Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dimensions CAT

Dimensions CAT

Ratings: (0)|Views: 601|Likes:
Published by Guida Al·lès
CB, programació, ccbb, dimensions
CB, programació, ccbb, dimensions

More info:

Published by: Guida Al·lès on Jan 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2013

pdf

text

original

 
DEL CURRÍCULUM A LES PROGRAMACIONS
Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat -
10
metodologies associades i en els referents per avaluar-les. L’esquema següent pot seruna eina per facilitar aquesta reflexió:
CompetènciesbàsiquesDefinicióTrets distintius
1. Competènciacomunicativalingüística iaudiovisual
Capacitat de saber comunicar oralment(conversar, escoltar i expressar-se), perescrit i amb els llenguatges audiovisuals,fent servir les tecnologies de la comunicació,amb gestió de la diversitat de llengües, ambl'ús de diferents suports i tipus de text,adequació a les diferents funcions icontextos socials i culturals.Comprensió oralComprensió escritaExpressió oralExpressió escritaInteracció en situacionscomunicativesPlurilingüismeInterculturalitat
2. Competènciaartística i cultural
Coneixement, comprensió i valoració críticade diferents manifestacions culturals iartístiques, tradicionals o no, utilitzant-lescom a font d'enriquiment i gaudi iconsiderant-les com a part del patrimoni decada cultura. També inclou la capacitat percrear produccions artístiques pròpies oexpressar continguts a través de diferentsmitjans artístics.Coneixement i gaudi de ladiversitat del fet artístic iculturalActitud respectuosa iparticipativa enmanifestacions culturals iartístiquesExpressió i comunicació através dels llenguatges imitjans artístics
3. Tractament de lainformació icompetènciadigital
Cerca, captació, selecció, registre iprocessament de la informació, amb l'ús detècniques i estratègies diverses segons lafont i els suports que s'utilitzin (oral, escrit,audiovisual, digital) amb una actitud crítica ireflexiva. Requereix el domini dellenguatges específics bàsics (textual,numèric, icònic, visual, gràfic i sonor).Habilitats per a la cerca,tractament i comunicació dela informació i per atransformar-la enconeixementÚs de les tecnologies de lainformació i la comunicaciócom a mitjà d’informació icomunicació i també deproducció de coneixementActitud crítica i reflexiva perregular-ne l’ús
4. Competènciamatemàtica
Habilitat per comprendre, utilitzar i relacionarels números, les informacions que espresenten en forma numèrica i els aspectesespacials de la realitat. Inclou les operacionsbàsiques, els símbols i les formesd'expressió i raonament matemàtic,problemes i situacions relacionats amb lavida quotidiana, el coneixement científic i elmón laboral i social.Organització, comprensió,expressió i raonamentmatemàtic per descriure larealitatPlantejament i resolució deproblemes quotidians
5. Competènciad’aprendre aaprendre
Habilitats per conduir el propi aprenentatge iésser capaç de continuar aprenent demanera cada vegada més eficaç i autònomad'acord amb els propis objectius inecessitats.Coneixement de les pròpiescapacitats d’aprenentatge id’autoregulacióÚs de les habilitats i tècniquesd’aprenentatgeActitud positiva enversl’aprenentatge

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
jcabane2 liked this
numeur liked this
anh1006 liked this
Cati Torres Roig liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->