Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Herstructureringsprogramma LageWeide

Herstructureringsprogramma LageWeide

Ratings: (0)|Views: 177 |Likes:

More info:

Published by: Meedenken en Doen BV on Apr 21, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2008

pdf

text

original

 
Herstructureringsprogramma bedrijventerreinenLage Weide & Cartesiusweg
Utrecht
projectnr. 19677 - 149496revisie 06okotber 2005
Auteur(s)
M. van GeeneP. KampsG. Menkhorst
Opdrachtgever
 
Gemeente Utrecht
datum vrijgave beschrijving revisie 06 goedkeuring vrijgave31-10-05 Eindrapport M. van Geene P. Witzenburg
 
 
projectnr. 19677
149496 Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiuswegoktober 2005, revisie 06 De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020Utrechtblad 1 van 97 Stedelijke Ontwikkeling
 
 
projectnr. 19677
149496 Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiuswegoktober 2005, revisie 06 De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020Utrechtblad 2 van 97 Stedelijke Ontwikkeling
Inhoud Blz.
1
 
Inleiding 8
 
1.1
 
Aanleiding 8
 
1.2
 
Doel 9
 
1.3
 
Leeswijzer 9DEEL 1: ANALYSE HUIDIGE SITUATIE
2
 
Beleid en eerdere plannen 12
 
2.1
 
Rijks en provinciaal beleid 12
 
2.2
 
Gemeentelijk beleid 13
 
2.2.1
 
Plannen en notities Lage Weide - Cartesiusweg 13
 
2.2.2
 
De positie van Lage Weide en Cartesiusweg in de stad 15
 
2.3
 
Conclusie 17
 
3
 
Terreinanalyse 18
 
3.1
 
Inleiding 18
 
3.2
 
Afbakening en ligging van het plangebied 18
 
3.3
 
Ruimtelijke structuur en kwaliteit 18
 
3.4
 
Economische kwaliteit 21
 
3.5
 
Verkeerskwaliteit 24
 
3.6
 
Beeld- en beheerkwaliteit 28
 
3.7
 
Milieukwaliteit 34
 
3.8
 
De ondernemers over Lage Weide 37
 
3.9
 
Synthese 39
 
4
 
Parkmanagement 42
 
4.1
 
Inleiding 42
 
4.2
 
Stand van zaken Lage Weide & Cartesiusweg 43
 
4.2.1
 
Veilig ondernemen 43
 
4.2.2
 
Collectieve inkoop 44
 
4.2.3
 
Beheer en onderhoud openbare ruimte 45
 
4.2.4
 
Afsluiten doodlopende wegen 45
 
4.2.5
 
Mobiliteitsmanagement 46
 
4.3
 
Conclusie 47DEEL 2: CONCRETE TOEKOMSTPERSPECTIEVEN
5
 
Koers voor Lage Weide en Cartesiusweg 50
 
5.1
 
Ambities 50
 
5.2
 
Koers voor Lage Weide: Bereikbaarheid centraal 53
 
6
 
Maatregelen per deelgebied 62
 
6.1
 
Tabel overzicht voorgestelde maatregelen per deelgebied 62
 
6.2
 
Maatregelen voor het hele terrein 62
 
6.2.1
 
Bestemmingsplan Lage Weide - Cartesiusweg 62
 
6.2.2
 
Actualisatie Geluidbeleid Lage Weide 65
 
6.2.3
 
Sanering geurproblematiek 66
 
6.2.4
 
Beeldkwaliteitsplan 66
 
6.2.5
 
Afkoppelen verhard oppervlak 67
 
6.2.6
 
Uniforme wegenprofielen op Lage Weide/Cartesiusweg 68
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->