Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pultos, felszolgáló, pincer munkaköri leirása

Pultos, felszolgáló, pincer munkaköri leirása

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 22,458|Likes:
Published by hirlevelem
Pultos, felszolgáló, pincer munkaköri leirása
Pultos, felszolgáló, pincer munkaköri leirása

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: hirlevelem on Jan 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

 
 
PINCÉR 
 I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai
1. Szakképesítés azonosító száma: 42 2 5123 08 2 0 082. Szakképesítés megnevezése: Pincér 
 II. A szakképesítés munkaterülete
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás-----------------------A munkakör, foglalkozásFEOR száma megnevezése-----------------------5123 Felszolgáló, vendéglátóipari eladó2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások -----------------------A munkakör, foglalkozásFEOR száma megnevezése-----------------------5122 Cukrász5124 Szakács5129 Egyéb vendéglátóipari foglalkozások 3. A munkaterület rövid, jellemző leírásaA pincér a különbövendéglátó tevékenységet folytagazdálkodó szervezetek hálózatiegységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendég által igényelt, illetve ajánlotttermék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb szakmaiszínvonalon biztosítja, az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásai szerint.Munkája során: – előkészíti munkaterületét, gondoskodik az értékesítéshez szükséges gépek, berendezések ésfelszerelések előkészítéséről, – a felszolgálásra kerülő árukat kivételezi, és a szakmai előírásoknak megfelelően előkészíti, – fogadja a vendéget, a megrendelt, illetve ajánlott ételeket és italokat felszolgálja, elvégzi avendég fizettetését, – a felszolgáláshoz kapcsolódóan különböző szolgáltatásokat nyújt a vendégeknek, – elvégzi az értékesítéshez kapcsolódó számviteli feladatokat, – tevékenységét önállóan vagy munkatársakkal együtt irányítással, illetve irányítás nélkül végzi, – betartja a szakmájára vonatkozó munka- és balesetvédelmi, egészségügyi, valamint egyébhatósági előírásokat.
 III. A szakképesítés szakmai követelményei
III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és ahozzájuk kapcsolódó követelmények 
 
1. A vendéglátó helyek, üzemek működésével és a munkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi,tűz-, balesetmegelőző, környezetvédelmi és egyéb hatósági előírások betartása, alkalmazása – A balesetek megelőzése érdekében a gépek, munkaeszközök, védőfelszerelések előírás szerintihaszlata, az anyagok rora, szálra vonatkoszabályok betartása, balesetelőfordulásakor a szükséges intézkedések megtétele, elsősegély nyújtása az elemi szabályok szerint. – A tűzesetek megelőzésére vonatkozó utasítások betartása, tűz észlelésekor jelzés adása, atűzoltó készülékek használata, intézkedések megtétele, a menekülési útvonal igénybevétele. – Az üzlet vagy az üzem egésre, valamint a szűkebb munkaterületre kiterjedően akörnyezetszennyezések elkerülése, közreműködés a munkafolyamat során fellépő, illetvekeletkező káros környezeti hatások csökkentésében vagy megszüntetésében, a lehetőségeknek ésaz adott időszakban érvényes jogszabályokban és szabványokban előírtaknak megfelelően. – A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, a környezetbarát csomagoló- és segédanyagok előnyben részesítése, az újrahasznosítás lehetőségeinek kihasználása és elősegítése. – Az áruk, a nyersanyagok és a késztermékek szakosított tárolására vonatkozó egészségügyielőírások szigorú és következetes betartása a felhasználhatósági idő figyelembevételével. – A személyi higiénia előírásainak betartása érdekében a munkaruha tisztaságáról, az ápolt éstiszta megjelenésről történő gondoskodás. – A munkavégzés (fizikai, szellemi) élettani és pszichikai hatásainak figyelembevételével azergonómiai követelmények betartása. – A foglalkozási ártalmak és hatások elleni védekezés a gyakorlatban, az adott időszakbanérvényes jogszabályokban és a szabályokban előírtak szerint.2. Beilleszkedés a munkahely rendjébe, a munkahellyel kapcsolatos általános szabályok alkalmazása – A munkaviszony létesítésével és megszüntetésével, valamint a munkavégzéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek érvényesítése a gazdálkodó szervezetek működési keretei között, aMunka Törvénykönyve, valamint a kollektív szerződés vonatkozó előírásainak megfelelően. – Közreműködés a munkahely rendjének megtartásában, a munkaidő betartása, a vezetőkkel és amunkatársakkal szembeni emberi és szakmai kapcsolatok szabályainak érvényesítése, az alapvetőviselkedési normák szerinti magatartás tanúsítása. – Az üzlet színvonalas működésének biztosítása az osztályba sorolás szabályainak megfelelően. – A munka megszervezése a munkafolyamat, a főbb technológiai kapcsolatok és a különbözőhelyiségek funkcióinak figyelembevételével. – A gépek, berendezések használatára, kezelésére vonatkozó általános szabályok, magatartásikövetelmények, az érintésvédelem előírásainak betartása a szabványokban és a használatiutasításokban előírtak szerint. – Rendszeres részvétel az üzlet készletének ellenőrzésében, közreműködés a leltárak felvételénél.3. Gazdálkodás az üzletben, az ügyvitellel kapcsolatos feladatok ellátása – A rendelkezésre álló személyi, tárgyi és egyéb feltételekkel való gazdálkodás a szűkebbmunkaterület és az egész gazdálkodó szervezet eredményes működésének elősegítésére. – A piac elemeinek ismeretét követően a helyes piaci magatartás kialakítása az értékesítőtevékenységben. – A marketing tevékenység és a reklám eszközeinek felhasználása.
 
 – Az ügyviteli munka megkönnyítése érdekében a bizonylatok előírás szerinti kiállítása,összegyűjtése, továbbítása, szükség szerint nyilvántartások vezetése, megőrzésükre vonatkozószabályok betartása a számviteli törvény szerint. – A gazdálkodó szervezet működésére vonatkozó törvények, jogszabályok összegyűjtése, aváltozások figyelemmel kísérése, értelmezése, a kötelezettségek tejesítésekor a megfelelő eljáráskövetése. – A pénzügyi szabályozók változásának figyelemmel kísérése, az adózási, járulékfizetési, bejelentési és befizetési kötelezettségek teljesítése. – Az árak kialakításánál a megfelelő áfa-kulcsok alkalmazása és az áfa elszámolása. – Az üzlet működése során a gazdálkodás elemzése dinamikus és intenzitási viszonyszámok segítségével. – Az informatikai eszközök (telefon, fax) használata, illetve működtetése önállóan az útmutatók és a tapasztalatok alapján. – A személyi számítógépek be- és kikapcsosa, újrainsa, a tekenységhez  programok futtatása.4. Előkészítő jellegű feladatok  – Az élelmiszerek szakosított tárolása minőségi tulajdonságaik figyelembevételével. – Az eszközök üzleten belüli mozgatása a vonatkozó szabályok alkalmazásával. – Az értékesítésre, feldolgozásra kerülő élelmi anyagok, italféleségek szakszerű és gazdaságosfelhasználása táplálkozás-élettani jelentőségük figyelembevételével. – Az egyéb anyagok (csomagoló-, tisztító-, takarító-, segédanyagok) szakszerű felhasználása aszakmai szokásoknak és a jogszabályoknak megfelelően. – Az office, az emeleti tálaló és egyéb előkészítő területek önálló előkészítése. – Az étteremben az asztalok beállítása és rögzítése. – Terem berendezési terv készítése a vendégek igényeitől függően, az egyes rendezvényekhezigazodóan. – A rendezvényterem berendezése a rendezvény jellegének megfelelően, útmutatás alapján. – A söntés előkészítése a várható forgalomtól függően, a tárgyi feltételek, az értékesítéshezszükges pek, berendezések, felszeresek és áruk fajtájának és mennyinemeghatározása. – Eszközök, áruk, anyagok vételezése a mennyiségi, minőségi és értékbeni átvétel előírásainak megfelelően. – Bruttó és nettó súllyal kapcsolatos számítások elvégzése. – Az átvételhez kapcsolódó bizonylatok kiállítása a számvitel általános előírásai és az üzleti belsőszabályzat alapján. – A különböző típusú étlapok, itallapok és árlapok elkészítése szakmai szempontok, illetve azösszeállítás általános szabályainak figyelembevételével. – Az értékesítési tevékenységhez szükséges gépek, berendezések, eszközök és felszerelések kiválasztása, előkészítése és tisztítása géppel és kézzel a higiéniai előírásoknak megfelelően. – A felszerelések mennyiségének meghatározása a tapasztalatok alapján. – A felszerelések törölgetése a balesetvédelmi és szakmai szabályoknak megfelelően. – Az asztalok terítéséhez szükséges eszközök kiválasztása az eltérő jellegű vendéglátó üzletekbenés a különböző étkezéseknél alkalmazott terítési módok figyelembevételével, a szakmaielőírásoknak megfelelően. – A terítés végrehajtása, az asztalok különböző alkalmakhoz illő díszítése.

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Biro Emese liked this
Vajda Edina liked this
Noemi Nagy liked this
Éva Izsay liked this
Kúrdel Wóker liked this
Zsuzsanna Kerti liked this
Dániel Sós liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->