Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
96Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drept Comercial - Suport Curs

Drept Comercial - Suport Curs

Ratings: (0)|Views: 9,403|Likes:
Published by bgn1986

More info:

Published by: bgn1986 on Jan 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

 
DREPTCOMERCIAL
SUPORT DE CURS 2006
 
CUPRINS
CAPITOLUL I
NOŢIUNI INTRODUCTIVE DESPRE DREPTUL COMERCIALSecţiunea 1. Noţiuni generaleSecţiunea 2. Obiectul dreptului comercialSecţiunea 3. Evoluţia istorică s dreptului comercialSecţiunea 4. Evoluţia dreptului comercial în RomâniaSecţiunea 5. Autonomia dreptului comercialSecţiunea 6. Izvoarele dreptului comercialSecţiunea 7. Tendinţele actuale ale dreptului comercial
CAPITOLUL II
ACTELE ŞI FAPTELE DE COMERŢSecţiunea 1. Noţiuni introductiveSecţiunea 2. Definirea şi caracteristicile actelor de comerţSecţiunea 3. Clasificarea faptelor de comerţSecţiunea 4. Internaţionalitatea actelor de comerţ
CAPITOLUL III
SUBIECTELE RAPORTULUI DE DREPT COMERCIALNoţiunea de comerciant şi condiţiile pentru dobândirea acestei calităţiSecţiunea 2. Profesiunile comerciale şi necomercialeSecţiunea 3. Determinarea şi proba calităţii de comerciantSecţiunea 4. Încetarea calităţii de comerciantSecţiunea 5. Organisme ale comercianţilor 
CAPITOLUL IV
COMERCIANTUL-PERSOANĂ FIZICĂSecţiunea 1. Accesul liber la profesiunile comercialeSecţiunea 2. Limitări privind acesul la profesiuni comercialeSecţiunea 3. Regimul juridic al comercianţilor străini
CAPITOLUL V
SUBIECTELE COLECTIVE ALE RAPORTULUI DE DREPT COMERCIALSecţiunea 1. Societatea comercială-subiect colectiv de drepturiSecţiunea 2. Particularităţile societăţilor comercialeSecţiunea 3. Contractul de societateSecţiunea 4. Tipuri de organizare colectivăSecţiunea 5. Grupările de societăţi comercialeSecţiunea 6. Ale subiecte colective ale dreptului comercial
CAPITOLUL VI
AUXILIARII COMERCIANŢILORSecţiunea 1. Noţiuni generaleSecţiunea 2. Reprezentanţa sau reprezentarea comercialăSecţiunea 3. Efectele reprezentăriiSecţiunea 4. Felurile reprezentăriiSecţiunea 5. Încetarea reprezentăriiSecţiunea 6. Auxiliarii dependenţiSecţiunea 7. Auxiliarii independenţi
CAPITOLUL VII
FONDUL DE COMERŢSecţiunea 1. Despre patrimoniul comercialSecţiunea 2. Despre capital socialSecţiunea 3. Noţiuni generale despre fondul de comerţSecţiunea 4. Natura juridică a fondului de comerţSecţiunea 5. Elementele fondului de comerţ
CAPITOLUL VIII
SOCIETĂŢILE COMERCIALESecţiunea 1. GeneralităţiSecţiunea 2. Constituirea societăţilor comercialeSecţiunea 3. Funcţionarea societăţilor comercialeSecţiunea 4. Fuziunea societăţilor comercialeSecţiunea 5. Dizolvarea societăţilor comercialeSecţiunea 6. Lichidarea societăţilor comerciale
CAPITOLUL IX
PROCEDURA REORGANIZĂRII JUDICIARE ŞI A FALIMENTULUISecţiunea 1. Noţiuni generaleSecţiunea 2. Procedura de reorganizareSecţiunea 3. Falimentul
2
 
Secţiunea 4. Închiderea procedurii
CAPITOLUL X
OBLIGAŢIILE COMERCIALEA. Noţiunea de obligaţieB. Izvoarele obligaţiilor comerciale
CAPITOLUL XI
PROBELE ŞI PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ ÎN DREPTUL COMERCIAL.A. Probele în materie comercialăB. Prescripţia extinctivă în dreptul comercial
CAPITOLUL XII
GARANŢIILE DE EXECUTARE A OBLIGAŢIILOR COMERCIALEA. Noţiuni generaleB. Garanţiile realeC. Garanţiile personale
CAPITOLUL XIII
PROTECŢIA COMERŢULUI-CONCURENŢA COMERCIALĂ1. Aspecte generale privind concurenţa2. Noţiunea de concurenţă comercială3. Condiţiile necesare exercitării liberei concurenţe4. Tipuri de concurenţă comercială5. Formele concurenţei imperfecte6. Domeniul concurenţei comerciale7. Concurenţa licită8. Concurenţa neloială9. Protecţia internaţională împotriva actelor de concurenţă neloială10. Organizarea şi supravegherea concurenţei
CAPITOLUL XIV
APARIŢIA, EVOLUŢIA ŞI REGLEMENTAREA CONTRACTELORI.1. Apariţia contractelor I.2. Evoluţia contractelor I.3. Reglementarea contractelor în dreptul civil român
CAPITOLUL XV
LIBERTATEA CONTRACTUALĂII.1. Conceptul de libertate contractualăII.2. Rolul voinţei în contracteII.3. Teoria autonomiei de voinţăII.4. principiul libertăţii contractualeII.5. Libertatea contractuală în dreptul român actual
CAPITOLUL XVI
FELURILE CONTRACTELORIII.1. Precizări introductiveIII.2. Clasificări tradiţionale ale contractelor III.3. Clasificări recente ale contractelor 
CAPITOLUL XVII
FORMAREA CONTRACTELORIV.1. Elementele structurale ale contractelor IV.2. Încheierea contractelor IV.3. Forma şi dovada contractelor 
CAPITOLUL XVIII
CONTRACTELE COMERCIALEA. Structura juridică a afacerilor B. Clasificarea şi tipurile de contracte în afaceriC. Contractul de vânzare-cumpărare comercialăD. Contractele comerciale speciale
CAPITOLUL XIX
REGIMUL JURIDIC AL TITLURILOR DE CREDIT ŞI RELAŢIILE DE PLĂŢI ÎN DREPTULCOMERCIALA. Titlurile de credit în dreptul comercialSecţiunea 1. Noţiune, definiţie şi caractere juridiceSecţiunea 2. Clasificarea titlurilor de creditSecţiunea 3. CambiaSecţiunea 4. Biletul la ordinB. Relaţiile de plăţi în comerţul internaţional
CAPITOLUL XX
CREDITELE COMERCIALE ŞI OPERAŢIILE COMERCIALE DE APORT VALUTARA. Creditele comercialeB. Operaţiile comerciale de aport valutar 
3

Activity (96)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dinulescu Marius liked this
Anca Radu liked this
Oanna Dia liked this
Oana O Oana liked this
Andrici Ana liked this
Iole Radu liked this
Ion Iapara liked this
Botas Andreea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->