Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Herstructurering Havengebied

Herstructurering Havengebied

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:

More info:

Published by: Meedenken en Doen BV on Apr 21, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2008

pdf

text

original

 
Stuknr. 11847
 
Herstructurering Havengebied
Projectplan Twekkeler Es
De deelgebieden: 1. DeTwekkeler Es, 2. 
1. Projectplan Twekkeler Es
Augustus 2005
 
INHOUDBLAD
Hoofdstuk 1INLEIDING2Hoofdstuk 2RUIMTELIJKE-ECONOMISCHE UITGANGSPUNTEN ENSCHEDE4Hoofdstuk 3GEBIEDSDEFINIËRING TWEKKELER ES53.1 Ruimtelijke beschrijving3.2 Functionele beschrijvingHoofdstuk 4DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT8Hoofdstuk 5PROJECTONDERDELEN EN ACTIVITEITEN 9A. WoonarkenB. Benutten restruimteC. Intensivering 3
e
havenarmD. Bereikbaarheid Twekkeler EsHoofdstuk 6PLANNING12Hoofdstuk 7ORGANISATIE EN PARTNERS14Hoofdstuk 8FLANKEREND PROJECT16Hoofdstuk 9RISICOPARAGRAAF17Hoofdstuk 10FINANCIËN18Bijlagen:1. Regionale analyse vraag en aanbod2. Verklaring samenwerking ondernemers Havengebied3. Flankerende projecten4. Subsidieverslag
1-8-yyyyGemeente Enschede/Projectplan Twekkeler Es
2
 
1.INLEIDING
Enschede vervult een sleutelrol in de regionale economische ontwikkeling. Enschedese bedrijven eninstellingen zijn goed voor 28% van de Twentse werkgelegenheid en ruim 21% van de Twentse bedrijvigheid is in Enschede gevestigd (bron: Sociaal Economische Verkenning Enschede 2003).Enschede is de motor van de Twentse economie. Het Havengebied speelt daarin een belangrijke rol en iseen omvangrijk en belangrijk bedrijventerrein. Het heeft een omvang van circa 200 hectare brutooppervlak en biedt huisvesting aan 300 bedrijven waar ongeveer 6.000 personen werkzaam zijn.Versterking van het Havengebied betekent versterking van de (boven)regionale economische structuur.Een aantal grote bedrijven van (inter)nationaal belang zijn er gevestigd, waaronder Vredestein bandenproducent, KLM bedrijfkleding, Pilkington glas, Verosol zonweringen.Het Havengebied in Enschede is een verouderd bedrijventerrein en in bepaalde delen van hetHavengebied is sprake van enige verpaupering. Het is bij uitstek een geschikte vestigingsplaats voor de traditionele bedrijvigheid en één van de weinige terreinen in Enschede waar zich bedrijven in dehogere milieucategorieën kunnen vestigen.Het Havengebied is centraal gelegen in NetwerkstadTwente, het samenwerkingsverband van de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo en Enschedemet
 
inde directe nabijheid; het Twentekanaal, rijksweg A35, de spoorverbinding Enschede-Hengelo enDuitsland.In de Nota Ruimte is Twente benoemd als nationaal stedelijk netwerk en economischkerngebied met internationale afstemming op Gronau, Osnabrück en Münster.Het nationale stedelijk netwerk Twente (of: ‘Netwerkstad Twente’) maakt deel uit van de nationale RuimtelijkeHoofdstructuur. De internationale concurrentiepositie van Nederland wordt versterkt door deontwikkeling van nationale stedelijke netwerken en stedelijke centra. De herstructurering van hetHavengebied levert een bijdrage aan de economische structuurversterking van Twente waardoor uiteindelijke de concurrentiekracht van Nederland vergroot.Het gebruik van het terrein in termen van werkgelegenheid is echter in de loop der jaren minder intensief geworden. Door het migreren van bedrijven naar nieuwe bedrijventerreinen resteert eencategorie waarvoor de kwaliteit van de omgeving van minder belang is. Daarmee verbonden is eendaling van de waarde van het vastgoed, en is er minder geld beschikbaar voor het onderhouden van deeigen kavel met opstal. Het gevolg is een matige uitstraling, met steeds meer kavels met minder economische activiteit. Doorbreking van deze spiraal vraagt om revitalisering en/of herstructurering
1
.Anderzijds is het Havengebied steeds beter gefaciliteerd voor de zwaardere milieucategorieën, en dat biedt nieuwe kansen. Op 28 juni 2005 is het Masterplan Havengebied Enschede vastgesteld door B&W. Het schetst een integraal beeld van het Havengebied en de gewenste herstructureringsaanpadoor het bestuur van de Gemeente Enschede.In het Masterplan worden drie deelgebieden onderscheiden, te weten
Twekkeler Es, Haven enWesterval-spoorzone.
Deze indeling is gemaakt op basis van de huidige bedrijfsactiviteiten en met hetoog op de toekomstige profilering met ieder een eigen marketingprofiel. De Twekkeler Es isonlosmakelijk verbonden met de andere deelgebieden omdat de geherstructureerde ruimte wordtingezet als schuifruimte voor de volgende TOPPERprojecten Haven en Westerval-spoorzone.Binnen het Havengebied is de herstructurering van de Twekkeler Es, het eerste TOPPERproject, alseerste gepland, om de volgende redenen:
Toegenomen milieueisen en regels vanuit de ruimtelijke ordening zijn de oorzaak datfunctievermenging tussen wonen in woonarken enerzijds en zware industrie anderzijdsmoet worden vermeden en dus moet worden opgeheven. Momenteel is het bestemmingsplan Havengebied in procedure. Hierbij doet zich een belangrijk knelpuntvoor: namelijk de positie van de in het Havengebied gevestigde woonarken, gelegen aande noordzijde van de Twekkeler Es en aan de Binnenhaven. Het oplossen van dit knelpunt
1
Het begrip “herstructurering” wordt in dit projectplan als containerbegrip gebruikt voor alle maatregelen tegen veroudering van een bedrijventerrein zoals revitalisering, herprofilering en transformatie.1-8-yyyyGemeente Enschede/Projectplan Twekkeler Es
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->