Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
51Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cursuri Metodică

Cursuri Metodică

Ratings: (0)|Views: 1,857|Likes:
Published by Camelia Matei
Cursuri Metodică
Cursul 1
- profesorul: să ţină cont de două componente fundamentale
• specialist pe domeniul pe care îl reprezintă
• cadru didactic – cunoştinţe de psihologie, pedagogie, didactică Şcoala tradiţională
- elevul e considerat un element care nu ştie nimic; asemenea unei cutii goale ce e umplută de profesor Şcoala pentru diversitate
- elevul = participant activ la elaborarea informaţiei şi a cunoştinţelor; profesorul e doar un ghid, un explorator, ce conduce elevul spre descoperiri
Cursuri Metodică
Cursul 1
- profesorul: să ţină cont de două componente fundamentale
• specialist pe domeniul pe care îl reprezintă
• cadru didactic – cunoştinţe de psihologie, pedagogie, didactică Şcoala tradiţională
- elevul e considerat un element care nu ştie nimic; asemenea unei cutii goale ce e umplută de profesor Şcoala pentru diversitate
- elevul = participant activ la elaborarea informaţiei şi a cunoştinţelor; profesorul e doar un ghid, un explorator, ce conduce elevul spre descoperiri

More info:

Published by: Camelia Matei on Jan 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

 
Cursuri MetodicăCursul 1
-
profesorul: să ţină cont de două componente fundamentale
specialist pe domeniul pe care îl reprezintă
cadru didactic – cunoştinţe de psihologie, pedagogie, didacticăŞcoala tradiţionalăŞcoala pentru diversitate- elevul e considerat un element care nu ştienimic; asemenea unei cutii goale ce eumplută de profesor - elevul = participant activ la elaborareainformaţiei şi a cunoştinţelor; profesorul edoar un ghid, un explorator, ce conduceelevul spre descoperirea conţinutului învăţăriiprofesorul = autoritate, deţine adevărul; prinactul predării împarte adevărul; nu acceptăopinii, controverse; elevul trebuie săreproducă ce spune profesorul- profesorul = sursă de experienţ; mediază între cunoaşterea valorilor şi elevii clasei; nupoate deţine adevărul- relaţia şcolii cu părinţii e aproapeinexistentă; are un caracter informal şiocazional; părerea părinţilor în legătură cupredare sau atitudinea profesorilor nucontează- părinţii participă direct; pot chiar influenţadeciziile ce privesc actul educaţional
-
locul unde are loc înţarea; amenaja copiii în faţa volumului decunoştinţe ce trebuie asimilatenecondiţionat
-
 învăţământ reproductiv; înţăntinformal (spre deosebire de formativ!)
-
şcoala e locul unor situaţii stimulative;flexibilă şi variată din pov al actului învăţării
-
 învăţarea să nu fie impusă; să aibă loc oselecţie a tipurilor de învăţare – să fieadaptatw la doriele şi posibiliţileelevilor 
-
şcoala să nu se adreseze doar elitelor;performanţa <> olimpiadă; performanţa =orice rezultat superior obţinut de fiecare înparte (eg: de la 7 la 9)cum putem crea acest cadru nou?
-
2 didacticieni englezi (tot pe didactica istoriei)stilul învăţării --------influenţat de----------
stilul predării (aici trebuie lucrat!)
-
2 stiluri ce difeîn inteii, scop,obiective:
de suprafaţă (dominat de intenţia de a însuşiinformaţia; de a o accepta pasiv)
de profunzime (dominat de intei a de a înţelege ceea ce se predă; elevul să se angajezecritic şi activ)
-
istoria e văzută adesea ca memorizare şi reproducere DAR trebuie dezvoltată mai alesgândirea critică – ce se referă mai ales la
trezirea conştiinţei
1
 
creşterea sentimentului de participare a celui ce învaţă, la descoperirea sentimenului învăţării şi să vadă utilitatea acestui conţinut
dezbaterea ideilor; să ofere argument pentru ideile sale
să accepte existenţa unor puncte de vedere diferiteDidactica= a îi învăţa pe alţii
-
o ştiinţă; s-a desprins din filosofie= ştiinţa predării, învăţării, evaluării (PIE) în toate domeniile de acţiune pedagogică= teoria instruirii
-
gândirea didactică şi problemele didacticii – Plato şi Socrate în Grecia Antică au observatschimbările din secolul V şi au considerat că e nevoie de o formă instituţionalizată apredării
-
1613, folosit prima oară cuvântul de Ratke = pedagog
-
1657, Didactica magna a lui Comenius – termenul se impune
didactica = teorie a învăţării
trebuie să învăţăm totul pe toţi oamenii
-
sec XIX, didactica e integrată în învăţământ
Herbart, Raine (?)
-
sec XX, în 60s, schimbare radicală: apar numeroase teorii didactice; se acceptă ideea căaceastă disciplină nu are afirmaţii definitive; poate fi îmbunătăţită
-
didactica are controversele ei; există “conflict” pedagogi – didacticieni (care a fost prima?Pedagogia s-a născut din didactică sau invers?)definiţie:DIDACTICA = ştiinţa organizării şi desfăşurării procesului de învăţare în formele saleorganizate, asigurând îndeplinirea scopurilor 
-
fiecare discplină şcolară are propria didactică
disciplina şcolară=ştiinţa organizării şi desfăşurării procesului de învăţare a disciplineirespective
-
pedagogie -> didactica -> metodica
metodica e subordonadidacticii; ea se ocucu inventarierea şi structurareaconţinutului de învăţat, a obiectivelor pe teme, a metodelor şi mijloacelor adecvatepentru fiecare temă
-
didactica istoriei e orientată spre natura cunoştinţelor şcolare în domeniul istoriei şi spremodalităţile de transmitere a acestora elevilor, având drept scop iniţierea profesorilor înpractica procesului de PIE
-
didactica istoriei are ca componente esenţiale1.organizarea învăţământului istoriei în şcoala românească2.obiectivele predării istoriei în şcoală3.metodele şi mijloacele folosite de profesor 
-
metodele de predare sunt şi foarte bune metode de evaluare a elevului
nu evaluăm ce nu ştie elevul, ci ceea ce ştie
-
obiectivele istoriei ca disciplină şcolară1.generale – achiziţia unui sistem de cunoştinţe istorice; formarea gândirii istorice; formareacapacităţilor intelectuale şi practice2.obiective de referinţă/specifice reconstituirea trecutului, explicarea şi înţelegereaevenimentelor istorice, formarea atitudinilor 
-
informaţia – să devină – cunoaştere; informaţia nu e echivalentă cu cunoaştere (!)
2
 
Cursul 2Istoria ca disciplină de învăţământ
-
istoria:
ca ştiinţă (domeniu de cercetare; informaţie inedită)
ca disciplină şcolară (informaţie acceptată)cele 2 se întâlnesc prin metode, mijloace, obiective
-
disciplină în care rolul profesorului a rămas cel mai important şi în care se pune accent pememorizare – aspecte negativeIstoria ca disciplină de învăţământ
-
rol esenţial în formarea capacităţii de interpretare, de înţelegere şi de acţiune;
teoretic, pentru că practic nu se prea aplică
-
funcţii
de cunoaştere înţelegerea ştiinţifia evoluţiei societăţii, a acţiunii omului, aorganizării şi funcţionării societăţii în diferite timpuri şi spaţii
practice (foarte importante!)
-
formarea personalităţii
-
formarea gândirii critice şi logie
-
formarea deprinderii de a sintetiza, argumenta şi interpreta fenomenele,procesele, evenimentele etc
-
formarea de atitudini şi comportamenteistoria trebuie să se adreseze minţii şi sufletului (“raţiune şi simţire”)Raymond Aron: “la un anumit moment, un ins începe să reflecteze la aventura lui, ocolectivitate la trecutul ei, omenirea la evoluţia ei. Astfel se nasc autobiografia, istorianaţională şi locală, istoria universală”Voltaire, sec XVIII, o nouă viziune asupra istoriei: şi politică şi culturală – 1789: istorianaţională
-
caracterul istoriei1.educativ – “carte de învăţăminte” – exemplu pentru prezent şi de prospectare a viitorului;pentru a înţelege prezentul şi a prospecta viitorul trebuie să te întorci în trecut
Marc Bloch – istoria = ”solidaritatea timpurilor”
A.D.Xenopol: “Scopul istoriei este de a ne face să înţelegem starea de faţă a fiecăruipopor în parte şi a omenirii în genere şi direcţia pe care vor apuca popoarele şiomenirea în viitor”
L.Blaga: “Cu greutatea trecutului ne-am obişnuit ca şi cu greutatea atmosferei: nici nuam putea exista fără ea”
T.Vianu: “Istoria este obiectul cel mai interesant al culturii. Este cult cu adevărat numaiomul care ştie de unde vine şi încotro se îndreaptă”
M.Bloch: neînţelegerea prezentului derivă în mod fatal din necunoaşterea trecutului;incapacitatea de a pătrunde semnificaţia experienţei trecutului depinde de neatenţia cucare este privit prezentul
-
“model” oferit de istorie – nu neapărat o personalitate ce însumează toate calităţile, cipoate fi şi un model negativ
-
nu se poate preda istoria fără cunoaşterea temeinică a trecutului
-
manualul = istorie seacă, rece; depinde de profesor ca istoria să prindă viaţă pentru copii
3

Activity (51)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Florina Raluca liked this
balaceanuion liked this
Boboescu Andreea liked this
Marius Pîslaru liked this
cos liked this
Laura Pausini liked this
Dina Carauş liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->