Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Thoa Anh Sang

Giao Thoa Anh Sang

Ratings: (0)|Views: 658 |Likes:
Published by pquoc4316

More info:

Published by: pquoc4316 on Jan 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2012

pdf

text

original

 
GV: Bùi Lê Phú Quốc
ÔN TẬP GIAO THOA ÁNH SÁNG1
. Trong thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng, hai khe S
1
và S
2
được chiếu bằng ánh sángđơn sắc có bước sóng
λ
. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là2m. Người ta đo được khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp trên màn là 6mm. Xác định:a) Bước sóng của ánh sáng và khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 8 ở cùng phíavới nhau so với vân sáng chính giữa. b) Tại 2 điểm M và N trên màn, cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm và cách vân sángtrung tâm lần lượt là 3mm và 13,2mm là vân sáng hay vân tối? Nếu là vân sáng thì đó là vân sáng bậc mấy? Trong khoảng cách từ M đến N có bao nhiêu vân sáng?c) Thay ánh sáng đơn sắc bằng ánh sáng trắng (0,76
µ
m
 
λ
 
0,40
µ
m). Xác định bề rộngcủa quang phổ bậc 1 và bậc 2.
2
. Trong thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng, hai khe S
1
và S
2
được chiếu bằng ánh sángđơn sắc có bước sóng
λ
= 0,6
µ
m. Khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,2m. Người ta đo đượckhoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp trên màn là 2,16mm. Hãy xác định :a) Khoảng cách giữa hai khe S
1
và S
2
và khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc6. b) Tại 2 điểm A và B trên màn, cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm và cách vân sángtrung tâm lần lượt là 1,44mm và 6,3mm là vân sáng hay vân tối? Từ A đến B có bao nhiêu vân tối?c) Thay ánh sáng đơn sắc bằng ánh sáng trắng (0,76
µ
m
 
λ
 
0,40
µ
m). Xác định bướcsóng của những bức xạ cho vân tối tại điểm M cách vân sáng trung tâm 2mm và cho vân sáng tại Bcách vân sáng trung tâm 3mm.
3
. Trong thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng, hai khe S
1
và S
2
được chiếu bằng ánh sángđơn sắc có bước sóng
λ
= 0,5
µ
m. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8mm. Người ta đo được khoảngcách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là 4mm. Hãy xác định :a) Khoảng cách từ hai khe đến màn và khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 12 ở khác phía với nhau so với vân sáng chính giữa. b) Tại 2 điểm C và E trên màn, cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm và cách vân sángtrung tâm lần lượt là 2,5mm và 15mm là vân sáng hay vân tối? Từ C đến E có bao nhiêu vân sáng?c) Thay ánh sáng đơn sắc bằng ánh sáng trắng (0,76
µ
m
 
λ
 
0,40
µ
m). Xác định bề rộngcủa quang phổ bậc 1 và cho biết có những bức xạ nào cho vân sáng trùng với vân sáng bậc 4 củaánh sáng màu vàng có bước sóng
λ
v
= 0,60
µ
m .
4
. Trong một thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2mm, khoảngcách từ hai khe đến màn là D = 1m.a) Khi dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng
λ
1
để làm thí nghiệm thì người ta đo được khoảngcách gữa 5 vân sáng liên tiếp nhau là 0,8mm.Tính bước sóng và tần số của bức xạ dùng trong thí nghiệm.Xác định vị trí vân sáng bậc 3 và vân tối bậc 4 ở cùng một phía của vân sáng trung tâm trênmàn E. b) Thay bức xạ có bước sóng
λ
1
bằng bức xạ có bước sóng
λ
2
>
λ
1
thì tại vị trí của vân sáng bậc 3 của bức xạ bước sóng
λ
1
ta quan sát được một vân sáng của bức xạ có bước sóng
λ
2
. Xácđịnh
λ
2
và bậc của vân sáng đó.
5
. Thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng với nguồn sáng là 2 bức xạ có bước sóng lần lượt là
λ
1
λ
2
. Cho
λ
1
= 0,5
µ
m. Biết vân sáng bậc 12 của bức xạ
λ
1
trùng vân sáng bậc 10 của bức xạ
λ
2
.a) Xác định bước sóng
λ
2
.Trường THPT Ninh Hải
 
GV: Bùi Lê Phú Quốc b) Tính khoảng cách giữa vân sáng bậc 5 của bức xạ
λ
1
đến vân sáng bậc 11 của bức xạ
λ
2
(nằm cùng phía với nhau so với vân sáng chính giữa). Biết 2 khe Iâng cách nhau 1mm và khoảngcách từ 2 khe đến màn là 1m.
6
. Hai khe Iâng cách nhau 0,8mm và cách màn 1,2m.Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng
λ
1
= 0,75
µ
m vào hai khe. Tìm khoảng vân và cho biếttại điểm M cách vân trung tâm 4,5mm có vân sáng hay vân tối.
7
. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, người ta sử dụng ánh sáng đơn sắc có bướcsóng
λ
= 0,600
µ
m. Khoảng cách giữa hai khe là 0,9mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai kheđến màn là 1,8m. Xác định vị trí vân sáng bậc 4 kể từ vân sáng chính giữa. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,400
µ
m đến 0,760
µ
m. Hỏi đúng ở vị trí của vân sáng bậc4 nêu trên, còn có những vân sáng của những ánh sáng đơn sắc nào ?
8
. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1,5mm, khoảngcách từ hai khe đến màn là 2m.a) Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng
λ
1
= 0,48
µ
m vào hai khe. Tìm khoảng vân vàkhoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 4. b) Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc
λ
1
λ
1
= 0,64
µ
m. Tìm khoảng cách gần nhau nhấtgiữa hai vân sáng trùng nhau của chúng.
9
. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cáchtừ hai khe đến màn quan sát là 3m.a) Dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng
λ
chiếu vào hai khe thì người ta đo được khoảng cáchtừ vân sáng trung tâm tới vân sáng thứ tư là 6mm. Xác định bước sóng
λ
và vị trí vân sáng thứ 6. b) Thay ánh sáng đơn sắc bằng ánh sáng hỗn hợp có bước sóng từ 0,42
µ
m đến 0,72
µ
m. Hỏiánh sáng đơn sắc có bước sóng bằng bao nhiêu sẽ cho vân sáng tại vị trí M cách vân sáng trungtâm 9mm.
10
. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,64mm, khoảngcách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng
λ
để chiếu sáng haikhe thì người ta đo được khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là 8mm.a) Tìm bước sóng
λ
và xác định vị trí vân sáng thứ 3 kể từ vân sáng chính giữa. b) Xác định loại vân, bậc của vân (nếu là vân sáng) tại các điểm M và N ở cùng phía với nhau sovới vân sáng chính giữa và cách vân sáng chính giữa lần lượt là 5mm và 12mm và cho biết trongkhoảng M đến N có bao nhiêu vân sáng?
11
. Chiết suất của một loại thủy tinh đối với tia đỏ có
λ
đ
= 0,7
µ
m là n
đ
= 1,62 và đối với tia tím
λ
t
= 0,4
µ
m là n
t
= 1,66. Tính chiết suất của loại thủy tinh đó đối với tia vàng
λ
v
= 0,6
µ
m.
12
. Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 7
0
, coi là góc nhỏ. Chiết suất của thủy tinh đốivới tia đỏ là 1,63 và đối với tia tím là 1,67. Chiếu một tia sáng trắng, nằm trong một tiết diện thẳngcủa lăng kính, theo phương vuông góc với mặt phẵng phân giác của góc chiết quang, vào mặt bêncủa lăng kính. Tính góc giữa tia đỏ và tia tím sau khi ló ra khỏi lăng kính.
13.
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 1,5mm, khoảng cáchtừ hai khe đến màn là 3m, người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 5 ở cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm là 3mm. Tìm số vân sáng quan sát được trên vùnggiao thoa có bề rộng 11mm.
14.
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng hai khe cách nhau 1mm, khoảng cách từ hai kheđến màn là 2m. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng
λ
1
= 0,602
µ
m và
λ
2
thìthấy vân sáng bậc 3 của bức xạ
λ
2
trùng với vân sáng bậc 2 của bức xạ
λ
1
. Tính
λ
2
.Trường THPT Ninh Hải
 
GV: Bùi Lê Phú Quốc15.Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 1,5mm, khoảng cáchtừ hai khe đến màn là 1,5m. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng
λ
1
= 0,5
µ
m và
λ
2
= 0,6
µ
m. Xác định khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 4 ở cùng phía với nhau của hai bức xạnày.16.Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng, khoảng cách giữa hai khe là 4mm, khoảng cáchtừ mặt phẳng hai khe đến màn là 2m. Khi dùng ánh sáng trắng có bước sóng 0,40
µ
m đến0,75
µ
m để chiếu sáng hai khe. Tìm số các bức xạ cùng cho vân sáng tại điểm N cách vân trungtâm 1,2mm.17.Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cáchtừ hai khe đến màn là 2m, ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng trong khoảng từ0,40
µ
m đến 0,76
µ
m. Tại vị trí cách vân sáng trung tâm 1,56mm là một vân sáng. Bước sóng củaánh sáng dùng trong thí nghiệm là bao nhiu?
18.
Thực hiện giao thoa với ánh sáng trắng có bước sóng 0,4μm ≤ λ ≤ 0,7μm. Hai khe cách nhau2mm, màn hứng vân giao thoa cách hai khe 2m. Tại điểm M cách vân trung tâm 3,3mm có baonhiêu ánh sáng đơn sắc cho vân sáng tại đó ?
19.
Một thấu kính hội tụ có hai mặt lồi có bán kính giống nhau 20cm. Chiết suất của ánh sáng đỏ và tím đốivới thấu kính là: n
d
=1,5, n
t
=1,54. Khi đó khoảng cách từ tiêu điểm đối với tia đỏ và tia tím là:A. 19,8cmB. 0,148cm.C. 1,49cm.D. 1,49m.
Câu 20:
Một thấu kính hội tụ gồm 2 mặt cầu lồi giống nhau bán kính R=30cm. Chiết suất của thấu kính đốivơi ánh sáng đỏ là 1,5 và đối với ánh sáng tím là 1,54. Khoảng cách giữa tiêu điểm đối với tia đỏ và tiêuđiểm đối với tia tím của thấu kính là:A. 30cm.B. 2,22cm.C. 27,78cm.D. 22,2cm.
Câu 21:
Một thấu kính mỏng hội tụ gồm 2 mặt cầu giống nhau, bán kính R, có chiết suất đối với tia đỏ nànđ = 1,60 đối với tia tím là nt = 1,69. Ghép sát vào thấu kính trên 1 thấu kính phân kỳ, 2 mặt cầu giốngnhau, bán kính R. Tiêu điểm của hệ thấy kính đối với tia đỏ và đối với tia tím trùng nhau. Thấu kinh phânkỳ có chiếu suất đối với tia đỏ (n’đ) và tia tím (n’t) liên hệ với nhau bởi:A. n’
t
= 2n’
đ
+ 1B. n
t
= n’
d
+ 0,01C. n
t
= 1,5n’
đ
D. n’
t
= n’
đ
+ 0,09
Câu 22:
Một lăng kính thuỷ tinh cóA = 45
0
. Chiếu chùm tia sáng hẹ p đa sắc SI gồm tậ p hợ p 4 tia đỏ, vàng, lục tím đến gặ p mặt bên AB theo phương vuông góc, thì có những tia nào ló ra khỏi mặt AC? (Biết chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng màu vàng là
2
)A. ĐB. Đ, vàngC. Đ, vàng, lcD. Đ, vàng, lc, tím
Câu 23:
Một lăng kính có góc chiết quang A= 6
0
, chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ
6444,1
=
n
đối với tia tím là
6852,1
=
n
. Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên của lăng kính dưới góc tới nhỏ. Góc lệchgiữa tia ló màu đỏ và tia ló màu tím:A. 0,0011 radB. 0,0043 radC. 0,00152 radD. 0,0025 rad
Câu 24:
Một lăng kính có góc chiết quang A = 5
0
, chiếu một chùm tia tới song song hẹp màu lục vào cạnh bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phân giác của góc A sao cho một phần của chùm tia sángkhông đi qua lăng kính và một phần qua lăng kính. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng màu lục n= 1,55. Khi i, A bé thì góc lệch D của tia sáng qua lăng kính là:A. 2,86
0
.B. 2,75
0
.C. 3,09
0
.D. Mt giá trkhác.
Trường THPT Ninh Hải

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tam Duong Tran liked this
Tam Duong Tran liked this
kimsojisun liked this
trungluoc liked this
Angelstyle03 liked this
Angelstyle03 liked this
Trung Kien Luong liked this
Anh Tú Nguyễn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->