Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
33Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Imam Al Ghazali

Imam Al Ghazali

Ratings:
(0)
|Views: 1,755|Likes:
Published by amirahrahimi

More info:

Published by: amirahrahimi on Jan 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

 
Asas-Asas Falsafah Al-Ghazali Menurut Al-Ghazali falsafah secara ringkasnya dikategorikankepada enam aspek penting iaitu: matematik, fizik, metafizik (ketuhanan), politik, logik dan etika(akhlak). Malah menurutnya Islam tidak melarang mempelajari ilmu-ilmu seperti falsafah Greek asalkan ia tidak ber tentangan dengan Islam sebagaimana dibahaskan di dalam karyanya yang berjudul Tahafut al-Falasifah mengenai fizik dan metafizik yang mengatakan alam ini terurusdengan sendiri tanpa kawalan.Walaupun beliau bersetuju dengan sumbangan teori falsafah yang dipelopori oleh Aristotles danPlato terhadap nilai keilmuan, namun tidak semua beliau terima kerana terdapat bahagian dari bidang falsafah yang bertentangan dengan akidah Islam.Dalam kitab al-Munqidz Min ad-Dhalal, al-Ghazali menyatakan bahawa para filsuf yangmenganut pelbagai mazhab dan yang membawa pemikiran yang berciri kekufuran dapatdibahagikan kepada tiga golongan:a. Golongan ad-Dahriyyah (Aties) Golongan ini mengingkari adanya Tuhan. Kata mereka, alamini ada dengan sendirinya. Seperti haiwan yang ada melalui mani dan mani dari haiwan tanpakesudahan lingkarannya, demikian pula halnya dengan alam ini. Golongan ini adalah zindik. b. Golongan at-Tobi
iyyah (Naturalis) Golongan ini memusatkan perbahasan pada alam fizikal,terutama haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Keajaiban yang mereka temui menjadikan merekamengakui adanya Pencipta yang Maha Bijaksana. Golongan ini berpendapat setiap jiwa akanfana dan tidak kembali lagi. Lantaran itu mereka mengingkari adanya hari akhirat, syurga danneraka. Golongan ini juga termasuk zindiq.c. Golongan al-Ilahiyyah (Theis) Golongan ini muncul daripada dua golongan yang telahdinyatakan. Seperti Sokrates, Plato dan Aristotles. Kesan daripada itu, Aristotles telahmenyanggah pemikiran para filsuf sebelumnya, tetapi dia sendiri tidak mampu membebaskandiri daripada sisa-sisa kekufuran. Namun ilmu-ilmu falsafah selain yang membincangkan sifatketuhanan boleh diterima selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh al-Ghazali menunjukkan satu contoh dalam ilmu matematik yang tidak dapat diingkarikebenarannya.Adapun dalam bidang ketuhanan al-Ghazali berpendapat pandangan para filsuf banyak  bertentangan dengan agama Islam, sehingga ilmu dan pemikiran mereka wajib ditolak. Untuk maksud tersebut karyanya yang berjudul Tahafut al-Falasifah yang mengemukakan 20 masalahyang tidak sesuai dengan Islam (meliputi hal kufur dan bidaah) perlu diteliti oleh umat Islam hari
Falsafah pendiddikan awal kanak-kanak yang berteraskan kepada pendekatan integratif tersebut jikaditeliti secaramendalam adalah didasarkan kepada konsep-konsep berikut yang disepadukan antara dua pandangan:1. Pembinaan akhlaq dan pembentukan sahsiah,2. Bermain adalah tugas utama kanak-kanak,3. Kanak-kanak adalah individu yang unik dan berbeza antara satu sama lain.4. Rangsangan neurologi dan deria melalui penglibatan yang aktif dalam setiap aktiviti.5. Memberi kebebasan dan ruang kepada kanak-kanak bagi mengenal pasti apa yang mereka mahu danmampulakukan.6. Memenuhi keseimbangan keperluan rohani, fisiologi, psikologi dan pembesaran fizikal kanak-kanak.8. Keperihatinan terhadap persekitaran dan penyediaan pemakanan yang sihat dan bersih.9. Menghormati kepelbagaian dan hak-hak yang sama rata
 
ini. Konklusi yang dibuat oleh al-Ghazali di dalam perbahasan kitab tersebut meletakkan tigaaspek pertentangan antara filsuf dan Islam iaitu:1. Filsuf menganggap qadimnya alam2. Tuhan tidak mengetahui peristiwa-peristiwa kecil yang berlaku di bumi3. Mengingkari kebangkitan semula jasad pada hari akhiratSebagai usaha untuk menyingkap pemikiran falsafah al-Ghazali, orang ramai bolehlah membacakaryanya Tahafut al-Falasifah dan Maqasid al-Falasifah.Perspektif Sarjana Islam Terhadap Al-Ghazali Para Ilmuwan Islam sama ada yang sezamandengan beliau atau selepasnya amat tertarik dengan daya pemikiran dan falsafah yangdiketengahkan beliau untuk tatapan umat Islam. Sebagai seorang pengkritik kepada filsuf beliau juga tidak terlepas daripada dipertikaikan sebagai seorang ahli falsafah. Contohnya Ibn Rusydyang menulis sebuah buku berjudul Tahafut at-Tahafut sebagai jawapan balas terhadap dakwaanal-Ghazali yang menentang pemikiran falsafahnya. Walau bagai manapun perkara ini dianggapsebagai suatu kebiasaan para ilmuwan mendatangkan hujah dan dalil terhadap perselisihan pendapat di kalangan mereka.Perkara sebegini juga berlaku terhadap Plato apabila teori falsafahnya diperbetulkan olehmuridnya, Aristotles. Menurut Ibn Tufail dalam menghuraikan penentangan al-Ghazali terhadapaspek metafizik di atas tadi bahawa ia memang suatu kontradiksi daripada fikirannya dan adalain pendapat yang mengatakan ia kesan perkembangan pemikiran al-Ghazali bermula daripada peringkat awal pendidikannya sehinggalah beliau mengalami pelbagai pengalaman dan peningkatan terhadap ilmu pengetahuannya.Selain sarjana Islam, orientalis barat dan penulis-penulis barat juga sering menulis tentang al-Ghazali. Antaranya ialah J.Wensik, Obbermana dan Cara De Vaux lantaran kekaguman terhadapteori falsafah Al-Ghazali. Walaupun begitu mereka yang sering mengikuti perkembangan al-Ghazali sering memberikan pandangan dan penafsiran yang berbeza-beza antaranya B.B McDonald yang menyifatkan al-Ghazali sebagai seorang tokoh yang terkenal di dunia Islamsebagaimana Augustinus dalam dunia Kristian. Malah Pascal, filsuf terkenal Perancis seringmerujuk kepada pendapat al-Ghazali dalam falsafahnya.Hasil karya beliau sering menjadi rujukan terutama dalam bidang falsafah ialah Tahafut al-Falasifah yang banyak membongkar pemikiran dan pendirian beliau. Karyanya ini merupakan jawapan dan pendirian terhadap falsafah yang bertentangan dengan akidah Islam. Inilah buktiyang menjadikan beliau ahli falsafah yang mempunyai keistimewaan.
Falsafah pendiddikan awal kanak-kanak yang berteraskan kepada pendekatan integratif tersebut jikaditeliti secaramendalam adalah didasarkan kepada konsep-konsep berikut yang disepadukan antara dua pandangan:1. Pembinaan akhlaq dan pembentukan sahsiah,2. Bermain adalah tugas utama kanak-kanak,3. Kanak-kanak adalah individu yang unik dan berbeza antara satu sama lain.4. Rangsangan neurologi dan deria melalui penglibatan yang aktif dalam setiap aktiviti.5. Memberi kebebasan dan ruang kepada kanak-kanak bagi mengenal pasti apa yang mereka mahu danmampulakukan.6. Memenuhi keseimbangan keperluan rohani, fisiologi, psikologi dan pembesaran fizikal kanak-kanak.8. Keperihatinan terhadap persekitaran dan penyediaan pemakanan yang sihat dan bersih.9. Menghormati kepelbagaian dan hak-hak yang sama rata
 
Dalam pencarian hakikat dan kebenaran yang sering mendorong dirinya menjadi seorang pengkaji yang bukan hanya mendalami ilmu malah mengamalkan keilmuan dan merasai dzuqseorang Muslim sejati. Imam al-Ghazali kembali ke rahmatullah pada tahun 505H dalam usia 55tahun.
I mam Al-Ghazali Rahimahullah pernah menyebut, “sesungguhnya anak-anak kitaadalah permata”. Dalam membicarakan soal pendidikan anak-anak ini suatuperkara yang perlu kita fahami bahawa mendidik adalah suatu kesenian yangdatangnya dari jiwa yang halus dan pemikiran yang kreatif. Suatu yang kreatif danseni tidak akan lahir dari jiwa yang keras dan peribadi yang kasar yang dipenuhirasa kejengkelan dicetuskan oleh emosi marah dan hilang pertimbangan akal. Kasihsayang adalah elemen paling utama dalam proses mendidik. Teguran dan nasihatyang lahir dari cetusan kasih sayang akan mencairkan hati yang keras sebaliknyakekasaran dan penonjolan ammarah akan membekukan jiwa yang lembut. Apatahlagi bila yang dihadapan kita itu adalah kanak-kanak yang putih bersih, yang akanbelajar apa sahaja yang ada di persekitarannya melalui pemerhatian, yang akanmeniru dari qudwah yang ditonjolkan seterusnya mengaplikasikan hasilpembelajaran melalui kebiasaan.Ini adalah antara contoh mengaplikasi teknik mendidik anak-anak diperingkat awal umur berasaskan kurikulum integratif menampakkankesepaduan antara pandangan sarjana barat dan ilmuan Islam dalam menilaidan menyelesaikan masalah menanangani sesuatu perkara yang berlakudalam kehidupan seorang kanak-kanak. Pendekatan integratif juga memberipengertian kesinambungan antara teori dan praktik, pembuktian antarakepercayaan dan amalan juga kesepaduan antara amanah yang dijulangdengan perlaksanaan yang perlu dibuktikan.Hakikatnya, dalam Islam telah nyata dan terserlah segala teorinya namundari segi aplikasi, selalunya sarjana barat akan cuba melaksanakan denganmencubanya melalui kajian-kajian ilmiah dan melakukan eksperimen yang
Falsafah pendiddikan awal kanak-kanak yang berteraskan kepada pendekatan integratif tersebut jikaditeliti secaramendalam adalah didasarkan kepada konsep-konsep berikut yang disepadukan antara dua pandangan:1. Pembinaan akhlaq dan pembentukan sahsiah,2. Bermain adalah tugas utama kanak-kanak,3. Kanak-kanak adalah individu yang unik dan berbeza antara satu sama lain.4. Rangsangan neurologi dan deria melalui penglibatan yang aktif dalam setiap aktiviti.5. Memberi kebebasan dan ruang kepada kanak-kanak bagi mengenal pasti apa yang mereka mahu danmampulakukan.6. Memenuhi keseimbangan keperluan rohani, fisiologi, psikologi dan pembesaran fizikal kanak-kanak.8. Keperihatinan terhadap persekitaran dan penyediaan pemakanan yang sihat dan bersih.9. Menghormati kepelbagaian dan hak-hak yang sama rata

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aruna Madasamy liked this
Nida Huda added this note
skskasaslasl
pipifae liked this
Farra DziLla liked this
Nur Iman Iman liked this
Smarzeni Manshor liked this
Nuri Abdul liked this
Azriza Asmir Zakaria liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->