Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Voinicul Cel Cu Cartea in Mana Nascut - Petre Ispirescu

Voinicul Cel Cu Cartea in Mana Nascut - Petre Ispirescu

Ratings:
(0)
|Views: 211|Likes:
Published by Adrian
Voinicul Cel Cu Cartea in Mana Nascut - Petre Ispirescu
Voinicul Cel Cu Cartea in Mana Nascut - Petre Ispirescu

More info:

Published by: Adrian on Jan 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2010

pdf

text

original

 
1
Voinicul cel cu cartea în mână născut
de Petre Ispirescu
A fost odată o babă şi un unchiaş. Ei până la vreme de bătrâneŃe nu avură niciun copil. Ce nu făcură? Ce nu dreseră? Şi ca să aibă şi ei măcar o miarŃă decopil, nici cât. Ba merseră pe la descântătoare, ba pe la meşteri vrăjitori, bape la cititori de stele şi ca să rămâie baba grea, nici gând n-avea.Ajunşi la vreme de bătrâneŃe, începură a se îngrijura.- Ce ne facem noi, babo, zise într-o zi unchiaşul, de vom ajunge niscaiva zilede neputinŃă ori de nevoie? Tu ştii că am făcut tot ce mi-a stat prin putinŃă, şica să ne dea Dumnezeu şi nouă un copilaş, care să fie toiagul bătrâneŃelornoastre, nu s-a îndurat.- De! unchiaş, cine e de vină? Tu ştii că am umblat şi cruciş şi curmeziş pe lameşterese, pe la vraci, am făcut tot ce m-au învăŃat unii şi alŃii, şi ca să avemşi noi o mângâiere pentru pârdalnicele de bătrâneŃe, că grele mai sunt! a fostpeste poate.- Ia, să apucăm noi doi în două părŃi, să ne ducem unde ne-o luminaDumnezeu, căci tot degeaba stăm noi la un loc amândoi, două nevoi.- Să ne despăŃim unchiaş, dacă tu aşa găseşti de cuviinŃă. Dară bine, cine săne închiză ochii în ceasul cel de pe urmă?- Că bine zici tu, babo; stăi dară; ia să iei tu basmaua mea care am avut-o înziua de cununie şi eu ştergarul cel vărgăŃel ce mi-ai adus de zestre. În toatezilele să ne uităm la dânsele; şi când vom vedea pe ele câte trei picături desânge, să ne întoarcem acasă. Acesta să fie semnul că moartea s-a apropiatde unul din noi.- Aşa să facem unchiaş.Cum ziseră şi făcură. Se gătiră de drum, îşi luară fiecare desăguŃa d-a umeri, în care baba puse pe fund basmaua bărbatului ei, iară unchiaşul ştergarul celvărgăŃel al neveste-sei, şi apucară unul spre răsărit, iară altul spre apus.Nouă zile şi nouă nopŃi se duseră, se duseră, şi iară se duseră. Întrebară şi pebun şi pe rău, pe mare şi pe mic ce ar face ei ca să poată avea un copil. Ceeace le spuseră să facă ei răspunseră că au tot făcut, dară în deşert. Ei căutausă le spuie cineva altceva, ce nu ştiau ei, dară nu-şi găsiră omul.A zecea zi sculându-se unchiaşul, ieşi afară să se spele, ca să pornească ladrum mai departe. Când luă ştergarul să se şteargă pe ochi, ce să vază? Treipicături de sânge pe dânsul.El îşi zise: "Trebuie să mă întorc acasă, căci Dumnezeu ştie ce va fi păŃit babamea."
 
2
Întinse unchiaşul la drum. Nu mai căuta nici de mâncare, nici de odihnă, şi se întoarse acasă cum plecase.- Ce Ńi s-a întâmplat, babo? zise el, cum îşi văzu jumătatea.- Ce să mi se întâmple, unchiaş? Iacă eu îmi căutam de cale şi întrebam îndreapta şi în stânga, rugându-mă de toŃi să mă înveŃe ceva ca să putem aveaun copil. Dară întrebările şi rugăminŃile mele le făceam în sec, căci îmi răceamgura de surda.Şi tot mergând înainte, am ajuns într-o pădure mare, mare, fără seamăn, şim-am rătăcit prin bungetul acelei păduri, de nu mai ştiam pe unde să ies laoameni.Când, o dată văz înaintea mea un moş, fleoş de bătrân, uitat de moarte şi deDumnezeu. Eu îi spui după ce umblu şi cum m-am rătăcit. Moşul, încărcat dezile cum era, se pune jos, stă de vorbă cu mine şi, cu un grai blajin, îmi arătădrumul pe unde să ies acasă, şi îmi zice să mă întorc, căci râvna noastră aascultat-o Dumnezeu.- Şi ăsta a fost semnul de pe ştergarul meu?- Se vede că asta.Atunci şi ei se hotărâră ca să nu se mai desparŃă şi să rămâie să-şi mănânceamarul împreună.Nu trecu mult după asta, şi baba spuse unchiaşului că se simte îngreoată.Aoleo! Unde era Dumnezeu să vază bucuria unchiaşului când auzi d-oasemenea veste bună!Umbla de colo până colo de bucurie şi nu mai ştia pe ce să puie mâna şi ce săfacă.Şi aşa trecură zilele una după alta până la nouă luni, când baba, cu ajutorulMaicii Domnului, născu un dolofan de copil, de drăguleŃ, şi cu o carte în mână.A treia seară când veniră ursitoarele, se întâmplă ca unchiaşul să fie deştept.Pe dânsul, vezi, nu-l mai prindea somnul de bucurie, şi de trei zile nu-i maidase ochii în gene, tot umblând pe lângă babă ca s-o îngrijească şi s-o cautela boală. D-aia şi când veniră ursitoarele, el nu dormea, ci sta stârcit într-uncolŃ, ca şi când ar fi fost Matracuca, sora doamnei.Când începură ursitoarele să ursească, el se făcu numai urechi şi auzi tot.Cea mai mare din ursitoare zise:
 
3
- Acest copil are să fie un Făt-Frumos, şi are să ajungă bogat.Cea mijlocie zise:- Pe acest copil, când va fi el de doisprezece ani, are să-l răpească duhurilerele.Cea mică zise:- Daca va scăpa de duhurile rele, acest copil are să ajungă împărat.Atâta îi trebui unchiaşului să auză, ca să-i dea un cuŃit ascuŃit prin inimă. El,vezi, nu se împăca cu ceea ce zisese ursitoarea d-a doua. O grije mare îlcoprinse şi, de pe acum chiar, începu a plănui cum să facă să-şi scapecopilaşul de un asemenea rău.Până una, alta, copilul creştea, asculta pe părinŃi şi cartea cu care se născusedin mâini n-o lăsa. Cetea, cetea mereu pe dânsa şi învăŃa, de se mira toatălumea de silinŃa şi învăŃătura dânsului.Când se făcu ca de nouă ani, ştia câte în lună şi în soare. El însuşi ajunsese săfie o carte, şi toŃi megiaşii veneau la dânsul şi-l întrebau despre păsurile lor.Unchiaşul se bucura, nu se bucura de fiul său, dară baba ştiu că nu mai puteade bucurie, văzându-l şi frumos, şi cu atâta procopseală într-însul. Unchiaşul,vezi, era cu cuiul la inimă; ştia el ce ştia, dară la nimeni nu spunea.Băiatul de ce creştea, d-aia se făcea mai frumos şi mai învăŃat. Tot satul îlcinstea şi îl asculta ca pe cine ştie cine; iară unchiaşul, de ce trecea timpul, d-aia se întrista.Când era aproape de a împlini băiatul doisprezece ani, nu mai putu unchiaşulsă Ńie, trebui să răsufle. El găsi de cuviinŃă să spuie şi alor săi ceea ce era săse întâmple fiului lor. Şi astfel, într-o seară, când stau cu toŃii la foc şipovesteau şi verzi şi uscate, ca să le treacă timpul, unchiaşul se apucă despuse tot ce auzise de la ursitoare.P-aci, p-aci era să moară baba, muma băiatului, de întristare, când auzi uneleca acele; săriră însă unchiaşul şi fiul său, o stropiră cu apă, şi d-abia, d-abia omai înviorară. Iară băiatul se puse pe gânduri.Şi mai plănui el ce mai plănui, până ce, după câteva zile, spuse tatălui săuceea ce izvodise el să facă. Tată-său, carele asculta la gura lui ca la o carte,se duse numaidecât prin sat şi dete gură la toŃi megieşii că în seara cutare şicutare, adecă când era să împlinească fiu-său doisprezece ani, ei să se adunetoŃi cu totul la biserică, ca să facă rugăciune pentru fiul său, spre a-l scăpa deduhurile cele rele. Vorbi şi cu moş popa şi toŃi cu totul se făgăduiră că va împlini cererea unchiaşului. Şi aşa şi făcură.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
cristina_constantin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->