Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
92Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
patrulatere inscriptibile şi circumscriptibile

patrulatere inscriptibile şi circumscriptibile

Ratings: (0)|Views: 8,575 |Likes:
Published by ionela_pop
referat- patrulatere inscriptibile şi circumscriptibile
referat- patrulatere inscriptibile şi circumscriptibile

More info:

Published by: ionela_pop on Jan 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

 
UNIVERSITATEA DE NORD BAIA-MARE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
 
PATRULATERE
INSCRIPTIBILE ŞI CIRCUMSCRIPTIBILE
 REFERAT
DIDACTICA MATEMATICII,2009-2010, SEM IPROF. IONELA POP
 
- 2 -
1.Definiţii
 2.Teoremele de caracterizare a poligoanelor inscriptibile
şi a celor circumscriptibile
 3.Patrulatere inscriptibile
4.Aplicaţii remarcabile
 5.Patrulatere circumscriptibile6.Patrulatere inscriptibile circumscriptibile7.Probleme rezolvate8.Bibliografie
 
- 3 -
1.Definiţii
 
Def.1.1.
Un poligon se nume
şte înscris într 
-
un cerc dacă vârfurile poligonului aparţin cercului. În acest cazcercul se numeşte circumscris poligonului.
 
Def.1.2.
Un poligon se numeşte circumscris unui cerc dacă laturile sale sunt tangente la cerc. În acest caz,cercul se numeşte îns
cris în poligon.
Obs.
Admitem intuitiv că dacă un poligon este înscris înt
-un cerc sau este circumscris unui cerc atunci eleste convex.
Def.1.3.
Un poligon care poate fi înscris într-
un cerc se numeşte poligon inscriptibil.
 
Def.1.4.
Un poligon care poate
fi circumscris unui cer se numeşte poligon circumscriptibil.
 
2.Teoreme
de caracterizare a poligoanelor inscriptibile şi a celor circumscriptibile
 
Teorema 2.1.
Un
poligon convex este inscriptibil dacă şi numai dacă mediatoarele laturilor sale sunt concure
nte
(punctul lor de intersecţie reprezintă centrul cercului)
.
 Dem:
a)Dacă poligonul A
1
A
2
…A
n
are vârfurile pe cerculde centru O
şi rază r 
(fig.1) atunci OA
1
=OA
2
 =….=OA
n
=r
, deci O se află pe mediatoarele
segmentelor (A
1
A
2
) , (A
2
A
3
), …(A
n
A
1
).
 b)Dacă presupunem că mediatoarele laturilor 
poligonului au un punct comun O atunci folosind
 proprietatea mediatoarei unui segment avem că
OA
1
=OA
2
=….=OA
n
, deci vârfurile aparţin unuicerc de centru O şi rază r=OA
1
.
Teorema 2.2.
Un poligon convex este circumscriptibi
l dacă şi numai dacă bisectoarele unghiurilor sale suntconcurente (punctul lor de intersecţie reprezintă centrul cercului).
 
 Dem:
a)Dacă poligonul
A
1
A
2
…A
n
are laturile tangente cercului de centru O şi rază r atunci
d(O, A
1
A
2
)=d(O,A
2
A
3
)=…=d(O,A
n
A
1
)=r , deci O se află pe bisectoarele unghiurilor poligonului.
 Fig.1

Activity (92)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Elena Leustean liked this
beading liked this
Andrei Cucos liked this
Lupul Alb liked this
chevasmar liked this
Ina Buimestru liked this
Ciobanu Nicoleta liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->