Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Maria Pagarin Abstract

Maria Pagarin Abstract

Ratings: (0)|Views: 359|Likes:
Published by richkauras

More info:

Published by: richkauras on Jan 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA LIBER 
Ă
INTERNA
Ţ
IONAL
Ă
 DIN MOLDOVA
Cu titlu de manuscris
CZU :343.4(341.231.14)
 
PAGARIN MARIA SOFIASUSPENDAREA EXECUT
Ă
RII PEDEPSEI SUBSUPRAVEGHERESpecialitatea 12.00.08 – Drept penal
ş
i criminologie,drept penitenciarAUTOREFERATal tezei de doctor în dreptCHI
Ş
IN
Ă
U
 
 2
2007
 
Teza a fost elaborat
ă
în cadrul Catedrei de drept penal
ş
icriminologie, a Universit
ăţ
ii Libere Interna
ţ
ionale din Moldova.
Consultant
ş
tiin
ţ
ific :Xenofon Ulianovschi,
doctor în drept,conferen
ţ
iar universitar, ULIM
Referen
ţ
i oficiali :Gheorghi
ţă
Mihai,
doctor habilitat în drept, profesor universitar, Universitatea Liber 
ă
 Interna
ţ
ional
ă
din Moldova
Mari
ţ
Alexandru
, doctor în drept,conferen
ţ
iar universitar, Universitatea deStudii Europene din R. MoldovaSus
ţ
inerea va avea loc la 6 octombrie 2007, orele 10.00,în cadrul
ş
edin
ţ
ei Consiliului
ş
tiin
ţ
ific specializatdin cadrul Universit
ăţ
ii Libere Interna
ţ
ionale din MoldovaAdresa: or. Chi
ş
in
ă
u, str. Vlaicu Pârc
ă
lab, 52Teza de doctorat
ş
i autoreferatul pot fi consultate la Biblioteca Na
ţ
ional
ă
 a Republicii Moldova, la Biblioteca Universit
ăţ
ii Libere Interna
ţ
ionaledin Moldova
ş
i pe pagina Web a Consiliului Na
ţ
ional pentru Acreditare
ş
i Atestare(
www.cnaa.acad.md
.).Autoreferatul a fost expediat la 31 august 2007Secretar 
ş
tiin
ţ
ifical Consiliului
Ş
tiin
ţ
ific Specializat,doctor în drept ______________Vâzdoag
ă
TatianaConsultant
ş
tiin
ţ
ific,Dr. în drept, conf. Univ. _______________Ulianovschi Xenofon
 
 3
Autor ________________Pagarin Maria Sofia
CARACTERISTICA GENERAL
Ă
A TEZEI
Actualitatea temei de cercetare
. Ca urmare a marilor transform
ă
ri politice, social-economice
ş
i implicit juridice careau avut loc în lume
ş
i, în special în Europa ultimilor dou
ă
 decade, România
ş
i Republica Moldova au cunoscut
ş
i eleînaintarea pe drumul democra
ţ
iei
ş
i instaur 
ă
rii statului de drept.Unul din domeniile de baz
ă
ale edific
ă
rii statului de drept
ş
i integr 
ă
rii europene, îl constituie capitolul justi
ţ
ie. Astfel, au
 
fost adoptate o serie de acte normative în concordan
ţă
cu
 
cerin
ţ
ele interna
ţ
ionale
ş
i europene, printre care men
ţ
ion
ă
m pe
 
cele referitoare la: institu
ţ
ia suspend
ă
rii execut
ă
rii pedepsei sub
 
supraveghere, proba
ţ
iunea, medierea, justi
ţ
ia restaurativ
ă
etc.
 
Acest studiu laborios s-a concretizat în ambele
ţă
ri, prin
 
adoptarea unor Noi Coduri penale, Coduri de procedur 
ă
penal
ă
,Coduri (Legi) de executare a pedepselor, adaptate bineîn
ţ
eles
 
noilor realit
ăţ
i
ş
i configura
ţ
ii social-politice
ş
i economice. A
ş
a
 
cum am subliniat mai sus, printre noile institu
ţ
ii de drept penal
 
introduse în legisla
ţ
iile celor dou
ă
 
ţă
ri, sunt
ş
i institu
ţ
ia
 
suspend
ă
rii execut
ă
rii pedepsei sub supraveghere
ş
i proba
ţ
iunea.
 
În afara faptului c
ă
cele dou
ă
institu
ţ
ii reprezint
ă
o deschidere
 
european
ă
în materie, ele pot fi considerate
ş
i ca o solu
ţ
ie a
 
 problemelor cu care se confrunt
ă
sistemul judiciar al celor dou
ă
 
ţă
ri
ş
i, cel pu
ţ
in din aceast
ă
perspectiv
ă
, actualitatea temei decercetare mai este determinat
ă
 
ş
i de faptul c
ă
institu
ţ
ia analizat
ă
 
 
reprezint
ă
una nou
ă
pentru practica
ş
i doctrina în domeniu, atâtdin România cât
ş
i din Republica Moldova
Obiectul
 prezentei cercet
ă
ri sunt normele juridico-penalecu privire la institu
ţ
ia suspend
ă
rii execut
ă
rii pedepsei sub
 
supraveghere în România
ş
i a condamn
ă
rii cu suspendareacondi
ţ
ionat
ă
a execut
ă
rii pedepsei în R. Moldova. În elaborarealucr 
ă
rii s-a încercat studierea problemelor din punct de vedere al

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
carabiniero liked this
Alexa Shaera liked this
cfooo liked this
andreisipilov liked this
ceaushna liked this
adr_bitch liked this
lexys19852857 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->