Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
REOepd,Noorden

REOepd,Noorden

Ratings: (0)|Views: 23|Likes:

More info:

Published by: Meedenken en Doen BV on Apr 22, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Enkelvoudig ProgrammeringsdocumentNoord-Nederland2000 – 2006
 
Mei 2001
 
Vooraf 
Voor de periode 2000-2006 is aan een groot deel van Noord-Nederland (het Noorden) deDoelstelling 2-status, luik ‘Industrieel Verval’ toegekend. Voor de gebieden die in de periode1994-1999 onder Doelstelling 2 of 5b vielen en die niet binnen het nieuwe Doelstelling 2-gebied vallen zijn bovendien phasing out-middelen voor de periode 2000-2005 beschikbaar.Het Noorden heeft ervoor gekozen om ten behoeve van het Doelstelling 2-gebied en de phasing out-gebieden één Enkelvoudig Programmeringsdocument (EPD) Noord-Nederland opte stellen. Deze keuze sluit aan bij de visie van de Europese Commissie en past binnen deaanpak die is ontwikkeld in het Kompas voor het Noorden: één integrale ontwikkelingsvisievoor het Noorden met accentverschillen naar de verschillende deelregio’s.Het Kompas voor het Noorden is het ruimtelijk-economisch ontwikkelingsprogramma voor  Noord-Nederland in de periode 2000-2006. Kompas vormt daarmee het kader voor heteconomisch structuurversterkend beleid dat de in het Samenwerkingsverband Noord- Nederland (SNN) verenigde provincies Groningen, Drenthe en Fryslân gezamenlijk tenuitvoer brengen. Ook de strategie van het EPD Noord-Nederland is hierop gebaseerd.De aanpak die binnen Kompas wordt voorgesteld betekent een belangrijke vernieuwing in de benadering van het ruimtelijk-economisch beleid in Noord-Nederland. Deze benaderingmaakt binnen Noord-Nederland onderscheid tussen drie gebiedscategorieën, waarvoor eendriesporenbeleid is opgesteld:
 
Economische kerngebieden
 
Stedelijke centra
 
Landelijk gebiedVoor ieder van deze drie gebieden is binnen Kompas een afzonderlijk deelprogrammaontwikkeld, dat recht doet aan de specifieke sterke en zwakke kanten en ontwikkelpotentiesvan dat gebied. Uiteraard zijn de drie deelprogramma’s gebaseerd op een geïntegreerde visieen zijn ze zorgvuldig op elkaar afgestemd. Hierdoor is sprake van een elkaar versterkendeffect.Het Kompas - en daarmee ook het hierop gebaseerde EPD Noord-Nederland - is tot standgekomen dankzij de denkkracht en inbreng van een groot aantal partijen. Na het akkoord dat Noord-Nederland in 1998 heeft afgesloten met het kabinet, is het Kompas-programma inoverleg met een grote verscheidenheid aan organisaties en partijen opgesteld. Niet alleen dedrie betrokken provincies, maar ook organisaties als de Sociaal-Economische Adviesraad Noord-Nederland (SEAN), de landbouworganisaties FLTO/NLTO, de RBA’s en degemeenten hebben inspraak gehad. Voorts zijn ook de sociale partners alsmede de inwonersen het bedrijfsleven van Noord-Nederland verzocht hun licht over het programma te latenschijnen. Deze zeer gedifferentieerde inbreng garandeert dat zowel Kompas als het EPD Noord-Nederland een evenwichtige en breed gedragen invulling hebben gekregen.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->