Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
19Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fanuc Fanuc Fanuc Fanuc

Fanuc Fanuc Fanuc Fanuc

Ratings: (0)|Views: 5,638|Likes:
Published by ssahhass
nothing
nothing

More info:

Published by: ssahhass on Jan 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
FANUCSeries16
i
-TBFANUCSeries18
i
-TBFANUCSeries160
i
-TBFANUCSeries180
i
-TB
OPERATÖR KILAVUZU
B---63524TR/01
 
 g-1
GÜVENL
İ
K ÖNLEMLER
İ
Bu bölümde, CNC birimlerinin kullan
ı
m
ı
na ili
ş
kin güvenlik önlemleri aç
ı
klanm
ı
ş
t
ı
r. Bir CNC birimiyledonat
ı
lm
ı
ş
makinelerin güvenli bir
ş
ekilde çal
ı
ş
malar
ı
n
ı
sa
ğ
lamak için bu önlemlerin kullan
ı
c
ı
lartaraf 
ı
ndan al
ı
nmas
ı
gereklidir (bu bölümdeki tüm aç
ı
klamalarda bu yap
ı
land
ı
rma varsay
ı
lm
ı
ş
t
ı
r). Baz
ı
önlemlerinyaln
ı
zca belirlifonksiyonlara ili
ş
kinoldu
ğ
unuvebunedenlebelirli CNCbirimleri içingeçerliolmayabileceklerini ak
ı
lda tutun.Kullan
ı
c
ı
lar
ı
n, makine üreticisi taraf 
ı
ndan sa
ğ
lanan ilgili k
ı
lavuzda aç
ı
kland
ı
ğ
ı
ş
ekilde, makineye ili
ş
kingüvenlik önlemlerine de uymalar
ı
gerekir. Makineyi çal
ı
ş
t
ı
rmaya veya makinenin çal
ı
ş
mas
ı
n
ı
kontroletmek için bir program yaratmaya kalk
ı
ş
madan önce, operatörün bu k
ı
lavuzun ve makine üreticisitaraf 
ı
ndan sa
ğ
lanan ilgili k
ı
lavuzun içindekileri tam olarak ö
ğ
renmesi gerekir.
İ
çindekiler
1.
UYARI, D
İ
KKAT VE NOT TANIMLARI g---2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
GENEL UYARILAR VE D
İ
KKAT UYARILARI g---3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
PROGRAMLAMAYA
İ
L
İŞ
İ
N UYARILAR VE D
İ
KKAT UYARILARI g---5. . . . . . . . . . . . . .
4.
KULLANIMA
İ
L
İŞ
İ
N UYARILAR VE D
İ
KKAT UYARILARI g---7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.
GÜNLÜK BAKIMA
İ
L
İŞ
İ
N UYARILAR g---9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
</