Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Preporodov Journal, br. 108

Preporodov Journal, br. 108

Ratings: (0)|Views: 502|Likes:
Published by Bosnamuslim-media
Mjesečnik Preporodov Journal usmjeren je k društvenoj aktualnosti, polemici i intervjuima. Izdavač časopisa je Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod" iz Zagreba.
Mjesečnik Preporodov Journal usmjeren je k društvenoj aktualnosti, polemici i intervjuima. Izdavač časopisa je Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod" iz Zagreba.

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Jan 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2013

pdf

text

original

 
Zagrebački sastanak na vrhuNouruz u ZagrebuINTERVJU:Salkan ef. Herićprof. dr. Šemso TankovićMurselov ŠegistanNeki aspekti odnosa Istoka i ZapadaDodik zbog krivične prijave prišao radikalizmu
 
SADRŽAJ
ISSN 1334-5052PREPORODOV JOURNAL
 mjesečnik KDBH “Preporod”
Izdavač:
Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske“Preporod”
Glavni urednik:
Ismet Isaković
 Zamjenik glavnog urednika:
Filip Mursel Begović
Redakcija:
 Amina AlijagićMirza MešićSena KulenovićEdis Felić Alem Crnkić
Suradnici:
Mirsada Begović Amela Handanović Avdo Huseinović (BiH)Edin Tule (BiH)
 Adresa:
Preporodov JournalIlica 35, 10000 Zagreb
Telefon/faks:
+385 (0)1 48 33 635
e-mail:
kdbhpreporod
@
zg.t-com.hr kdbhpreporod
@
kdbhpreporod.hr 
web:
 www.kdbhpreporod.hr 
 Žiro-račun:
ZABA 2360000-1101441490
Devizni račun:
SWIFT ZABA HR 2X: 70300-280-3755185
Cijena:
20 kuna
Pretplata:
RH 80 HRK godišnjeBiH 20 KM godišnjeSvijet 15
godišnje
Tisak:
mtg-topgraf d.o.o., Velika GoricaTiskano uz financijsku potporu izDržavnog proračuna RepublikeHrvatske putem Savjeta za nacionalnemanjine Republike Hrvatske
SADRŽAJ
UVODNIK 
Nijjet i sabur .............................................................................................. 3
BOŠNJACI U HRVATSKOJ
Zagrebački sastanak na vrhu ..................................................................... 5Pitanje nacionalnog opredjeljenja .............................................................. 7 Voda je moja mati ...................................................................................... 8Oprezno s ambicijama ............................................................................... 9“Mesnevija” na Tjednu iranske kulture ................................................... 10Glazbeno „čudo“ u Dubrovniku .............................................................. 11
INTERVJU – SALKAN ef. HERIĆ
Ponovno pojedinci pokušavaju nacionalnom biću oduzeti duhovnost ..... 15
 VREMEPLOV 
Muslimani u Dubrovniku ......................................................................... 18
BOSANSKI BAROMETAR 
Dodik optužio Amerikance da mu pakuju ............................................... 19Dodik zbog krivične prijave prišao radikalizmu ....................................... 21 Amerikanci zbog bosanskih neprijatelja stežu obruč? ............................. 23Baraž izvjestan, ali Turska još prijeti ........................................................ 25 Važno je da amandman ne prejudicira ustavno rješenje .......................... 27
INTERVJU - prof.dr.sc. ŠEMSO TANKOVIĆ
Bošnjaci u Republici Hrvatskoj se moraju izboriti za vlastituizbornu jedinicu i tri saborska zastupnika ................................................ 29
KULTURA 
Nastavljena uspješna suradnja „Preporoda“ i Sanskog Mosta ................ 31Izložba fotografija svestranog umjetnika ................................................. 32Pisati tako da riječima nije tijesno ............................................................ 33Nouruz u Zagrebu .................................................................................. 34Okrivili hodžu da pravi mađije ................................................................. 36
POVRATAK U BUDUĆNOST
Skladištenje emocija ................................................................................ 37
DIJALOG CIVILIZACIJA 
Neki aspekti odnosa Istoka i Zapada ....................................................... 40
PRIKAZI I KRITIKE
Prodavači magle ili proizvođaći nužnih iluzija .......................................... 44
PROMIDŽBA 
Dobra odluka – upisati se u Islamsku gimnaziju u Zagrebu ..................... 46
POLEMIKE I STAJALIŠTA 
Najzdraviji i najkulturalniji dijalog među ljudima vodi se kroz projekte ... 47Zločin ima ime i prezime ......................................................................... 48
IN MEMORIAM
Nusret Mekić (1935. - 2009.) .................................................................. 48
MURSELOV ŠEGISTAN
Crvenkapica ............................................................................................ 49
 JOUN A L
2
 
 JOUN A L
3
UVODNIK 
Godinama su Bošnjaci, ne samo u Hr-vatskoj, bili na margini društveno-politič-kih događanja. Pritom su često krivili dru-ge zbog toga. Vlastitu nesposobnost dakreativno i transparentno iskažu vlastite posebnosti i potrebe, umatali su u teoriju(vjerojatno i praksu) da nas drugi ne vole,ne dozvoljavaju da se društveno emancipi-ramo i iskažemo vlastitu samobitnost.Uslijedila je getoizacija i samosažalijeva-nje, uvlačenje u vlastite uske okvire biv-stvovanja, pri čemu su nacionalna asimila-cija i gubitak vjerskog identiteta uzeliznatnog maha. Neki možda misle da se de-setljeća neobrazovanja, političke i gospo-darske inferiornosti mogu u kratkom vre-menu prevazići. Povijest je učiteljica živo-ta – bila i ostala. Treba samo pogledatiunatrag, proučiti iskustva drugih naroda ilako ćemo doći do zaključka što trebamokao kolektivitet raditi u budućnosti. Vjerojatno će trebati neko-liko generacija sustavnog, strpljivog i promišljenog rada, obra-zovanja i educiranja kreativnih kadrova. Imperativ je odgajanjemladih naraštaja po najvišim svjetskim civilizacijskim standar-dima – širokih shvatanja, fakultetski obrazovanih, nacionalno ivjerski osviještenih. Ne samo u svojim obiteljima, već i na rad-nim mjestima, u različitim udrugama, društvenim organizacija-ma, a naročito u onome što zovemo politika.Mnogo godina su Bošnjaci i muslimani na južnoslavenskim prostorima bili predmet manipulacija. Manipulacija na manipu-laciju, nečisti nijjeti (namjere) drugih prema nama doveli su donjihovog (dobrim dijelom i našeg) moralnog i političkog degra-diranja i srozavanja. Mnoštvo manipulacija dovodi do automa-nipulacije u kojoj je teško živjeti i razlikovati dobronamjernog prijatelja od otvorenog neprijatelja. Na taj način čovjek čovjeku postaje vuk, te gubi božanske atribute ljubavi, milosrđa, pošto-vanja i povjerenja. Potrebno je istaći da je mnoštvo manipulacijai loših namjera Bošnjacima samo usporilo, ne i zaustavilo naci-onalnu i vjersku emancipaciju. Problem za bošnjački narod na-staje kada bošnjački političari upadaju u zamku bahatosti i željeza vladanjem, te postaju generatori mani- pulacija i trulih, nečasnih kompromisa naštetu drugih naroda i manjinskih zajednica.Vlast je slatka i primamljiva jer donosimnoge dunjalučke koristi. Sve je dobrodok nas vodi ahiretska motivacija, a akone... onda će biti loše.U današnje vrijeme sve je postalo rela-tivno. Čovjek je sam sebi umislio da svemože – da može stvoriti život, mijenjativrijeme, legalizirati istospolne brakove...Obitelj je skoro potpuno razorena, obez-vrijeđen je brak između muškarca i žene,država oduzima pravo roditeljima da odga- jaju svoju djecu, mediji naprosto terorizi-raju gledateljstvo i čitateljstvo, političarisu postali mali bogovi, spasitelji. Tajne or-ganizacije i obavještajne zajednice perma-nentno stvaraju urote, manipuliraju ljudi-ma i narodima, generiraju terorizam i “ra-tove protiv terorizma”. U sveopćem ludilu i bezbožništvu, vla-davini novca i turboliberalizma svijet je postao elektronski nad-zirano globalno selo, u doslovnom smislu
 Big Brother 
. Čovje-čanstvo se naprosto urušilo samo u sebe. A sve se to dešava jer  je iz naših života, iz društvenih događanja, iz državnih odluka,skoro potpuno izbačen naš Stvoritelj – Allah Uzvišeni. Tradici-onalne vrijednosti proistekle iz monoteističkih vjera omalovaže-ne su u svim segmentima življenja. Sve za novac, sveti novac – naprosto da se zapitamo koliko nam je milijuna dolara potrebnoza normalan život.
 Big Brother, Red Carpet, Farma, turbo folk 
...stvaraju ideal novog čovjeka na našim prostorima.Da li je na pomolu novi početak u unutarbošnjačkim odnosi-ma u Hrvatskoj, ostaje da se vidi. Vrijeme i daljnji razvoj doga-đanja, konkretni potezi će pokazati čistoću, bolje rečeno mirisnijjeta koji je utjecao na približavanje stajališta među bošnjač-kim čelnicima i asocijacijama u Hrvatskoj. Božja volja ili nagloosviještenje, paljenje moždanih lampica u strahu od nestajanja.Mnogo godina bili smo svjedoci brojnih svađa, nerazumijeva-nja, odsustva elementarne komunikacije, nedostatka poštovanjai uvažavanja rezultata rada drugih. Dva skupa u prostorijama
Riječ glavnog urednika
Nijjet i sabur 
Ismet Isaković
Smatram da je redakcija dovoljno ojačala i ekipirana s kvalitetnimkadrovima da može bezbolno doći do povlačenja glavnog urednika. Neizmjerno sam sretan i ponosan što sam u proteklom periodu bio načelu redakcije koju su sačinjavali samosvjesni i mladi intelektualci,Bošnjaci i Bošnjakinje, ljudi od ideje i principa.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mojmejl liked this
ibrakovic liked this
imemoje liked this
labunista liked this
sulejmanalfa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->