rela
ţ
ia (5.1) nu ne poate fi deprea mare folos, întrucât nu cunoa
ş
tem valoarea dividendelor viitoare. Din acestmotiv se impun o serie de alte ipoteze referitoare la dinamica dividendelor. Deobicei, se consider
ă
c
ă
dividendele cresc de la un an la altul cu o rat
ă
g, pe care,pentru început, o vom presupune constant
ă
. Dac
ă
observ
ă
m c
ă
firma a acordat înultimii ani un dividend constant
ş
i anticip
ă
m ca va r
ă
mâne la aceast
ă
valoare
ş
i peviitor, atunci putem impune ipoteza unei rate de cre
ş
tere a dividendului egal
ă
cuzero.
 Ipoteza 1: Dividendul cre
ş
te cu o rat
ă
constant
ă
(g)

·.
 
Recunoa
ş
tem c
ă
, rela
ţ
ia (7.2) este o progresie geometric
ă
, a c
ă
rei solu
ţ
ii este:
·
.
 
 
Rela
ţ
ia (5.3) exprim
ă
dividendul de la momentul t în raport de ultimul dividendacordat (D
0
) de firm
ă
- pe care-l cunoa
ş
tem. Înlocuind rela
ţ
ia (5.3) în (5.1) vomob
ţ
ine:
·

·


.
 
Pentru ca rela
ţ
ia (5.4) s
ă
aib
ă
sens economic, adic
ă
pentru ca pre
ţ
ul s
ă
fie finit,trebuie s
ă
se respecte urm
ă
toarea condi
ţ
ie:
 .
 
Ţ
inând cont de condi
ţ
ia (5.5) rela
ţ
ia (5.4) devine:
·
.
 
Impunând ipoteza unei rate de cre
ş
tere constante a dividendului, modelulD.D.M. se reduce la rela
ţ
ia (5.6), care exprim
ă
pre
ţ
ul actual al ac
ţ
iunii ca o func
ţ
iede ultimul dividend acordat (D
0
) de firm
ă
, rata de cre
ş
tere a dividendului (g)
ş
irandamentul cerut (k). Orice firm
ă
listat
ă
la burs
ă
este obligat
ă
s
ă
-
ş
i publicebilan
ţ
ul contabil
ş
i contul de profit
ş
i pierdere
ş
i prin urmare se poate afla u
ş
ornivelul ultimului dividend. În continuare vom discuta modul de determinare alparametrilor g
ş
i k.
 Estimarea ratei de cre
ş
tere a dividendelor 
Rata de cre
ş
tere a dividendelor poate fi aproximat
ă
prin rata de cre
ş
tereestimat
ă
pentru firm
ă
 
ş
i se poate determina astfel:
·.
 
unde:ROE – rentabilitatea financiar
ă
(„return-on-equity”);d – rata de distribuire a dividendelor; deci (1-d) este rata de reinvestire a profitului.Pentru a în
ţ
elege intui
ţ
ia rela
ţ
iei (5.7), reamintim c
ă
rentabilitatea financiar
ă
secalculeaz
ă
ca raport între profitul net (PN)
ş
i capitalul propriu (CP), iar rata dedistribuire a dividendelor se determin
ă
ca raport între dividend pe ac
ţ
iune (D)
ş
iprofit net pe ac
ţ
iune (E). Deci, dac
ă
ROE ar fi 15% am putea spune c
ă
fiecare 100 delei investit
ă
de ac
ţ
ionar în capitalul firmei va genera în plus 15 lei. Dac
ă
firmareinveste
ş
te tot profitul net (adic
ă
d = 0), înseamn
ă
c
ă
cei 15 lei (genera
ţ
i de fiecare100 lei din CP) sunt reinvesti
ţ
i în firm
ă
, ceea ce face ca firma s
ă
creasc
ă
cu 15 %;
 
deci g = ROE (dac
ă
d = 0). În cazul în care firma acord
ă
dividende cu o rat
ă
de 40%(adic
ă
reinveste
ş
te 60% din profitul net), doar 9 lei din cei 15 sunt reinvesti
ţ
i înfirm
ă
, adic
ă
rata de cre
ş
tere a firmei este de 9%.Printr-un artificiu de calcul, ROE se poate scrie astfel:
 · ·  ·.
 
unde: A – activul /pasivul bilan
ţ
ier;ROA - rentabilitatea economic
ă
(„return-on assets”);l – gradul de îndatorare (

).Din (5.7)
ş
i (5.8) observ
ă
m c
ă
formula propus
ă
pentru determinarea ratei decre
ş
tere a dividendului (a firmei)
ţ
ine cont de o serie de indicatori foarte importan
ţ
ipentru o firm
ă
: rentabilitatea economic
ă
, rentabilitatea financiar
ă
, gradul deîndatorare
ş
i politica de dividend.
 Estimarea randementului cerut de investitori (k)
Pentru a determina randamentul cerut de investitori se poate folosi modelulCAPM prezentat într-un capitol anterior. Conform acestui model, randamentulcerut pentru ac
ţ
iunea i ar trebui s
ă
fie egal cu rata f 
ă
r
ă
risc plus o prim
ă
de risc:
 
·
 
 .
 
unde:E(R
M
) – rentabilitatea anticipat
ă
a pie
ţ
ei;R
– rata dobânzii f 
ă
r
ă
risc;
– indicatorul riscului sistematic / nediversificabil / de pia
ţă
.În practic
ă
, rela
ţ
ia (5.9) se estimeaz
ă
empiric printr-o regresie simpl
ă
de forma:
·
.
 
Înlocuind rata de cre
ş
tere a dividendului (a firmei) calculat cu (5.7)
ş
irandamentul cerut calculat cu (5.9) sau (5.10) în modelul DDM cu o rat
ă
constant
ă
 de cre
ş
tere reprezentat de formula (5.6) se determin
ă
pre
ţ
ul „corect” ( de echilibru)al ac
ţ
iunii.
Exemplul 1:
 
 Pentru firmele A, B
ş
i C se cunosc urm
ă
toarele date: ultimul dividendacordat (D
 ), rata de cre
ş
tere a dividendului (g), cursul bursier (P). De asemenea, pebaza datelor istorice s-au estimat parametrii
α
 
ş
i
 β 
ai ecua
ţ
iei de regresie (5.10).
 

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Matei Bogdan liked this
Cristina Holban liked this
Memelino Mihaela liked this
Dan liked this
abstractius liked this
abstractius liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->