Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Universitatea "Valahia" Din tÂrgoviŞte

Universitatea "Valahia" Din tÂrgoviŞte

Ratings: (0)|Views: 919 |Likes:
Published by dymamaryus

More info:

Published by: dymamaryus on Jan 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA "VALAHIA" DINTÂRGOVIŞTE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE
Specializarea: Administraţie Publică
TEMĂ DE CASĂ/REFERAT
 RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIV  PATRIMONIALA
 DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV  ANUL I  SEMESTRUL II 
COORDONATOR DE DISCIPLINĂ:STUDENT:
2009
 
UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE
CUPRINS
Răspunderea administrativ patrimoniala
11.1.Fundamente constituţionale şi legale privind răspunderea administrativ patrimonială ……………………….………………………………………………21.2. Definire………………………………………………………………..51.3. Tipuri de acţiuni in angajarea răspunderii administrativ - patrimoniale 61.4. Autorităţile publice competente sa soluţioneze acţiunea privindrăspunderea administrativ - patrimoniala ...............................................................61.5. Natura prejudiciului a cărui reparaţie poate fi solicitata prin acţiunile privind răspunderea administrativ-patrimoniala a autorităţilor publice ..................61.6. Forme ale răspunderii administrativ patrimoniale ................................71.7. Răspunderea patrimoniala exclusiva a statului pentru prejudiciilecauzate prin erorile judiciare …………………………………………………….91.8 Răspunderea solidara a autorităţilor publice si a funcţionarilor pentru prejudicii produse prin acte administrative, tipice sau asimilate………………….10
Bibliografie
13
2
 
UNIVERSITATEA „VALAHIA”DIN TÂRGOVIŞTE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE
Răspunderea administrativ patrimonială1.1. Fundamente constituţionale si legale privind spundereaadministrativ patrimonială
Principii constituţionale care se referă la răspunderea pentru daunele aduse persoanelor fizice şi juridice de către stat, autorităţi publice sau funcţionari publicisunt :
statul
răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciaresăvârşite în procesele penale;
autorităţile publice
răspund patrimonial pentru pagubele cauzate prin acte administrative sau prin nesoluţionarea în termenul legal aunei cereri, cu posibilitatea introducerii în cauză a funcţionarului vinovat de încălcarealegii;
funcţionarul public
împotriva căruia s-a formulat personal acţiunea în justiţie,răspunde solidar cu autoritatea publică administrativă pentru pagubele produse încondiţiile precizate.Constituţia Roniei cuprinde numeroase prevederi care constituiefundamentul juridic al răspunderii administrativ-patrimoniale. Este suficient amintim dispoziţiile art. 21, potrivit cărora orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime, nici o legeneputând îngrădi exercitarea acestui drept, şi ale art. 52, potrivit cărora persoanavătămată într-un drept al său ori într-un interes de o autoritate publică, printr-un actadministrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri este îndreptăţităsă obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şirepararea pagubei. În acest din urmă articol, la alin. (3) se mai prevede că “statulrăspunde patrimonial, potrivit legii, pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare”.În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 504 din Codul de procedură penală, care prevăd că orice persoană care a fost condamnată are dreptul la repararea de către stat a pagubei suferite, dacă în urma rejudecării cauzei s-a stabilit, prin hotărâre definitivă,că nu a săvârşit fapta imputată ori că acea faptă nu există. Acelaşi drept îl are şi
3

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Irina Ro liked this
Irina Ro liked this
Irina Ro liked this
Gabi Sorin liked this
catalina_mihai26 liked this
Mihaela Dragnoiu liked this
ginnadoi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->