Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Behaviorism, Structural Ism, Functional Ism

Behaviorism, Structural Ism, Functional Ism

Ratings: (0)|Views: 396|Likes:
Published by medeea32

More info:

Published by: medeea32 on Jan 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

 
 Behaviorism, structuralism, funcţionalism şi psihanaliză
Începând cu secolul al 19-lea psihologia a început să se contureze cadisciplină de sine stătătoare. În acelaşi timp s-au dezvoltat diverse curente şiorientări, în funcţie de concepţiile respectivilor psihologi.
 Behaviorismul 
 
este un curent al psihologiei care face trecerea de lacercetarea proceselor mentale la studiul comportamentelor ce pot fiobservate direct şi a reprezentat revoluţionarea psihologiei, în perioada1990- 1950.Această paradigmă a fost dezvoltată de psihologul american John B.Watson. El şi-a propus crearea unui sistem psihologic cât mai obiectiv.Format ca psiholog funcţionalist, interesat de de scopul si funcţiilecomportamentului uman, J.Watson constată ca în psihologie nu există nici omodalitate de a observa obiectiv manifestările psihice conştiente. Astfel propune dezvoltarea unei psihologii stiinţifice experimentale obiective, caresa elimine metodele subiective (metoda introspecţiei) si care să se bazezedoar pe ceea ce poate fi direct observat şi inregistrat obiectiv. Influenţat deteoria psihologului rus Ivan Secenov, care afirma că toate comportamenteleumane pot fi reduse la studiul mişcărilor musculare, J.Watson respingestudiul activitaţii mentale care nu este direct observabilă şi se axează peobservarea stimulilor exteriori si a comportamentelor externe sau reacţiile
1
 
musculare parute ca rezultat al acestor stimuli. Astfel behaviorismul estecunoscut drept psihologia ,,stimul-răspuns” sau psihologia ,,cutiei negre”,deoarece conţinutul acesteia nu poate fi cunoscut prin metode obiective. Ocontribuţie adusă de behaviorism dezvoltarii psihologiei ca ştiinţă a fostdemonstrarea că o parte a comporatmentului uman este determinat de stimuliexteriori şi de experienţa anterioară a subiecţilor. . Comportamentul, arata J.Watson, este ansamblul de reacţii obiectiv observabile raportat la stimuliobiectiv observabili. Pentru ca psihologia să devină o ştiinţă autentică,J.Watson susţinea că trebuie să se concentreze asupra unui fapt definit caresă poată fi observat în mod direct de către toţi cercetătorii interesaţi. Astfelstudiul adevărat al psihologiei este comportamentul. J.Watson afirma că psihologia în viziunea comportamentalistă era o ramură experimentală pur obiectivă a rei scop este predicţia şi controlul comportamentului.Perspectiva behaviorista a accentuat nevoia de definire concreatermenilor, necesitatea unui control riguros al variabilelor experimentale inscopul de a face psihologia cât mai ştiinţifică.
 Structuralismul 
il are ca reprezentant pe Wilhelm Wundt care a fost psiholog fiziolog şi filozof german, întemeietor al psihologiei ca ştiinţăautonomă, fondator al primului laborator de psihologie experimentală şi primul care a utilizat metoda experimentală a introspecţiei. Aceasta eraconsiderată a fi un mod obiectiv şi analitic de a studia elementele conştiinţei.În cadrul acesteia, subiecţilor li se solicita să descrie procesele mentale dinmomentul în care au trăit un anumit eveniment sau o anumită experienţă deviă. Metoda introspeiei s-a dovedit a fi, în, o sarcină dificişiinadecvată, în principal din cauza diferenţelor existente între datele colectatede divei introspeionişti în laboratoarele lor. Unul dintre cei maiimportanţi psihologi care s-au specializat în preajma lui Wundt a fost
2
 
englezul Edward B. Titchener. Acesta va continua ideile profesorului săugerman şi le va populariza în Statele Unite ale Americii. El a generat oorientare psihologică ce poartă numele de
 structuralism
.
Titchener concepeacotiinţa ca o structură globală subiacentuturor conduitelor, eaconstituind unicul şi autenticul obiect de studiu al psihologiei. . În viziuneastructuralismului, sarcina psihologiei era aceea de a descompune structurile psihice complexe în elementele lor componente şi de a le studia pe fiecaredupă anumite criterii (natura, conţinutul, calitatea, intensitatea, durata lor etc). , Titchener credea că psihologia nu trebuie să-şi formuleze scopuri practice, singurul ei scop fiind doar acela al unei mai bune cunoaşteri aconştiinţei prin introspecţie. Această poziţie era îndreptată împotriva a ceeace el a numit
 funcţionalism
.
Funcţionalismul 
,
a fost o orientare psihologică practicată în epocăconcomitent cu structuralismul. Fondatorul acestui curent a fost WilliamJames considerat şi drept cel mai mare psiholog american. Respingandideea că procesele conştiente ar avea o structură fixă, permanentă, susţine căexperienţa conştientă este ca un râu, asadar în continua schimbare. Elfoloseşte termenul de ,,curent al conştiinţei” pentru a sintetiza această proprietate.. Influenţat de ideile lui Ch. Darwin, James a stabilit că funcţiaconştiinţei este aceea de a-i face pe oameni capabili să se comporte înmoduri care să faciliteze supravieţuirea prin adaptarea la mediu.În studiul fluxului conştiinţei, psihologul american preconiza, asemenilui W. Wundt, introspecţia. În final, chiar dacă par orientări total divergente(prima este abstractă şi teoretică, avându-şi modelul în chimie; a douaconcretă şi practică, cu modelul în biologie, în interacţiunea dintre organism
3

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Fulea Roxa liked this
Fulea Roxa liked this
Fulea Roxa liked this
druliac liked this
druliac liked this
amalia cozar liked this
oanaostriceanu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->