Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Civilizaţia Maya

Civilizaţia Maya

Ratings: (0)|Views: 79|Likes:
Published by marcaurelioperseu
a strong work
a strong work

More info:

Published by: marcaurelioperseu on Jan 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2012

pdf

text

original

 
DIEGO RIVAL
Civilizaţia Maya
 În noaptea de 11 spre 12 octombrie 1492, după şaptezeci de zile de navigat pemarea fără sfârşit, Cristofor Columb şi oamenii lui, aproape descurajaţi, zăreau, însfârşit, uscatul; în zori, cele trei vase ale flotilei îşi aruncau ^ancorele într-un golf liniştit şi pustiu, în numele coroanei Castiliei, un notar înregistra luarea în stăpânire aacestei insuliţe, probabil actuala insuliţă Watling din arhipelagul Bahamas, dar botezată Sân Salvador de celebrul navigator. La scurt timp. era descoperită insulaHaiti, numită Hispaniola, care a fost un timp confundată, cu încăpăţânare, cu capulextrem'al Asiei! Cuba şi Jamaica, abordate curând după aceea, nu puteau fi, în ochiidescoperitorilor lor, decât Cipangu
şi Cathay, adică Japonia şi China! Ajungând în Florida, în 1513, Ponce de Leon va aborda primul, fără să ştie, continentul american propriu-zis.„Indienii" întâlniţi până atunci în acesteAntile Mari nu arătau să aibă o cultură înaltă şi au fostrepede trataţi ca nişte sălbatici primitivi; Mexicul vecin, mult mai evoluat şi pe atunci subconducerea aztecilor, rămânea necunoscut şi nebănuit.
Primele contacte
Când Cristofor Columb s-a întors prima dată la Sevilla, mulţimea s-a înghesuit pentru a-ivedea pe unii din acei sălbatici pe care nu-i puteai bănui că ar putea coborî din Adam; pe jumătate goi, unii dintre ei duceau papagali multicolori pe umerii lor ca arama. Indianul dinCaraibe s-a dovedit curând că poate aduce foloase şi că poate fi o mână de lucru ieftină.Cristofor Columb „a vândut" 509 de indigeni la Sevilla în J 495, iar fratele său 300, în anulurmător, la Cadix! în cei doisprezece ani care au urmat după descoperire, în trei rânduri şi cuforţe sporite —17 corăbii în a doua călătorie!— Columb a reluat drumul Indiilor Occidentale, în a patra expediţie (1502-1504), a mers în lungul coastelor statelor actuale Honduras şiPanama, căutând cu încăpăţânare acea Chină de negăsit. Peste puţin timp, în 1506, chiar anul morţii lui Columb, Juan Diaz de Solis şi Vicente Yanez Pinzon debarcau primii pecoastele
 
mexicane, la capul septentrional al Yucatanului, o imensă peninsulă plată care seprelungeşte spre Cuba. Dar universul Maya care îşi avea aici centrul nu a fost descoperit şimult timp piloţii au fost convinşi că găsiseră o nouă insulă. Mayaşii,care sunt consideraţigrecii Noului Continent, cu surprinzătoarele lor realizări artistice, nu vor fi luaţi în seamădecât în secolul XIX. Nici Hernan Cortez, care a cucerit imperiul aztecilor, începânddin1519,peplatoulînaltalMexiculuiCentral, n-a bănuit niciodată existenţa acesteicivilizaţii vecine, incomparabile, care s-a dezvoltat mai la sud, între Yu-catan şi Guatemala,timp de mai bine de un mileniu (din secolul III până în secolul XI V); în secolul XVI. civilizaţiamaya era aproape stinsă, ultimele mari realizări de la nord de Yucatan, cele de la ChichenItza şi de la Uxmal, în special, împlinind atunci mai mult de trei secole de existenţă.Adevăratul contact cu mayaşii, înainte de venirea lui Cortez, nu s-a produs în 1511. la debar-carea câtorva supravieţuitori ai expediţiei lui Vasco Nunez de Balboa; ea a avut loc maicurând la 4 martie 1517, când, împinse de o puternică furtună, timp de două zile şi douănopţi, trei corăbii cu pânze din Havana (Cuba) au ancorat în apropiere de coasteleseptentrionale ale Yucatanului. Mai corect spus, flotila comandată de Francisco Hernandezde Cor-doba. un gentilom bogat din Cuba, stăpânul unui sat de indieni, căuta sclavi;plantaţiile din Antile cereau o mână de lucru numeroasă pe care duritatea muncii forţate şiepidemiile o micşorau continuu. Aşa că mulţi colonişti din Indiile occidentale luaseră obiceiul
să pornească în expediţii în arhipelagurile învecinate şi pe coastele istmului Panama.„Plecaţi la întâmplare spre soare-apune", furtuna i-a abătut din drum spre ţinuturilecapului Catoche; o oarecare forfotă dădea de bănuit că s-ar fi aflat în apropiere untârguşor. Curând, au urcat la bord două sau trei duzini de indigeni veniţi în pirogi:tunicile lor de bumbac i-au surprins pe spanioli, deoarece băştinaşii din An-tile
 
umblau aproape goi. Din această primă observaţie s-a considerat că aveau „maimultă minte" decât locuitorii din Cuba!Apoi au primit invitaţia, exprimată prin gesturi, de a vizita oraşul. Totuşi, s-au gânditcă ar fi prudent să ia şi câteva muschete şi, încolonaţi, au pătruns în teritoriu. Dupădouă ore de mers, au căzut brusc într-o capcană: un strigăt al şefului indian aprovocat o ploaie de săgeţi şi o mulţime de indieni a ieşit din frunziş, aruncându-seasupra spaniolilor, rănind repede cincisprezece dintre ei. Din fericire, tunetul prafuluide puşcă — necunoscut în Lumea Nouă — i-a alungat. Cu toate pierderile, auhotărât să continue cercetarea, fiind în apropierea unor clădiri. Au ajuns curând,relatează Bernal Diaz del Castillo în lucrarea sa,
Istoria cuceririi Noii Spânii 
(o operăfundamentală asupra descoperirii Mexicului, cu atât mai mult cu cât este scrisă deunul dintre protagoniştii acestei extraordinare epopei), „într-o mică piaţă mărginită detrei clădiri din zidărie făcută cu grijă, temple sau
cous care
adăposteau un marenumăr de idoli din lut, unii cu cap de demon, alţii înfăţişând femei înalte, mulţi, însfârşit, cu feţe îngrozitoare care păreau că practică sodomia: în case s-au găsit, deasemenea, cufere de lemn, pline de idoli care făceau gesturi diabolice". Gonzales,preotul expediţiei, a luat câteva si a „confiscat" tot ce a putut găsi din aur. „Şi cum noin-am văzut nimic asemănător nici în insula Cuba, nici în Hispaniola (Haiti), i-am dat,continuă Bernal Diaz. referindu-se la acest târguşor, numele de Marele Cairo."Obişnuiţi de şapte secole să se războiască cu Islamul, spaniolii asemănau oricenecredincios, orice „infidel" unui maur! Cronicarii iberici — si Cortez a fost primul vor continua să desemneze templele mayase, aztece sau incase, prin surprinzătorulcuvânt „moschei"!Au revenit apoi la corăbii şi pe drum au prins doi bieţi oameni care se uitau îngrozitor de cruciş: era obiceiul în ţara maya, să obligi copiii să poarte o pastilă de smoală între ochi, pentru a căpăta un strabism considerat foarte atrăgător! I-au botezatimediat dându-le numele de Julianillo şi Melchiorejo, apoi i-au folosit o vreme caintermediari între ei şi băştinaşi.Corăbiile au plecat pe mare, mai întâi spre vest, apoi spre sud, mergând de-a lungulmalurilor şi având uscatul în stânga, deci la babord. S-au oprit într-un loc pe care I-aunumit imediat La Punta de las Mujeres, deoarece aici, nişte turnuri de piatră adă-posteau idoli feminini cărora indienii le dădeau nume ciudate. La oprirea următoare, în actuala Campeche, pe coasta orientală a peninsulei, oamenii din flotilă auobservat cu surprindere o clădire împodobită cu
sculpturi pe timpan
1
', animalefabuloase părând că se sfâşie între ele. Călăuziţi până la intrarea în aceste temple, aufost dezgustaţi la vederea zidurilor năclăite de sânge omenesc; recent, avuseseră locsacrificii şi până şi părul lung şi negru al preoţilor era năclăit de sânge închegat.La Champoton, şi mai la sud, coloana a fost ţinta unui atac puternic care a dus lapierderea a cincizeci de oameni ucişi şi optzeci răniţi. Pentru a putea porni în larg şi aajunge în Insule (Haiti şi Cuba), trebuia mai întâi să-şi facă provizii de apă; indienii seopuneau şi i-au hărţuit zile întregi, împiedicându-i să sape fântâni. Lupta era inevitabilă.Intr-o dimineaţă, pe neaşteptate, nişte indieni au trimis o ploaie de săgeţi asupra lor,aruncându-se apoi într-o înverşunată luptă corp la corp. Cei prinşi de vii au fost târâţi depăr pe piatra templelor, pentru următoarele sacrificii. Pierderile au fost grele, şi au trebuitsă se retragă. Mulţi aveau gâtul crestat de cuţite şi de săgeţile de lemn, cu vârfuri desilex şi de obsidian. Cronicarul nostru, Bernal Diaz del Castillo, pe atunci în vârstă dedouăzeci şi cinci de ani, a fost lovit de trei săgeţi şi chiar Hernandez de Cordoba. şefulexpediţiei, a murit la întoarcere, în Cuba, din cauza rănilor, în plus, fără apă, flotila a fosttorturată de sete. Totuşi, revenind cu puţin aur, câţiva cercei lungi, în formă de raţă saupeşte, din aur de proastă calitate, desigur, a fost suficient pentru a-i momi pe aventurieri.
1) suprafaţă netedă sau ornamentată cu sculpturi, situată deasupra unei uşi sau ferestre
 
S-a vorbit, de asemenea, de construcţiile din ciment, necunoscut în Antile, şi „toateacestea au făcut multă vâlvă". Câţiva vânzători de vise, bine informaţi (l), au explicat căidolii erau nişte figurine evreieşti duse acolo de cei exilaţi de Titus şi Vespasian, dupăcăderea Ierusalimului! La Pueiio de Carenas (Havana) şi la Santiago de Cuba unde, cumulte înflorituri se descriau templele, veşmintele, şi bijuteriile văzute, nu se mai vorbeadecât despre o nouă plecare.
Expediţia lui Juan de Grljalva
Diego Velasquez, cuceritorul şi guvernatorul Cubei, chefliu, gras şi indolent, hrăpăreţ şifără scrupule câteodată, a hotărât imediat să trimită o nouă flotilă să ia în stăpânire nouainsulă (!) pentru Castilia. El i-a încredinţat unei rude, Juan de Gri-jalva, un om simpatic şiprietenos, conducerea acţiunii. Două sute patruzeci de oameni s-au prezentat voluntari,contribuind chiar la cheltuielile de călătorie, fapt care ne dă o idee despre caracteruldemocratic relativ al acestor acţiuni: la urma urmelor, nu se făcea nimic fără vreun gândascuns şi fără interes. Pe patru corăbii cu pânze, s-a încărcat apă, hrană şi tot felul delucruri ieftine pentru troc, mărgele de sticlă şi legume în special, dar mai ales vin,deoarece se observase că indienii aveau pentru el o atracţie nestăvilită, bând adeseapână cădeau.La 25 ianuarie 1518, dimineaţa, la Santiago de
 
Cuba, pe atunci capitală, în sunet defluiere şi în răpăitul tobelor, oamenii s-au îmbarcat, cu capul ras în mod expres: ceiscăpaţi teferi din prima călătorie observaseră şi povestiseră că indienii, în lupta corp lacorp, în loc să-şi ucidă adversarul, încercau, din contră, să-l prindă de viu pentrusacrificiile viitoare, apucându-l de păr. Zeii cereau mereu tot mai mult sânge, depreferinţă de om, şi războaiele la mexicani aveau drept ţel principal capturarea deprizonieri în acest scop.După o oprire la Havana, flota — cu una din corăbii comandată de Francisco de Montejo,care va deveni primul guvernator civil şi militar în Yucatan — a pornit spre apus; trei zilemai târziu, apărea în zare insula Cozumel, care flanchează coasta orientală aYucatanului. Imediat părăsită de locuitori, ea a fost declarată posesiune castiliană. Aurătăcit puţin pe insulă şi, într-un templu, spaniolii au găsit un idol, mare, din lut, gol pedinăuntru, fixat de zid cu var, însă cu o intrare secretă prin spate: fără îndoială, un preotse ascundea acolo pentru a răspunde credinciosului, desigur surprins.Pe 7 mai, puţin mai la sud pe coasta Yucatanului, clădirile din zidărie din Tulum, aliniatepe faleză, apăreau în faţa ochilor spaniolilor uimiţi: „Un oraş atât de mare încât însăşiSevilla nu putea fi mai frumoasă şi mai mare; impresionant era, în special, unul dinturnuri". Fără îndoială, acesta era Castillo, templul impunător şi sever, cu aspect defortăreaţă, cu spatele la mare şi având în faţă alte clădiri din piaţa de ceremonii. Acestcvartal era închis pe celetrei laturi care nu dădeau spre mare printr-un zid impunător 
(tulum
 înseamnă „zid") lat decirca 6 metri şi luna de mai bine de 700 de metri; străpuns de cinci porţi, pe el trecea undrum de supraveghere prevăzut cu un parapet de protecţie. Oraşul, care data mai multca sigur din secolele XII-XIII, a fost părăsit de locuitorii săi în 1544. duoă cucerireaspaniolă. Dincolo, spre sud, în lungul falezei înalte de doisprezece metri, se întindeacartierul popular, cu casele construite tot din piatră. în fata unui spectacol atât de nou, este de înţeles surprinderea conquistadorilor. Totuşi,Tulum nu era unul din oraşele cele mai mari de pe teritoriul maya, şi se observa chiar ooarecare tendinţă de decădere. Uxmal sau Chichen Itza în splendoarea lor i-arfiimpresionat mai mult. Relatările despre capcane şi lupte sălbatice făcute de cei cescăpaseră cu un an mai înainte, îndemnau la prudenţă şi Grijalva căuta să-şi ţină cufermitate în mână trupele, stârnite de atâtea lucruri noi şi dornice de îmbogăţire. O tânărăsclavă jamaicană, ajunsă acolo după multe aventuri, a fugit de la stăpânii săi şi a reuşitsă urce oe una din corăbii. Ea le-a dat de înţeles că locuitorii părăsiseră oraşul pentru ase ascunde în regiunea vecină. Dar. treptat, au fost văzuţi reapărând şi Grijalva a hotărât

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dan liked this
crestin ion liked this
mihaeladu liked this
nanescu liked this
nadmars1111 liked this
croiz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->