Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rancangan Tahunan Sk Tahun 5

Rancangan Tahunan Sk Tahun 5

Ratings:
(0)
|Views: 779|Likes:
Published by 049777892

More info:

Published by: 049777892 on Jan 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2013

pdf

text

original

 
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 5
UNITTEMATAJUKARASFOKUS UTAMAFOKUS SAMPINGANSISTEMBAHASAPENGISIANKURIKULUMUNIT 1TEMAKekeluargaanTAJUKRumahkuSyurgaku1.15.1Aras 1 (i)- Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikutsituasi dalam perbualan.Aras 1 (i)- Membaca perkataan, frasa dan ayat yangmengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengansebutan dan intonasi yang betul.8.1Aras 1 (i)- Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.1. TatabahasaKata nama amKata nama khasKata ganti namaKata hubungKata panggilanTanda bacaAyat tunggalAyat majmukAyat perintahAyat tanyaAyat seruAyat penyata2. Sebutan danIntonasiAyat penyataAyat tanyaAyat seruTanda baca3. Kosa kata*rujuk buku teks4. Peribahasa*rujuk buku teks1. IlmuPSKKTPMPI2. Nilai murniHormatmenghormatiBekerjasama3.Kewarganegaraan-Berbangga sebagairakyat Malaysia4.PeraturanSosiobudaya-Menghormati oranglain5. KBTKBKPPKKBCBTAJUKKeluargaHarmoni HidupDiberkati1.15.1Aras 2 (i)- Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi.Aras 2 (i)- Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikanpenekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.(ii)-Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.8.1Aras 2 (i)- Membina ayat tunggal dengan peluasan subjek danpredikat.TAJUKKasih DisemaiBudi Dihargai1.15.1Aras 3 (i)- Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalamperbualan.Aras3 (i)- Membaca ayat dalam teks dengan sebutan danintonasi yang betul.8.1Aras 3 (i)- Membina ayat majmuk dengan menggunakan katahubung yang tepat.
1
 
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 5
UNITTEMATAJUKARASFOKUS UTAMAFOKUS SAMPINGANSISTEMBAHASAPENGISIANKURIKULUMUNIT 2TEMAInstitusiPelajaranTAJUKSekolahSelamat1.211.2Aras 1 (i)- Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalantanpa kata tanya.(ii)- Mengemukakan soalan dengan menggunakan katatanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkanpenjelasan lanjut.(iii)- Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yangdikemukakan dengan menggunakan bahasa yangsantun.Aras 1 (ii)- Menyatakan mesej dan nilai yang terdapat dalambahan.5.2Aras 1 (i)- Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengansebutan dan intonasi yang betul.(ii)- Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas.1. TatabahasaAyat tanya tanpakata tanyaAyat tanyadengan katatanyaMaknaperkataanKata adjektif Kata hubungTanda baca2. Sebutan danIntonasiDialogSyair Ayat tanya tanpakata tanyaUcapan3. Kosa kata* rujuk buku teks1. IlmuPSKKTSastera2. Nilai murniKesyukuranKasih sayangBekerjasamaBerusahaBerhemah tinggi3.KewarganegaraanUsaha dan produktif 4. Peraturan danSosiobudayaBersopan santunMenghormati orangtuaMenghormatiinstitusi pelajaran5. KBTKBKMDPKKBCBKPTAJUKSekolahHarapanNegara ImpianBersama1.25.1Aras 2 (i)- Mengemukakan soalan yang relevan tentang topicyang berkaitan.(ii)- Menjawab soalan yang mempunyai makna yangtersirat.Aras 2 (i)- Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikanpenekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.(ii)- Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalamteks.5.28.2Aras 2 (i)- Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengansebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.(ii)- Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahanyang dibaca.Aras 2 (i)- Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggaldan ayat majmuk.TAJUKUsaha TidakHenti KejayaanMenanti1.25.2Aras 3 (i)- Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatuperkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras.Aras 3 (i)- Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan danintonasi yang betul serta gaya yang sesuai.8.2Aras 3 (i)-Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk denganmenggunakan pelbagai jenis ayat.
2
 
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 5
UNITTEMATAJUKARASFOKUS UTAMAFOKUS SAMPINGANSISTEMBAHASAPENGISIANKURIKULUMUNIT 3TEMAKemasyarakatanTAJUKAmalan BerbudiHidup Harmoni1.36.1Aras 1 (i)- Menyatakan panduan tunjuk arah kepada oranglain.(ii)- Menyampaikan arahan serta pesanan denganintonasi yang betul dan sopan.Aras 1 (i)-Merujuki kamus untuk mencari makna, sebutan yangbetul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat.Aras 2 (i)- Merujuki ensiklopedia dan tesaurus untukmendapatkan maklumat.8.3Aras 1 (i)- Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengankemas dan cantik.Aras 2 (i)- Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkaidengan kemas dan betul.1. TatabahasaKata sendiKata bilanganKata majmukKata arahKata perintahSinonimAyat penyataAyat perintah2. Sebutan danIntonasiAyat penyataAyat perintahDialogPantun3. Kosa kata*rujuk buku teks4. Peribahasa*rujuk buku teks1. IlmuKTPSK2. Nilai murniBaik hatiKerjasamaSemangatbermasyarakat3.KewarganegaraanSemangat kekitaan –bersatu danberharmoni4. PeraturanSosiobudayaMenghormati oranglain5. KBTKBPKKBCBKPTMKTAJUKKerjasama AsasKesejahteraanHidup1.36.1Aras 2 (i)- Mendengar dan menerima arahan dengan betuluntuk bertindak balas.(ii)- Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepatdan tersusun.Aras 2 (i)- Merujuki ensiklopedia yang tesaurus untukmendapatkan maklumat.8.3Aras 2 (i)- Membina ayat dengan menggunakan tulisan berangkaidengan kemas dan betul.TAJUKToleransi TerasKemakmuran1.36.1Aras 3 (i)- Meneliti arahan serta pesanan untuk membuattindakan yang wajar.(ii)- Melaksanakan arahan serta pesanan mengikutkeutamaan.Aras 3 (i)- Mengakses maklumat daripada laman web ataupelbagai sumber.8.3Aras 3 (i)- Menulis perenggan dengan menggunakan tulisanberangkai yang kemas dan cantik
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->