Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rancangan Tahunan Sk Tahun 5

Rancangan Tahunan Sk Tahun 5

Ratings:
(0)
|Views: 779|Likes:
Published by 049777892

More info:

Published by: 049777892 on Jan 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2013

pdf

text

original

 
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 5
UNITTEMATAJUKARASFOKUS UTAMAFOKUS SAMPINGANSISTEMBAHASAPENGISIANKURIKULUMUNIT 1TEMAKekeluargaanTAJUKRumahkuSyurgaku1.15.1Aras 1 (i)- Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikutsituasi dalam perbualan.Aras 1 (i)- Membaca perkataan, frasa dan ayat yangmengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengansebutan dan intonasi yang betul.8.1Aras 1 (i)- Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.1. TatabahasaKata nama amKata nama khasKata ganti namaKata hubungKata panggilanTanda bacaAyat tunggalAyat majmukAyat perintahAyat tanyaAyat seruAyat penyata2. Sebutan danIntonasiAyat penyataAyat tanyaAyat seruTanda baca3. Kosa kata*rujuk buku teks4. Peribahasa*rujuk buku teks1. IlmuPSKKTPMPI2. Nilai murniHormatmenghormatiBekerjasama3.Kewarganegaraan-Berbangga sebagairakyat Malaysia4.PeraturanSosiobudaya-Menghormati oranglain5. KBTKBKPPKKBCBTAJUKKeluargaHarmoni HidupDiberkati1.15.1Aras 2 (i)- Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi.Aras 2 (i)- Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikanpenekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.(ii)-Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.8.1Aras 2 (i)- Membina ayat tunggal dengan peluasan subjek danpredikat.TAJUKKasih DisemaiBudi Dihargai1.15.1Aras 3 (i)- Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalamperbualan.Aras3 (i)- Membaca ayat dalam teks dengan sebutan danintonasi yang betul.8.1Aras 3 (i)- Membina ayat majmuk dengan menggunakan katahubung yang tepat.
1
 
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 5
UNITTEMATAJUKARASFOKUS UTAMAFOKUS SAMPINGANSISTEMBAHASAPENGISIANKURIKULUMUNIT 2TEMAInstitusiPelajaranTAJUKSekolahSelamat1.211.2Aras 1 (i)- Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalantanpa kata tanya.(ii)- Mengemukakan soalan dengan menggunakan katatanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkanpenjelasan lanjut.(iii)- Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yangdikemukakan dengan menggunakan bahasa yangsantun.Aras 1 (ii)- Menyatakan mesej dan nilai yang terdapat dalambahan.5.2Aras 1 (i)- Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengansebutan dan intonasi yang betul.(ii)- Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas.1. TatabahasaAyat tanya tanpakata tanyaAyat tanyadengan katatanyaMaknaperkataanKata adjektif Kata hubungTanda baca2. Sebutan danIntonasiDialogSyair Ayat tanya tanpakata tanyaUcapan3. Kosa kata* rujuk buku teks1. IlmuPSKKTSastera2. Nilai murniKesyukuranKasih sayangBekerjasamaBerusahaBerhemah tinggi3.KewarganegaraanUsaha dan produktif 4. Peraturan danSosiobudayaBersopan santunMenghormati orangtuaMenghormatiinstitusi pelajaran5. KBTKBKMDPKKBCBKPTAJUKSekolahHarapanNegara ImpianBersama1.25.1Aras 2 (i)- Mengemukakan soalan yang relevan tentang topicyang berkaitan.(ii)- Menjawab soalan yang mempunyai makna yangtersirat.Aras 2 (i)- Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikanpenekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.(ii)- Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalamteks.5.28.2Aras 2 (i)- Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengansebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.(ii)- Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahanyang dibaca.Aras 2 (i)- Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggaldan ayat majmuk.TAJUKUsaha TidakHenti KejayaanMenanti1.25.2Aras 3 (i)- Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatuperkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras.Aras 3 (i)- Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan danintonasi yang betul serta gaya yang sesuai.8.2Aras 3 (i)-Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk denganmenggunakan pelbagai jenis ayat.
2
 
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 5
UNITTEMATAJUKARASFOKUS UTAMAFOKUS SAMPINGANSISTEMBAHASAPENGISIANKURIKULUMUNIT 3TEMAKemasyarakatanTAJUKAmalan BerbudiHidup Harmoni1.36.1Aras 1 (i)- Menyatakan panduan tunjuk arah kepada oranglain.(ii)- Menyampaikan arahan serta pesanan denganintonasi yang betul dan sopan.Aras 1 (i)-Merujuki kamus untuk mencari makna, sebutan yangbetul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat.Aras 2 (i)- Merujuki ensiklopedia dan tesaurus untukmendapatkan maklumat.8.3Aras 1 (i)- Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengankemas dan cantik.Aras 2 (i)- Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkaidengan kemas dan betul.1. TatabahasaKata sendiKata bilanganKata majmukKata arahKata perintahSinonimAyat penyataAyat perintah2. Sebutan danIntonasiAyat penyataAyat perintahDialogPantun3. Kosa kata*rujuk buku teks4. Peribahasa*rujuk buku teks1. IlmuKTPSK2. Nilai murniBaik hatiKerjasamaSemangatbermasyarakat3.KewarganegaraanSemangat kekitaan –bersatu danberharmoni4. PeraturanSosiobudayaMenghormati oranglain5. KBTKBPKKBCBKPTMKTAJUKKerjasama AsasKesejahteraanHidup1.36.1Aras 2 (i)- Mendengar dan menerima arahan dengan betuluntuk bertindak balas.(ii)- Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepatdan tersusun.Aras 2 (i)- Merujuki ensiklopedia yang tesaurus untukmendapatkan maklumat.8.3Aras 2 (i)- Membina ayat dengan menggunakan tulisan berangkaidengan kemas dan betul.TAJUKToleransi TerasKemakmuran1.36.1Aras 3 (i)- Meneliti arahan serta pesanan untuk membuattindakan yang wajar.(ii)- Melaksanakan arahan serta pesanan mengikutkeutamaan.Aras 3 (i)- Mengakses maklumat daripada laman web ataupelbagai sumber.8.3Aras 3 (i)- Menulis perenggan dengan menggunakan tulisanberangkai yang kemas dan cantik
3

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nur Nzmf Zawani liked this
PakUsop liked this
Wardah Abu Hassan liked this
Mohd Hosni Azam liked this
Amzar Ramzi liked this
Rashina Hashim liked this
Syarifah Nurul Faraidayu Al-Habsyee liked this
Julitah Angusi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->