Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
118Activity
P. 1
mikrobiologi uji IMViC - Ogi Nh

mikrobiologi uji IMViC - Ogi Nh

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,340|Likes:
Published by OuGhie Nh
uji imvic ; uji biokimia terhadap mikroorganisme oleh ogi nurhari
uji imvic ; uji biokimia terhadap mikroorganisme oleh ogi nurhari

More info:

Published by: OuGhie Nh on Jan 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2015

original

 
Zhg GK\gA
Kcecocb ~pce}gezk kgepi`gioifg lcpkcqg
Mgchzecd zd}ze kjkjdzbg qcocb qc}z }zfcq~pce}gezk kgepi`gioifg lcpkcqg
Mgqzqzd iojb8Ifg Dzpbcpg
 
Zhg GK\gA
EC]C ^JDFCD]CP
Cqqcockz‗cocgezk Vp V`/^zhg mcd Qwzezp kcpgocb qcwc ~cdhc}ecd c}cq ejbcmgpc} Coocb QV]/ ecpjdc c}cqpgmbi mcd ecpzdgcDwc ocb qcwc mc~c} kjdwjojqcgecd Kcecocb Kgepi`gioifg Lcpkcqggdg mjdfcd `cge$Mcock ~jdwzqzdcd kcecocb gdg kzdfegd qcwc kjdfcockg ejqzog}cd mcdejdmcoc wcdf mgqj`c`ecd iojb ej}jp`c}cqcd ejkck~zcd/ ~jdfj}cbzcd/ mcdvcvcqcd qjp}c ~ioc ~gegp qcwc$ Dckzd `jpec} ejwcegdcd/ ejgdfgdcd/ mcd zqcbcmjdfcd qzdffzb+qzdffzb cebgpdwc qjkzc bck`c}cd g}z mc~c} ~jdzogq c}cqg mjdfcd`cge$Eckg kjdwcmcpg qjmcock+mcockdwc `cbvc ~jdzogq }gmceocb qjk~zpdc mcock~jk`zc}cd kcecocb gdg$ Mjdfcd mjkgegcd ~jdzogq `jpbcpc~ mjdfcd mg`zc}dwckcecocb gdg mc~c} kjkjdzbg ~jpqwcpc}cd mcock Kc}c Ezogcb Kgepi`gioifg Lcpkcqggdg mcd mc~c} `jpkcdlcc} `cfg ~jdzogq qjp}c ~cpc ~jk`cac ocgddwc$]gmce oz~c qcwc `jp}jpgkcecqgb ej~cmc pjecd+pjecd wcdf }jocb `cdwcekjk`cd}z mcock ~piqjq ~jk`zc}cd Kcecocb gdg$Vcqqcockz‗cocgezk Vp V`/@cdmzdf/ Di|jk`jp 0>>7^jdwzqzd
Kcecocb F1)E1
0
 
Zhg GK\gA
MCL]CP GQG
EC]C ^JDFCD]CP$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$0MCL]CP GQG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1@C@ G ^JDMCBZOZCD$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$=3$3 Ocpc} @jocecdf$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$=3$0 ]zhzcd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$=3$1 ^jk`c}cqcd Kcqcocb$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:3$= Kj}imj ^jdjog}gcd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:@C@ GG ]JIPG , ^JK@CBCQCD$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$<
3$
@CE]JPG $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$<
0$
Zhg GK\gA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7@C@ GGG ^JDZ]Z^$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$3:Ejqgk~zocd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$3:MCL]CP ^ZQ]CEC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$3<
Kcecocb F1)E1
1

Activity (118)

You've already reviewed this. Edit your review.
AbiAbi liked this
Firda Febriyanti liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Adin Ok liked this
Ayu Sholehatin Nasihah liked this
Nurfitri Sukmawati Rahayu liked this
Nur Diniyah liked this
Mufly Uly liked this
Esya Rosmalitha Utami liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->