Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
dzień 8 - Prorok Eliasz

dzień 8 - Prorok Eliasz

Ratings: (0)|Views: 307 |Likes:
Published by RobertKaczan

More info:

Published by: RobertKaczan on Feb 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2010

pdf

text

original

 
       S        t      r      o       n      a        9 
Prorok Eliasz
 ELIASZ - CZŁOWIEK POSŁUSZNY BOGU, KTÓRY  ZOBACZYŁ MOC I CHWAŁĘ BOGA (I Król.17-19)
Czasami bywa tak, że ogłaszamy drugiej osobie złą dla niej wiadomość. Taką właśnie wiadomość przekazał Prorok Eliasz, królowi Achabowi – I Król.17:1
(„Wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: Jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed któregoobliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo.”).
Brzmiałaona, iż Bóg sprawi, że na jego ziemie nie spadnie nawet jedna kropla deszczu (3,5roku – Jakuba 5:17
 „Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie byłodeszczu; i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy.”).
Po przekazaniu tejwiadomości, Pan mu powiedział, iż ma iść i „zamieszkać” nad potokiem Kerit – IKról. 17:3-7
(„Odejdź stąd, a udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Z potoku tego będziesz pił wodę, a krukom nakazałem, aby cię tam żywiły. Poszedł więc i postąpił według słowa Pana; odszedłszy, zamieszkał nad potokiem Kerit, którywpływa od wschodu do Jordanu. Kruki zaś przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięsowieczorem, a z potoku pił wodę. Lecz po pewnym czasie wysechł potok, gdyż nie było deszczu w tym kraju.”).
 
Pił z niego wodę, zaś jedzenie dostarczały mu kruki. Myślałem o tymdlaczego one, a nie np. czyste gołębie. W III Mojżeszowej, gdy są wymienione ptakiczyste – możliwe do składania na ofiarę i te nieczyste – nie można było ich składać naofiarę, kruki są wymienione w grupie nieczystych. Sprawdzałem w Internecie, coczyni je takimi „wyjątkowymi”/nieczystymi. Przeczytałem, iż one żywią się padliną iludzkimi odpadkami ze śmietników. Tak więc Eliasz za zgodą Boga miał styczność znieczystymi krukami. Zastanawiałem się nad tym, On czasami pozwala, aby pomagalinam poganie/”kruki”. Tak było w moim przypadku, rozmyślałem nad tym i wtedyBóg pokazał mi ten fragment Pisma Świętego. To uspokoiło mojego ducha – wcześniej uważałem, że takiej pomocy nie mogę przyjąć. Ale nasz Bóg nie jest„zamknięty” w jakimś schemacie. Czasami On posyła nam na pomoc „kruki”.Przyjmij ich pomoc, jednocześnie okazując wdzięczność Bogu – to Ciebie uchroni przed rozmyślaniem o „krukach” (ich dzioby i pazury – w nich były dary – dotykały padliny i śmieci). Stamtąd Bóg posłał Eliasza do Sarepty - do domu pewnej wdowy – I Król.17:8-24:
w.8 – I wtedy doszło go takie słowo Pana:w.9 – Wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu, i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. 
 
       S        t      r      o       n      a        9 
Prorok Eliasz
w.10 – Wstał więc i poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do niej tymi słowy: Przynieś mi nieco wody w naczyniu, abymsię napił.w.11 – A gdy ona szła, aby nabrać, zawołał jeszcze na nią: Przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. w.12 – Lecz ona odpowiedziała: Jako żyje Pan, Bóg twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę i  przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy.w.13 – Lecz Eliasz rzekł do niej: Nie bój się! Idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go, dla siebie zaś i syna swego przyrządzisz  później.w.14 – Gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela: Mąka w garncu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. w.15 – Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza, i mieli co jeść, ona i on, i jej rodzina, dzień w dzień.w.16 – Mąka w garnku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło według słowa Pana, którewypowiedział przez Eliasza.w.17 – Po tych wydarzeniach zachorował syn tej niewiasty, właścicielki domu, a tak się wzmogła jego choroba, że przestał oddychać.w.18 – Wtedy ona rzekła do Eliasza: Cóż ja mam z tobą, mężu Boży! Przyszedłeś do mnie po to,aby przywieść na pamięć mój grzech i przyprawić o życie mojego syna.w.19 – Lecz Eliasz rzekł: Daj mi twego syna. Potem wziął go z jej łona i wyniósł do izdebki na poddaszu, gdzie mieszkał, i położył go na swoim łożu. w.20 – Następnie zawołał do Pana tak: Panie, Boże mój! Czy także na tę wdowę, u której jestem gościem, chcesz sprowadzić nieszczęście, pozbawiając życia jej syna? w.21 – Potem wyciągnął się trzy razy nad dzieckiem i zawołał do Pana tak: Panie, Boże mój, przywróć proszę, życie temu dziecku. w.22 – I wysłuchał Pan prośby Eliasza, i wróciła dusza tego dziecka do niego, i ożyło. w.23 – Eliasz wziął dziecię, zniósł je z poddasza na dół i oddał je jego matce, mówiąc: Patrz, syntwój żyje.w.24 – Wtedy rzekła kobieta do Eliasza: Teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym i słowo Pananaprawdę jest w ustach twoich.
 
       S        t      r      o       n      a        9 
Prorok Eliasz
Dotarł tam i poprosił ją o to, aby dała mu kawałek chleba. Odpowiedziała, że matylko garść mąki i odrobinę oliwy. On jej powiedział, aby dała jemu jeść, a Bógzawsze w czasie suszy będzie ją zaopatrywał. Jakie z tego płyną nauki?1.Mąka + woda (Słowo Boże) tworzyły chleb – Jego zaopatrzenie, dającezdolność do wzrostu, rozwoju i zaspokaja głód2.Oliwa/olej – symbolizuje Ducha Świętego. Bez tego to „ciasto chleba niewyrośnie”. Ona jest niezbędna, aby woda + mąka zamieniły się w chlebWerset 15 – „Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza, i mieli co jeść, ona i on, i jej rodzina, dzień w dzień.” Tak niewiele Zbawicielowi wystarczy, aby karmić Ciebiekażdego dnia, tylko Jemu zaufaj i oddaj z wiarą tę odrobinę. On sprawi cud i „dzień wdzień” będzie Jego zaopatrzenie dla Ciebie. Wersety I Król. 17:17-23 – mówią ochorobie , śmierci i wskrzeszeniu syna tej wdowy. Z tego wynika wniosek – możesz być pewna/pewien, że posłuszeństwo Bogu w oddaniu „mąki i oliwy”, uczyni wTwoim życiu wielką przemianę – On wskrzesi życie. W wersecie 24 wdowa owawyznaje swoje przekonanie – Bóg uczyni przez Ciebie cud (przywrócenie życia) i innidostrzegą to poprzez Twoje działanie (zwróć uwagę w tym fragmencie, że to jejstwierdzenie pada po czynie Eliasza, nie po jego słowach).I Król. 18:1-19 – Eliasz spotyka się z królem Achabem, oskarżającym go, iż toza jego sprawą, nie pada deszcz i chcącym go zabić. W wersecie 7 jest napisane, żeon spotyka Obadiasza, podwładnego Achaba. Jest to wierny wyznawca Pana – 18:3.
 I Król.18:20-40 – Sąd Boży nad prorokami Baala na górze Karmel 
w.20 – Achab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel.w.21 – Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za nim! Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. w.22 – Rzekł więc Eliasz do ludu: Ja jeden tylko pozostałem jako prorok Pana, proroków Baala zaś jest czterystu pięćdziesięciu. w.23 – Niech nam przeto dadzą dwa cielce. Niech oni wybiorą sobie jednego cielca i poćwiartują go, i położą na drwach, lecz ognia niech nie podkładają. Ja również przygotuję jednego cielca i  położę go na drwach, ale ognia nie podłożę. 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ochenta9 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->