Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ultrajuoksija 1/1994

Ultrajuoksija 1/1994

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 280|Likes:
Published by Endurance
Ultrajuoksija 1/1994
Ultrajuoksija 1/1994

More info:

Published by: Endurance on Apr 22, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
4Kmtoilija Jo*oHeil&ifti.Joukon tsensäantamaotsikkokirjoitukselle'jossahänkertoosiitä' kuinkanonmaailmaajavanhernmitenvarsinkinjuoksukisojakiertänyt.I YhUigntoista.Tarinaamm.akaperinjuoksustaja524 maratoniatai ultraajuosseestaSyltlahista.TriItlugiyanti. tekeetuhannenrnarkanjuoksutossuja8Opennintuntipalkalla,YiannisKourossitä vastointekeepaluutakilparadoille-kunhan vainjokumaksaisi tarpeeksistarttirahoja...10 SLsni-Ju*stt1!l?2-I13.Akkosellinenluettelo kaikistaloppuunjuosseista.16 Triplatriaifilan.UltrajuoksijaErikSeedhousekertoourakastaan,jokakoostui11.4 km:nuinnista'540km:npyöräilystäja126.6km:njuoksusta.1?Kifpaillkalenteri1$14.fYlaailman Ltrakisatkontaktitietoineen.ä1tlll-satarst.SantalovjaHunter-Rorrle1U0km:nmaailmanmestareiksi.22ltinsctntenin satarnn.PerttiGustafssonjaTeuvoSaikkonenävivätHollannissa.
23 Tru5tI kn$dcsfrrstaråel.
Tallinnansyyskuinenviisikymppinen.2a Spartathlm.Seppo Leinonen:rrLähdinkatsomaanmilloinnotkahdanft.Rufle Larsson:tt2km ennenmaalia enolfut varmatselviytyisinköperille.tl26 Lmtst24 hrnin$rksr.Neljä zuomalaistamukana.Kaleviltbntelakertoo.29Joillekinjd<sijtrillemratqrm li.ianlyttl/t.Rustsalainenltlaria Jåfs kertooensirmäisestä100km:njuoksustaan.AtUltrakisojamailmlta.Tuloksi,aloppuvuoden-93ultrista. Tarinaanrn. Ameri-kanhalkijuoksustajanaisten100km:nlYlE:nuosseestaAnn Trasonista.Suomalais-naisetkävivätNiortinvuorokaudenuoksussa.NummisenHeikkikinjuoksitaas satasenRanskassa.SKudenpäiiu?ltjtr*stt.ttOloonjatkuvastiepämukavatkipuonIäsnä kaikenaikaatr,sanoobritti DaveCooperJa JatKaa:"Il]-nul.renamaovat kaikkeinnautittavimpiakilpailujarr.36 Ultrajuoksija-lefidenkotiratakisa.Juokse50 kmsunnuntaina21.2jakerromeille mitenmeni !
Tero TöyryläJarrumiehenkatu A 102O1OOT]RI(Up.921-302061Titi:KOP-Turku-Humalistonkatu117535-15236Ultrajuoksijalmestyy3kertaavuodessa,euraavaumerokesäkuunopulla1994.Tilaushinnat(sis.postituskuluQ75 mk / vuosi3nroa)l45mk/2v(6nroa)Vanhoj numeroita aatavillaedullisempaanintaan.Seuraavaanehteenarkoitettu
äineistomielelliiän20.5mennessä.sommistautuistaon lisäksi hyväilmoittaaetukäteen.Painopaikka:TehokopiointiKy, Tampere
rssN1235-7626
KansikuvapojatTuomoVilmunenaKaleviKuusela
TuomoVilmunenSeinajoelta (oik.)jaKaleviKuuselaTeuvalta(vas.)ovat tuttujanaamojajanimiamaratoneiltajouseidenvuosienajalta.Ultramatkoillahe molemmatolivatvuodenI 993 tulokkaita.Ahkerinajahajyinatossunkuluttajinaheeivättyytyneet yhteeneivatkakahteenkaanultraan,vaanjuoksivatkaikkikolmekotimaista:LaulajanlenkinVammalassa,Seinäjoen24 tunninjuoksunjaHartolansatasen.Tässävähännumeeristainformaatiotauljaistakansikuvapojistamme:
maraLonennätysmaratonejayht.ensirrn.maratonmaratoneja/vmaratonejav.-93km v.-93Harj.viikko 1?-23.194matiketopela
SU
km/yht.Ultrat08.05.93 64 km12.08.S3 24 h03.0?.93 100 km3:2s.37(-90)8S1S8520(-s1)19432010 km10kmlU km10 km
_:,
ll Km
10 km72 kn6:24 55124.85011221 453:10.57(-88)1251g7B\-32)1731U020 km30 kmSO t
a.?? 1q
152.64011 50.54
 
Turku,27.1-1994Ultrajuoksija-lehdenlukijoidenjoukossaonpaljonsellaisiajuoksijoita'joillaensim-mäinenomakohtainenultrakokenrusonvieläedes-säpäin.Ilonetheistäovattoivoneetjuttujaultrajuoksuunvalmistautumisestajaeritotenharjoittelusta.Tarkoitukseniolikasatatähännurneroonenemmänkinnimenomaanaloittelijankaipaamaaperustietoa ultrajuoksustajaultrajuoksijanharjoittelusta.Enkuitenkaanetrtinytsaadakokoonitseänityydyttävääkokonaisuutta'Itseasiassaminuaalkoiyhäenemmänrvelut-taase}ähestymistapa,jollaolinlähtenytIiikkeelle.Ajattelin,ettäminunonpystyttävävastaamaanensinrnäistäultrajuoksuaansuunnitte-levallejuoksijalle,jokakysyyttkuinkapaljonminunonharjoiteltava?rttairrmitenminunonharjoiteltava?rrKokemuksestaiedän,etteituollaisiinkysy-myksiinvoivastata.Parhaassatapauksessavoiehkäkyetäantamaanjoitakinvinkkejä1jotkaohjaavatjuoksijaasopivaansuuntaanhänenmatkallaankohtisitäensirmäistäultraa'lluttaerinäisiäulkomaisiaaloittelijoilleannettujaohjeitaihmetellessänialoinollayhäepäluuloisemPi.Esimerkiksietelä-afrikkalainenTimNoakestjokaonalanarvostetuimpiaasiantuntijoita,tarjoaaaloittelevalleultrajuoksijalla22viikonohjelmaa,jossa13viikonjaksollemahtuumm.kahdeksanytipitkää(40-60 km)lenkkiä'EdellytyksenäohjelmansatoteuttamiselleNoakesedellyttääjuoksijaltamaratonaikaa3:45tai1-2vuodenjuoksukokemusta.lvlinustatuntuu,ettäNoakesinohjelmanIäpi-käytyäänmoniuusiyrittäjä eiselviäisikäänensiultrastaanItsuhteellisennukavastitr,kutenNoakeslupailee.Pelkään,ettämonelleytitkätlenkitolisivatliianuuvuttavia -joseimuu-ten,niinhenkisesti.HarjoituslenkeistätulisiIiianhaasteellisia,jottatarvittavantositsemppitrtairthenkinenlatausnsaataisiinsäästettyäitsekilpailuunjapurettua siinä'Itsesanoisinem.frpohjantt(maratonväh'l:AStai1-2vuothajuoksua)omaavallejuoksi-jalle,ettähänelleonparhaat edellytyksetonnistuaensimmäisessäultrassaan,mikäIintekeevainpieniämuutoksiaohjelmaansajamuuttaavainharvojayksittäisiäasioita'Yksihyvätapaonpisimpienlenkkienpidentämi-nen.Toinenehkävieläparempi tapaofl5€1ettärtkasaarraikaajoinkuormitusta2:lletai3:11eperäkkäisellepäivälle(ztai3pitkähköälenkkiäPeräkkäin).lvluttaennenkaikkea:haluaisintarkastellaasiaahiemantoisestavinkkelistäjakysyä:wlistäkoostuuonnistunuturheilusuoritus?lvlistä ononnistuneetultrajuoksuttehty?Ultrajuoksun -kutenminkätahansaurheilu-suorituksen -onnistumisenvoikaisanoariippuvanseuraavistatekijöistä:1harjoitte-lu,2)suoritukseenvalmistautuninen,3)itsesuoritukseenliittyvättekijät.Lisäksivarsi.nkinultrajuoksunollessakysymyksessä-tekeevielämielilisätäneljänneksi:tttt'tut'käsittämättömättekijät,nens.trhenkimaailmanhormattt.Onnistuneestaultrajuoksustapuhuminenedel-lyttäätietystisitä,,ettäonolemassajokintavoite,jonkasaavuttamisessapycitäänonnistu-maan.Ensinmäisessäultrakisassaonsyytä-tasostariipumatta-asettaatavoitevarsinkohtuulliseksi.lhnenkohdalla reIkkärtläpipää-seminenrronensinmäiselläkercallariittävätavoite.Harjoitteluon siisyksiosasi-inäpalapelis-rjokaoikeinkoottunatuottaaonnistuneensuorituksen,ts.tavoitesaavutstaan.Palape-lissäpaloiltaedellytetäänennenkaikkeasitärettäne ovatsoPivia.Juoksija,jokajojuokseesäännöllisestijaonesim.juossutmaratoneja,t'odennäköisestitietääitsevarsinpitkällemitärrsopivahar-joittelutthänenkohdallaanon.'Hänvoitehdäharjoitteluunsajoitakinnnrutoksiaultrajuoksuasilmälläpitäen.wtuttahänen'eiolesyytälähteäetsimäänjotakinaivanuutta,rrultrajuok-suunsopivaatrharjoittelua.Pitenrnänajan-jamahdollisestiuseidenultrien -myötäharjoitteluvoitietystimuuttuasittenjou*å:uTrät';:;r"rsopivastaharioittetustar'i,eiesimerkiksitttarpeeksikovastaharjoittelus-tarr.Ultrajuoksussaliiallinenharjoittelukostautuuvarmastikilpailutilanteessasäälimät-tömärrninkuinmissäänmuussaajissa.Erityisenvaarallistaliikaaharjoitteteminenon1ähelläkilpailuarkilpailuunvalrnistauduttaessa'Josharjoitteluvieläonsuhteellisenpitkäl-tifyysiseenpuoleenpainottuvaatoimintaa'niinkilpailuunvalmistautr-rmiseenjavarsinkinitsekilpailusuoritukseenliittyyultrajuoksussaerittäinvahvastihenkinenjapsyykkinenpuoli'Suorituksenonnistumisenhyväksivoitehdäpaljonetukäteenljärkevätavoitteidenasettelu'selkeätennakkosuunnitelmat,erilaisiintilan-teisiinvarautuminenennalta.lvlutta siltiromanpsyykensä kanssase kilpai-Iuultrajuoksussaainaviimekädessäkäydään'Javoisitäjokaonkadottanutjuoksemisenilonjoennenkilpailua -kilpailuunvalmistau-tuessaan.Juoksemisenilovoiollamyösitkuajaham-mastenkiristystä.5evoiilmetämitä ihmeelli-senmillätavoillakuntarpeeksipitkä1Ieede-tään.lYlaalissa sekuitenkinuseimmitennäkyyhymynä.(TT)(p.s.woistaultrajuoksuakoskevistarfikuisuus-kysymyksistärrkoetankootakuluvanvuodenaikanaerillisennUltrajuoksijanoppaann)

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->