Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
60Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cosmetica si makiaj

cosmetica si makiaj

Ratings: (0)|Views: 1,892|Likes:
Published by aramisella

More info:

Published by: aramisella on Jan 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

 
1
Cosmetică şi machiaj
L
ECŢIE
D
L
E
e
M
c
O
ţ
N
ie
ST RATIVĂ
demonstrativă
I
NTRODUCERE
Cucerirea frumuseţii rămâne una din cele maiarzătoare dorinţe ale femeilor, pe care trecereatimpului nu a reuşit s-o îmblânzească. Încă dincele mai vechi timpuri, omul a simţit că nu poatetrăi în absenţa ei, că viaţa nu poate fi trăită cubucurie decât atunci când întâlneşti lucrurifrumoase în cale. Înfrumuseţarea corpului esteastăzi, la fel ca întotdeauna, la fel de importantăca frumuseţea spiritului, pentru că ea deschidepoarta spre respectul şi admiraţia celor din jur.Ne place să cucerim priviri admirative, să primimcomplimente sau să smulgem zâmbete de aprecierepentru felul în care arătăm, aşa că ne dorim sădescoperim secretele frumuseţii şi să le aducemodată pentru totdeauna în viaţa noastră.Cosmetica sau arta înfrumuseţării ne învaţă cum să avem un aspect îngrijit,cum să ne ascundem defectele sau cum să ne punem în evidenţă calităţilefi zice, deopotrivă pentru femei şi pentru bărbaţi. Pentru orice parte acorpuluinostru – păr, ten, ochi, piele, mâini, picioare – cosmetica are multe trucuride înfrumuseţare, pe care le puteţi descoperi chiar din acest curs propusdeInstitutul Eurocor.Cursul de
Cosmetică şi machiaj
este o călătorie fascinantă prin universulfrumuseţii, care vă va purta prin cele mai ascunse taine ale sale,adresându-seatât celor care vor să cunoască pur şi simplu acest domeniu, cât şi celorcare vorsă devină profesionişti în ale frumuseţii.Veţi găsi cu siguranţă foarte interesante toate cele
16 module
, ceabordeazăsubiecte foarte râvnite de orice femeie: cum să ne îngrijim pielea, ce fel deproduse cosmetice să folosim, cum să avem un ten frumos, ce poate faceuntratament cosmetic, cum să ne relaxăm cu un masaj, ce efectemiraculoasepoate avea un machiaj reuşit, cum să aplicăm trucuri inspirate din natură,cum să devenim pictori ai propriului corp şi nu numai. Inedit este şiistoriculfrumuseţii, care vă poartă paşii prin lumea frumuseţii din Antichitate până înperioada modernă.
 
Cursul nostru îşi propune să vă ajute să cuceriţi acest domeniu vast printr-unmaterial realizat în conformitate cu standardul ocupaţional pentrucosmetician.La fi nal, puteţi obţine Certifi catul de absolvire Eurocor sau un
certifi catdecompetenţe profesionale
recunoscut ofi cial.Vă aşteptăm cu drag să descoperim împreună secretele cosmeticii!Să răsfoim deci împreună selecţiile din această lecţie demonstrativă.2
L
ECŢIE
D
EMONSTRATIVĂ
Cosmetică şi machiaj
M
ODUL DE ORGANIZARE A CURSULUI
C
OSMETICĂ ŞI
M
ACHIAJ
Materialul de studiu este compus din
16 module
, prezentate sub forma a16 caiete. Fiecare modul are o parte de
introducere
și enunţă
obiectivele
ce trebuie atinse după parcurgerea atentă a materialului. Veţi descoperi o îmbinare armonioasă a
defi niţiilor
și
informaţiilor importante
, a
cuvintelorcheie
semnalate pe marginea paginilor de curs, a
exemplelor
și
exerciţiilor
, cuajutorul cărora vă veţi valorifi ca în mod curent cunoștinţele dobândite.Însușireași înţelegerea informaţiilor sunt înlesnite de prezenţa
imaginilor
. Pentru aconsolida informaţiile, la sfârșitul fi ecărui modul veţi găsi un rezumat alcelormai importante aspecte analizate,
 întrebări de verifi care
care să vătesteze gradulde asimilare a cunoștinţelor, un
vocabular
care explică termenii despecialitatefolosiţi și
răspunsurile la exerciţiile
din cadrul modulelor.
Tema pentruacasă
 încheie modulul, fi ind o modalitate efi cientă de verifi care a cunoștinţelor.
Fiecare cursant EUROCOR are un profesor personal
 Temele propuse în fi ecare modul vor fi expediate pe adresa InstitutuluiEUROCOR, urmând ca profesorul personal să aprecieze corectitudinearăspunsurilor și să vă transmită comentariile sale pe marginea acestora.recomandăm să rezolvaţi tema doar după parcurgerea integrală și atentăamaterialului de curs.Pentru ca studiul dumneavoastră individual să fi e cât mai ușor și efi cient,pemarginea modulelor au fost introduse diferite simboluri:ExerciţiuExemplu
 
Defi niţii şi informaţii esenţiale Trimitere (|modulul| pagina)Lecţia de faţă constituie o
lecţie demonstrativă
, care dorește să văfamiliarizeze cu materialele de studiu EUROCOR. Pentru a vă formao imagine cât mai clară asupra structurii cursului de
Cosmetică șimachiaj
, am selectat pentru dumneavoastră câteva fragmente dinmodulele acestui curs, conţinând secţiuni teoretice, exemple și exerciţii,un model de rezumat și de temă pentru acasă. Din punctul de vedereal numărului de pagini, aceasta reprezintă mai puţin de jumătate dinconţinutul unui caiet de studiu.|3| 143
Cosmetică şi machiaj
L
ECŢIE
D
EMONSTRATIVĂ
P
ROGRAMA CURSULUI
C
OSMETICĂ ŞI
M
ACHIAJ
1. Arta înfrumuseţării de ieri și de azi
• istoria frumuseţii din Antichitate până în zilele noastre• importanţa cosmeticii• cabinetul cosmetic• rolul cosmeticienei• relaţia cu clienţii
2. Frumuseţea începe cu o piele sănătoasă
• structura pielii• anexele pielii• funcţiile pielii• tipurile de piele• modifi cările externe ale pielii• deteriorarea pielii• factorii care accelerează îmbătrânirea pielii
3. O pată oarecare sau o boală de piele?
• dermatoze provocate de agenţi mecanici, fi zici, chimici• dermatoze cu etiologie necunoscută• dermatologie estetică• bolile glandelor sudoripare
4. Artifi ciile înfrumuseţării: produsele cosmetice
• dicţionar de ingrediente cosmetice• ingrediente cosmetice ce trebuie evitate• compuși periculoși din preparatele cosmetice
5. Îngrijirea tenului – primul pas spre o impresie pozitivă
• clasifi carea tenului în funcţie de diversele tulburări metabolice• diferenţieri de ten• examenul cosmetic și fi șa cosmetică
6. Calea spre un ten frumos: tratamentul cosmetic
• generalităţi• procesul de curăţire, hrănire, hidratare, tonifi ere• ridurile – cauze, clasifi care, profi laxie
7. Acţiunile terapeutice ale tratamentului cosmetic

Activity (60)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Agatha Popa liked this
vali_nicoleta liked this
Serban Tania liked this
Oxana Coroliov liked this
Roxana Maria liked this
Alex Nedelcu liked this
Savin Isabella liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->