Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
141Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MOF 647bis - P100-3-2008

MOF 647bis - P100-3-2008

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,281|Likes:
Published by marinescuphro

More info:

Published by: marinescuphro on Feb 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2015

pdf

text

original

 
PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE
 Anul 177 (XXI) Nr. 647 bisJoi, 1 octombrie 2009
SUMAR
Pagina Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuințeinr. 704/2009 privind aprobarea reglementării tehnice„Cod de proiectare seismică — Partea a III-a —Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008”..............................3–366
 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI,
PARTEA I
, Nr. 647 bis/1.X.20092
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATEALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI LOCUINȚEI
ORDINprivind aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică — Partea a III-a — Prevederipentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008”*)
 În conformitate cu prevederile art. 10 și art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificărileulterioare, ale art. 2 alin. (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității dereglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003 pentruaprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții,urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, precum și a Normelor metodologice privind criteriile și modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenție în primă urgență la construcții vulnerabile și care prezintă pericol public, cu modificările șicompletările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului deinformații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană,având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 2 din 13 mai 2009 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 4 „Acțiuni asupraconstrucțiilor”, Procesul-verbal de avizare nr. 13 din 13 mai 2009 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 5 „Structuri pentruconstrucții” și Procesul-verbal de avizare nr. 3 din 2 iunie 2009 al Comitetului tehnic de coordonare generală din cadrul MinisteruluiDezvoltării Regionale și Locuinței, precum și avizul Inspectoratului de Stat în Construcții nr. 2.747 din 28 iulie 2009, în temeiul art. 1 alin. (2), art. 3 lit. d), art. 4 pct. II lit. b) și c) și al art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privindorganizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, cu modificările ulterioare,
ministrul dezvoltării regionale și locuinței
emite următorul ordin:Ministrul dezvoltării regionale și locuinței,
Vasile Blaga
București, 9 septembrie 2009.Nr. 704.
*) Ordinul nr. 704/2009 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 1 octombrie 2009 și este reprodus și în acest număr bis.
 Art. 1. — Se aprobă reglementarea tehnică „Coddeproiectare seismică — Partea a III-a — Prevederipentruevaluarea seismică a clădirilor existente, indicativP100-3/2008”, elaborată de Universitatea Tehnică deConstrucții București, prevăzută în anexa care face parteintegrantă din prezentul ordin. Art. 2. — (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.(2) Codul de proiectare seismică — Partea a III-a —Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente,indicativ P 100-3/2008 se aplică la evaluarea seismică aclădirilor existente, care se efectuează în baza contractelor deexpertizare tehnică încheiate după data intrării în vigoare aprezentului ordin. Art. 3. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin,Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriuluinr.3/N/1992 de aprobare a Normativului pentru proiectareaantiseismică a construcțiilor de locuințe, social culturale,agrozootehnice și industriale, indicativ P 100-92, cu modificărileși completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.
 
 I 
COD DE PROIECTARE SEISMIC
Ă
  – PARTEA A III-A –PREVEDERI PENTRUEVALUAREA SEISMIC
Ă
 A CL
Ă
DIRILOR EXISTENTE
INDICATIV P 100-3/2008
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 647 bis/1.X.20093

Activity (141)

You've already reviewed this. Edit your review.
eugen georgescu liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Coco Smecheru liked this
alexandra_herman liked this
Lars Firro liked this
Lars Firro liked this
Lars Firro liked this
Chelemen Marya liked this
Staruiala George liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->