Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lecţii BiBLice Pentru ŞcoaLa de SaBat

Lecţii BiBLice Pentru ŞcoaLa de SaBat

Ratings: (0)|Views: 189|Likes:
Published by _jonny_

More info:

Published by: _jonny_ on Jan 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
Lecii BiBLice pentru ŞcoaLa de SaBat
no ş eem (ii)
apriLie - iunie 2009
 
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat 
, Aprilie - Iunie 2009
2
 
 
cuprinS
5 păţ ş v10 dsăvâş şă15 Bzl20 Săl l25 c dml31 cl 2300 zl 36 Sl41 Z săş46 căsă sţ vă52 Fml şă57 avă ţ62 Sl 67 cl  m ml îţ
Lecţiile biblice pentruSabat sunt un programde studiu zilnic, bazat înîntregime pe Biblie şi Spi-ritul Proeţiei, ără comen-tarii adiţionale. Citatelesunt pe cât de scurte cuputinţă, pentru a transmi-te gânduri corecte şi con-cise. Parantezele [ ] suntolosite, în unele cazuri,pentru a asigura claritatea,contextul corespunzător şio citire mai uşoară. Se re-comandă cu toată căldurastudierea în continuare amaterialelor olosite dreptsursă.
e ”păzl avăl”s. M . 27, 505200 Făgăș j. Bșv tl: 0268  213714Fx: 0268  214111ml: @ls.
ISSN 1222-8532
 
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat 
, Aprilie - Iunie 2009
3
cvât îte
În timpul acestui trimestru, studenţii Şcolii de Sabat din întreaga lume vor continua seria de studii intitulată
Noi aa credem
, pentru că „nu avemnimic pentru ce să ne temem în viitor, decât de a uita calea pe care ne-acondus Domnul, şi învăţăturile Sale din istoria noastră trecută”
(
Te Gene-ral Conerence Daily Bulletin
, 29 ianuarie 1893).
Există multe adevăruri de bază ce sunt vitale pentru înţelegerea noas-tră despre Evanghelia veşnica a lui Isus Hristos. Aceste glorioase adevăruricer să e înţelese în prounzime şi să e subiectul meditaţiei, pentru că osimplă cunoaştere supercială a acestora nu va satisace nevoile suetu-lui. Trebuie să ămânzim şi să însetăm după neprihănire, pentru că doaratunci putem  săturaţi (
 Matei
5:6).„Există un el de credinţă care consideră de la sine înţeles aptul căavem adevărul; însă credinţa care Îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt, care lu-crează prin iubire şi curăţeşte suetul, este oarte rară. Nu toţi cei care măr-turisesc adevărul sunt cu adevărat convertiţi, chiar dacă ar putea crede căsunt. Unii conundă emoţiile trecătoare, ideile şi închipuirile sau hotărârileluate în puterea lor, cu convertirea. Însă credinţa este un principiu viu, carerămâne. Scopul ei este adevărul - acel adevăr divin, veşnic, neschimbător.Credinţa adevărată, salvatoare, nu poate  separată de pocăinţă şi conver-tire, şi va maniesta roadele Duhului. Aceasta este o încredere continuă,conştientă, în Isus. Singura speranţă a păcătosului este în meritele unuiSalvator răstignit şi înviat. Nu există nici o odihnă în vreunul dintre eor-turile noastre proprii, totuşi, aceste eorturi trebuie să e ăcute.Avem un mesaj solemn, şi acesta nu este încredinţat doar predicato-rilor. Bărbaţi şi emei care nu vor  chemaţi niciodată în lucrarea de pre-dicare, pot avea un rol în lucrarea de avertizare a lumii. Ei trebuie să laselumina lor să strălucească.”- (
Te Review and Herald 
, 27 noiembrie 1883).
Aceste teme sunt esenţiale pentru mântuirea noastră. Principiile pre-zentate în aceste lecţii de doctrină undamentală trebuie să e aduse înmod clar în experienţa noastră zilnică şi duse la oamenii de peste tot. Tim-pul rămas până la întoarcerea Stăpânului este scurt, totuşi lumea se aă înîntuneric dens şi ignoranţă reeritor la aceste adevăruri salvatoare. „Când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?” (Luca 18:8).Fie ca aceste lecţii valoroase să poată continua să e o binecuvântarepreţioasă şi o sursă de lumină şi tărie pentru suetele credincioase dinîntreaga lume! Este rugăciunea noastră serioasă.
Departamentului Şcolii de Sabat al Conerinţei Generale

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->