Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
9Activity
P. 1
A Nagy Küzdelem - E.G. White

A Nagy Küzdelem - E.G. White

Ratings:
(0)
|Views: 409|Likes:
Published by Leslie Cooper

More info:

Published by: Leslie Cooper on Jan 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2011

pdf

text

original

 
Tartalomjegyzék
Bevezetés1.Jeruzsálem pusztulása2.Üldözés az els• századokban3.A hitehagyás4.A valdensek5.Wiclif János6. Husz és Jeromos7.Luther elszakad Rómától8.Luther az országgy•lés el•tt9.A svájci reformátor10.A reformáció el•rehaladása Németországban11.A fejedelmek tiltakozása12.A francia reformáció13.Hollandia és Skandinávia14.A kései angol reformátorok15.A két “tanú” jövendölése16.A zarándokatyák17.A hajnal hírnökei18.Egy amerikai reformátor19.A sötétségen átsugárzó fény20.A nagy vallási ébredés21.Az elutasított intés22.A beteljesedett próféciák23.Mi a szentély?24.A szentek szentjében25.Isten változhatatlan törvénye26.Egy reformációs munka27.Újkori ébredések28.A vizsgálati ítélet29.A b•n eredete30.“Ellenségeskedést szerzek…”31.A gonosz lelkek munkája32.Sátán csapdái33.Az els• nagy csalás
 
34.A spiritizmus35.A pápaság célkit•zései36.A közelg• küzdelem37.A Szentírás véd•bástya38.Az utolsó figyelmeztetés39.A nyomorúság ideje40.Isten népe megszabadul41.A Föld pusztulása 42.A küzdelem véget ér 
 
Bevezetés
A b•nbeesés el•tt Ádám szemt•l szemben beszélhetett Alkotójával. Amióta azonban az emberttörvényszegése elszakította Istent•l, nem részesülhet ebben a nagy kiváltságban. De a megváltás terveutat nyitott, s ezen az úton a föld lakói most is érintkezhetnek a mennyel. Isten a Szentlélek általkapcsolatba lépett az emberrel, és a kinyilatkoztatások útján, amelyeket kiválasztott szolgáinak adott,mennyei fény sugárzik a világra. »Szentlélekt•l indíttatva szólottak az Istennek szent emberei« (2Pt1:21).Az emberi történelem els• huszonöt évszázadában nem volt írott kinyilatkoztatás. Azok, akik Istent•ltanultak, közölték ismereteiket másokkal, és ezek az ismeretek az egymást követ• századok során apárólfiúra szálltak. Az els• írott kijelentés Mózes korában született. Kés•bb az ihletett kinyilatkoztatásokihletett könyvvé formálódtak. Ez a munka tizenhat hosszú évszázadon át tartott - Mózest•l, a teremtés ésa törvény történészét•l Jánosig , az evangélium fennkölt igazságainak feljegyz•jéig.A Bibliát, amely bár Istent nevezi meg szerz•jének, emberi kezek írták. Különböz• könyveinek sokfélestílusában számos író számtalan jellemvonása tükröz•dik. A kinyilatkoztatott igazságok sora »Istent•lihletett« (2Tim 3:16), de emberi nyelven szólal meg. A végtelen Isten - Szentlelke által - fényt hintettszolgái értelmébe és szívébe. Álmokat és látomásokat adott, szimbólumokat és képeket mutatott. Azokpedig, akiknek az igazságot kinyilatkoztatta, e gondolatokat emberi szavakba öntötték.A Tízparancsolatot Isten maga mondta el, és saját kezével írta le. Ezeket az igéket nem ember, hanemIsten fogalmazta meg. A Biblia emberi nyelven kifejezett, de Istent•l származó igazságai az isteni és azemberi egybefonódását tükrözik. Ugyanilyen összefonódásról tanúskodik Krisztus természete is, akiIsten Fia és ember Fia is volt. A Bibliára is érvényes az, ami Krisztusra, hogy »az Ige testté lett, éslakozék miközöttünk« (Jn 1:14).A Biblia könyvei, amelyeket más-más korszakban él•, rangban és foglalkozásban, szellemi és lelkiképességekben nagyon különböz• emberek írtak, a stílusok széles skáláját tükrözik, mint ahogy sokféle abenne foglalt témakörök jellege is. Különböz• írók különböz• kifejezési formákat alkalmaztak. Ugyanaztaz igazságot sokszor az egyik író megkapóbban tárta fel, mint a másik. Egy-egy témakörben - amelyetszámos író több oldalról más-más összefüggésben mutat be - a felszínes, a figyelmetlen, elfogult olvasótalán ellentmondást vagy következetlenséget lát, a gondolkozó, istenfél•, nyitott szem• kutató viszontfelfedezi a benne rejt•zköd• harmóniát.Az igazság a különböz• emberek írásai nyomán a maga sokoldalúságával jelenik meg. Az egyik íróbana téma egyik vonása kelt mélyebb benyomást; • azokat a pontokat ragadja meg, amelyek sajátélményeivel, felfogóképességével és értékelésével vannak összhangban. A másik író valami mást emelki. A Szentlélek irányítása nyomán mindegyik azt tárja fel, ami az • lelkét a legmélyebben érintette. Azigazságnak más és más oldala mutatkozik meg általuk, egymással tökéletes összhangban. Az így

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
robert-68 liked this
AndreaKoller liked this
ktyla liked this
kopi2 liked this
bioparna liked this
bioparna liked this
AZBYCX liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->