Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
h ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ tÙÍ ÈÅÓÐÑÙÔÙÍ

h ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ tÙÍ ÈÅÓÐÑÙÔÙÍ

Ratings: (0)|Views: 291|Likes:
Published by Nikolas

More info:

Published by: Nikolas on Jan 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

 
ÊõñéáêÞ 24Ιανουαρίου2010
Áñéèìüò öýëëïõ 840
www.anastasiou.eu/titani.pdf
Ανακύκλωση τώρα,αλλά όχι μόνο!
ΣΕΛΙΔΑ 13
Το τεστ ΠΑΠαντικαθίσταταιαπό το τεστHPV DNA
ΣΕΛΙΔΑ 13
Το πρόγραμμα"ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ" τώρακαι στο Διαδίκτυο!
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΣΤΗΝ AGROTICA 2010
Η Ν.Α.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 13
Μόλις είχα καλέσει τη γιαγιά μου στο τηλέφωνο καιήτανε πολύ θυμωμένη.Μετά τα παράπονα για την υγεία της γύρισε με ύφοςδασκαλίστικο προς τον άτακτο μαθητή και μου είπε:-Τι είναι ετούτα που γίνονται μωρέ παιδί μου; Χωρίζουν τη μάνα και τον πατέρα από τα παιδιάτους;Με το ζόρι;Τι κακό είναι ετούτο που θα σας βρεί εσάς τουςνέους!
Μόλις τρώγαμε το Μεσιμέρι εβγαίνα-με στο Αλώνι εκεί χορέβαμε κάμιαώρα ώσπου να Ξυρίσουν τον Γαμβρό.Τον γαμβρό τον ξύριζε ένας Βλάμης.Τα όργανα χτυπούσαν το ανάλογοτραγούδι . δεν θυμάμαι τα λόγια τουτραγουδιού. Μόλις τελείωνε το ξύρι-σμα πρώτα ο πατέρας και η μάνατον φυλούσαν και έδιναν στον Βλάμηένα γερό μπουρμπουάρ. Ακολουθού-σαν τα αδέλφια και αδερφές. Εάνυπήρχαν δίνανε ανάλογο μπουρ-μπουάρ. Μετά περνούσαν οι καλεσμένοι. Εκεί γινόταν ο χαμός . τα όργανα έλεγαν τα καλήτερα τραγούδια γιατους Κουμπάρους. Ο Κουμπάρος έβαζε το χέρι σηντσέπη. Έβγαζε μερικά χιλιάρικα
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ
ÊÜèå ÊõñéáêÞ...
Ôïõ ×ñÞóôïõ Óôåö. ÅõáããÝëïõ
Συνέχεια στη σελίδα 4
H ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ TÙÍ ÈÅÓÐÑÙÔÙÍ
ά.... ΠΕΙΡΑ!!!!!!!!!
 Χαίρε ...μάνα ελευθεριά!!
Συνέχεια στη σελίδα 11
Μεγάλες αλήθειες, είπε οαντιπρόεδρος της Βουλήςκαι βουλευτής Ιωαννίνωνσε συνέντευξη που παρα- χώρησε στην εκπομπή'Παιχνίδια Εξουσίας', στοΚΑΝΑΛΙ 1 του Πειραιά, μεαφορμή τις κινητοποιήσειςτων αγροτών. Ο κ. Αργύρης, που γνωρίζει όσο λίγοιστην Ελλάδα τα αγροτι-
Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ…
SOS ΓΙΑ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
Το θέμα της ρύπαν-σης του ποταμούΚαλαμά, στην Ήπει-ρο, φέρνουν στοευρωκοινοβούλιο οιΟικολόγοι Πράσινοι.Με αφορμή τιςκαταγγελίες απόπρωτοβουλίες πολιτών και τα δημοσιευμέναστοιχεία για ανησυ-
ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΛΑΘΡΟΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ
Συνέχεια στη σελίδα 3
ΣΥΓΚΡΟΤΕΙ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
 ΛΕΟΝΤΙΟΣ Ελευθεριάδης(1895-1896)
Tελεύταγες Επίσκοπος της μέχρι τότε Επι-σκοπής Λεόντειος, παράτησε σ τ 1896 σπρώτος Μητροπολίτης Παραμυθίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μικρούλης(1896-1897)
 Λεοντείου «προαχθέντος εις τον θρόνοντης Ι. Μητροπόλεως Φιλαδέλφειας» εξελέ-γη Μητροπολίτης Παραμυθίας (13Φεβρουαρίου 1896) ο Πανοσιολ. Μ. Αρχι-διάκονος Κωνσταντίνος».Κατάγονταν απ' το χωριό Τσαμαντά τηςΘεσπρωτίας και υπήρξε προστατευόμε-νος του Πατριάρχη Ανθίμου του Ζ' και τουΜητροπολίτη Προύσας Ναθαναήλ. Πτυχι-ούχος της Θεολογικής Σχολής της Κων-σταντινούπολης, υπηρέτησε καθηγητήςτων Θρησκευτικών στις Σέρρες, Προύσα,Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολη.Εχρημάτισε Μέγ. Αρχιδιάκονος στοΟικουμενικό Πατριαρχείο. Την 13 Φεβρου-αρίου 1896 αναδείχτηκε ΜητροπολίτηςΠαραμυθίας. Σχετικά με την εκλογή του,στην Εφημερίδα «Νεολόγος»2. αναγρά-φτηκε το εξής: «... τεθέντων τριών υποψη-φίων, του Πανοσ. Μ. Αρχιδιακόνου κ. Κων-σταντίνου Μικρούλη, του Πάν. Πρωτοσυ-γκέλλου του άγ. Προύσης κ. Κωνσταντί-νου και του Ίερολ. Ιεροδιακόνου κ. Μάσχακαι ψήφων κανονικώς γενομένων, Μητρο-πολίτης Παραμυθίας ανεδείχθη ο μέγαςΑρχιδιάκονος Παν. Κωνσταντίνος, κληρι-κός νεαρός την ηλικίαν, τον χαρακτήραόμως δραστήριος
 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΟΙΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΟΙΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΜΟΙΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΜΟΙ
Συνέχεια στη σελίδα 10
Του Φάνη ΖουρόπουλουΔημοσιογράφου, Πρόεδρου της Ε.Ι.Ε.Τ.Συμπληρώθηκαν και οι «100 πρώτες ημέρες διακυβέρ-νησης» και δεν υπάρχει ακόμα καμία επίσημη ένδειξητων κυβερνητικών προθέσεων για τα περιφερειακάΜέσα Ενημέρωσης. Δικαιούμεθα λοιπόν να συμπερά-νουμε ότι ή δεν υπάρχει καμία πολιτική ή ότι η επιλογήτης κυβέρνησης είναι η διατήρηση του σημερινούκαθεστώτος που κληρο-
Στο ευρωκοινοβούλιο ημόλυνση του ποταμού Καλαμά
ΟΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ διαστάσεις που είχε πάρει το πρό-βλημα των μεταναστών στην Θεσπρωτία (όχι μόνοναπό την Αλβανία αλλά από όλα τα σημεία εκείνα τηςγης που οι κάτοικοί τους κινούνται με κάθε τρόποκαι μέσο για να βελτιώσουν την ζωή τους) οδήγησετις αρχές του Νομού μας σε κοινή σύσκεψη μεσκοπό την εξέταση του προβλήματος και την κατά-στρωση σχεδίου αναχαίτισης στο βαθμό να χαρα-κτηρισθεί …»Απαγο-
Συνέχεια στη σελίδα 9Συνέχεια στη σελίδα 14Συνέχεια στη σελίδα 19
Με απόφαση του προέδρουτης Νέας Δημοκρατίας κ.Αντώνη Σαμαρά συγκροτεί-ται, από τη Νέα Δημοκρατία,Παρατηρητήριο Οικογενεια-κού Προπολογισμού.Με την ίδια απόφαση, ορίζε-ται ως συντονιστής τουΠαρατηρητηρίου ο βουλευ-τής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας κ. Νίκος Πανα-γιωτόπουλος, με αναπληρωτή του τον πρώην βουλευ-τή και υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γιάννη Μπούγα.Η απόφαση αυτή εκφράζει τη βούληση του προέ-δρου της Νέας Δημο-κρατίας να αναπτυ-
Συνέχεια στη σελίδα 7
Φορολογικά ΚΕΠπαντού, ανατροπέςσε εφορίες - τελωνεία
Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησηςιδρύονται «φορολογικά ΚΕΠ» στα οποίαοι φορολογούμενοι θα μπορούν να διεκ-περαιώνουν τις φορολογικές και τελω-νειακές υποθέσεις τουςΔημιουργία «φορολογικών ΚΕΠ» σε κάθεπόλη και χωριό της χώρας, κατάργησηεφοριών και τελωνείων, επανασύστασηκαι αναβάθμιση του ΣΔΟΕ, αλλά καισύσταση Εθνικού Κέντρου Ελέγχου καιΕπανελέγχου των μεγάλων επιχειρήσεωνπροβλέπει το σχέδιο για τη ριζική ανα-διοργάνωση των υπηρεσιών του υπουρ-γείου Οικονομικών.Το σχέδιο αυτό, το οποίο αποτελεί αντι-κείμενο του κοινωνικού διαλόγου για τημεταρρύθμιση του ισχύοντος φορολογι-κού συστήμα-τος, ανατρέπει
Συνέχεια στη σελίδα 3
Την σκυτάλη από τον Υφυ-πουργό Δημοσίων ΈργωνΓιάννη Μαγκριώτη, ο οποίοςακύρωσε τα δύο βασικάέργα στη Θεσπρωτία (Λιμά-νι, παραιόνια) φαίνεται πωςπήρε η Γ.Γ. της Περιφέρει-ας, πιθανότατα εκτελώνταςΚυβερνητικές εντολές, προ-κειμένου, όπως δήλωσε, να σβήσει με μονοκονδήλιαόλον τον φάκελο ΠΕΠ που τόσα χρόνια σχηματίστηκεαπό τις Υπηρεσίες. Γεγονός που έχει ανησυχήσει τουςΗπειρώτες αφού βλέπει Κυβερνητική πρόθεση να βγά- λει τα «σπασμένα» και
Συνέχεια στη σελίδα 5
 
2 ÔÉÔÁÍÇ
ÊÕÑÉÁÊÇ24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2010
ÉäñõôÞò: Á.Áíáóôáóéïõ & ÓÉÁ Å.Å.ÑÁÄÉÏÔÇËÅÏÐÔÉÊÅÓ ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÅÓ& ÅÊÄÏÔÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ
ÅêäüôçòÅêäüôçò--ÉäéïêôÞôçòÉäéïêôÞôçòÄéåõèõíôÞòÄéåõèõíôÞò
Êüêëõæá Çãïõìåíßôóáò Ô.Ê. 46 100
Ôçë: 2665023555 -2665022702 -6932250937
Fax: 2665025553
e-mail
:
titani@titani.grinfo@titani.gr
Êùäéêüò åíôýðïõ : 1125
ÓÕÍÄÑÏÌÇ
- ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ: 0.50 ÅÕÑÙ- ÄÇÌÏÓÉÏ, ÏÔÁ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ,ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ: 1,00 ÅÕÑÙ
Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá
ÁèáíÜóéïò Á. ÁíáóôáóßïõÍéêüëáïò Ã. ÔÜ÷éáò
 
http://892fm.blogspot.comwww.anastasiou.euwww.igoumenitsagreece.comwww.eiet2.gr
 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΤΑΜΕΙΟ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΤαχ. Δ/νση : Π. Τσαλδάρη 18Ταχ. Κώδικας: 461 00Τηλέφωνο : 26650 99867Πληροφορίες : Μ.ΠετούσηΗγουμενίτσα 18 Ιανουαρίου2010Αριθμ.Πρωτ: 10
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Απόφασης Διαδικασίας Περι-βαλλοντικής Αδειοδότησηςτου ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Το Νομαρχιακό ΣυμβούλιοΘεσπρωτίας σύμφωνα με τηνΚΥΗ Η.Π.37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391 Β΄/29.9.2003) «Καθορι-σμός τρόπου ενημέρωσης καισυμμετοχής του κοινού κατάτη διαδικασία έγκρισης περι-βαλλοντικών όρων των έργωνκαι δραστηριοτήτων σύμφωναμε την παρ. 2 του Ν. 1650/86όπως αντικαταστάθηκε με τιςπαραγράφους 2 και 3 τουάρθρου 3 του Ν. 3010/2002»κάνει γνωστά τα εξής:Με την αριθμ.5359/2009/13.1.2010 απόφασητου Γενικού Γραμματέα Περι-φέρειας Ηπείρου αποφασίστη-κε η διαδικασία Περιβαλλοντι-κής αδειοδότησης, σύμφωναμε την Η.Π. 11014/703/Φ104(ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) είναιαυτή που προβλέπεται στοάρθρο 10 της ΚΥΑ104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ(ΦΟΕΚ 663/Β/2006) ως έργουποκατηγορίας 4 της Β' κατη-γορίαςΕΡΓΟ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:Φωτοβολτακό Πάρκο ισχύος149,94kWp στη θέση «Γκιάτα» τουΒιοτεχνικού Πάρκου Θσπρω-τίας ,στο Τ.Δ. Γκρίκας τουΔήμου Παραμυθιάς Ν.Θεσπρωτίας.ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ- ΧΡΗΣΤΗΣ: Εταιρεία«ENERGIESOLAΙRE Ο.Ε.»ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:Ν.Α.Θεσπρωτίας – Τμήμα Προστα-σίας ΠεριβάλλοντοςΤμήμα Γρ/κης ΥποστήριξηςΣυλ Νομαρχ. ΟργάνωνΗ ανωτέρω ανακοίνωση θαδημοσιευθεί στην εφημερίδα«ΤΙΤΑΝΗ».Η δαπάνη βαρύνει τον φορέαεκτέλεσης υλοποίησης τουέργου σύμφωνα με την παρά-γραφο 4 του άρθρου 3 τηςΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26.9.2003
Η ΠρόεδροςΕλένη Πάντου Ζουριδάκη
Ðùëïýíôáé 2.000 ô.ì.óôçí èÝóç "ÁÌÐÅËÉÁ"ìå öÜôóá óôïí äçìüóéï äñüìïðñïò Í.Óåëåýêåéá.ðëçñïöïñßåò óôá ôçë.2665024957 - 6945029752ΜåóéôéêÜ Ãñáöåßá
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΕΜΠΟΡΙΚΟ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ -ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΚΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 13, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 46100Ηγουμενίτσα 20.01.2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχήςσε επιχειρηματική αποστολή στη Σόφια – Βουλγαρίατην περίοδο 09 έως 13 Μαρτίου 2010».Σας ενημερώνουμε ότι το Επιμελητήριο Θεσπρωτίαςσυνεχίζοντας τις στοχευμένες προσπάθειές του γιατην προώθηση των θεσπρωτικών προόντων και υπη-ρεσιών στο εξωτερικό αλλά και την ανάπτυξη συνερ-γασιών, προτίθεται να διοργανώσει επιχειρηματικήαποστολή με έμφαση στον κατασκευαστικό κλάδο,στα πλαίσια της πραγματοποίησης Διεθνούς ΈκθεσηςBULGARIA BUILDING WEEK στην Σόφια της Βουλγα-ρίας, διάρκειας τριών ημερών (2 διανυκτερεύσεις,μεταξύ 09 & 13 Μαρτίου.Προσκαλούμε για την άμεση εκδήλωση ενδιαφέρο-ντος συμμετοχής, για την κατάλληλη προετοιμασία καιτην επιτυχία του εγχειρήματος.Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας προτίθεται να καλύψειτο κόστος μετακίνησης οδικώς από Ηγουμενίτσα –Σόφια με επιστροφή. Το κόστος διαμονής και διατρο-φής θα επιβαρύνει τον κάθε συμμετέχοντα, και θαενημερωθείτε σχετικά έως το τέλος Φεβρουαρίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δήλωσησυμμετοχής, απευθυνθείτε στο ΕπιμελητήριοΘεσπρωτίας, τηλ. 26650-29480 έως 8, κος ΠέτροςΖουμπούλης, ή στο site: www.e-thesprotias.gr.Η παραλαβή της αίτησή σας από το Επιμελητήριο θαγίνεται δεκτή έως τις 19 Φεβρουαρίου 2010, ημέραΠαρασκευή.
Εκ της ΔιοικήσεωςΤου Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΜΑ «Χαρακτηρισμός έκτα-σης »
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι με την αριθ.4703/25-11-2009 πράξη χαρα-κτηρισμού του Προστάμενουτης Δ/νσης Δασών Ν.Θεσ/τίας, χαρακτηρίσθηκεέκταση ολικού εμβαδού τετρα-κοσίων πενήντα τεσσάρωντετραγωνικών μέτρων καιείκοσι πέντε τετραγωνικώνδεκατόμετρων (454,25 τ.μ.) ,που προσδιορίζεται αναλυτικάμε τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Κ-Λ-Μ-Ν-Α στο από τονΟκτώβριο του 2009 με κλίμακα1/200 επισυναπτόμενο τοπο-γραφικό διάγραμμα του πολιτι-κού μηχανικού ΓεωργόπουλουΙωάννη στην περιφέρεια τουΔ.Δ. Ραβενής Δήμου Φιλιατών, ως μη δάσος ,μη δασικήέκταση , μη υπαγόμενη στιςπροστατευτικές διατάξεις του998/79, γιατί εμπίπτει οπωσδή-ποτε στις εξαιρέσεις τουνόμου 998/79 ,κατά τα εις τηνπαρ. 6 α του άρθρου 3 του Ν,998/79 (ΦΕΚ 289 Α') οριζόμενα,αφού είναι αγρός .Η πράξη αυτή εκδόθηκε μετάτην από 22-10-2009 αίτησητων κ. Τογρίδη Αθανασίας καιΤογρίδη Αλεξάνδρας .Κατά της πράξεις αυτής επι-τρέπονται αντιρρήσεις ενώ-πιον των προβλεπόμενων απότις διατάξεις του άρθρου 10παρ. 3 του Ν. 998/79 όπωςαυτό τροποποιήθηκε με τηνπαρ. 5 του άρθρον 1 του Ν.3208/2003 επιτροπών από τονΓ Γ. Π. Η ως και από οποιοδή-ποτε φυσικό η νομικό πρόσω-πο που έχει έννομο συμφέρον,μέσα σε διάστημα δύο μηνώναπό την δημοσίευση περίλη-ψης της στον τοπικό τύπο ήαπό την κοινοποίηση της κατάπερίπτωση .Ηγουμενίτσα 25-11-2009
Ο Προστάμενος της Δ/νσης Δασών  Αθανάσιος Γκαντζιός Δασολόγος ΠΕ 2 με Α΄ Βαθμό
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΚΑΙΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ" Η ΓΑΛΗΝΗ"
Ταχ. Δ/νση: ΦιλιάτεςΤαχ. Κωδ.: 46 300Πληρ.: Α. ΛέντζαρηΤηλ.: 6944546994Η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίουτου Συλλόγου Ανεγέρσεως & Πρόνοιας ΓηροκομείουΦιλιατών " Η ΓΑΛΗΝΗ" ευχαριστούν θερμά για τις προ-σφορές κατά το έτος 2009 τους παρακάτω δωρητές:1. Δάλλας Δημήτριος 80
 €
.2. Ερήνη Παππά στην μνήμη Αλίκης & ΑλέξανδρουΒιτουλαδίκη 500
 €
.3. Αγις & Ζωή Χρύση στην μνήμη Κωστή Αθανασάκου200
 €
.4. Αιμιλία Αθανασάκου στην μνήμη Κωστή Αθανασά-κου 500
 €
.5. Γεώργιος Σκάγιας στην μνήμη του Πέτρου Γκάνια500
 €
.6. Ειρήνη Λέζου στην μνήμη του Βασιλείου Λέζου1.000
 €
.7. Ανώνυμος στην μνήμη του Δημητρίου Λέντζαρη100
 €
.Παρακαλούμε θερμά όσους θέλουν να βοηθήσουν ναπαραγματοποιηθούν οι στόχοι μας , προκειμένου ναπροσφέρουμε αγάπη και θαλπωρή σε όσους έχουνανάγκη, μπορούν να στείλουν τις προσφορές τουςστον Αριθμ. Λογ.459/296006-04 Εθνικής ΤράπεζαςΦιλιατών. Ο δωρεές σας προς το Σύλλογο " ΓΑΛΗΝΗ"'εχουν σκοπό να προσφέρουν σε όσους έχουν ανάγκηκαλύτερες ημέρες διαβίωσης.Σας ευχαριστούμε θερμά.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΜΑΛΙΑ ΛΕΝΤΖΑΡΗ
ÁÖÏÉ ×ÏÍÄÑÏÐÏÕËÏÉ
ÊáýóéìáÐåôñÝëáéï ÈÝñìáíóçò
Ôçë.: 2665022405Fax:2665025522
ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΗΤΑ
-ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ, ΑΠΟ 12 ΩΣ 36-ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, ΔΑΝΕΙΑ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ,-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΙΡΕΣΙΑ,-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ.
ΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣΤΗΛ: 2682023095, 6958734210
ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΙΤΑΝΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΜΠΗΣ π. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
Κε διευθυντά. Όπως και σεις είδατε , το Σάββατο 16 Ιανουαρίου, έγινε το έκτακτο συνέδριο τηςΤ.Ε.Δ.Κ. του νομού, με θέμα το σχέδιο νόμου«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».Επειδή όπως φάνηκε, από την δια-δικασία , οι σκοπιμότητες διαφόρων τοπικών παρα-γόντων, και η αδυναμία τους να κατανοήσουν πόσοσημαντικό είναι για την Θεσπρωτία το θέμα τηςύπαρξης του 4ου τουριστικού δήμου, κάνω έκκλησηπρος κάθε «ανοιχτόμυαλο» πολίτη της περιοχής ναμελετήσει την προοπτική και τα πλεονεκτήματα πουθα έχει ένας τέτοιος δήμος και μαζί μας ν’ αγωνι-σθούν ώστε να πεισθεί η κυβέρνηση, για την ανα-γκαιότητα της σύστασης του δήμου αυτού. Προσω-πικά αποχώρησα από το συνέδριο του Σαββάτου,γιατί δεν έφθανε ο περιορισμός που επιβλήθηκεστους συνέδρους που ήθελαν να παρέμβουν, με τοασήμα- ντο χρονικό όριο των δύο λεπτών, αλλάεμποδίστηκε και η συζήτηση για το χωροταξικό, μετη δήθεν δικαιολογία ότι αυτό θα συζητηθεί σε μιαάλλη συνεδρίαση, αφού την ημέρα αυτή θα συζητη-θούν μονο οι γενικές κατευθύνσεις του«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»Η εισήγηση όμως, των εισηγητών, περιείχε ήδηστοιχεία του χωροταξικού αφού καθόριζε τις λεπτο-μέρειες για τον αριθμό των Δήμων, 370, που θαπροκύψουν από τις συνενώσεις !!!Με την ευκαιρία Κε Διευθυντά είδα στο φύλλο τηςΤιτάνης στις 17.1.2010 να προκαλούμε από φαντά-σματα της πολιτικής του χωριού μου. Επειδή τα χρι-στιανικά μου ήθη δεν μου επιτρέπουν να «σκυλεύ-σω» νεκρούς, δεν θα δώσω συνέχεια στο μέτωποπου δημιουργείται εναντίον μου.Θα πω όμως το εξής : «Και τι δεν έκαναν να μεθάψουν, ξέχασαν όμως ότι ήμουν σπόρος»
Με τιμήΚωνσταντίνος ΒέρμπηςΚοινοτικός Σύμβουλος
 
3 ÔÉÔÁÍÇ
ÊÕÑÉÁÊÇ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Στο ευρωκοινοβούλιο η μόλυν-ση του ποταμού Καλαμά
Συνέχεια από τη σελίδα 1
 χητικές μετρήσεις ρύπων σε ορισμέ-να σημεία, ο Μιχάλης Τρεμόπουλοςκατέθεσε γραπτή ερώτηση προς τηνΚομισιόν.Στην ερώτηση υπενθυμίζει παλαιό-τερες γραπτές δεσμεύσεις της Κομι-σιόν για το ίδιο ποτάμι, καθώς και τιςανεκπλήρωτες υποχρεώσεις της χώρας μας από την Ευρωπακή Οδη-γία-Πλαίσιο για τα Νερά.Η Κομισιόν είχε δεσμευθεί το 2007«να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς»τα μέτρα για την εφαρμογή τωνευρωπακών περιβαλλοντικών νομο-θετημάτων, μεριμνώντας παράλληλαγια διενέργεια κατάλληλης περιβαλ- λοντικής μελέτης και εκπόνηση σχε-δίου διαχείρισης.Ο ευρωβουλευτής των ΟικολόγωνΠράσινων θέτει την Κομισιόν προτων ευθυνών της, καλώντας την ναδηλώσει με τι τρόπο και με τι αποτε- λέσματα εκπλήρωσε τις δεσμεύσειςπου είχε αναλάβει.Παράλληλα, ζητάει να πληροφορη-θεί σε τι βαθμό έχει εκπληρώσει η χώρα μας τις υποχρεώσεις της απότη Οδηγία για τα Νερά και τι μέτραέχει λάβει η Ε.Ε. για να επιβάλει τηεφαρμογή των περιβαλλοντικών μαςυποχρεώσεων.«Τα συμφέροντα και η αδιαφορίαπου ρυπαίνουν τον Καλαμά, πρέπεινα αντιμετωπιστούν χωρίς καμιάανοχή ή συγκάλυψη», δήλωσε οΜιχάλης Τρεμόπουλος.«Είμαστε στο πλευρό των πολιτώνπου αγωνίζονται για καθαρό Καλαμάκαι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για ναυπάρξουν θετικά αποτελέσματα.Από τις τοπικές αρχές μέχρι τηνκυβέρνηση και την Κομισιόν, όλοι χρειάζεται να πιεστούν για νακάνουν επιτέλους αυτό που είναιυποχρεωμένοι».
Συνέχεια από τη σελίδα 1
 
το σημερινό σύστημα λειτουργίαςκαι οργάνωσης των 300 ΔΟΥ καιτων 130 περίπου τελωνείων.Στόχος του υπουργείου είναι ηκαλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτη-ση των φορολογούμενων από οποι-αδήποτε ΔΟΥ της χώρας ή από μιαμόνο υπηρεσία τα Τοπικά Οικονομι-κά Κέντρα (ΤΟΚ).Ουσιαστικά πρόκειται για «φορολο-γικά ΚΕΠ» στα οποία οι φορολογού-μενοι θα μπορούν να διεκπεραιώ-νουν τις φορολογικές και τελωνεια-κές υποθέσεις τους, χωρίς να χρει-άζεται να μετακινηθούν από τοντόπο κατοικίας τους και να ταλαιπω-ρούνται από υπηρεσία σε υπηρεσίαγια να πάρουν μια υπογραφή.Στα ΤΟΚ η πλειοψηφία των υποθέ-σεων θα ολοκληρώνεται με μια υπο-γραφή, ενώ απώτερος στόχος τουυπουργείου είναι όλες οι συναλλα-γές των φορολογούμενων να γίνο-νται ηλεκτρονικά.
Φορολογικά ΚΕΠ παντού, ανατροπές σεεφορίες - τελωνεία

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->