Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zet de Islam Aan Tot Geweld

Zet de Islam Aan Tot Geweld

Ratings:
(0)
|Views: 11|Likes:
Published by aazizmo

More info:

Published by: aazizmo on Jan 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2010

pdf

text

original

 
KORAN-NOTITIES
doorLinda Bogaert*
Zet de Koran aan tot geweld ?..Inleiding1.Vrede is de wenselijke toestand1.1.Erbarmen en barmhartigheid1.2.Rechtvaardigheid1.3.Godsdienstvrijheid1.4.Pluralisme en verdraagzaamheid2.Houding tegenover leven en oorlog2.1.Recht op leven (met o.a. vers 5:32)2.2.Kain en Abel: het eerste geval van moord2.3.Koranische oorlogsethiek en krijgswet2.3.1.Inleidend2.3.2.Wie beslist over oorlog en vrede2.3.3.Houding tegenover geweld en terrorisme2.3.4.Alleen defensieve oorlog toegestaan3.En de volgende verzen dan?2:216|2:190| 2:191|2:244|8:39 en 2:193| 8:12 |8:60|4:76 |9:5| 9:12|9:29|4:89 | 47:4  ..Besluit
Inleiding
We horen het muslims vaak benadrukken: islam is een godsdienst van vrede en keurt geweldkrachtig af. Op 17 juni 06 ondertekenden imams die 150 moskeeën van het Britse Birminghamen omstreken vertegenwoordigen een religieus edict waarin gesteld wordt dat het doden vanonschuldige burgers indruist tegen de leerstellingen van de islam. [1]. Islamofoben schuiven onsechter verzen uit de Koran onder de neus waaruit volgens hen moet blijken dat de islam
 
integendeel een model is van agressie tegen en moorddadig geweld op ongelovigen. Wie heeftgelijk? In deze Koran Notitie bekijk ik eerst hoe Koran en Sunnah het belang van vrede en dehouding tegenover oorlog definiëren, om vervolgens de schijnbaar tegensprekelijke verzen diedoor islamofoben geciteerd worden, onder de loep te nemen.
1. Vrede is de wenselijke toestand
1.1. Erbarmen en barmhartigheid
De eerste woorden waarmee we geconfronteerd worden wanneer we de Koran openslaan, en diemeteen de relatie tussen de lezer en de Auteur vestigen, zijn 'Bismillah al Rahman al Rahim' - inde Naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige. De draagwijdte van deze woorden, kan nietoverschat worden. Erbarmer en Barmhartige zijn twee van de 'mooie namen' of 'attributen' vanGod. Door daarmee de Koran te openen, wordt alles wat in dit boek zal volgen, gekaderd binnengoddelijk erbarmen en barmhartigheid. De diepgang en omvang van de betekenis van dezeopeningswoorden, werden reeds behandeld in Koran Notitie
'Liefde is Mijn Fundament' 
[2]. Kortgezegd
Bismillah betekent : in de naam van God, aan wie niets of niemand gelijkwaardig is.
Al Rahman (de Erbarmer, Genadevolle) verwijst naar de eindeloze liefdevolle genade dieGod voortdurend aan al zijn schepselen schenkt, zonder dat ze er ook maar iets moetenvoor doen, geheel onafhankelijk van hun daden, dus ook als ze Zijn genade nietverdienen. Ook als God mensen straft voor hun zonden en misstappen, kunnen ze nogaltijd rekenen op deze rahmah, op deze liefdevolle genade van God.
Al Rahim (de Barmhartige) heeft betrekking op het medelijden, dat ietsje meer, dat Godschenkt aan de gelovigen die door hun daden Zijn genade verdienen. Al Rahim slaattevens op de genade die God de gelovigen zal schenken in het hiernamaals. Het heeft ook  betrekking op de vergeving die God schenkt aan gelovigen die berouw tonen.De openingszin van de Koran zet dus al meteen de volledige islamitische levensvisie neer. Eersten vooral, wordt de uniciteit van God gevestigd, zonder wie niets of niemand zou bestaan.Vervolgens wordt zijn kenmerk Al Rahman geëvoceerd, een kenmerk dat refereert aan Godsveelvuldige goedheid voor alle mensen, altijd en overal, ongeacht hoe ze zich gedragen. Daar wordt Gods genade aan toegevoegd voor diegenen die Hem verheerlijken en om leiding, hulp of vergiffenis vragen. Het is een uitdrukking die daarom warmte, hoop en geborgenheid in zichdraagt. Alles wat daarna volgt, wordt binnen dit kader gedefinieerd en moet binnen dit kader  begrepen worden. Elk vers, wat er ook de individuele betekenis van is, krijgt pas zijn volledigedraagkracht binnen dit kader, ook de bestraffende verzen. Want wanneer bijvoorbeeld een ouder een kind straft door het een week huisarrest te geven, besluit men daar dan uit dat het om een
 
tirannieke, liefdeloze ouder gaat die wil dat het kind zich slaafs aan de ouder onderwerpt? Neen,want het straffen kadert in een liefde van de ouder voor het kind die met het kind het bestevoorheeft. Op gelijkaardige manier, staat geen enkel vers van de Koran op zich, maar vormt elk vers onderdeel van het grotere perspectief van de liefde, genade en barmhartigheid van God voor Zijn schepping.Een eerste gevolg hiervan is dat muslims in hun omgang met anderen – muslims en niet-muslims – zich evenzeer moeten laten kennen door barmhartigheid, genade en vergevingsgezindheid. Deislam geeft muslims de levenslange opdracht aan de eigen persoonlijkheid te werken in derichting van een ideaal dat zich kenmerkt door gematigdheid, naastenliefde, discretie,nederigheid, oprechtheid, minzaamheid enz. [3]. Hoe dichter men dat ideaal benadert, hoe groter de innerlijke vrede, hoe groter de kans dat men in het hiernamaals tot het paradijs toegelatenwordt.
1.2. Rechtvaardigheid
Het is geen toeval dat het Arabisch woord
islam
– in het Nederlands vertaald als 'overgave' – gebouwd is rond dezelfde wortel
{s-l-m}
als het Arabisch woord
 salam
dat vrede betekent.Volgens de islam, leidt overgave aan God tot vrede – innerlijke vrede, en vrede in desamenleving. Om die toestand te bereiken, speelt naast eerder genoemde barmhartigheid envergevingsgezindheid, ook rechtvaardigheid een centrale rol. De Koran schrijf voor rechtvaardigte zijn zelfs wanneer het eigen belang daardoor geschaad zou worden:«
 Jullie die geloven! Weest standvastig in de gerechtigheid als getuigen voor God, al ishet tegen jullie zelf of de ouders of de verwanten. Of het nu om een rijke of om een arme gaat, God staat hen beiden zeer na. Volgt dus niet je geneigdheid om niet rechtvaardig te zijn. Maar als jullie verdraaien of jullie afwenden, dan is God welingelicht over wat  jullie doen.
» (Koran 4:135)Ook een afkeer tegenover mensen mag rechtvaardigheid niet in de weg staan:«
 Jullie die geloven! Weest standvastig voor God als getuigen van de rechtvaardigheid. En laat de afkeer van bepaalde mensen jullie er niet toe brengen niet rechtvaardig te zijn. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij godvrezendheid. En vreest God. God iswelingelicht over wat jullie doen.
» (Koran 5:8)Dergelijke instructies moeten uiteindelijk tot vrede leiden.
1.3. Godsdienstvrijheid
In de Koran nodigt God iedereen uit deelachtig te worden in die vrede:«
 En God roept naar het tehuis van Vrede en leidt wie Hij wil naar het rechte pad.
»(Koran 10:25)Dwang wordt evenwel uitgesloten – het staat diegenen die zich niet aangesproken voelen, vrij de

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->