Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cuvant Spre Folos nr 209, 24-30.I.2010

Cuvant Spre Folos nr 209, 24-30.I.2010

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:
Published by sfantulgheorghe
Parohia Sfantul Gheorghe Vechi Bucuresti
Parohia Sfantul Gheorghe Vechi Bucuresti

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: sfantulgheorghe on Jan 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2010

pdf

text

original

 
Parohia Sfântul Gheorghe Vechi
cuvânt spre folos
Sãptãmâna 24 - 30.I.2010Al 209-lea cuvânt
"Pe acesti trei lumin`tori mai mari ai dumnezeirii cei \ntreit str`lucitoare,pe cei ce lumineaz` lumea cu razele dumnezeie[tilor \nv`]`turi, pe r#urile\n]elepciunii cele cu miere curg`toare care adap` toat` f`ptura cu apelecuno[tin]ei de Dumnezeu, pe Marele Vasile [i de Dumnezeu cuv#nt`torulGrigorie, \mpreun` cu sl`vitul Ioan, cel cu limba [i cu cuvintele de aur, to]icei iubitori de cuvintele lor, adun#ndu-ne cu c#nt`ri s`-i cinstim; c` ace[tiaTreimii pururea se roag` pentru noi."
Troparul Sfin]ilor Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul [i Ioan Gura de Aur
sfinþii trei ierarhi
 
n
n
r
r
.
.
.
 
2
2
0
0
9
 
9
 
C
C
u
 
u
v
v
â
â 
â
n
 
n
t
 
t
 
s
s
p
p
r
r
e
e
 
f
f
o
o
l
l
o
 
o
s
s
p
p
a
a
g
 
g
i
i
n
n
a
 
a
 
2
2
 
 
10. Doi oameni s-au suit la templu, cas` se roage: unul fariseu [i cel`lalt vame[.11. Fariseul, st#nd, a[a se ruga \nsine: Dumnezeule, |]i mul]umesc c`nu sunt ca ceilal]i oameni, r`pitori,nedrep]i, adulteri, sau ca [i acest vame[.12. Postesc de dou` ori pes`pt`m#n`, dau zeciuial` din toatec#te c#[tig.13. Iar vame[ul, departe st#nd, nu voia nici ochii s`-[i ridice c`tre cer, ci-[i b`tea pieptul, zic#nd: Dumnezeule,fii milostiv mie, p`c`tosului.14. Zic vou` c` acesta s-a cobor#t mai \ndreptat la casa sa, dec#t acela.Fiindc` oricine se \nal]` pe sine se vasmeri, iar cel ce se smere[te pe sinese va \n`l]a.
10. Tu \ns` mi-ai urmat \n \nv`]`tur`, \npurtare, \n n`zuin]`, \n credin]`, \n \ndelung` r`bdare, \n dragoste, \nst`ruin]`,11. |n prigonirile [i suferin]ele care mis-au f`cut \n Antiohia, \n Iconiu, \nListra; c#te prigoniri am r`bdat! [i dintoate m-a izb`vit Domnul.12. {i to]i care voiesc s` tr`iasc` cucer-nic \n Hristos Iisus vor fi prigoni]i.13. Iar oamenii r`i [i am`gitori vormerge spre tot mai r`u, r`t`cind pe al]ii[i r`t`ci]i fiind ei \n[i[i.14. Tu \ns` r`m#i \n cele ce ai \nv`]at [ide care e[ti \ncredin]at, deoarece [tii dela cine le-ai \nv`]at,15. {i fiindc` de mic copil cuno[tiSfintele Scripturi, care pot s` te \n]elep]easc` spre m#ntuire, princredin]a cea \ntru Hristos Iisus.
Duminica a xxxIIi-a dupã rusalii
(a Vame[ului [i a Fariseului)
pericopa apostolului
din erpistola a ii-a cãtre timotei a sfântului apostol pavel (iii, 10-15)
pericopa sfintei evanghelii
dupã sfântul apostol ºi evanghelist luca (xviii, 10-14)
 
p
p
a
a
g
g
i
i
n
 
n
a
 
a
 
3
3
C
C
u
 
u
v
v
â
â 
â
n
 
n
t
 
t
 
s
s
p
p
r
r
e
e
 
f
f
o
o
l
l
o
 
o
s
 
s
 
n
n
r
r
.
.
.
 
2
2
0
 
0
9
9
 
Despre m\ndrie [i smerenie
“Voi s\nte]i cei ce v` face]i pe voi drep]i \naintea oamenilor, dar Dumnezeucunoa[te inimile voastre; c`ci ceea ce laoameni este \nalt, ur\ciune este \naintea luiDumnezeu”(Luca 16, 15)Iubi]i credincio[i,|n multe locuri ale Sfintei Scripturise arat` c\t de mare, c\t de p`gubitoare desuflet [i c\t de ur\t` de Dumnezeu este pati-ma m\ndriei, dar nu pu]in se poatecunoa[te r`utatea acestui p`cat [i din \nv`]`tura Sfintei Evanghelii de ast`zi. Eu,fiind prea mic [i nepriceput a ar`ta prinscris sau prin cuv\nt c\te \nf`]i[`ri are [i c\tde felurit` este aceast` r`utate a p`catuluim\ndriei, voi aduce \n mijloc o \nv`]`tur`preaminunat` a Sf\ntului Ioan Sc`rarul \naceast` privin]`. Prin aceasta se vacunoa[te c\te capete are aceast` \nfrico[at`fiar` a m\ndriei [i prin care cei \n]elep]i [iiscusi]i vor \n]elege c\t de pestri] [i primej-dios este acest p`cat.Iat` ce zice acest sf\nt p`rinte desprem\ndrie: "M\ndria este lep`d`toare deDumnezeu, \nv`]`tur` a diavolilor,def`imare a oamenilor, maica os\ndirii,str`nepoata laudelor, semn al nerodirii,izgonirea ajutorului lui Dumnezeu, ie[ireadin min]i, \naintemerg`toare de c`deri,pricin` a epilepsiei, izvor al m\niei, u[` af`]`rniciei, \nt`rire a diavolilor,str`juitoare a p`catelor, pricinuitoare anemilostivirii, ne[tiin]` de \ndurare, amar`lu`toare de seam` a gre[elilor altora, judec`toare f`r` de omenie, \mpotriv`lupt`toare a lui Dumnezeu" (Filocalia, IX,Cuv\ntul 25, Despre m\ndrie, Bucure[ti,1980).Se cuvine mai \nt\i s` ar`t`m c\t de
ZICALENDARINTERVALORARPROGRAM LITURGICPreoÞi slujitoriÎn ordinea slujirii
Duminic`
Cuv. Xenia;Sf. Mucenici: Vavila, Timotei [i Agapie
08.00-12.00
- Utrenia [i Sfânta Liturghie
Pr. Ionel DurleaPr. Cristian DeheleanuPr. Sorin-Vasile Tanc`u
Luni
†) Sf. Grigorie Teologul; † Sf. Bretanion,Episcopul Tomisului; Cuv.Publie
Mar]i
Cuv. Xenofont, so]ia sa Maria [i fiii lor Arcadie [i Ioan
Miercuri
†) Aducerea moa[telor Sf.Ioan Gur` de Aur;Sf. Marciana, \mp`r`teasa(Har]i)
18.00-20.00
- Acatist [i catehez`
Pr. Ionel Durlea
 Joi
Cuvio[ii: Efrem Sirul, Paladie [i IacobSihastrul; Sf. Muceni]` Haris
Vineri
 Aducerea moa[telor Sf. Sfin]it MucenicIgnatie Teoforul; Sf. Mucenici: Filotei, Aviv,Iulian, Romano, Iacov, Silvan [i Luca(Har]i)
18.00-19.00
- Vecernia
Pr. Ionel Durlea
S#mb`t`
†) Sfin]ii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare,Grigorie Teologul [i Ioan Gur` de Aur;Sf. Sfin]it Mucenic Ipolit, Episcopul Romei
08.00-12.0017.00-18.00
- Utrenia, Sf#nta Liturghie [iParastas pentru cei adormi]i- Vecernia Mare [i Cuv#nt de \nv`]`tur` la Apostolul zilei
Pr. Ionel DurleaPr. Cristian DeheleanuPr. Sorin-Vasile Tanc`uPr. Cristian Deheleanu
SÃPTÃMÂNA 24 - 30.i.2010
Predic la Duminica a xxxiii-a dupã rusalii
(
a Vame[ului [i a Fariseului
)P`rintele Ilie Cleopa

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->