Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pultos, felszolgáló, pincer munkaköri leirása

Pultos, felszolgáló, pincer munkaköri leirása

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 22,747|Likes:
Published by hirlevelem
Pultos, felszolgáló, pincer munkaköri leirása
Pultos, felszolgáló, pincer munkaköri leirása

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: hirlevelem on Jan 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

 
 
PINCÉR 
 I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai
1. Szakképesítés azonosító száma: 42 2 5123 08 2 0 082. Szakképesítés megnevezése: Pincér 
 II. A szakképesítés munkaterülete
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás-----------------------A munkakör, foglalkozásFEOR száma megnevezése-----------------------5123 Felszolgáló, vendéglátóipari eladó2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások -----------------------A munkakör, foglalkozásFEOR száma megnevezése-----------------------5122 Cukrász5124 Szakács5129 Egyéb vendéglátóipari foglalkozások 3. A munkaterület rövid, jellemző leírásaA pincér a különbövendéglátó tevékenységet folytagazdálkodó szervezetek hálózatiegységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendég által igényelt, illetve ajánlotttermék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb szakmaiszínvonalon biztosítja, az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásai szerint.Munkája során: – előkészíti munkaterületét, gondoskodik az értékesítéshez szükséges gépek, berendezések ésfelszerelések előkészítéséről, – a felszolgálásra kerülő árukat kivételezi, és a szakmai előírásoknak megfelelően előkészíti, – fogadja a vendéget, a megrendelt, illetve ajánlott ételeket és italokat felszolgálja, elvégzi avendég fizettetését, – a felszolgáláshoz kapcsolódóan különböző szolgáltatásokat nyújt a vendégeknek, – elvégzi az értékesítéshez kapcsolódó számviteli feladatokat, – tevékenységét önállóan vagy munkatársakkal együtt irányítással, illetve irányítás nélkül végzi, – betartja a szakmájára vonatkozó munka- és balesetvédelmi, egészségügyi, valamint egyébhatósági előírásokat.
 III. A szakképesítés szakmai követelményei
III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és ahozzájuk kapcsolódó követelmények 
 
1. A vendéglátó helyek, üzemek működésével és a munkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi,tűz-, balesetmegelőző, környezetvédelmi és egyéb hatósági előírások betartása, alkalmazása – A balesetek megelőzése érdekében a gépek, munkaeszközök, védőfelszerelések előírás szerintihaszlata, az anyagok rora, szálra vonatkoszabályok betartása, balesetelőfordulásakor a szükséges intézkedések megtétele, elsősegély nyújtása az elemi szabályok szerint. – A tűzesetek megelőzésére vonatkozó utasítások betartása, tűz észlelésekor jelzés adása, atűzoltó készülékek használata, intézkedések megtétele, a menekülési útvonal igénybevétele. – Az üzlet vagy az üzem egésre, valamint a szűkebb munkaterületre kiterjedően akörnyezetszennyezések elkerülése, közreműködés a munkafolyamat során fellépő, illetvekeletkező káros környezeti hatások csökkentésében vagy megszüntetésében, a lehetőségeknek ésaz adott időszakban érvényes jogszabályokban és szabványokban előírtaknak megfelelően. – A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, a környezetbarát csomagoló- és segédanyagok előnyben részesítése, az újrahasznosítás lehetőségeinek kihasználása és elősegítése. – Az áruk, a nyersanyagok és a késztermékek szakosított tárolására vonatkozó egészségügyielőírások szigorú és következetes betartása a felhasználhatósági idő figyelembevételével. – A személyi higiénia előírásainak betartása érdekében a munkaruha tisztaságáról, az ápolt éstiszta megjelenésről történő gondoskodás. – A munkavégzés (fizikai, szellemi) élettani és pszichikai hatásainak figyelembevételével azergonómiai követelmények betartása. – A foglalkozási ártalmak és hatások elleni védekezés a gyakorlatban, az adott időszakbanérvényes jogszabályokban és a szabályokban előírtak szerint.2. Beilleszkedés a munkahely rendjébe, a munkahellyel kapcsolatos általános szabályok alkalmazása – A munkaviszony létesítésével és megszüntetésével, valamint a munkavégzéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek érvényesítése a gazdálkodó szervezetek működési keretei között, aMunka Törvénykönyve, valamint a kollektív szerződés vonatkozó előírásainak megfelelően. – Közreműködés a munkahely rendjének megtartásában, a munkaidő betartása, a vezetőkkel és amunkatársakkal szembeni emberi és szakmai kapcsolatok szabályainak érvényesítése, az alapvetőviselkedési normák szerinti magatartás tanúsítása. – Az üzlet színvonalas működésének biztosítása az osztályba sorolás szabályainak megfelelően. – A munka megszervezése a munkafolyamat, a főbb technológiai kapcsolatok és a különbözőhelyiségek funkcióinak figyelembevételével. – A gépek, berendezések használatára, kezelésére vonatkozó általános szabályok, magatartásikövetelmények, az érintésvédelem előírásainak betartása a szabványokban és a használatiutasításokban előírtak szerint. – Rendszeres részvétel az üzlet készletének ellenőrzésében, közreműködés a leltárak felvételénél.3. Gazdálkodás az üzletben, az ügyvitellel kapcsolatos feladatok ellátása – A rendelkezésre álló személyi, tárgyi és egyéb feltételekkel való gazdálkodás a szűkebbmunkaterület és az egész gazdálkodó szervezet eredményes működésének elősegítésére. – A piac elemeinek ismeretét követően a helyes piaci magatartás kialakítása az értékesítőtevékenységben. – A marketing tevékenység és a reklám eszközeinek felhasználása.
 
 – Az ügyviteli munka megkönnyítése érdekében a bizonylatok előírás szerinti kiállítása,összegyűjtése, továbbítása, szükség szerint nyilvántartások vezetése, megőrzésükre vonatkozószabályok betartása a számviteli törvény szerint. – A gazdálkodó szervezet működésére vonatkozó törvények, jogszabályok összegyűjtése, aváltozások figyelemmel kísérése, értelmezése, a kötelezettségek tejesítésekor a megfelelő eljáráskövetése. – A pénzügyi szabályozók változásának figyelemmel kísérése, az adózási, járulékfizetési, bejelentési és befizetési kötelezettségek teljesítése. – Az árak kialakításánál a megfelelő áfa-kulcsok alkalmazása és az áfa elszámolása. – Az üzlet működése során a gazdálkodás elemzése dinamikus és intenzitási viszonyszámok segítségével. – Az informatikai eszközök (telefon, fax) használata, illetve működtetése önállóan az útmutatók és a tapasztalatok alapján. – A személyi számítógépek be- és kikapcsosa, újrainsa, a tekenységhez  programok futtatása.4. Előkészítő jellegű feladatok  – Az élelmiszerek szakosított tárolása minőségi tulajdonságaik figyelembevételével. – Az eszközök üzleten belüli mozgatása a vonatkozó szabályok alkalmazásával. – Az értékesítésre, feldolgozásra kerülő élelmi anyagok, italféleségek szakszerű és gazdaságosfelhasználása táplálkozás-élettani jelentőségük figyelembevételével. – Az egyéb anyagok (csomagoló-, tisztító-, takarító-, segédanyagok) szakszerű felhasználása aszakmai szokásoknak és a jogszabályoknak megfelelően. – Az office, az emeleti tálaló és egyéb előkészítő területek önálló előkészítése. – Az étteremben az asztalok beállítása és rögzítése. – Terem berendezési terv készítése a vendégek igényeitől függően, az egyes rendezvényekhezigazodóan. – A rendezvényterem berendezése a rendezvény jellegének megfelelően, útmutatás alapján. – A söntés előkészítése a várható forgalomtól függően, a tárgyi feltételek, az értékesítéshezszükges pek, berendezések, felszeresek és áruk fajtájának és mennyinemeghatározása. – Eszközök, áruk, anyagok vételezése a mennyiségi, minőségi és értékbeni átvétel előírásainak megfelelően. – Bruttó és nettó súllyal kapcsolatos számítások elvégzése. – Az átvételhez kapcsolódó bizonylatok kiállítása a számvitel általános előírásai és az üzleti belsőszabályzat alapján. – A különböző típusú étlapok, itallapok és árlapok elkészítése szakmai szempontok, illetve azösszeállítás általános szabályainak figyelembevételével. – Az értékesítési tevékenységhez szükséges gépek, berendezések, eszközök és felszerelések kiválasztása, előkészítése és tisztítása géppel és kézzel a higiéniai előírásoknak megfelelően. – A felszerelések mennyiségének meghatározása a tapasztalatok alapján. – A felszerelések törölgetése a balesetvédelmi és szakmai szabályoknak megfelelően. – Az asztalok terítéséhez szükséges eszközök kiválasztása az eltérő jellegű vendéglátó üzletekbenés a különböző étkezéseknél alkalmazott terítési módok figyelembevételével, a szakmaielőírásoknak megfelelően. – A terítés végrehajtása, az asztalok különböző alkalmakhoz illő díszítése.

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Biro Emese liked this
Vajda Edina liked this
Noemi Nagy liked this
Keszi-Center Söröző Kávézó liked this
Éva Izsay liked this
Kúrdel Wóker liked this
Zsuzsanna Kerti liked this
Dániel Sós liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->