Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
70Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Koleksi Soalan Contoh Geografi Manusia STPM Tema 1 Penduduk

Koleksi Soalan Contoh Geografi Manusia STPM Tema 1 Penduduk

Ratings:
(0)
|Views: 3,173|Likes:
Published by CikguNikMie
Hasil Kerja: Sonia, Terivenna & Tevathareessyni 6AA KHS 2010
Hasil Kerja: Sonia, Terivenna & Tevathareessyni 6AA KHS 2010

More info:

Published by: CikguNikMie on Jan 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

 
Bab 1: Penduduk 1.(a) Apakah yang dimaksudkan dengan sumber manusia.Sumber manusia ialah tenaga buruh yang penting dan berharga kepada sesebuah negara.(b) Mengapakah sumber manusia di sesebuah negara perlu dibangunkan dengansepenuhnya.Sumber manusia di sesebuah negara dibangunkan kerana menghasilkan tenaga kerja dansaiz pasaran yang mencukupi kepada negara.Selain itu,ia juga untuk melakukan kerja-kerja yang menggunakan tenaga kudrat(otot)seperti mengerjakan tanah pertanian dan buruh di sektor pembinaan. Tenaga buruh yang berkualiti Adalah mereka yang memilikitahap kesihatan yang baik dan berkeupayaan melakukan kerja fizikal yang lasak.Tambahan pula, ia juga untuk melakukankerja-kerja sawah,buruh ladang ,atau buruh binaan penduduk lelaki Yang ramai, sihat, dan muda sangat diperlukan. Dengan itu, iauntuk menguasai teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) serta kemahiran berbahasakhususnya Bahasa Inggeris. Seterusnya,jumlah buruh, tahap kesihatan, jantina ,umur,kesanggupan.dan moboliti tenaga manusia sangat mustahak dalam menentukan produktiviti sesuatu sektor. Akhir sekali,ia juga dibangunkan kerana memerlukan pekerja yang mempunyai kemahiran multi dimensi dalam Bidang ICT seperti e-dagang,e-pelaburan,e-governan,dan sebagainya.(c) Bandingkan kualiti sumber manusia di negara maju dengan sedang membangun.Kualiti sumber manusia di negara-negara maju diukur melalui cirri-ciri sepertikesihatan, tahap pendidikan yang tinggi. Di negara sedang membangun pula kualitisumber manusia tidak diberi keutamaan yang serius sebaliknya kuantiti manusia diberikeutamaan.2.(a) Kenal pastikan lima kualiti sumber manusia yang berdaya saing pada masa kini.Lima kualiti sumber manusia ialah ciri-ciri fizikal dan kesihatannya,tahap pendidikandan kemahiran yang dimiliki,keterbukaan,mobility,sikap,serta kemenjadiannya.(b) Cadangkan lima langkah yang boleh diambil untuk membangunkan kualiti sumber manusiadi sesebuah negara.Lima langkah yang boleh diambil untuk membangunkan kualiti sumber manusia disesebuah negara ialah memajukan tahap pendidikan iatu dengan berfikir secara kritif dan kreatif untuk meningkatkan produktiviti nagara.Langkah kedua ialah,mewujudkan tahap kesihatan yang tinggi agar berupayamelakukan pelbagai pekerjaan. Selain itu,tahap kemahiran yang menguasai teknologimaklumat dan komunikasi serta mahir berbahasa Inggeris juga perlu diwujudkan.Langkah yang seterusnya ialah perlu memberi latihan yang mantap agar tahap pekerjaan mereka meningkat. Langkah yang akhir ialah,sikap keterbukaan yangsanggup memberi dan menerima pandangan orang lain.Bab 2: Taburan Penduduk 
 
1a) Apakah yang dimaksudkan dengan pola taburan penduduk?Pola taburan penduduk merujuk kepada sebaran penduduk di sesuatu kawasan dimuka bumi. Pola taburan ini berbeza antara kawasan. Terdapat tiga jenis pola taburan penduduk, iaitu padat, sederhana dan jarang. Taburan penduduk padat terdapat di kawasan bandar besar seperti Kuala Lumpur. Taburan penduduk sederhana pula terdapat di kawasan bandar kecil seperti Keluang manakala taburan penduduk jarang terdapat di kawasan pedalaman, gurun dan kawasan berpaya.b) Huraikan faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia.Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia,antaranya faktor ekonomi. Kawasan yang mempunyai pelbagai kegiatan ekonomi akanmenjadi tumpuan penduduk kerana terdapat banyak peluang pekerjaan di kawasan itu. Antaraaktiviti ekonomi yang dijalankan ialah aktiviti perindustrian dan perniagaan yang giat sepertidi Shah Alam dan Bayan Lepas.Faktor pembandaran juga mempengaruhi taburan penduduk. Sesebuah kawasan yangmengalami proses pembandaran akan berubah fungsi. Kawasan bandar yang mempunyaikemudahan seperti hospital, klinik, kedai makan, bank dan lain-lain akan menyebabkan penduduk bertumpu. Kawasan pedalaman berpenduduk jarang kerana kekurangan kemudahaninfrastruktur dan sosial. Faktor dasar kerajaan turut mempengaruhi taburan penduduk melalui penubuhan Rancangan Pembangunan Wilayah melalui skim FELDA dan FELCRA, DARA,KEJORA, KESEDAR dan lain-lain lagi. Penduduk dari pelbagai kawasan di seluruh negaraditempatkan di kawasan ini untuk bergiat dalam aktiviti pertanian seperti penanaman getahdan kelapa sawit secara lading. Kawasan asalnya yang berpenduduk jarang akhirnya menjadikawasan yang padat.Faktor sumber alam turut mempengaruhi taburan penduduk. Kawasan yangmempunyai banyak sumber alam akn menjadi tumpuan penduduk untuk meneroka sumber alam tersebut. Lembah Klang dan Lembah Kinta kaya dengan sumber bijih timah suatu ketikadahulu mempunyai penduduk ramai yang bekerja dalam sector perlombongon. Kawasan Pakadan Kerteh juga menjadi tumpuan kerana terdapatnya sumber petroleum dan gas asli. Faktor  bentuk muka bumi juga mempengaruhi taburan penduduk. Kawasan tanah pamah yang subur menjadi tumpuan penduduk. Kawasan tanah pamah aluvium amat sesuai untuk tananam paditelah menjadi tumpuan penduduk seperti di Dataran Kedah-Perlis dan Delta Kelantan.Manakala kawasan pedalaman yang dipenuhi hutan tebal dan berpaya berpenduduk jarangseperti di pedalaman Sabah dan Sarawak. Faktor saiz sesebuah kawasan juga mempengaruhitaburan penduduk. Dengan jumlah penduduk yang sama tetapi saiz negeri yang berbeza makataburan penduduk juga berbeza. Di negeri Pahang, taburan penduduknya kurang padat berbanding dengan Melaka kerana keluasan Pahang jauh lebih besar daripada keluasanMelaka.c) Jelaskan kesan taburan penduduk yang padat dan tidak padat ke atas eksploitasi sumber alam di Malaysia.Kesan taburan penduduk yang padat terhadap eksploitasi sumber alam di Malaysiatelah menyebabkan berlakunya kepupusan atau kehabisan sumber alam.Penduduk yang ramaiakan menyebabkan permintaan yang tinggi terhadap sumber alam.Contohnya,peningkatan jumlah penduduk menyebabkan permintaan petroleum meningkat.Lama-kelamaan sumber iniakan habis.Penduduk yang padat menyebabkan lebih banyak kawasan diperlukan untuk membina petempatan dan seterusnya membawa kepada peningkatan jumlah kemusnahan
 
hutan.Penduduk yang padat juga akan menyebabkan pertambahan bilangan kenderaan di atsan jaln raya.Hal ini menyebabkan lebih banyak gas-gas beracun seperti karbon monoksidadilepaskan daripada asap kenderaan yang menyebabkan masalah pencemaran udara.Pembinaan bangunan yang semakin banyak pula akan memyebabkan suhu meningkatdan membentuk pulau haba di kawasan bandar.Kemusnahan hutan juga terjadi kerana lebih banyak kawasan baru diteroka untuk membina bangunan dan kawasan perumahan.Secaratidak langsung akan memnebabkan berlakunya tanah runtuh,pemusnahan kawasan tadahan air dan juga akan memganggu ekosistem dan habitat haiwan.Kawasan penduduk padat jugamenyebabkan berlakunya tekanan terhadap sumber alam terutama sumber tanah.Di kawasanini berlaku persaingan guna tanah untuk petempatan, perindustrian, pembandaran,infrastruktur, pertanian dan lain-lain. Kesannya saiz relatif tanah menjadi semakin sempit danharga tanah semakin meningkat. Contohnya, di kawasan Kuala Lumpur, Shah Alam, Alor Setar dan Ipoh.Penduduk yang padat juga member kesan yang baik, iaitu sumber di sesuatukawasan dapat dibangunkan secara optimum. Sumber yang ada tidak akan dibazirkan.Misalnya, tanah dapat dimajukan sepenuhnya menjadi kawasan petempatan, pertanian, perindustrian dan lain-lain.Tenaga kerja juga mencukupi untuk meneroka kawasan ini. Dikawasan ini, pelbagai produk sumber alam boleh dihasilkan bagi memenuhi keperluan penduduk seterusnya menggalakkan inovasi dalampengeluaran. Kawasan penduduk tidak  padat pula akan membawa kepada pembaziran sumber alam kerana kekurangan tenaga buruhuntuk mengeksploitasi sumber alam. Tingkat teknologi yang rendah juga menyebabkansumber alam tidak dapat diteroka. Hal ini banyak berlaku di kawasan pedalaman Pahang,Sabah dan Sarawak.2. Peta 1 menunjukkan taburan penduduk di bandar-bandar Asia Tenggara. 
a)
Berdasarkan peta, namakan lima bandar di Asia Tenggara yang mempunyai penduduk lebih daripada satu juta orang.Bandar-bandar itu ialah Manila, Bangkok, Jakarta, Singapura, dan Hanoi.  b)Mengapakah penduduk bertumpu di bandar-bandar utama di Asia Tenggara?c)Penduduk bertumpu di bandar-bandar utama di Asia Tenggara kerana pelbagaifaktor.Pertama,bandar-bandar utama ini adalah ibu kota negara masing-masing yangmenjadi tempat tumpuan segala kemudahan untuk kehidupan ekonomi,sosial,politik,dan budaya.Kedua,bandar-bandar ini juga menjadi kawasan tumpuan aktiviti ekonomiseperti industri perkilangan,perdagangan dan perkhidmatan.Aktiviti demikian menjana banyak peluang pekerjaan kepada tenaga kerja negara yang sebahagian besarnya datangdari desa dan bandar-bandar kecil. Ketiga,kemudahan sosial yang banyak disediakan di bandar-bandar utamaseperti pendidikan tinggi,hospital pakar, pejabat-pejabat pentadbiran negara, sukan,rekreasi, hiburan dan budaya menyebabkan ramai penduduk bertumpu dan memilihuntuk tinggal dalam atau berhampiran bandar-bandar utama.Keempat,ramai penduduk desa dan bandar kecil berpindah ke bandar-bandar utama kerana kawasan desa dan bandar kecil kurang kemudahan ekonomi,sosial dan mundur serta kurang peluang

Activity (70)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Latifah Aluwi liked this
NurBaiti Hamiza liked this
Ellie Tan liked this
Sherlyie Demoridz added this note
best lar.......
Asmawi Bin Abdullah liked this
monicalok1991 liked this
monicalok1991 liked this
Belinda Poh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->