Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
P. 1
Hondsgemet

Hondsgemet

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 161 |Likes:
Ontwerp Structuurplan
Ontwerp Structuurplan

More info:

Published by: Meedenken en Doen BV on Apr 21, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2011

pdf

text

original

 
ctuurplan Bedrijventerrein Hondsgemet 072-072 juni 2005
2
8.
 
RESULTATEN VOOROVERLEG.......................99
 
8.1.
 
Provincie Gelderland................................................99
 
8.2.
 
Kamer van Koophandel, Rivierenland...................102
 
8.3.
 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg...................104
 
8.4.
 
Waterbedrijf Gelderland.........................................104
 
8.5.
 
Rijksdienst v/h Oudheidkundig bodemonderzoek.104
 
8.6.
 
Waterschap Rivierenland.......................................104
 
8.7.
 
Artikel 10 Bro reacties voorontwerp.......................105
 
8.8.
 
Verslag inspraakavond 4 juli 2002.........................108
 
8.9.
 
Verslag inspraakavond 5 april 2005......................110
 
8.10.
 
Schriftelijke inspraakreacties..............................112
 
8.11.
 
Opzet inspraakprocedure...................................113
 
Bijlage Uitgangspunten riolering Waterschap Rivierenland..........................................................................................115
 
 
Structuurplan Bedrijventerrein Hondsgemet 072-072 oktober 2005
3
 
1. INLEIDING
1.1. Plangebied
Het voorliggende Structuurplan BedrijventerreinHondsgemet heeft betrekking op het grondgebied omslotendoor de nieuwe Randweg, de spoorlijn Tiel-Geldermalsen ende Betuweroute/rijksweg A15. Voor dit gebied vigeert hetbestemmingsplan "Buitengebied 1984”. Ter voorkoming vanverwarring met de Structuurvisie die voor het gehelegrondgebied van Geldermalsen geldt, wordt hier gesprokenover Structuurplan Bedrijventerrein Hondsgemet.
1.2. Motivering structuurplan bedrijventerrein
Kader 
 De gemeenteraad heeft op 28 september 1999 voor degehele gemeente de Structuurvisie Geldermalsenvastgesteld. Eén van de voorgestelde structurelemaatregelen betreft concentratie van woningbouw enbedrijventerrein in het gebied “Hondsgemet”. In deactualisatie van deze Structuurvisie, de zogenaamde notitie“Wikken en Wegen”, is het bedrijventerrein door de raad vanmaart 2005 nog eens bestendigd.In de zuidrand van Hondsgemet wordt de Betuwerouteaangelegd. De aanleg van deze spoorlijn maakt eenaanpassing van de lokale en regionale wegenstructuur noodzakelijk. Eén van maatregelen betreft de realisering vande Randweg 5
e
fase tussen de rijksweg A15 en deProvinciale weg-Oost. De randweg is in 2003 opengesteldvoor het wegverkeer. De Randweg 5
e
fase vormt despil/stedelijke drager voor de ontwikkeling van hetbedrijventerrein Hondsgemet.
Doel Structuurplan
 In het plangebied wordt een relatief omvangrijkbedrijventerrein gerealiseerd. Over deze ontwikkelingbestaat lokaal, regionaal en provinciaal overeenstemming.De omvang maakt echter een ontwikkeling in fasennoodzakelijk. Een fasegewijze ontwikkeling vereist eenduidelijk samenhangend planologische, ruimtelijke enfinancieel-economisch kader. Dit kader is gecreëerd in devorm van het voorliggen Structuurplan BedrijventerreinHondsgemet.
BedrijventerreinenHondsgemet
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->