Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
118Activity
P. 1
mikrobiologi uji IMViC - Ogi Nh

mikrobiologi uji IMViC - Ogi Nh

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,326|Likes:
Published by OuGhie Nh
uji imvic ; uji biokimia terhadap mikroorganisme oleh ogi nurhari
uji imvic ; uji biokimia terhadap mikroorganisme oleh ogi nurhari

More info:

Published by: OuGhie Nh on Jan 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2015

original

 
Zhg GK\gA
Kcecocb ~pce}gezk kgepi`gioifg lcpkcqg
Mgchzecd zd}ze kjkjdzbg qcocb qc}z }zfcq~pce}gezk kgepi`gioifg lcpkcqg
Mgqzqzd iojb8Ifg Dzpbcpg
 
Zhg GK\gA
EC]C ^JDFCD]CP
Cqqcockz‗cocgezk Vp V`/^zhg mcd Qwzezp kcpgocb qcwc ~cdhc}ecd c}cq ejbcmgpc} Coocb QV]/ ecpjdc c}cqpgmbi mcd ecpzdgcDwc ocb qcwc mc~c} kjdwjojqcgecd Kcecocb Kgepi`gioifg Lcpkcqggdg mjdfcd `cge$Mcock ~jdwzqzdcd kcecocb gdg kzdfegd qcwc kjdfcockg ejqzog}cd mcdejdmcoc wcdf mgqj`c`ecd iojb ej}jp`c}cqcd ejkck~zcd/ ~jdfj}cbzcd/ mcdvcvcqcd qjp}c ~ioc ~gegp qcwc$ Dckzd `jpec} ejwcegdcd/ ejgdfgdcd/ mcd zqcbcmjdfcd qzdffzb+qzdffzb cebgpdwc qjkzc bck`c}cd g}z mc~c} ~jdzogq c}cqg mjdfcd`cge$Eckg kjdwcmcpg qjmcock+mcockdwc `cbvc ~jdzogq }gmceocb qjk~zpdc mcock~jk`zc}cd kcecocb gdg$ Mjdfcd mjkgegcd ~jdzogq `jpbcpc~ mjdfcd mg`zc}dwckcecocb gdg mc~c} kjkjdzbg ~jpqwcpc}cd mcock Kc}c Ezogcb Kgepi`gioifg Lcpkcqggdg mcd mc~c} `jpkcdlcc} `cfg ~jdzogq qjp}c ~cpc ~jk`cac ocgddwc$]gmce oz~c qcwc `jp}jpgkcecqgb ej~cmc pjecd+pjecd wcdf }jocb `cdwcekjk`cd}z mcock ~piqjq ~jk`zc}cd Kcecocb gdg$Vcqqcockz‗cocgezk Vp V`/@cdmzdf/ Di|jk`jp 0>>7^jdwzqzd
Kcecocb F1)E1
0
 
Zhg GK\gA
MCL]CP GQG
EC]C ^JDFCD]CP$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$0MCL]CP GQG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1@C@ G ^JDMCBZOZCD$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$=3$3 Ocpc} @jocecdf$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$=3$0 ]zhzcd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$=3$1 ^jk`c}cqcd Kcqcocb$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:3$= Kj}imj ^jdjog}gcd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:@C@ GG ]JIPG , ^JK@CBCQCD$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$<
3$
@CE]JPG $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$<
0$
Zhg GK\gA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7@C@ GGG ^JDZ]Z^$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$3:Ejqgk~zocd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$3:MCL]CP ^ZQ]CEC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$3<
Kcecocb F1)E1
1

Activity (118)

You've already reviewed this. Edit your review.
AbiAbi liked this
Firda Febriyanti liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Adin Ok liked this
Nur Diniyah liked this
Mufly Uly liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->