Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RECRUTAREA ŞI SELECŢIA DE PERSONAL IN INSTITUŢIILE PUBLICE

RECRUTAREA ŞI SELECŢIA DE PERSONAL IN INSTITUŢIILE PUBLICE

Ratings: (0)|Views: 95 |Likes:
Published by andrei63

More info:

Published by: andrei63 on Jan 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2012

pdf

text

original

 
RECRUTAREA ŞI SELECŢIA DE PERSONAL IN INSTITUŢIILE PUBLICE
1. INTRODUCERERecrutarea şi selecţia sunt subcomponente ale procesului de recrutare şiselecţie de personal.Calitatea acestui proces depinde de modul în care se realizează:
analiza postului;
fişa postului;
specificaţia de personal;
analiza CV-urilor;
pregătirea interviurilor;
alegerea şi adaptarea testelor specifice la situaţiile reale.Lista restrânsă se stabileşte după validarea CV-urilor primite, în raport cucriteriile de specificaţie.Pentru buna desfăşurare a procesului mai sunt necesare:
compararea specificaţiilor postului cu experienţa şi aptitudinile celuicare va fi angajat;
 judecarea candidaţilor după realităţi nu după aparenţe;
atragerea unui număr suficient de candidaţi calificaţi;
alegerea unor tehnici adecvate şi a unor modalităţi de aplicare.Pentru a fi motivaţi angajaţii trebuie să fie pregătiţi şi să ştie ce aşteptări areorganizaţia.Pentru recrutare există trei tipuri de agenţi externi:
agenţiile de plasare;
experţii în probleme de selecţie;
experţii în probleme de depistare a candidaţilor.Interviul de selecţie, componentă subiectivă a activităţii de selecţie, estecorelat cu componenta obiectivă a activităţii de selecţie (setul de teste):
de competenţă;
de personalitate;
1
 
analogice;
etc.Tehnicile de recrutare şi selecţie sunt alese în raport cu scopul stabilit.Ansamblul atribuţiilor, stabilite de lege, care oferă posibilitatea organelor dinadministraţia publică să satisfacă interesele generale formează
putereapublică
.Persoanele care deţin funcţii publice în administraţia de stat poartădenumirea de funcţionari publici (sunt numiţi de autoritatea publicăcompetentă în conformitate cu dispoziţiile actelor normative). Prestândpermanent activităţi în folosul comunităţii asigură funcţionarea unor serviciipublice.
A) Principalele caracteristici ale funcţionarului public :
Prin persoana sa acţionează instituţiile administrative;
Ocupă posturi;
Deţine funcţii publice;
Este numit de o autoritate competentă;
Este ales conform legii;
Este investit legal cu atribuţiile funcţiei sale;
Prestează o activitate pentru bunul mers al unui serviciu public;
Are statut propriu;
Este situat pe toate nivelurile ierarhice ale instituţiilor administrative;
Desemnarea, numirea sau alegerea funcţionarului trebuie să se facă înconformitate cu dispoziţiile din actele normative;
Exercitarea serviciului se face în mod permanent;
Acordarea unui salariu fix pentru poziţia în organizaţie, pentrupregătirea şi vechimea titularului;Investirea într-o funcţie publică atrage, în special pentru funcţionarii publicinumiţi, o procedură specifică de depunere a jurământului de credinţă.B) Clasificarea funcţionari publiciDin punctul de vedere al
competenţei decizionale
, stabilită de lege,funcţionarii publici pot fi grupaţi astfel :
Funcţionari de decizie;
Funcţionari care participă la pregătirea deciziilor;
Funcţionari care participă la executarea deciziilor.
2
 
Este necesar să se facă distincţia între funcţionarii publici de decizie şifuncţionarii publici de execuţie.Funcţionarii publici care participă la luarea deciziilor deţin funcţii deconducere în:
administraţia publică centrală;
administraţia publică locală;
compartimentele organizatorice centrale sau locale (direcţiile generale,direcţiile, serviciile);
compartimentele de studiu şi administraţia publică.Putem enumera aici:
secretarii generali din ministere;
şefii de departament;
directorii generali;
directorii din compartimentele administraţiei centrale şi locale.Aceste posturi sunt prevăzute prin legea nr. 188/1989 referitoare la statutulfuncţionarului public.Funcţionarii care participă la executarea deciziilor administrative contribuie lasatisfacerea interesului general.Politica de personal are două accepţiuni în managementul public:
principiile şi regulile după care se realizează încheierea, modificareasau desfacerea contractului de muncă şi obligaţiile funcţionarilorpublici;
principiile şi regulile după care se au în vedere realizarea condiţiilornecesare în cadrul administraţiei publice pentru desfăşurarea activităţiiacţionarilor publici;
3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
ancutzik_171643 liked this
Alina Tancu liked this
boeriu_mircea liked this
andoancea liked this
protopmagda liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->