Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
141Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EKONOMI ASAS TINGKATAN 4(PENGENALAN KEPADA EKONOMI)-SPM 2003-2009

EKONOMI ASAS TINGKATAN 4(PENGENALAN KEPADA EKONOMI)-SPM 2003-2009

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 78,879|Likes:
Published by neznm08

More info:

Published by: neznm08 on Jan 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2015

pdf

text

original

 
 
neznm10-smkwm2 Page 1
BAB 1 (PENGENALAN KEPADA EKONOMI)SPM EKONOMI ASAS 2003-2009
KERTAS 1-1993
1.
 
Apakah yang dikaji dalam ilmu ekonomi?A Masalah membuat pilihan faktor yang kekurangan bagai mencapai kepuasanoptimumB Masalah membuat pilihan atas penggunaan barang bagi mencapai kepuasanoptimumC Masalah membuat pilihan atas penggunaan perkhidmatan bagi mencap
 
aikepuasan optimumD Masalah menghasilkan keluaran secara maksimum menggunakan faktorsecara optimum2.
 
Azhar membelanjakan RM150 untuk mengadakan satu majlis harijadi untuk kawannya.Kos lepasuntuk majlis itu kepada Azhar ialah :A bil tambahan yang perlu dibayar selepas majlis ituB barang yang boleh dibeli dengan wang perbelanjaan dalam majlis ituC perbelanjaan untuk makanan,minuman dan perhiasan dalam majlis ituD pendapatan daripada kerja lebih masa kawan Azhar yang diraikan itu3.
 
Dalam proses mereka bentuk sesuatu barang,pengeluar membuat anggaran kos pengeluaranminimum.Antara masalah asas ekonomi berikut, yang manakah berkaitan dengan proses menganggarkankos pengeluaran yang minimum?1
 
Apakah barang yang hendak dikeluarkan?11 Berapa banyak barang yang hendak dikeluarkan?111 Bagaimana barang hendak dikeluarkan ?1v Untuk siapa barang dikeluarkan?A 1 dan 11 C 1 dan 1vB 11 dan 111 D 111 dan 1v4.
 
Berikut ialah matlamat sesuatu system ekonomi kecuali :A memenuhi keperluan masyarakatB memaksimumkan kepuasan penggunaC mewujudkan keluaran yang berlebihanD mengurangkan pengangguran faktor pengeluaran
KERTAS 1-1994
5.
 
Udara sangat diperlukan dalam kehidupan tetapi tidak mempunyai kos lepas keranaudara merupakan ...A barang awam C barang keperluanB barang normal D barang percuma6.
 
Kerajaan mempunyai sebidang tanah yang boleh digunakan untuk membina kompleks sukandan pada masa yang sama tanah itu juga boleh digunakan untuk membina lapanganterbang.Antara berikut, apakah masalah ekonomi yang mungkin dihadapi oleh kerajaan dalamkeadaan di atas ?
 
 
neznm10-smkwm2 Page 2
1.
 
Kos11 Pilihan111 Kekurangan sumber ekonomi1v Keperluan yang tidak terhadA 1 dan 11 C 11 dan 1vB 11 dan 111 D 111 dan 1vEncik Adnan ialah seorang usahawan.Dalampengeluaran barangnya,beliau inginmemaksimumkan output pada tahap kos yangminimum7.
 
Berdasarkan pernyataan di atas,apakah masalah yang akan dihadapi oleh Encik Adnan?A Jenis barang yang hendak dikeluarkanB Kuantiti barang yang akan dikeluarkanC Cara barang itu dikeluarkanD Untuk siapa barang itu dikeluarkanPengeluar bertanggungjawab mengeluarkanbarang tetapi mereka tidak perlu bersaingdengan firma lain.Pengguna pula bebas memilihdan menggunakan barang yang sedia ada8.
 
Pernyataan di atas berhubung dengan suatu sistem ekonomi . Antara berikut, pihakmanakah yang membuat keputusan dalam sistem ekonomi tersebut ?A Pemerintah C PenggunaB Pengeluar D Pemilik faktor
KERTAS 1-1995
9
.
 
Mengapakah masih wujud masalah kekurangan walaupun kerajaan melaksanakan pelbagaidasar ekonomi dari semasa ke semasa?A berlakunya bencana alamB wujudnya ketidakseimbangan pembangunan bandar dan desaC Terdapat jurang perbezaan antara golongan kaya dan golongan miskinD Terdapat ketidakseimbangan antara kehendak masyarakat dengan sumberekonomiSumber ekonomi mempunyai pelbagai kegunaanuntuk mengeluarkan pelbagai jenis barangan.Apabilasesuatu barangan tertentu banyakdikeluarkan,barangan lain terpaksa dikurangkanAntara berikut masalah ekonomi yang manakah berhubung dengan pernyataan di atas?A Jenis barangan yang hendak dikeluarkanB Kuantiti barangan yang hendak dikeluarkanC Cara barangan hendak dikeluarkanD Untuk siapa barangan tersebut dikeluarkan
 
 
neznm10-smkwm2 Page 3
11
 
Kerajaan sesebuah negeri bercadang membina sebuah hospitalyang berharga RM10 juta dan sebuah sekolah berharga RM
9
juta tetapi peruntukan yang ada hanyasebanyak RM10 juta.Jika kerajaan itu membuat keputusan untuk membina hospitalberapakah kos lepas yang terlibat ?A RM1 juta kerana membina hospitalB RM1 juta kerana tidak dapat membina sekolahC RM
9
juta iaitu harga sekolah yang tidak dapat dibinaD Tiada kerana jumlah wang kerajaan sama dengan kos pembinaan hospital Masalah pengagihan barang ditentukan olehmekanisme harga.Sebarang ketidakadilan akandiselesaikan oleh kerajaan.Ketidakseimbangan agihanpendapatan diselesaikan melalui cukai12 Apakah sistem ekonomi yang dijelaskan dalam pernyataan di atas ?A Sistem ekonomi perancangan pusatB Sistem Ekonomi campuranC Sistem ekonomi kapitalisD Sistem ekonomi islam13 Sebuah firma dalam sistem ekonomi kapitalis ingin mengeluarkan sejenis barang yangmenguntungkan. Apakah panduan yang boleh membantu firma itu membuatkeputusannya?A Corak perbelanjaan penggunaB Keputusan pengeluarC Kehendak kerajaanD Kualiti barang
KERTAS 1-1996Penggunaan sumber yang terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terbatas
14 Antara berikut yang manakah menunjukkan gelagat individu seperti dalam pernyataandi atas?A Mengutamakan kestabilan ekonomiB Berusaha untuk meninggikan kesejahteraan hidupC Menentukan jumlah output yang hendak dikeluarkanD Membelanjakan wang untuk kepuasan yang maksimumTeknik Pengeluaran Radio(unit) Televisyen (unit)AB12040206015 Jadual di atas menunjukkan 2 pilihan teknik pengeluaran oleh sebuah firma.Sekiranyafirma tersebut menukarkan teknik pengeluaran daripada A kepada B,berapakah koslepas pengeluaran televisyen ?A 40 unit radioB 80 unit radioC 80 unit radio dan 40 unit televisyenD 120 unit radio dan 20 unit televisyen

Activity (141)

You've already reviewed this. Edit your review.
ainul99 liked this
Haslindawati Bt Salim liked this
toqdpopa liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
KRIS97 liked this
KRIS97 liked this
Normah Abu Hassan liked this
Kitaro Omar liked this
Ctbasri Ahmad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->