Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
247Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nicolae Botu - Geotehnica

Nicolae Botu - Geotehnica

Ratings: (0)|Views: 8,007 |Likes:
Published by kosmyn85

More info:

Published by: kosmyn85 on Jan 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

 
Geotehnica
165
CUPRINS:I.
 
INTRODUCERE
 
I.1.
 
Scurt istoric 
.......................................................................................... 1
II.
 
ALC
Ă
TUIREA P
Ă
MÂNTURILOR
........................................................ 2
 
II.1.
 
Textura p
ă
mânturilor 
.......................................................................... 2
 
II.2.
 
Structura p
ă
mânturilor 
....................................................................... 3
 
II.3.
 
Dimensiunea
ş
i forma particulelor solide
........................................ 5
 
II.4.
 
Clasificarea p
ă
mânturilor 
..................................................................
 
II.5.
 
Compozi 
ţ 
ia chimic 
ă
 
ş
i mineralogic 
ă
a particulelor solide
.......... 9
 
II.6.
 
Forma
ş
i starea fizic 
ă
a fazei lichide
ş
i respectiv a fazei gazoase
..............................................................................................................14
 
II.6.1.
 
Faza lichid 
ă
................................................................................... 14
 
II.6.2.
 
Faza gazoas
ă
................................................................................ 15
III.
 
CARACTERISTICILE DE FAZ
Ă
ALE P
Ă
MÂNTULUI
.................. 17 
IV.
 
ST
Ă
RI CARACTERISTICE ALE P
Ă
MÂNTURILOR
..................... 21
 
IV.1.
 
Starea de îndesare a nisipurilor 
..................................................... 21
 
IV.2.
 
Umidit 
ăţ 
i caracteristice p
ă
mânturilor coezive
.............................. 23
V.
 
DEPLASAREA APEI ÎN P
Ă
MÂNT
................................................... 27 
 
V.1.
 
Tensiunea superficial 
ă
.................................................................... 27 
 
V.2.
 
În
ă
ţ 
imea capilar 
ă
............................................................................. 29
 
V.3.
 
Presiunea capilar 
ă
........................................................................... 31
 
V.4.
 
Legea lui Darcy. Coeficientul de permeabilitate
.......................... 32
 
V.5.
 
Domeniul de validitate al legii lui Darcy.
....................................... 35
 
V.6.
 
 Ac 
ţ 
iunea hidraulic 
ă
a apei 
............................................................... 37 
VI.
 
COMPRESIBILITATEA P
Ă
MÂNTURILOR
.................................... 43
 
VI.1.
 
Compresibilitatea p
ă
mânturilor cu deforma
ţ 
ii laterale nule
........ 44
 
VI.1.1.
 
Legea de compactare
.................................................................. 44
 
VI.1.2.
 
Încercarea edometric 
ă
................................................................. 49
 
VI.2.
 
Compresibilitatea p
ă
mânturilor cu deforma
ţ 
ii laterale libere
..... 53
 
VI.3.
 
Studiul compresibilit 
ăţ 
ii în triaxial 
................................................... 56 
 
VI.4.
 
Studiul compresibilit 
ăţ 
ii in situ. Încercarea cu placa
................... 57 
VII.
 
DISTRIBU
Ţ
IA TENSIUNILOR ÎN P
Ă
MÂNT
................................ 61
 
VII.1.
 
Starea de tensiunii într-un masiv continuu, linear-deformabil,.................omogen
ş
i izotrop..................................................................
61
 
VII.1.1.
 
Tensiuni datorate greut 
ăţ 
ii proprii. Sarcina geologic 
ă
......... 62
 
VII.1.1.1.
 
Masiv cu suprafa
ţă
orizontal 
ă
, omogen
ă
, f 
ă
ă
pânz 
ă
 .......................freatic 
ă
......................................................................................62
 
VII.1.1.2.
 
Masiv eterogen compus din diferite straturi de p
ă
mânt 
.. 64
 
VII.1.1.3.
 
Masiv omogen cu suprafa
ţă
înclinat 
ă
, f 
ă
ă
pânz 
ă
freatic 
ă
...................................................................................................65
 
 
Geotehnica
166
VII.1.1.4.
 
Masiv cu suprafa
ţă
orizontal 
ă
, omogen, cu pânz 
ă
freatic 
ă
...................................................................................................66 
 
VII.1.2.
 
Distribuirea tensiunilor în semi – spa
ţ 
iu 
................................. 68
 
VII.1.2.1.
 
Sarcina concentrat 
ă
, vertical 
ă
............................................. 68
 
VII.1.2.2.
 
Suprafa
ţă
dreptunghiular 
ă
, înc 
ă
rcat 
ă
uniform distribuit 
.. 72
 
VII.1.2.3.
 
Suprafa
ţă
dreptunghiular 
ă
, înc 
ă
rcat 
ă
triunghiular 
............ 73
 
VII.1.2.4.
 
Determinarea tensiunii 
σ  
de-a lungul unei verticale.......................oarecare. Metoda punctelor de col 
ţ 
.................................... 73
 
VII.1.2.5.
 
Suprafa
ţă
circular 
ă
, înc 
ă
rcat 
ă
uniform
............................... 74
 
VII.1.3.
 
Distribu 
ţ 
ia tensiunilor în semi-plan
......................................... 78
 
VII.1.3.1.
 
Sarcina linear 
ă
....................................................................... 78
 
VII.1.3.2.
 
Band 
ă
înc 
ă
rcat 
ă
uniform, de lungime infinit 
ă
.................... 82
 
VII.2.
 
Masiv elastic, izotrop
ş
i eterogen
............................................... 83
 
VII.3.
 
Masiv elastic, omogen, anizotrop
............................................... 86 
VIII.
 
STAREA DE DEFORMARE ÎN P
Ă
MÂNT
....................................... 90
 
VIII.1.
 
Semi-spa
ţ 
iu înc 
ă
rcat cu for 
ţ 
e concentrate verticale
................ 91
 
VIII.2.
 
Suprafa
ţă
înc 
ă
rcat 
ă
uniform distribuit 
........................................ 92
 
VIII.3.
 
Calculul tas
ă
rii probabile prin metoda însum
ă
rii pe straturi .................elementare (STAS 3300/2- 85)
.................................................. 93
 
VIII.4.
 
Calculul tas
ă
rii în func 
ţ 
ie de timp
............................................... 95
IX.
 
REZISTEN
Ţ
A P
Ă
MÂNTURILOR LA FORFECARE
................... 101
 
IX.1.
 
Starea de tensiuni în masivul de p
ă
mânt 
................................... 102
 
IX.2.
 
Condi 
ţ 
ii 
ş
i legi de rupere
................................................................ 105
 
IX.2.1.
 
Rezisten
ţ 
a la forfecare a p
ă
mânturilor necoezive
................. 106 
 
IX.2.2.
 
Rezisten
ţ 
a la forfecare a p
ă
mânturilor coezive.
..................... 108
 
IX.3.
 
 Aparate
ş
i tipuri de încerc 
ă
ri 
......................................................... 113
 
IX.3.1.
 
Încercarea de compresiune simpl 
ă
.......................................... 113
 
IX.3.2.
 
Încercarea triaxial 
ă
..................................................................... 116 
 
IX.3.3.
 
Încercare de forfecare direct 
ă
................................................... 116 
X.
 
 ÎMPINGEREA ACTIV
Ă
 
Ş
I ÎMPINGEREA PASIV
Ă
 A P
Ă
MÂNTULUI
............................................................................... 118
 
 X.1.
 
Teoria lui Rankine
.......................................................................... 120
 
 X.1.1.
 
Împingerea activ 
ă
a p
ă
mântului 
............................................... 121
 
 X.1.2.
 
Împingerea pasiv 
ă
a p
ă
mântului 
.............................................. 123
 
 X.2.
 
Teoria lui Coulomb
......................................................................... 124
 
 X.3.
 
Distribu 
ţ 
ia presiunilor pe în
ă
ţ 
imea zidului de sprijin în cazul .............terenurilor stratificate
..................................................................... 127 
 
 X.4.
 
Studiul unui zid de sprijin
.............................................................. 128
 
 X.4.1.
 
Dimensionarea unui zid de sprijin
............................................ 130
 
 X.4.2.
 
Studiul stabilit 
ăţ 
ii zidului 
............................................................. 131
 
 X.4.3.
 
Calculul tensiunilor în beton
ş
i în armaturi 
.............................. 134
 
 X.4.4.
 
Calculul capacit 
ăţ 
ii portante a p
ă
mântului de sub zidul de.................sprijin
.............................................................................................136 

Activity (247)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Laurentiu Tarbuc liked this
Laurentiu Tarbuc liked this
Ana Marin liked this
MeMySelf&MyMusic liked this
Roxana Manea liked this
wripes liked this
Gheorghies Nina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->