Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs 3. Strategia RO

Curs 3. Strategia RO

Ratings: (0)|Views: 420 |Likes:
Published by DavidIonela

More info:

Published by: DavidIonela on Jan 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2011

pdf

text

original

 
STRATEGIA DE SECURITATE NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Securitatea fiecărei ţări, precum şi a comunităţii internaţionale înansamblu, depinde nu atât de capacitatea de reacţie şi adaptare cât,mai ales, de
capacitatea de anticipare
şi de
acţiune pro-activă.
Într-olume complexă, dinamică şi conflictuală, aflată în plin
 proces de globalizare
, înţelegerea profundă a
tendinţelor majore de evoluţie alumii
şi a modului în care fiecare ţară are şansa să devină parte activăa acestui proces este o condiţie esenţială a oricărui progres. Egalimportantă - şi deopotrivă esenţială - este
cunoaşterea, înţelegerea şievaluarea coreca proceselor interne, a gradului de coeziune socială, a capacitaţii de mobilizare
pentru realizarea unor proiectenaţionale.România - parte integrantă a civilizaţiei euroatlantice, participant la noua construcţie europeană - promovează, protejează şiapără
democraţia
, acţionează, în înfăptuirea intereselor sale legitime,în conformitate cu
 prevederile dreptului internaţional 
, pentru
accelerarea modernizării şi dezvoltării sale economice şi sociale
,asigurarea unui standard de viaţă european şi afirmarea identităţiinaţionale.La două decenii de la revoluţia din 1989, poporul român
adepăşit faza tranziţiei
de la totalitarism la democraţie şi este angajatîn procesul de reconstrucţie morală, modernizare instituţională şi
1
 
responsabilizare civică, în deplin acord cu valorile sale fundamentale,cu valorile europene şi euroatlantice. Este nevoie de un
 proiect naţional realist şi pragmatic
, care să îmbine iniţiativa individuală cuspiritul civic modern şi cu angajarea responsabilă.
Securitatea naţională 
urmăreşte să asigure
 starea denormalitate
la care aspiră societatea - cetăţenii, comunităţile şi statul- pe temeiul eforturilor ce vizează
instaurarea legalităţii
, făurirea prosperitii economice, echilibrul social şi stabilitatea politi.Securitatea naţională se realizează
în cadrul ordinii democratice
, prinexercitarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, prin perfecţionareacapacităţii de decizie şi de acţiune a statului, prin afirmarea Românieica membru activ al comuniţii internionale. Ea se adreseazăcetăţenilor români şi - în egală măsură - tuturor celor care, înexercitarea dreptului la liberă circulaţie şi iniţiativă, trăiesc, muncescori se află temporar în România. Ca instrument,
 strategia de securitate naţională 
 
este un concept integrator ce seoperaţionalizează prin decizii, planuri, măsuri şi acţiuni menite să prevină şi să contracareze eficient ameninţările ce pun în pericolvalorile şi interesele naţionale, precum şi valorile care dau identitateşi unitate construcţiei europene.
Scopul 
strategiei vizează atât prevenirea şi contracararea pericolelor generate de mediul internaţional, cât şi
 garantarea stăriide securitate internă, în ansamblul său, a siguranţei personale şi
2
 
 securităţii comunităţilo
. Strategia vizează, totoda,
 securitateaenergetică 
şi cea
alimentară 
,
 securitatea transporturilor 
şi a
infrastructurii
,
 securitatea culturală 
şi cea a
mediului natural 
.Strategia de securitate naţională integrează atât
activitatea de politică externă 
,
diplomatică 
şi de
colaborare internaţională 
, cât şi cea a
instituţiei militare
şi a
 forţelor de ordine publică 
, activitatea
 structurilor de informii
precum şi cea a
altor agenţii(guvernamentale)
care şi-au dat responsabiliţi în domeniu. Ostrategie de securitate naţională trebuie asigure
diminuareadecalajelor faţă de statele dezvoltate
din spiul comunita
 
-îndeosebi a celor referitoare la standardele de calitate a vieţii, să
 gestioneze operativ şi eficient situaţiile de criză 
şi să participe activ la procesele de integrare şi cooperare.Strategia actuală de securitate
reflectă modificările care au avut loc în mediul de securitate intern şi internional, realiţile şitendinţele globale
. Ea
este parte integrantă a securităţii europene şieuroatlantice
şi constituie un tot unitar fundamentat pe efort naţional, pe acţiune comună, cooperare şi parteneriat.
Securitatea naţională seasigură prin forţe proprii şi prin cooperare cu aliaţii
şi partenerii,
înconformitate cu strategia de securitate a Uniunii Europene
. Eavizează
armonizarea eforturilor naţionale cu angajamenteleinternaţionale
şi identificarea unor modalităţi de lucru apte să prevină
3

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
lilyanama liked this
wirenews liked this
wirenews liked this
mafiutza liked this
corina_end liked this
livio896 liked this
livio896 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->