Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Astrologija

Astrologija

Ratings: (0)|Views: 751 |Likes:
Published by Lilithart

More info:

Published by: Lilithart on Jan 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2012

pdf

text

original

 
2008.10.27 09:51AstrologijaPage 1 of 2http://astrologija.mojblog.rs/permalink.aspx?id=138603
Sadr
Home
Aktuelno...
Š
ta treba da znate presusreta sa astrologom?
Godi
nji horoskop za 2008.godSaturn uDevici
Pogledajte jo
š
:
 Astrologija-online Astrologija Forum› Astro Kviz (sa
č
ekati da se u
č
ita)Astrolo
š
ki humor
Spoljni linkovi
› Goran Mileki
ć
› "Astropsihologija" GoranaMileki
ć
a› Mile Dupor: Prorok s Kor
č
ule› Igor Ognjenovi
ć
Efemeride onlineAstro.com› SkyscriptThe Mountain AstrologerIstorija astrologije - Nick CampionNijedan tekst sa ovogbloga ne sme biti javnoobjavljen osim podslede
ć
im uslovimakoji sunavedeni u
CC 3.0licenci za Srbiju
, kao ibez prethodne
dozvoleautora
.
Gde vam jeMesec?
Izra
č
unajtegde vam senalazi
Mesec
Mesec u OvnuMesec u BikuMesec u BlizancimaMesec u RakuMesec u LavuMesec u DeviciMesec u VagiMesec u
Š
korpionuMesec u StrelcuMesec u JarcuMesec u VodolijiMesec u Ribama
Arhiva
oktobar 2008septembar 2008avgust 2008 jun 2008maj 2008decembar 2007novembar 2007oktobar 2007avgust 2007 jul 2007 jun 2007maj 2007april 2007mart 2007februar 2007 januar 2007decembar 2006novembar 2006oktobar 2006septembar 2006avgust 2006 jul 2006 jun 2006maj 2006april 2006mart 2006februar 2006 januar 2006decembar 2005
Ned -03.08.2008
Mesec u Ovnu
„I found my thrill onBlueberry Hill,on Blueberry Hill, when I found you.The moon stood still on Blueberry Hill,and lingered until my dreams cametrue...“ (Louis Armstrong)
Š
ta bi bio 
ivot,pitam se, za ljuderodjene sa Mesecom u Ovnu ako
ž
ivot nebi bio vredan osvajan ja? Ako bi
ž
ivot bio jedna ve
č
ita predvidivost kao san koji seuvek iznova ponavlja, ili ako bi
ž
ivot biosasvim izvestan pa makar to garantovaloi ne znam kakvu sigurnost? Za ove
ž
ivotvorce on bi tada bio poput ravnelinije smrti i ba
š
ni
š
ta drugo. Jer, kakav jeto
ž
ivot ako uzbudjenja nema, ako akcijune tra
ž
i? Kakva je to ljubav ako je mahnitzanos ne vodi, ako osvajanje ne i
š
te iako plam ne traje, pa i posle desetgodina
č
ekanja ako treba, kakve su to o
č
i ako ne sijaju
ž
estokim sjajem prete
ć
isvakom novom danu i provociraju
ć
i ga ne bi li dannjih provocirao. I kakav je to
č
ovek koji svojim
ž
eljama veran nije, koji bi svoje
ž
elje izneverio, koji odustaje,koji gubi nadu, koji se obeshrabruje? Ne. Ovde ba
š
ni
š
ta ne mo
ž
e zaustaviti ispre
č
iti
č
oveka da se kre
ć
e tim stazama kojim ga vodi svetlost Meseca. I ovo jeba
š
slika svakog
č
oveka koji pod uli
č
nom svetiljkom stoji, pa i
ž
ene, i ba
š
zatomo
ž
da majka gore citiranog Louis Armstronga koji je imao Mesec u Ovnu, be
š
e iprostitutka, ali u njegovim snovima i se
ć
anju hrabra i vredna ljubavi, zbog koje jeu ranoj mladosti radio ne bi li je sklonio sa ulice. Taj isti Louis koji
ć
e svojimpromuklim glasom otpevati najlep
š
u ikada snimljenu odu svetu, rekao je:
 „What I  play is life!“ 
I da, ono
š
to
ć
e
č
oveka sa Mesecom u Ovnu jedino inspirisati jeste
ž
ivot, ali ne kao neka metafizi
č
ka tvorevina, nepoznata u svom bitku, ve
ć
 
ž
ivotkao li
č
no i autenti
č
no iskustvo jednog
č
oveka. Ovo je zato pri
č
a o
č
oveku injegovoj du
š
i, o
č
oveku i njegovim usplamtelim
ž
eljama koje mu ne dozvoljavajuni da miran zaspi. Snovi proganjaju, jer sve u Ovnu proganja, nagoni, fanati
č
notera na rad, osvajanje,
š
ta god, a ti snovi su samo snovi o uzbudjenju, o prijatnoj jezi koja
ć
e pro
ž
imati telo pri pogledu kakve mlade devojke ili dodiru ruke kakvogmarkantnog mu
š
karca koji se priziva
č
itavog
ž
ivota u nesvesnom ovih
ž
ena. Izato nikada osoba sa Mesecom u Ovnu ne sme biti prilagodjena. Ona je pre jedna marginalna ’situacija’ koja bilo kroz svoju profesiju, karakter i pona
š
anje,uvek
ć
e re
ć
i da
č
ovek mora sve da iskusi sam, i „
š
ta vrede tudja iskustva meniako nisu moja?“ Ho
ć
u
ž
ivot, svoj
ž
ivot, dovikuje to bi
ć
e iz dubina, i nagoni nasmelost, na vrhunsku hrabrost,
š
to ne mora da zna
č
i da
č
ovek nu
ž
no treba bitidr 
ž
avni neprijatelj broj jedan kao Al Kapone (Mesec u Ovnu), ve
ć
on mo
ž
e biti iveliki majstor poput Borhesa (Mesec u Ovnu), doajena moderne knji
ž
evnosti. Usvemu
š
to je moderno, novo, neisprobano, druga
č
ije, autenti
č
no, tendenciozno,o
š
tro i kriti
č
ko poput vaspitnog
š
amara
č
ove
č
anstvu da se trgne iz u
č
malosti io
ž
ivi, pusti da krv projuri venama, ovi ljudi sebe ostvaruju i ba
š
zato bez obzira nasvoje godine, uvek inspiraciju nalaze u svom ve
č
ito hrabrom i mladostiop
č
injenom duhu, da bi ih kasnije ba
š
mladi slavili i u njih verovali. Te su ovo iizvrsni pedagozi koji se ne slu
ž
e u radu nau
č
enim osnovama pedagogije, ve
ć
li
č
nim primerom koji se od drugih lako prihvata, kao
š
to su i rodjeni da budu vodje
 
Потражи

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
TodorkaGeorgieva liked this
Maja Pavlicevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->