P. 1
reguli de reprezentare în design

reguli de reprezentare în design

Ratings:
(0)
|Views: 6,623|Likes:
Published by EllaSuchardine
Conf. Dr. ing. Jeni Pralea

Editura

1

I. DESEN TEHNIC, GENERALITĂŢI ................................................................... 3 I.1 CONDIŢII GENERALE PENTRU DESENELE DE EXECUŢIE ................ 3 I.2 MODUL DE EXECUŢIE GRAFICĂ AL DOCUMENTELOR ...................... 4 I.3 CLASIFICAREA DESENELOR TEHNICE ................................................... 6 I.4 FORMATE, DIMENSIUNI ŞI MOD DE NOTARE ....................................... 8 I.5 ÎMPĂTURIREA DESENELOR .....................
Conf. Dr. ing. Jeni Pralea

Editura

1

I. DESEN TEHNIC, GENERALITĂŢI ................................................................... 3 I.1 CONDIŢII GENERALE PENTRU DESENELE DE EXECUŢIE ................ 3 I.2 MODUL DE EXECUŢIE GRAFICĂ AL DOCUMENTELOR ...................... 4 I.3 CLASIFICAREA DESENELOR TEHNICE ................................................... 6 I.4 FORMATE, DIMENSIUNI ŞI MOD DE NOTARE ....................................... 8 I.5 ÎMPĂTURIREA DESENELOR .....................

More info:

Published by: EllaSuchardine on Jan 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2015

pdf

text

original

 
 
1
 
Conf. Dr. ing. Jeni PraleaEditura
 
 
2
 
I. DESEN TEHNIC, GENERALIT
ĂŢ
I
...................................................................3
 I.1 CONDI 
Ţ 
 II GENERALE PENTRU DESENELE DE EXECU 
Ţ 
 IE 
................3
 I.2 MODUL DE EXECU 
Ţ 
 IE GRAFIC 
 Ă 
AL DOCUMENTELOR
......................4
 I.3 CLASIFICAREA DESENELOR TEHNICE 
...................................................6
 I.4 FORMATE, DIMENSIUNI 
 Ş 
 I MOD DE NOTARE 
.......................................8
 I.5 ÎMP 
 Ă 
TURIREA DESENELOR
.....................................................................10
 I.6 SCRIEREA
......................................................................................................11
 I.7 LINII UTILIZATE ÎN DESENUL INDUSTRIAL
........................................11
 I.8 SEC 
Ţ 
 IUNI, COTARE 
.....................................................................................12
 I.9 REGULI DE REPREZENTARE A VEDERILOR
........................................19
 I.10 REGULI DE REPREZENTARE A RUPTURILOR
....................................20
 I.11 REGULI DE EXECU 
Ţ 
 IE GRAFIC 
 Ă 
ALE COT 
 Ă 
 RII 
................................20
 I.12 HA
 Ş 
URAREA ÎN DESENUL INDUSTRIAL
..............................................22
 I.13 REGULI DE REPREZENTARE A DESENELOR DE ANSAMBLU 
........23
II. SISTEME DE PROIEC
Ţ
IE
...............................................................................25
III. CONSTRUC
Ţ
II GRAFICE UZUALE
............................................................31
 III.1 ÎMP 
 Ă 
 R
Ţ 
 IREA UNUI SEGMENT DAT ÎN P 
 Ă 
 R
Ţ 
 I EGALE SAU  PROPOR
Ţ 
 IONALE 
..............................................................................................31
 III.2 CONSTRUC 
Ţ 
 IA POLIGOANELOR REGULATE 
....................................31
 III.3 CONSTRUC 
Ţ 
 IA CERCULUI 
......................................................................34
 III.4 CONSTRUC 
Ţ 
 IA OVALULUI 
......................................................................42
 III.5 SPIRALE 
......................................................................................................44
GEOMETRIE DESCRIPTIV
Ă
..............................................................................46Reprezentarea dreptei.................................................................................................46Reprezentarea planului...............................................................................................46Poiedre.......................................................................................................................47Suprafe
ţ
e curbe..........................................................................................................47Intersec
ţ
ii de suprafe
ţ
e...............................................................................................47
 
 
3
 I. DESEN TEHNIC, GENERALIT
ĂŢ
I
 I.1 CONDI 
Ţ 
 II GENERALE PENTRU DESENELE DE EXECU 
Ţ 
 IE 
Desenul de execu
ţ
ie este un desen întocmit la scar 
ă
 
ş
i este utilizat la realizareareperului ce face obiectul s
ă
u. Desenul de execu
ţ
ie se poate referi la o pies
ă
sau la unansamblu (general sau de ordin inferior, de produs sau de ambalaj), la un semifabricat(turnat, forjat, laminat, matri
ţ
at, etc.), la o schem
ă
, etc. Desenul de execu
ţ
ie se întocme
ş
te înconformitate cu standardele în vigoare referitoare la regulile de desen (format, scar 
ă
,reprezentare, cotare, etc.) cât
ş
i la cele referitoare la condi
ţ
iile tehnice de calitate care sunt prescrise în desenul respectiv (materiale, dimensiuni, toleran
ţ
e, tratamente termice, finisaje,etc.).Pentru fiecare pies
ă
sau desen de ansamblu se execut
ă
un anumit num
ă
r minim dedesene de execu
ţ
ie, dar suficient, astfel încât s
ă
fie asigurat
ă
baza de date necesar 
ă
realiz
ă
riirespectivei piese sau ansamblu. Num
ă
rul de cote înscrise pe desenul de execu
ţ
ie trebuie s
ă
fie minime, dar suficiente pentru realizarea
ş
i verificarea piesei.Pe desenele de execu
ţ
ie piesele se reprezint
ă
cu dimensiunile
ş
i condi
ţ
iile tehnicecorespunz
ă
toare st
ă
rii finite a piesei, înainte de asamblare sau de montaj (dup
ă
tratamentetermice, termochimice de suprafa
ţă
, vopsiri, acoperiri de protec
ţ
ie). Se recomand
ă
caacoperirile decorative (vopsire, l
ă
cuire) s
ă
fie executate la final (dup
ă
montare), pentru caaspectele estetice s
ă
nu fie deteriorate la opera
ţ
iile de montaj. Pentru ca pe desenul deexecu
ţ
ie al unei piese s
ă
poat
ă
fi trecute toate opera
ţ
iile ce
ţ
in cont de aspectul estetic alacesteia (sau al produsului finit), se poate prevedea, prin nota tehnic
ă
a respectivului desen,ca reperul s
ă
fie protejat în vederea asambl
ă
rii, ambal
ă
rii
ş
i transportului, cu folie protectoare.Cotarea pieselor 
ş
i indicarea toleran
ţ
elor de form
ă
 
ş
i de pozi
ţ
ie se fac în raport cu o baz
ă
de referin
ţă
func
ţ
ional
ă
.Pentru toate cotele
ş
i pentru to
ţ
i parametrii indica
ţ
i pe desen (cu excep
ţ
ia celor informativi), se prev
ă
d prescrip
ţ
ii de precizie.Prescrip
ţ
iile de precizie rezult
ă
din:
 
Abaterile limit
ă
înscrise direct lâng
ă
cota sau parametrul respectiv;
 
Prescrip
ţ
iile generale de pe desen;
 
Subîn
ţ
elegerea implicit
ă
a preciziei, care poate fi dedus
ă
din celelalte date înscrise pe desen (piese, semifabricate, ansambluri, având abaterile limit
ă
reglementate prinstandarde, exemple: profile laminate, rulmen
ţ
i,
ş
uruburi, piuli
ţ
e, etc.).În câmpul liber al desenului se vor înscrie, sub form
ă
de text (cu sau f 
ă
ă
tabele),condi
ţ
iile tehnice de calitate, pentru piesa sau ansamblul respectiv, care în conformitate cualte standarde de desen, nu sunt înscrise pe reprezentare, în indicator sau în tabelul decomponen
ţă
.Con
ţ
inutul textelor trebuie s
ă
fie concis
ş
i univoc.Terminologia folosit
ă
trebuie s
ă
corespund
ă
standardelor în vigoare, iar în lipsaacestora, cu terminologia folosit
ă
în documentele tehnice normative în vigoare. Nu se admit prescurt
ă
ri de cuvinte, cu excep
ţ
ia celor utilizate în mod curent sau acelor prev
ă
zute de standardele în vigoare.

Activity (94)

You've already reviewed this. Edit your review.
alexpo_359 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Liviu Aiftincai liked this
elena ceausescu liked this
shootfluffy liked this
Aniela Dana liked this
Calota Ana Maria liked this
Marinela Olaru liked this
Andra Andrutzaa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->